aplikacja3

Statut

 CCF20170526 00000

CCF20170526 00001

 

 

CCF20170526 00002

CCF20170526 00003

CCF20170526 00004

CCF20170526 00005

CCF20170526 00006

CCF20170526 00007

Bibliografia

- ATENEUM KAPŁAŃSKIE Zeszyt 3-4 /374-375 - str.70-81

- BIULETYN INFORMACYJNY OŚRODKA POLAKÓW w EBENSEE -wyd. Ebensee, dnia 31 maja 1946 r. Nr 166

Błogosławiony Józef Cebula OMI - autor Józef Pielorz OMI -wyd. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Poznań 2005

- BRÉVIAIRE POUR MAUTHAUSEN - autor Pierre Daix - wyd. - GALLIMARD 2005 r.

- BYŁEM KAPO - autor Stefan Krukowski - wyd. Książka i Wiedza 1963 r.

- BYŁEM Z WAMI - autor Włodzimierz Wnuk - wyd PAX Warszawa 1985 r.

- CI CO POKONALI ŚMIERĆ - autor Aleksander Josilewicz wyd. - PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY Warszawa 1966 r.

- CHCĘ ŻYĆ - autor Oskar Magnussen wyd. WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE POZNAŃ 1971 r.

- CHLEB PRZEKLĘTYCH CZASÓW - autor Paul Tillard wyd. Książka i Wiedza 1967r.

- CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI ... Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939 - 1945 KL Mauthausen - Gusen - wyd. Rada Ochrony Pamięci i Męczeństwa Warszawa 2009 r.

- CZŁOWIEK JEST NAGI - autor Grzegorz Timofiejew wyd. - WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE 1960 r.

- Das Konzentrationslager Mauthausen 1938-1945- wyd.BM.I Wiedeń 2013 r.

- DIE GESCHICHTE DES KONZENTRATIONSLAGERS MAUTHAUSEN - autor Hans Maršálek wyd.Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen Wien 1974 r.

- DIE TOTEN VON EBENSEE - autor Florian Freund wyd. DOW - BM.I

- DLA NAS SŁOŃCE NIE ZACHODZI - autor Władysław Gębik - wyd. WYDAWNICTWO POJEZIERZE OLSZTYN 1985r.

- DZIENNIK Z GUSEN - autor Aldo Carpi - wyd. Replika 2009 r.

Fotografie z obozu koncentracyjnego Mauthausen treści widoczne treści ukryte - Wyd. BM.I Bundesministerium für Inneres Wien 2007 r.

- GUSEN - PAMIĘTNIK DZIENNIKARZA Część I , II i III autor Stanisław Nogaj - wyd. Komitet b. więźniów obozu koncentracyjnego Gusen KATOWICE 1945 r.

- GUSEN - autor Feliks Załchowski - wyd. ZWIĄZEK BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH - Poznań 1946 r.

- GUSEN PRZEDSIONEK PIEKŁA - autor Jerzy Osuchowski wyd. MON 1961r.

- GUSEN 2004 PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ -autor Marek Orski - Wydawnictwo Gdańskie 2004 r.

- GWAŁTEM I PRZEMOCĄ - autor Zygmunt Zonik wyd. Książka i Wiedza Warszawa 1981 r.

- JAN SZTWIERTNIA (1911-1940) Człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin - wyd. Uniwersytet Śląski Katowice 2012 r.

- JEDNODNIÓWKA - Wydana w 16 letnią rocznicę oswobodzenia hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Mauthausen - Gusen - z okazji 8 koleżeńskiego spotkania w Bielsku-Białej wyd. Bielsko-Biała, 5 maj 1961 r.

- KALENDARZ B. WIĘŹNIA POLITYCZNEGO NA ROK 1948 - wyd. ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO ŚL.- DĄBROWSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU B. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

- KAMIENNA GOLGOTA - autor Gustaw Przeczek- wyd. CZESKI CIESZYN 1948 r.

- KARTA NR 30/2004 r. - str. 52 - 98 - Mauthausen - Gusen : Przejście przez śmierć

- KIEDYŚ BYŁEM HEFTLINGIEM MAUTHAUSEN - autor Henryk Falkowski wyd. staraniem autora Warszawa 1990r.

- KZ - GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN - MAUTHAUSEN MEMORIAL 2008 - wyd. BM.I 2009 r.

- KZ - GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN - MAUTHAUSEN MEMORIAL 2010 - wyd. BM.I 2011 r.

- KZ - GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN - MAUTHAUSEN MEMORIAL 2012 - wyd. BM.I 2013 r.

- LIFE HANGING ON A SPIDER WEB FROM AUSCHWITZ-ZASOLE - Karl Littner- Edited by Rudolf A.Haunschmied-2011r.

- LILIJKA I KRATY - autorzy Stanisław Polanowski i Roman Szpala wyd. Bielsko-Biała 1980 r.

- LUDZIE W PASIAKACH - autor J. Pilar wyd. " Książka i Wiedza" 1958r.

- MARTYROLOGIUM MIESZKAŃCÓW ZAOLZIA W LATACH 1939-1945 Słownik biograficzny Tom III(P-Ż) - autor Jerzy Klistała wyd. Stowarzyszenie "Wszechnica" Cieszyn 2014 r.

MARTYR de son SACERDOCE - autor Józef Pielorz OMI wyd. Misjonarze Oblaci Vaudricourt 1999 r.

- Mauthausen/Gusen-Obóz zagłady - autor Stanisław Dobosiewicz wyd. MON 1977 r.

- Mauthausen Gusen samoobrona i konspiracja - autor Stanisław Dobosiewicz wyd. MON 1980 r.

- Mauthausen/Gusen -poezja i pieśń więźniów - autor Stanisław Dobosiewicz wyd. Instytut Wydawniczy PAX 1983 r.

- MAUTHAUSEN - GUSEN W OBRONIE ŻYCIA I LUDZKIEJ GODNOŚCI- autor Stanisław Dobosiewicz - wyd. Dom Wydawniczy Bellona 2000 r.

- MAUTHAUSEN - GUSEN - 40 rocznica  1945 - 1985 - wyd. " Sport i Turystyka" Warszawa 1985 r.

- MAUTHAUSEN - autor Paul Tillard wyd. Éditions Socjales 64, Bd Auguste-Blanqui, PARIS 1945 r.

- MAUTHAUSEN 8.8.1938 - 5.5.1945 -Öffentliches Denkmal und Museum Mauthausen

- MAUTHAUSEN Sklaven des 20 jahrhunderts - OTTO HOFFMANN, INNSBRUCK 1946 r.

- MIĘDZYNARODÓWKA STRACEŃCÓW - autor Tadeusz Żeromski wyd. Spółdzielnia Wydawnicza "WIEDZA" Warszawa 1946 r.

- MOJA DROGA DO MAUTHAUSEN - autor Jakub Willner wyd. Wydawnictwo Lubelskie - Lublin 1965 r.

- NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM - autor Stefan Krukowski wyd. Książka i Wiedza 1966 r.

- NA WŁOSKU ŻYCIA - autor Henryk Nowicki wyd. własne autora Warszawa 2008 r.

- NAS NIE POŻARŁY PŁOMIENIE  Radogoszcz - Gusen - autor Władysław Zarachowicz wyd. BELLONA 1991r.

- "NIE WSZYSTEK UMRĘ ..." - autor Janina Jaworska  wyd. Książka i Wiedza Warszawa 1975 r.(Twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych 1939-1945)

- Obösterreichische GEDENKSTÄTTEN für KZ-OPFER wyd. KULTUR LAND Obösterreichisch Linz 2001 r.

- OBÓZ KONCENTRACYJNY GUSEN 1939 - 1945 - ślady - fragmenty - rekonstrukcje - wyd. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii - Wiedeń 2006 r.

- OCALENI Z MAUTHAUSEN -  Wyd. Dom Spotkań z Historią  Ośrodek KARTA Warszawa 2010 r.

- OD FORTU VII DO GUSEN - praca zbiorowa Klub Mauthausen - Gusen Poznań - wyd. WYDAWNICTWO PALLOTTINUM 2000 r.

- OSTATNIE DNI OBOZU MAUTHAUSEN - GUSEN - autor Marek  Orski wyd.WYDAWNICTWO GDAŃSKIE 2005 r.

- PAMIĘTAMY - JADNODNIÓWKA Z OKAZJI 40 ROCZNICY WYZWOLENIA OBOZU MAUTHAUSEN-GUSEN W DNIU 5.5.1945 r.- wyd. ZG PZKO CZESKI CIESZYN 1986 r.

- PAMIĘTAMY - JADNODNIÓWKA WYDANA Z OKAZJI XXII-CIA OSWOBODZENIA OBOZÓW MAUTHAUSEN-GUSEN - wyd. KLUB MAUTHAUSEN GUSEN PRZY ZARZĄDZIE OKREGU ZWIĄZKÓW BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W KATOWICACH  1967 r.

- PAMIĘTNIKI NAUCZYCIELI - z obozów i więzień hitlerowskich 1939-1945 -praca zbiorowa - wyd. CZYTELNIK 1962 r.

- PATRZYŁEM ŚMIERCI W OCZY - autor Leon Branny- wyd. Śląski Instytut Naukowy Katowice 1970 r.

- PIĘĆ LAT KACETU - autor Stanisław Grzesiuk wyd.Książka i Wiedza - Warszawa 2013 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 3 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 8 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 5 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN  Dnia 10 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 6 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN  Dnia 11 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 6A wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE WIECZORNE  Dnia 11 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 7 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 12 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 8 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN  Dnia 13 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 8 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 13 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 9wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 14 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 10 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 15 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 10 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE GŁÓWNE Dnia 15 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 11 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 16 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr11 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE GŁÓWNE Dnia 16 maja 1945 r.

- POSKIE STRATY W AUSTRII- cz. 1 - autor Zbigniew Waruszyński wyd. Gmunden, Austria 1947r.

- POPRZEZ DACHAU DO MAUTHAUSEN-GUSEN - autor Adam Myczkowski wyd. KSIĘGARNIA STEFANA KAMIŃSKIEGO Kraków

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ АДА - autor Юрий Цуркан wyd Moskwa 2017r.

- PRAWDA OSKARŻA NIEMCY HITLEROWSKIE - autor Zbigniew Generowicz - wyd. Księgarnia Wydawnicza w Poznaniu 1945 r.

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1965 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 144-148: Józef Markiewicz - Wspomnienia lekarza z Mauthausen-Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1967 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 112-121: Zbigniew Wlazłowski - Szpital w obozie koncentracyjnym Gusen; str. 192-196: Piotr Wesełucha - Wspomnienia z Działdowa, Dachau i Mauthausen-Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1968 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 98-101: Zbigniew Wlazłowski - Gruźlica płuc i postępowanie z chorymi na gruźlicę w obozie koncentracyjnym Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1973 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 168-173: Stanisław Dziaduś - Urywki wspomnień z Mauthausen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1976 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 179-183: Tadeusz Karolini - Początki rewiru w Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1979 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 124-131: Kazimierz Rusinek - Uroczystości w Mauthausen ku czci Dr. Władysława Czaplińskiego; str. 156-158: Bolesław Pawłowski - Przybycie do Mauthausen; str. 159-162: Zygmunt Kuzak - "Nachtwächter"

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1981 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 159-162: Zygmunt Kuzak - Z duchowych przeżyć więźnia

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1-3/1982 ( Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków ); str. 212-215: Helena Chaszczyńska - Do Mauthausen - Gusen po prochy męża.

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1983 ( Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 150-153 Bogumił Frankiewicz- Z pomocą dzieciom żydowskim w obozie Gusen II; str. 168-170: Zbigniew Wlazłowski- Lek. med. Józef Markiewicz.

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1984 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 97-99: Adam Przyboś - Śmierć więźnia Stefana Przybosia w Mauthausen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1985 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 156-1159: Bogumił Kacperski - Dr. Piotr Tadeusz Wesełucha

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1988 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 166-169: Zbigniew Wlazłowski, Stanisław Kołodziński- Dr. Antoni Gościński ; str. 170-175: Zbigniew Wlazłowski - Stefan Malost

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1990 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 163-169: Stanisław Nogaj - Dc. dr. Wiktor Ormicki w Mauthausen-Gusen

- PRZEWODNIK TURYSTYCZNO-HISTORYCZNY PO MIEJSCACH PAMIĘCI I MĘCZEŃSTWA POLAKÓW W    OBOZACH KONCENTRACYJNYCH MAUTHAUSEN-GUSEN - autor Kazimierz Ławrynowicz wyd. Warszawa 2007 r.

- PRZEZ KAMIENIOŁOMY I KOLCZASTY DRUT - autor Zbigniew Wlazłowski - wyd. Wydawnictwo Literackie Kraków 1974 r.

Przeżyłem obóz zagłady Muthausen- Gusen - autor Ks. Józef Maksymiuk OMI- wyd.Łeba 1984 r.

- RACHUNEK PRZETRWANIA -autor Barbara i Janusz Wizowie wyd. MON Warszawa 1983 r.

- Retrospekcje z 5-letniego pobytu w obozach koncentracyjnych Fort VII w Poznaniu oraz Mauthausen/Gusen w Austrii - autor Stanisław Buchalski wyd. Poznań -Puszczykowo marzec 2010 r.

- REŻYMY TOTALITARNE WOBEC DUCHOWNYCH KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH OKUPOWANEJ POLSKI 1939 - 1945 - wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa 2008 r.

- RUCH OPORU W HITLEROWSKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 1933-1945 -  autor Krzysztof Dunin-Wąsowicz -wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979 r.

- SCHODAMI ŚMIERCI - autor Wiktor Kielich - wyd.NeoMedia Warszawa 2011r.

- SERCA NA KOLCZASTYCH DRUTACH - wiersze z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen - autor Gustaw Przeczek - wyd. własne autora w 1946 r.

- ST. GEORGEN GUSEN MAUTHAUSEN CONCENTRATION CAMP MAUTHAUSEN RECONSIDERED- autor Rudolf A. Haunschmied, Jan-Ruth Mills, Siegi Witzany-Durda -wyd. 2007r

- TAJNE DZIAŁANIA WYWIADU USA W NAZISTOWSKICH NIEMCZECH - autor Joseph E. Persico wyd Dom Wdawniczy BELLONA Warszawa2004 r.

- TEN KTÓRY PRZEŻYŁ - Wspomnienia Władysława Żuka - autor Iwona Wiklik wyd. Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. A. Mickiewicza Zawiercie 2012 r.

- ÜBERLEBEN DURCH KUNST - wyd. Dr. Peter   Morsbach    Regensburg 2012 r.

- URODZENI BY ŻYĆ - autor Wendy Holden wyd. SONIA DRAGA - Katowice 2015 r.

- VORRAUM ZUR HÖLLE -GUSEN(KONZENTRATIONSLAGER GUSEN Ein Nebenlager des KZ Mauthausen) - autor Hans Maršálek wyd. Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen - Wien 1987 r.

- WALKA O ŻYCIE I GODNOŚĆ LUDZKĄ W OBOZIE KONCENTRACYJNYM GUSEN W LATACH 1940-1942 - autor Józef E. Iwiński wyd. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce IPN Informacja wewnętrzna nr 103 - Warszawa 1989 r.

- W CIENIU ŚMIERCI - praca zbiorowa - wyd. WYDAWNICTWO ZWIASTUN - Warszawa 1970 r.

- Wiersze Wybrane - wydane przez Klub Mauthausen-Gusen grupujący środowisko byłych więźniów obozów koncentracyjnych na terenie Austrii w związku z 55 ROCZNICĄ WYZWOLENIA z hitlerowskich obozów koncentracyjnych - WARSZAWA-maj 2000 r.

- Wiersze Wybrane - wydane przez Klub Mauthausen-Gusen  w związku z 65 ROCZNICĄ WYZWOLENIA - WARSZAWA-maj 2010 r.

- WIĘŹNIOWIE CZAPKI ZDJĄĆ - autor Tadeusz Ostrowski - wyd. SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK" - 1945r.

- WROGOM KU PRZESTRODZE - ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ - wydanie 1962 r. z okazji rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen

- WRÓCIŁEM Z MAUTHAUSEN - autor Adam Paszkowicz " Kapitan" wyd. "Poligrafika" - Łódź 1946 r.

WRÓG  Pięć lat i jeden dzień w Dachau i Gusen - autor Wacław Gaziński wyd.  Systherm Serwis Poznań 2003 r.

- WSPOMNIENIA Z OBOZÓW - autor Jan Gil - wyd. WYDAWNICTWO LITERACKIE KRAKÓW 1981 r.

- Za drutmi - autor Jan Komski - wyd. Agencja Informacyjna P.B.I. Monachium 1946 r. (grafiki obozowe)

- ZAMEK ŚMIERCI HARTHEIM Eutanazja w III Rzeszy - autor Tom Matzek - wyd. Świat Książki Warszawa 2004 r.

- Za pięć dwunasta - autor praca zbiorowa relacje ,pamiętniki, wspomnienia b. więźniów obozów hitlerowskich - wyd. " Książka i Wiedza" 1966 r.

- ZAPIS OPWIEŚCI ALEKSANDRA KULISIEWICZA - autor Konrad Strzelewicz wyd. KAW Kraków 1984 r.

- Z BARYKADY W DOLINĘ GŁODU - autor Michał Rusinek - wyd. Warszawa 1947 Kraków - Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

- Z DIABŁAMI NA TY - autor Władysław Gębik - wyd. Wydawnictwo Morskie 1972 r.

- Z PIERWSZEJ LINII FRONTU - wydanie konspiracyjne Warszawa marzec 1943 r.

- ZWYCIĘZCY - autor Paul Tillard - wyd. Czytelnik 1956 r.

- ŻOŁNIERZE RYBNICKIEGO ZWZ/AK ,POP,PTOP W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH:Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenhausen, Flosenburg i innych - autor Jerzy Klistała wyd. Wudawnictwo "Prasa Beskidzka" Sp. z o.o. Bielsko-Biała 2008r.

- ŻYCIE TO WALKA - autor Jan Laffite - wyd. Książka i Wiedza Warszawa 1949 r.

Linki

Przydatne linki:

http://www.archives.gov  - przewodnik po archiwaliach mauthausenowskich

http://www.mauthausen-memorial.at/

http://www.gusen-memorial.at/ 

http://www.brpo.gov.pl/ - Rzecznik Praw Obywatelskich

 http://www.gusen.org/

http://www.gusen.org.pl/

http://www.udskior.gov.pl/

http://www.mkoe-steyr.net/

http://www.memorial-ebensee.at/de/

http://www.schloss-hartheim.at/index.php/en/ 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/gedaechtnisorte-gedenkstaetten/katalog/gedenkstaette_melk

http://www.mauthausen-memorial.at/db/admin/de/aussenlager_list.php

http://www.stiftung-bg.de/gums/de/  - KZ SACHSENHAUSEN

http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/

https://www.youtube.com/watch?v=Mw0Ai4vrntM -   BERGKRISTALL Leben im  Lager

http://en.mauthausen-memorial.at/db/admin/de/index_totenbuch0654.html?start=0

http://www.ushmm.org/  Holocaust Memorial Museum

http://ecc.pima.edu/~gusen/ - Digital Archive of KL Gusen

http://www.cim-info.org/

http://www.its-arolsen.org/en/homepage/index.html

http://www.ooemuseumsverbund.at/museum/216_heimathaus_st_georgen_gusen

https://maps.google.com/maps?q=Spital+am+Pyhrn+Austria&hl=pl&ll=47.656944,14.338349&spn=0.002706,0.004823&t=h&gl=US&mapclient=embed&hnear=Spital+am+Pyhrn,+Kirchdorf+an+der+Krems+District,+Upper+Austria,+Austria&z=18

http://www.doew.at/ 

http://www.pck.pl/pages,13.html  - Biuro Informacji i Poszukiwań PCK

http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/projekty/show/id/2/p/2 -  Archiwum Historii Mówionej - Ocaleni z Mauthausen

https://maps.google.com/maps/ms?msid=216784034002570570895.00048183a251bb91041a5&msa=0&ll=48.265809,14.343901&spn=0.003783,0.004823 Położenie pomnika upamiętniającego LINZ III

https://maps.google.com/maps?q=MAUTHAUSEN&hl=pl&ll=48.25747,14.50014&spn=0.00535,0.009645&sll=48.265809,14.343901&sspn=0.00321,0.005682&t=h&z=17  Położenie obozu Mauthausen

https://maps.google.com/maps?q=Ebensee,+Austria&hl=pl&ie=UTF8&ll=47.786756,13.7594&spn=0.005399,0.009645&sll=48.25747,14.50014&sspn=0.00535,0.009645&oq=ebensee&t=h&hnear=Ebensee,+Powiat+Gmunden,+G%C3%B3rna+Austria,+Austria&z=17  Teren b. obozu Ebensee

https://maps.google.com/maps?q=http:%2F%2Fbbs.keyhole.com%2Fubb%2Fdownload.php%3FNumber%3D1004930&ll=48.256406,14.465695&spn=0.0021,0.004823&t=h&z=18  Teren obozu Gusen

http://www.gedenkstaetten.at/raum-der-namen

 https://arolsen-archives.org/

https://www.mauthausen-guides.at/

https://archiwumdobosiewicza.pl/

 https://www.gusen.pl/muzyka

Aktualności

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
1. zgodnie z klubową tradycją, w dniu 1 pażdziernika 2023 (niedziela) o godz. 19.oo spotykamy się w Kościele św.Anny  na Krakowskim       Przedmieściu w celu wzięcia udziału w nabożeństwie różańcowym  w intencji naszych kolegów -  obozowych kombatantów;
 
2. We wrześniu 2015r. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę ustanawiającą dzień 2 pażdziernika  DNIEM PAMIĘCI O CYWILNEJ LUDNOŚCI     POWSTAŃCZEJ WARSZAWY; w związku z tym spotkajmy się 2 pażdziernika br. (poniedziałek) o godz. 17.oo na Cmentarzu na Woli  przy   Pomniku Powstańców Warszawy aby  ich uczcić  chwilą zadumy, krótką modlitwą,  zapaleniem zniczy i złożeniem  kwiatów.
 
Gorąco zapraszamy do udziału w obu uroczystościach oraz o zabranie chust klubowych
 
Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.
 
 

 

 Dzięki Wojtkowi Topolewskiemu i kilkunastu lat walki o ten pomnik, nie tylko Klub Byłych Więźniów Mauthausen-Gusen składają wieńce pod tym pomnikiem.

 WOLSKI COP

 

 

 

 

1 września 2023 r grupa członków Klubu Mauthausen - Gusen złożyła wieniec na Pawiaku przy tablicy poświęconej byłym więźniom obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

pow.1.09.23.1

pow.1.09.23.2

pow.1.09.23.3

pow.1.09.23.4

pow.1.09.23.5

 

 

1 sierpnia 2023 r. o godzinie 13 przy pomniku Powstańców Warszawy na cmentarzu na Woli złożono wieniec i zapalono znicze dla uczczenia pamięci osób wywiezionych do obozów koncentracyjnych po Powstaniu Warszawskim.

Należy przy tej uroczystości wspomnieć zasługi Prezesa Klubu Pana Jacka Tarasiewicza jak i kolegi klubowego Wojciecha Topolewskiego którzy doprowadzili po 15 latach do powstania tego pomnika mimo trudności jakie musieli pokonać.

wol1.23

wol2.23

 

 

 

 

 

 

Dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego które miało miejsce 1 sierpnia 1944 roku członkowie Klubu Mauthausen -Gusen w dniu 28 lipca 2023 (piątek) o godz. 12.00 złożyli wieniac i zapalili znicze przy Pomniku Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Powązkach Wojskowych 

 powąz 28.07

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
w związku ze zbliżającymi się rocznicami :
 
1. Wybuchu Powstania Warszawskiego spotkamy się 28 lipca 2023 (piątek) o godz. 12.00 przy Pomniku Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Powązkach Wojskowych  oraz 1 sierpnia 2023 (wtorek) o godz. 13.00 przy pomniku Powstańców Warszawy na cmentarzu na Woli;
 
2. Rocznica Wybuchu II wojny światowej  spotkamy się 1 września 2023 (piątek) o godz. 13.00 na Pawiaku przy tablicy dot. KL Mauthausen
 
    aby uczcić te rocznice chwilą zadumy , krótką modlitwą, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.
 
    Prosimy o zabranie chust klubowych.
 
    Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŻEGNANIE

Rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen-Gusen pożegnali Pana Włodzimierza Koźmińskiego… W okresie od 4.09.1944 do 5.05.1945 przebywał w obozie Mauthausen-Gusen ( numerem 95 302). Pożegnaliśmy Pana Włodzimierz w dniu 12 lipca 2023 , na Cmentarzu Bródnowskim. Odszedł w wieku 99 lat. Dlaczego zaznaczam  wiek zmarłego??

Otóż spotykam się  coraz częściej ze zjawiskiem spłycenia wiedzy o II Wojnie Światowej, a w szczególności o  ludobójstwie,  metodach eksterminacji przez okupantów obywateli polskich. Nie jestem pewien , czy to wynik samej tylko zmiany pokoleń?

Gdyby nie Ś.P. pisarze; Grzesiuk , Herling- Grudziński , Kirchmayer czy Dr. Ossowska  i  ich książki - dokumenty , to pamięć wydarzeń topniała by szybciej.. Zarówno obozy  niemieckie jaki łagry sowieckie były czymś , nie tylko odbierającym życie więźniowi,  lecz przede wszystkim mechanizmami łamiącym  człowieczeństwo… Zwycięstwem prawdziwym każdego przeciwnika - agresora, jak uczy historia -  jest też pozbawienie pokonanych  pamięci przeszłości .  Dlatego otaczajmy szacunkiem i pomocą organizacje kombatanckie, środowiska dbające o Pamięć!

Zamieszczam fot. Z pożegnania.

koź1

koź2

koź3

koź4

koź5

 

Moje prywatne wrażenie ; ... Pan Włodzimierz Koźmiński doczekał się rodziny, potomków. I mógł mieć satysfakcję , iż przeżył oprawców. )

 

R.I.P

Mariusz Twardowski

 

 

 

 

 

R.I.P

 

 

Koleżanki i Koledzy,
 
z przykrością informujemy, że wieku 99  lat zmarł nasz kolega klubowy  WŁODZIMIERZ KOŹMIŃSKI.
W okresie od 5.09.1944 do 5.05.1945 przebywał w obozie Mauthausen-Gusen  z numerem 95 302 najpierw na kwarantannie, a później przeniesiony został do podobozu w Wiener Neudorf. Po ewakuacji podobozu przeniesiony został do obozu Mauthausen.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 lipca 2023r. (środa) o godz. 12.00 w Kościele Drewnianym na Bródnie.
 
Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja naszego kombatanckiego opiekuna z ramienia Dzielnicy Ochota ze spotkania o godz. 10.oo 22 czerwca 2023r. w siedzibie Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

 

W Zespole Szkół  nr 26  przy ul. Urbanistów w sali Klubu Byłych Więźniów Politycznych  KL Mauthausen – Gusen odbyło się dzisiaj spotkanie środowiska Klubu i zaproszonych gości .

Prawdę mówiąc nie wiem czy w przypadku takich spotkań  właściwy jest termin „gości” ( bo  stały kontakt i częsta pomoc) i  dla spotkania określenie  ; „roboczo – przyjacielskie”..
Waga sprawa poruszanych  na spotkaniu była spora, tematy poważne przygotowane wcześniej .

Na  spotkanie Klubu przybyli; Min. Jan Kasprzyk,  Wice Burmistrz Ochoty- Sławomir Umiński ,  Dyr. Szkoły nr 26 Roman Marciniak i opiekunka kombatanckich sal- Pani Halina Grabowska ..Jeszcze  osoby z dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego, obecny był  Prezes Stanisław Zalewski (Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych), przedstawicielka WSZ Ochota Pani Katarzyna Kustra .. Goście z Białegostoku ( środowisko kombatanckie), przewodniczący Rady Ochoty – Krzysztof Wojciechowski..

Wygłoszone przez Prezesa Klubu  Jacka Tarasiewicza sprawozdanie z pobytu w Austrii. Zwięzła relacja  ukazała ogrom pracy organizacyjnej i problemy dysponowania  funduszami. Były podziękowania za pomoc finansową dla Ministra  i innych podmiotów.
Następnie na poważnie zaczęła się rozmowa o przyszłości,  nowych formułach pracy Klubu nad utrzymaniem w pamięci pokoleń historii KL Mauthausen – Gusen;  udziału szkolnej młodzieży, sytuacji politycznej w Austrii, możliwościach współpracy z ministerstwami w Polsce, honorowaniu zagranicznych działaczy społecznych – pracujących dla polskich spraw …
Mocne credo funkcji wyjazdów młodzieży - to wypowiedź dyr. ZSz nr 26 , która korelowała z oceną takiego programu historycznego kształcenia młodzieży  Ministra Jana Kasprzyka.
Mowa była  o funduszach pieniądzach , terminach.  Wice burmistrz Ochoty nolens volens został wprzęgnięty w tryby organizacyjne przyszłych akcji rocznicowych wyjazdów  i złożył obietnice pomocy..
Klub wręczył na znak szacunku za współpracę piękna imienną  plakietę Ministrowi.  A dla pozostałych gości – słodycze prosto z Wiednia.
„ AMEN!” Tak podsumował wypowiedzi tej oficjalnej części spotkania Prezes Stanisław  Zalewski…

I wyjaśnił;  „Jako osoba wierząca , podkreślam , że słowo AMEN! ma znaczenie w tłumaczeniu ; – niech tak się stanie !”
Wszystkim  jak zwykle z fotografii na ścianie sali przyglądali się Ci co już odeszli, a poobozowe życie poświęcali pracy i upowszechnianiu wiedzy o tamtym czasie.  Zobowiązują nas do pamiętania  KL Mauthausen -Gusen, Auschwitz, Stutthof ...

 


Mariusz Twardowski

spot 06.23.6

 spot 06.23. 5

spot 06.23.7

spot 06.23. 8

spot.06.23.9

spot.06.23.10

spot.06.23.12

spot.06.23.13

spot.06.23.14

 

 

 

 

14 czerwca 2023 r. Uroczystości na Pawiaku

Na Pawiaku spotkanie – uroczystość  upamiętniająca rocznicę pierwszego transportu więźniów polskich do Auschwitz.  Słynnego transportu z Tarnowa…
Uroczystość co roku , jestem tam obecny. Teoretycznie  powinny się rutynowo odbywać te spotkania. Ale za każdy razem coś zadziwiającego ze strony organizatorów lub przemawiających.
Zaskakuje mnie czasem organizacyjna niewydolność kierownictwa Muzeum . Przerasta ich poza fetowaniem  nawet zapewnienie miejsc honorowych dla gości wiekowych zasłużonych.. ( zauważyłem spóźnionego p. Żukowskiego i podprowadzałem do miejsca siedzącego do innych podrywały się osoby niewiele młodsze od seniorów ..).Oddelegowanie pracownika , który by bohaterów rozprowadził , doprowadził od bramy- przerasta . No a parę butelek z wodą dla najstarszych (dawniej były) – przydałoby się. Zaskakujące rutynowe pozdrowienie Muzeum do „ nieobecnych” .. A z np. z podsłuchanej rozmowy na uroczystości  okazało się „ktoś nie zaprosił’ . Nie było w tym roku '‘Strzelca”, harcerzy .. I standardowo władz Miasta we  właściwej „randze” . Z parlamentu- „prawa strona”i „KO” chyba pierwszy raz tak oficjalnie. , Ochota zaprezentowana. I wojsko.. na wysokości zadania.
Poza tym uroczystość godna i słuszna .

Co zaskoczyło mnie pozytywnie:

- z Ochoty przybyli przedstawiciele Rady Seniorów. Znicze pod tablicami Muzeum Pawiaka zapalono.

- Klub Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthasen – Gusen z chustami , zaznaczył obecność Ochoty. Prezes Jacek Tarasiewicz- obecny.

- Przemówienie zwięzłe, dobitne historyczne i nawiązujące do  współczesności Min. Jana Kasprzyka, bardzo mocne i bez polemiczne.

- po ostatnich latach nieobecności – obecni Żydzi; zarówno z rabinatu jak i wyjątkowo ’ ambasador Izraela  Y. Livne w Polsce. Uwierzcie mi. Przy wielu zakrętach i dyskusjach o sprzecznościach, obrażaniu, czy fałszowaniu faktów dotyczących II W Ś.

     –   od lat nie wysłuchałem tak prawdziwego i słusznego przemówienia jak Izraelczyka. Ba, było całkowicie korelujące z tekstem naszego ministra.

- świetne teksty ze strony kościołów. Mam wrażenie , ze sytuacja geopolityczna budzi refleksje wszystkich.

- i najważniejsze : Prezes Stanisław Zalewski ! Co roku czekam  na jego słowa, na aspekt filozoficzny rozważań o historii obozów, o naszych obowiązkach wobec Państwa i narodu. I jak winno się żyć… Nie wiem, jak pozyskam, czy wyżebrzę od Pana Stanisława teksty sprzed lat i tegoroczny. To są wypowiedzi -perły, wskazujące właściwe postawy człowieczeństwa. Może Prezes J. Tarasiewicz z klubu  mi pomoże. To materiał do przemyśleń, jak znalazł dla ucznia przed maturą i studenta..

paw 1.06.23

paw 2.6.23

paw 3.6.23

paw 4.6.23

paw 5.6.23

paw 6.6.23

paw 7.6.23

paw 8.6.23

paw 9.6.23

paw 10.6.23

paw 11.6.23

paw 12.6.23

paw 13.6.23

paw 14.6.23

paw 15.6.23

 

Jest to sprawozdanie i przemyślenia pana Mariusza Twardowskiego z uroczystości na Pawiaku.

Po uroczystościach na Pawiaku składano wieńce i zapalono znicze na Powązkach Wojskowych pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

 pow.woj. 6.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka „ Mauthausen 2023 ”

 

Pielgrzymka odbyła się w dniach od 4 maja 2023 r. do 10 maja 2023 r. dzięki wsparciu finansowym Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

4 maja 2023 r. o godzinie 10.00 nastąpił wyjazd uczestników Pielgrzymki z Warszawy.

23.05.1 

 Do Cieszyna dotarliśmy o godzinie 16 -tej gdzie w Hotelu "Liburnia" zostaliśmy zakwaterowani, a po kolacji odpoczywaliśmy przed jutrzejszym dniem i jazdą do Austrii.

5 maja po śniadaniu o godzinie 8.00 wyruszyliśmy w kierunku miejscowości Linz gdzie znajdował się podobóz Linz III. 

O godzinie 15-tej pod obeliskiem upamiętniającym więźniów którzy zginęli na ziemi austriackiej złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

IMG 2446

 O 16 przyjechaliśmy do hotelu "Waldheimat" w Gallneukirchen. Po zakwaterowaniu i krótkim wypoczynku zeszliśmy do znanej restauracji na obiadokolację.

Po kolacji udaliśmy się do hotelu aby wypocząć gdyż 6 maj zapowiadał się bardzo pracowicie. 

6 maja po sniadaniu wyruszyliśmy do Ebensee.

Najpierw zwiedziliśmy sztolnię, a pod tablicą ufundowaną przez polskich więźniów złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

IMG 0181

 IMG 0193

IMG 0229

IMG 0271

 

 Kolejny punktem naszego programu w Memoriale Ebensee było złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikami polskimi.

IMG 0357

IMG 0339

 

DSC 0074 Maciej Foks

DSC 0041 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

Następnym miejscem do którego udaliśmy się był zamek Hartheim. Przepiekna budowla w czasach panowania nazistów w Austrii spełniała rolę miejsca "eutanazji" w ramach akcji T4 głównie pensjonariuszy zakładów opiekuńczych . Jednak było to też miejsce uśmiercania więźniów obozów koncentracyjnych.

Byliśmy też świadkami uroczystego przekazania tablicy upamietniającej śmierć krewnego Pani Anny Kierzkowskiej-Tokarskiej

 

 zdjęcie wyk.©Maciej FoksDSC 0091 Maciej Foks

DSC 0111 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 Program pielgrzymki przewidywał nastepnie składanie wieńców w miejscu szczególnym dla Polaków - Bergkristall

IMG 2517

 O godzinie 17-tej w sobotę (6 maja) tradycyjnie rozpoczęły się uroczystości w Memoriale Gusen. Było składanie kwiatów i zapalenie zniczy ku czci zamordowanych w KL Gusen.

DSC 0279 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0284 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks 

 DSC 0293 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0300 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0309 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

Po zakończeniu uroczystości w Gusen  nasza grupa udała się na obiadokolację i  podsumowaliśmy napięty program dzieląc się wrażeniami z dnia dzisiejszego. 

Niedziela (7.05) obejmowała uroczystości centalne w Mauthausen, zwiedzanie z przewodnikiem po terenie gdzie funkcjonował obóz Gusen oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniajacego obóz Gusen III dlatego wiedzieliśmy, że trzeba wypocząć przed niedzielnymi uroczystościami.

 W dniu 7 maja pośniadaniu wyjechaliśmy do KL Mauthausen. 

Najpierw złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0631 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks 

 DSC 0648 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

 

 

 

DSC 0682 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

Te zdjęcie ma szczególne znaczenie dla naszej społeczności klubowej gdyż z nami jest Pani Martha Gammer.

Od godziny 11 -tej rozpoczęły się uroczystości centralne upamietniające wyzwolenie Mauthausen.

 DSC 0876 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

DSC 0896 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0899 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

Po zakończeniu przemarszu polskiej grupy pod pomnikiem polskim została odprawiona msza święta za dusze pomordowanych polskich patriotów.

maut pom1 

maut pom2 

 mautpom3

mautpom4

 Po mszy św. w Mauthausen pojechaliśmy do Gusen w celu zwiedzenia terenów które zostały odkupione przez władze austriackie i w przyszłości mają być zagospodarowane na cele edukacyjne.

gus sp1

gus sp2 

 gus sp3

Jedna z osób niosła portret Michała Szabuniewicza polskiego policjanta z PP zamordowanego w Gusen 21.07.1941 r ,było więcej portretów które niosły osoby z Polskiej Szkoły z Wiednia. Był to marsz organizowany przez Pana Iwanowskiego  z Mauthausen do Gusen.

 gus sp4

gus sp5 

gus sp5

 gus sp6

gus sp 7

gus sp 8

gus sp9

Po zakończeniu zwiedzania terenów w Gusen  pojechaliśmy złożyć kwiaty i zapałić znicze w miejscu gdzie funkcjonował obóz Gusen III.

gus3 1

gus3 2

Powrót do hotelu nastapił po godzinie 18-tej. Gdzie czekała na nas obiadokolacja. 

Poniedziałek 8 maja  w programie  było odwiedzenie  KL Melk. Gdzie złożono wieńce i zapalono znicze.

mel 2 23

mel 4 23

mel5 23

 Po uroczystościach w KL Melk udaliśmy się na Kahlenberg do kościoła pw. św Józefa aby złożyć wieniec i zapalić znicze.

 IMG 0928

 IMG 0930

 IMG 0934

 Następnie pojechaliśmy do hotelu gdzie po zameldowaniu i zjedzeniu obiadu udaliśmy się do Wiener Neudorf.

W starym ratuszu Wiener Neudorf uczestniliśmy w otwarciu wystawy polskiego grafika Dariusza Syrkowskiego oraz koncercie Doroty Jabłońskiej - Mazurek i Ignacego Wysockiego.

link do relacji - https://www.youtube.com/watch?v=BMQPZrIyluI

IMG 2817

IMG 2830

IMG 2833

IMG 2834

IMG 2841

IMG 2845

 

Po koncercie byliśmy przyjmowani przez władze miasta Wiener Neudorf w winiarni. Tak 

też w miłej atmosferze zakończyliśmy dzień 8 maja 2023 r.

 Dzień 9 maja 2023 był ostatnim dniem pobytu na ziemi austriackiej. 

O godzinie 9 tej miały miejsce uroczystości w Guntramsdorf . Były przemówienia złożenie  wieńców i zapalenie zniczy.

IMG 1012

IMG 1018 

IMG 2871 

 IMG 2880

IMG 2899 

 link do uroczysstości Gutramsdorf

https://www.youtube.com/watch?v=wZ9RtQF2Czo

Kolejnym miejscem uroczystości był pomnik w Wiener Neudorf (Eumigweg/Palmersstrasse)

Były przemówienia tak ze strony polskiej jak i austriackiej. Złożono wieńce i zapalono znicze a na koniec zrobiono pamiatkowe zdjęcie.

IMG 1020

IMG 1026

IMG 1029 

 IMG 1037

IMG 1043

IMG 1058

link do uroczystości

https://www.youtube.com/watch?v=XUXyWKi6xIM&t=1026s

Po zakończeniu uroczystosci w Wiener Neudorf władze miasta wydały uroczysty obiad dla naszej grupy.

IMG 1069

IMG 1076

Po obiedzie i serdecznych pożegnaniach wyjechaliśmy do Polski.

Do Cieszyna do hotelu LIBURNIA dotarliśmy przed 20 gdzie czekała na nas kolacja.

10 maja 2023 r po śniadaniu wyjechaliśmy do Warszawy i na placu Bankowym w Warszawie zakończyliśmy naszą PIELGRZYMKĘ MAUTHAUSEN 2023 zmęczeni i szczęśliwi ze spełnienia obowiązku wobec naszych krewnych którzy zostali na ziemi austriackiej.

 

 

 

 

Link z obchodów 78 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen  - 7.05.2023 r. 

 

https://tv.orf.a

t/program/orf3/orfiiilive492.html

 

Link do filmu ze spotkania Stanisława Zalewskiego  w dniu 5 maja 2023  w Parlamencie Austrii. .

 

https://tv.orf.at/program/orf2/gedenkvera102.html

 

 

 

Polecamy wpis Pani Burmistrz Patrycji Stegienki

https://www.facebook.com/100006188448697/posts/pfbid02wqfvK1tEpKyYyxnUYXGM14jckuW9LQmvHkxfPd9EbjAmQAYR6PRe2Vy9Ucypc8SQl/?sfnsn=mo

 

 

 

 

 

Korespondencja naszego Koordynatora ds. Kombatantów Mariusza Twardowskiego:


- Szanowni państwo
Dzisiejsze spotkanie na Cmentarzu Powązkowskim jest ostatnim przed wyruszeniem Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen z Warszawy w drogę do Austrii.
 
Niespożyta energia Prezesa Jacka Tarasiewicza, walka o każdy "grosz" umożliwiła kolejny raz możliwość złożenia hołdu męczonym i pomordowanym w systemie obozów KL Mauthausen - Gusen, spotkania międzynarodowego środowiska, wiernego przysiędze o pamięci wyzwolenia złożonej w 1945 roku.
 
Dzisiaj 02 maja przedstawiciele Klubu oraz Burmistrz Dorota Stegienka i W-ce Burmistrz Sławomir Umiński z Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota złożyli hołd, pokłonili się ofiarom III Rzeszy niemieckiej.Uczestnictwo władz Ochoty na spotkaniach rocznicowych stało się już normą.
Byłem już obecny na tych tradycyjnych spotkaniach. Smutno mi, że tylko w wyobraźni słyszę cudownie mądre przemówienia Prezesa Wojciecha Topolewskiego, że widzę wysoką sylwetkę Pana Leszka  górującą nad obecnymi  Paniami, uśmiechniętego Stasia Pokrzywę.
 
Po złożeniu  wieńcy i zapalaniu zniczy Prezes Klubu przypomniał dlaczego tak ważne sa te spotkania. Gdybym miał streścić, to nic ważniejszego  nie mógłbym zapisać
.." Data 05 maja 1945 roku  , godzina 17-ta , data wyzwolenia obozu i ta godzina -był dla naszych Kolegów , byłych więźniów,tak ważne że przez wiele lat spotkania odbywały się tylko o tej godzinie... i koniecznie 5 każdego miesiaca.
Dla nas ta data jest święta!"
 
Pamiętajmy.
 
Mariusz Piotr Twardowski
 
 pow.05.23 . 2

 

pow.05.23.3

pow 05.23.1

pow5.23.5

pow.5.23.6

pow.5.23.4

pow.05.23.7

pow.05.23.8

 

 

 

 

 

 

 

 Koleżanki i Koledzy, 
zbliża się 78. Rocznica wyzwolenia obozów  Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.
W związku z tym  członkowie Klubu Mauthausen-Gusen spotkają się w dniu 2 maja 2023r. o godz. 11.00 przy Mauzoleum na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i chwilą zadumy uczcić wszystkich więżniów KL Mauthausen-Gusen.
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

Otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci naszego kolegi Satanisława Krassowskiego.

Szanowni Państwo
ze smutkiem zawiadamiam o śmierci mojego Taty Stanisława Krassowskiego.Zmarł 16 kwietnia 2023 r.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 25 kwietnia 2023 o godzinie 13:20.
Potem Tata będzie pochowany do grobu rodzinnego na tymże cmentarzu.
Wiem ,że był aktywnym członkiem Stowarzyszenia, będę zobowiązany za przekazanie tej wiadomości innym.
 
stasinek

 

 

Koleżanki i Koledzy,
otrzymaliśmy wiadomość od rodziny zmarłego naszego Kolegi kombatanta KL Mauthausen-Gusen Pana Stanisława Leszczyńskiego, że w dniu 24 kwietnia 2023r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Kościele Dominikanów na Służewcu odbędzie się w Jego intencji msza św.
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

  W dniach 14 i 15 kwietnia br. W Gusen i Bergkristal odbyły się Warsztaty dotyczące przyszłości terenów i obiektów  odzyskanych po byłym obozie koncentracyjnym Gusen.

 

Ze strony polskiej wzięli udział: Monika Szmigiel -Turlej  - Dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, prof. Jan Rydel oraz Jacek Tarasiewicz - Prezes Klubu Bylych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen - Gusen i Wiceprezes CIM i Jan Tarasiewicz - członek Klubu Klubu Bylych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen - Gusen i CIM.

 

Przyszłość  przed nami. Dużo pracy, wszyscy, cała Europa chce aby to miejsce, GUSEN, na zawsze zostało w pamięci kolejnych pokoleń.  

 

gus2301

gus2302

gus2303

gus2304

gus2305

gus2306

gus2307

gus2308

gus2309

gus2310

gus2311

gus2312

gus2313

 

 

 

 

 

30. 03. 2023 Wielkanocne spotkanie Kluby Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen

relacja Pana Mariusza Twardowskiego

Szanowni  Państwo

Tak na szybko – po spotkaniu

Zawsze kiedy wchodzę do sali Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen , mam wrażenie cofnięcia się w czasie…

Zdjęcia , listy, przedmioty, prasa  zgromadzone w   ZSz  26  przy ul Urbanistów,  są świadectwami potwornego czasu wojny . Wczoraj słuchałem wspomnień pana Alfreda Ś. o wywózce na Sybir, a dzisiaj wracają historie opowiadane przez tych,  co przeżyli koszmar zespołu KL Mauthausen – Gusen, w Austrii ..
Tradycyjne spotkanie przed Wielkanocne środowiska Klubu, na nich zawsze są  obecne władze Dzielnicy Ochota ( Pani Burmistrz, Wice Burmistrz -Sławomir Umiński), Naczelnik WSZ Ochota , oczywiście  przedstawicielka Dyrekcji  szkoły i duch opiekuńczy kombatantów Pani Halina Grabowska.

jaj 23.3

jaj 23.5

jaj 23.8

jaj23.6

jaj23.1

jaj23.7

jaj23.4

jaj23.2

 

 

 

Spójrzcie na zdjęcia- to w większości już Ci,  którzy są zobowiązani przenieść , przekazać pamięć rodzinnych tragedii , jako ostrzeżenie dla młodych pokoleń.
Coroczne wyjazdy środowiska Klubu w maju do Austrii  w rocznicę   wyzwolenia obozów Mauthausen- Gusen, spotkanie z delegacjami z całej Europy były obowiązkiem takim kantowskim imperatywem  tego środowiska . ( w tym roku są wyjątkowe trudności finansowe ;-(A 
 obecność polskiej delegacji miała zawsze ponad państwowe znaczenie!)


Dzisiaj wszyscy świętowali  nadchodzący czas rodzinnych świąt Wielkiej Nocy . Życzenia od Pani Burmistrz Doroty Stegienki, wzajemne obecnych  na sali–  atmosfera, jak to tylko bywa na ochockich spotkaniach Kombatantów z ich przyjaciółmi… Bukiet kwiatów  wręczył Pani Burmistrz Prezes Jacek Tarasiewicz ( była przyczyna! ) 
???? , a Prezes Stanisław Zalewski ( były więzień i strażnik  interesów środowisk byłych więźniów obozów koncentracyjnych  III Rzeszy ), w przepięknym, z elementami teologicznej interpretacji symbolu „ jajka wielkanocnego” przemówieniu, wyjaśnił, dlaczego życzenia składając dzielimy się jajkiem ..

A z dużego fotogramu  na ścianie Sali klubu spoglądają na przybyłych Ci, co odeszli.. zawsze obecni.

Pozdrawiam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 stycznia 2023 roku Władze Dzielnicy Ochota podejmują na wspólnym spotkaniu całe środowisko kombatanckie Ochoty. Prezes Jacek Tarasiewicz wręcza Pani Dorocie Stegience - Burmistrz Ochoty pamiątkową plakietkę jako podziękowanie za wsparcie i pomoc  jaką otrzymuje Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

och23.12

 

och23.13

 

och23.14

 

och23.15

 

och 23.1

 

och23.2

 

och23.3

 

och23.4

 

och23.5

 

och23.6

 

och23.7

 

och23.8

 

och23.9

 

och23.10

 

och23.11

 

och23.16

 

och23.17

 

och23.18

 

 

 

 

 

 

Pierwsze spotkanie klubowe w dniu 12.01.2023 roku (relacja Pana Mariusza Twrdowskiego)

 

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym, w  spotkaniu Środowiska Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen -Gusen uczestniczył W-ce Burmistrz Sławomir Umiński.

Dzisiejsze spotkanie, poza życzeniami świątecznymi wypełniły poważne rozmowy o finansach. Staranność  z jaką Prezes Jacek Tarasiewicz czy dyr. Roman Marciniak (duch opiekuńczy współpracy).   

Zdjęcia pokazują, iż W-ce Burmistrz  Ochoty brał udział w tych rozmowach i analizach. Zarząd Dzielnicy Ochoty wspomagać będzie.

Środowisku Klubu  przedstawiono  nowego - starego Koordynatora na  rok 2023, ten zaś podzielił się wspomnieniami o wcześniejszym wyjeździe z kombatantami do Austrii (majowa rocznica wyzwolenia obozów KL w Austrii ), a także przemyśleniami o sposobach  przekazywania wiedzy młodym ludziom
Niby spotkanie świąteczne – noworoczne,  a prawdziwie – to robocze!

Troszkę mi było smutno, kiedy patrzę na miejsca przy stole i pamiętam pana Stasia Koprzywę, zawsze z torba ksero zdjęć z obozu i innymi świadectwami obozowymi. Nie siedzi Pan Wojtek Topolewski – osoba,  która jak nikt celnie potrafiła ująć problemy historyczne i współczesne nam, brak wysokiej postaci Pana Leszka Polkowskiego, nie ma wesołego Pana Sota. I nie widzę obok córki siedzącego Pana Eugeniusza Śliwińskiego( postaci tak mocno, sugestywnie relacjonującej życie obozowe w filmie o KL Mauthausen-Gusen). Pana Ryszarda Sempki. Serce boli.

Do Klubu akces zgłaszają zainteresowani z dalszych okolic. Jeśli Białystok tak możemy nazwać! 

 01.23.1

 

 

1.23.2

 

 

1.23.3

 

 

1.23.4

 

 

1.23.5 

 

 

1.23.6

 

 

1.23.7

 

 

1.23.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie , ostatnie przed Świętami Bożego Narodzenia A.D. 2022 Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen, rozpoczęło się tradycyjnie o godz.13tej. w Zespole Szkół 26 przy ul. Urbanistów 

 

Tradycyjnie Prezes Jacek Tarasiewicz przywitał zebranych klubowiczów i gości :

 

- Hannę Machińską Zastępcę Rrzecznika Praw Obywatelskich,

 

- Dyrekcję szkoły (-  trochę za szybko  „zbiegł Dyrektor”- mają tzw. Radę pedagogiczną.. ( pamiętamy rady .. ;-(
- Naczelnika WSZ Ochota ( reprezentował władze Dzielnicy Ochota)

 

-- Prezesa Stanisława Zalewskiego  Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

 

Wszyscy goście wystąpili, składali życzenia, snuli plany na przyszłość.

 

Dla Klubu najważniejszym wydarzeniem w 2023 będzie kolejna 78 rocznica wyzwolenia obozów na terenie Austrii i wyjazd naszych członków na uroczystości.

 

Jeszcze raz wszystkim serdeczne podziękowania za sympatyczną uroczystość.

 

Dla wszystkich członków Klubu, sympatyków i osób wspierających nasza działalność najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Do zobaczenia w styczniu 2023 roku.

 

                             Zarząd Klubu

 

 

 

 

wig22.1

 

wig22.2

 

wig22.3

 

wig22.4

 

wig22.5

 

wig22.6 

wig22.7

 

wig22.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wig22.9

 

 

wig22.10

 

 

 

 

 

 wig22.11

 

wig22.12

 

  wig22.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 
(relacja Pana Mariusza Twardowskiego stałego komentatora)

 

 

 

  Punktualnie  o godzinie 12tej w południe (27.10.2022 r.)na Cm. Powązkowskim,  pod Mauzoleum ofiar  zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych,  środowisko Klubu  Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen -Gusen zapaliło znicze i uczciło Pamięć ofiar. Jest już tradycją, że obecne władze Ochoty nie lekceważą zaproszeń organizacji kombatanckich i obecność Wice Burmistrza Sławomira Umińskiego - nie dziwi nikogo. Wieniec w imieniu Dzielnicy Ochota składał  Burmistrz i Prezes Klubu - Pan Jacek Tarasiewicz . Patriotyczny znicz w kształcie konturu Polski z orłem - zapalony został na znak szacunku i pamięci w imieniu WSZ Ochota.

 

Po raz pierwszy brak Ś.P. Pana Wojciecha Topolewskiego i jego mocnego przekazu historycznego,  przestróg oraz refleksji nad człowieczeństwem uzmysławia nam odchodzenie świadków epoki barbarzyństwa II Wojny Światowej.
Może dlatego, po przemówieniu Prezesa Jacka Tarasiewicza wywiązała się rozmowa, bardziej przypominająca naradę... Zasygnalizowane kilka projektów pracy na przyszłość i padło potwierdzenie chęci  współpracy ze strony Zarządu Dzielnicy Ochota.  Przy okazji dzisiejszego spotkania, życzmy Prezesowi Klubu  powodzenia w realizacji projektów bardzo ważnych dla pamięci historycznej.

 

pow1-22

 

 

pow2-22

 

 

pow3-22

 

 

pow4-22

 

 

pow5-22

 

 

 

pow6-22

 

 

pow7-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja od Marthy Gammer o śmierci Kolegi Wojciecha Topolewskiego

 

 

 

 

Dear Jacek and all friends in Poland!

 

This is very sad news. I remember Mr Topolewski in the year 1997, when I was in Warshaw the first time. He took an interview with me about the problems at Gusen to have it broadcasted in Poland. Long time ago. In 2006 he had a speech at Gusen: "Children in the Camps". He was  a child when arrested after the Warshaw Uprise together with his father. He had to bury his father after Liberation somewhere behind the Camp of Mauthausen. Then he spent some time in an orphanage in Austria before he was able to return home. What a cruel Life Story! I am sure he suffered a lot all his life time. May he rest in peace! We shall never forget him. I shall put a board to the crematorium in Gusen, so visitors can read it.

 

 

 

Best wishes to you and all the friends!

 

Martha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,
 zbliża się  DZIEŃ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   tradycyjnie obchodzone w Polsce w dniu 1 listopada 2022r.

 W związku z tym spotkajmy się 27 pażdziernika 2022r. (czwartek) o godz.12.oo przy Mauzoleum na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym  na Powązkach aby uczcić chwilą zadumy, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy  śmierć wszystkich więżniów KL Mauthausen-Gusen.
Prosimy o zabranie chust klubowych.
Serdecznie zapraszamy - Zarząd  Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

 

 

Relacja Pana Mariusza Twardowskiego ze spotkania w dniu 7.10. 2022 r.

 

 

Szanowni Państwo

Spotkanie w Zespole Szkół nr 26 w Warszawie na Ochocie. uczennice przywitały zacnych gości, zarówno władze Dzielnicy Ochota, przedstawicieli kuratorium, naszej ochockiej oświaty i wielu innych zainteresowanych tematem 
Ważne , że podczas części oficjalnej , w obecności środowiska klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen  i młodzieży  szkolnej zabrali głos ; Ambasador RP w Niemczech – Dariusz Pawłoś, Prezes  Stanisław Zalewski i przedstawiciel Ambasady Niemieckiej w Polsce z pionu Kultury ( znany nam z  spotkań na obchodach „1 rocznicy transportu do Auschwitz „, na Pawiaku)

Pod czujnym okiem Dyr. Romana Marciniaka, sprawnie i godnie przebiegło spotkanie oficjalne, a wszyscy później mogli obejrzeć wystawę  w Sali pamięci  zorganizowana w ramach fundacji  „Polsko – Niemiecka Współpraca młodzieży”( chyba nie pokręciłem ? ). Otworzyli oficjalnie  otwarcie wystawę  nasz Ambasador Dariusz Pawłoś  i Prezes Zalewski .  

Tyle  „ w biegu”.. Catering przesmaczny.
Ale; to krótkie przemówienie   skierowane zwłaszcza  do młodzieży -  o sensie życia i obowiązkach wobec kraju, jakie wygłosił Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Stanisław Zalewski,   godne były wykucia w kamieniu. A po reakcji uczniów widziałem,  – zrozumieli  przesłanie tak doświadczonego człowieka.

Gratuluje spotkania! A wpisy do Księgi Pamiątkowej,  b. ciekawe( podejrzałem)

Ukłony.

P.S.

Czy czegoś mi brakowało?..
Czasy ciężkie wokół nas procesy polityczne, nie zawsze zrozumiałe postawy decydentów… Na spotkaniu, był przedstawiciel Niemiec. Dlaczego też nie Austriak? Czy oni nadal się tłumaczą , że byli napadnięci?.. To była Rzesza!  I byli dumni.
Przypomnę ; dzisiaj urodziny Władimira Putina..
A przedstawiciel Amb. Niemiec przypomniał że dzisiaj  także urodziny Heinricha Luitpolda  Himmlera. Obozy koncentr.  – to jego praca .

Aż się zimno robi..

--
Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Białobrzeska 26, pokój 15, 02-365 Warszawa
tel. +48224439878
faks +48224439878
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ochota.um.warszawa.pl

 

szk1022

 

szk1022 1

 

szk1022 2

 

szk1022 3

 

szk1022 4

 

szk1022 5

 

szk1022 6

 

szk1022 7

 

szk1022 8

 

szk1022 9

 

szk1022 10

 

szk1022 11

 

szk1022 12

 

szk1022 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dnia 5 października 2022 r. pożegnaliśmy zasłużonego dla Klubu Mauthausen - Gusen i środowiska kombatanckiego Kolegę JANA WOJCIECHA TOPOLEWSKIEGO
 
  Tekst  i przemyślenia od naszego stałego korespondenta i opiekuna ze strony Dzielnicy Ochota Mariusza Twardowskiego
 
Szanowni Państwo
Cmentarz Brudzieński w Warszawie.
 
Odszedł Jan Wojciech Topolewski - Honorowy Prezes Klub Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen, dzisiaj Go żegnaliśmy. Człowiek , któremu zawdzięczamy ciągłość pamięci okrucieństw systemu okupacyjnego, pamięć obozów koncentracyjnych.
Sam , był ciepłym mądrym i przewidującym człowiekiem. Budził szacunek, a każde Jego  wypowiedzi warte były zapisu. Znany poza krajem, z działalności  na rzecz niefałszowania historii , nigdy nie rezygnujący z zasady prawdy. Na Ochocie , postać nieodłącznie kojarzona z Klubem znana organizacjom kombatanckim i Urzędowi dzielnicy Ochota.
Na  pożegnalnej Mszy Świętej  oprócz przepięknej Rodziny zmarłego, przyjaciół, obecni byli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota. Pożegnalne słowa Jacka Tarasiewicza, obecnego Prezesa Klubu  " Mauthausenowskiego środowiska", poprzedziło wspomnienie o zmarłym.
Nie wiem jak młode pokolenie obecnie odbiera emocjonalnie takie życiorysy, jak Ś.P. Wojciecha Topolewskiego...
Wysiedlenie z Warszawy. Transport, Mama pozostaje na zawsze w Auschwitz, , On z Ojcem do Mauthausen. Później straszliwy kamieniołom w Gusen.. Ojciec nie wychodzi żywy z obozu, Wojtek ma szczęście. Po odratowaniu wraca do kraju, odszukuje rodzinę. Uczy się Pracuje , działa na rzecz Pamięci ofiar nazizmu..
jak Klubu M Długi był kondukt pogrzebowy, i wyjątkowo dużo chust -symbolu KL Mauthausen - Gusen. Z członkami Klubu przeszedł długą ponad kilometrową drogę Prezes Związku Byłych Więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych Stanisław Zalewski. Jak mi powiedział- jego  97 lat zobowiązuje do pożegnania młodszego kolegi. Przy grobie dosyć długo stali lub siedzieli uczestnicy konduktu pogrzebowego. Dokładano wiązanki i znicze. W imieniu Ochockich władz wieniec na grobie  zmarłego składał Wice Burmistrz UD - Pan Sławomir Umiński...
Cześć i pamięć  zmarłemu
R.I.P.

--
Mariusz Piotr Twardowski

pogwoj
 
pogrz wt1
 
 
 
 
 
 
pogwoj2
 
pogrz wt2
 
pogrz wt3
 
pogrz wt4
 
 
 
 
 
pogwoj3
 
pogwoj4
 
pogwoj5
 
pogwoj6
 
pogrz wt5
 
 
 
pogwoj7
 
pogwoj8
 
pogwoj9
 
 pogrz wt6
 
 Zgodnie z klubową tradycją w dniu 1.10.2022r. (sobota) o godz. 15.oo w Kościele Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu odbyła się msza i różaniec - godnym elementem który był eksponowany to różaniec wykonany przez więźniów obozu Gusen.
 
 
 
róż 1
 
 
róż 2
 
róż 3
 
róż 4
 
róż 5
 
róż 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klep t o p
 
 
 
 
 
top woj
 

JAN WOJCIECH TOPOLEWSKI

Urodził się w 1931 roku w Warszawie w rodzinie urzędniczej. Zamieszkiwał na Woli na ulicy Ludwiki 6. Do wybuchu wojny ukończył Pierwsza klasę szkoły powszechnej. Dalszą edukację odbywał na tajnych kompletach.

1 sierpień 1944 kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie na Woli był dniem kiedy Niemcy zaczęli stosować represje w stosunku do ludności cywilnej Warszawy .

10 sierpnia 1944 cała rodzina Topolewskich została aresztowana i skierowana do obozu Dulag 121 w Pruszkowie. Następnie 12 sierpnia 1944 Topolewscy zostali przetransportowani do KL Auschwitz II.

Po przybyciu do KL Auschwitz II na rampie kolejowej odłączono kobiety od mężczyzn. Dla trzynastolatka Wojciecha Topolewskiego było to tragiczne przeżycie gdyż stracił kontakt z rodzicami i siostrami.

Jan Topolewski senior otrzymał w obozie nr 192366, a Jan Topolewski junior 192741.

17 września 1944 po odbytej kwarantannie i wyczytaniu nazwisk ojciec i syn trafili do transportu więźniów skierowanych do KL Mauthausen. W Mauthausen zarejestrowani zostali w dniu 19 września 1944 ojciec otrzymał nr 102402 , a syn 102403 i przydzielono do bloku nr 24. Więźniowie z tego bloku nosili kamienie po słynnych „schodach śmierci”186 stopni. Po kilku dniach ojciec poszedł na rewir i więcej ojciec i syn nie widzieli się.

W pamięci syna utkwił fakt jak ojciec oddawał swój chleb dla niego tłumacząc, że to robi po to aby on przeżył.

Ojciec pozostał w Mauthausen, a syn został przeniesiony 13 grudnia 1944 do Gusen I .

W Gusen I przydzielono Wojciecha Topolewskiego do Bloku nr 6 (był jednym z murowanych bloków w Gusen , a większość były bloki drewniane )i komanda roboczego Messerschmitta.

Wojciech Topolewski junior doczekał wyzwolenia obozu 5 maja 1945 roku i został przez Amerykanów wywieziony do Bawarii.

Historia pożegnania ojca i syna na bloku 24 w Mauthausen kiedy ojciec poszedł do rewiru świadczyła o wadze i traumie z jaką Wojciechowi Topolweskiemu - juniorowi przyszło żyć do końca swoich dni. Słowa wypowiedziane przez ojca: „ po wyzwoleniu jak będziemy szukać się to w bloku 24 - tu gdzie się rozstajemy „

Jan Wojciech Topolewski - ojciec zmarł 1945.05.31

Po wyjeździe do Bawarii ze względu na swój młody wiek trafił do ośrodka dla młodzieży w Indersdorfie gdzie była założona polska szkoła i tam ukończył szkołę powszechną.

Do Polski powrócił w 1946 roku i ukończył szkołę nauczycielską w Olsztynie. Po ukończeniu szkoły średniej pracował jako nauczyciel.

Następnie podjął pracę w firmie państwowej.

Po przejściu na emeryturę wspomnienia z okresu wojny wracają. Namiastką zapomnienia o tych wszystkich „ upiorach wojennych” było poświecenia działalności społecznej która miała uświadomić wszystkim okropności wojny i tych wszystkich zwierzęcych instynktów wyzwolonych w tragicznych czasach.

Rozpoczął aktywną działalność w środowiskach kombatanckich.

Był w latach 2000-2004 i 2006-2013 Przewodniczącym Klubu Mauthausen-Gusen w Warszawie.

Dzięki uporowi i determinacji Jana Wojciecha Topolewskiego 5 sierpnia 2019 roku w Parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich który znajduje się na Woli odsłonięto Pomnik Poświęcony Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych gdzie zostali zamordowani.

JAN WOJCIECH TOPOLEWSKI zmarł 23 września 2022 r przeżywszy 90 lat.

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę Jana Wojciecha Topolewskiego

                                                                              Zarząd Klubu Mauthausen- Gusen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koleżanki i Koledzy
 
Zgodnie z klubową tradycją zapraszamy w dniu 1.10.2022r. (sobota) o godz. 15.oo do Kościoła Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu
 
 
w programie:
 
- 15.oo  - Koronka do Miłosierdzia Bożego,
- msza św.
- po mszy św Różaniec.
 
Prosimy o zabranie chust klubowych.
 
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09.2022 w Ambasadzie RFN w Warszawie odbyło sie spotkanie, w którym wzięło udział kilka osób z naszego Klubu.
 
 
Temat spotkania i filmu :

1 września przypada 83. rocznica napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku.

W Niemczech wiedza na temat niemieckich zbrodni popełnionych w okupowanej Polsce jest nadal stosunkowo mała. Istnieje zatem potrzeba informowania oraz prowadzenia działań edukacyjnych, a także pogłębiania polsko-niemieckiego dialogu na ten temat.

W ramach tych działań powstał film ze wspomnieniami Powstańców Warszawskich - świadków historii, na którego pokaz premierowy w Polsce serdecznie Państwa zapraszamy. Film jest koprodukcją Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt oraz Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

1 ambn22
 
 
2 ambn22
 
 
3ambn22
 
 
4ambn22
 
5ambn22
 
 
6ambn22
 
 
 
Spotkanie w dniu 3.09.2022 r. członków Klubu Mauthausen - Gusen przy pomniku poświeconemu Mieszkańcom Warszawy - Cywilom i Powstańcom wywiezionym i zamordowanych przez okupanta niemieckiego do obozów koncentracyjnych w związku przypadającą rocznica wybuchu II wojny światowej .
Po chwili zadumy złożono kwiaty i zapalono znicze. 
.wol 1 pom22.09
 
 
wol pom22.09
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
1 września 2022 roku obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej;
W związku z tym spotkajmy się 3 września br. (sobota) o godz. 10.oo przy pomniku Powstańców Wa-wy na Cmentarzu na Woli aby uczcić tę rocznicę poprzez chwilę zadumy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
 
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen .

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych  Oraz Fundacja Kreatywni w Działaniu organizują Rodzinny Piknik Integracyjny, który odbędzie się 18 września 2022r. (niedziela)  w godz. 12.oo - 17.oo  w Parku Szczęśliwickim. W trakcie  pikniku będzie miasteczko namiotowe wraz z częścią zcentralizowaną przy scenie.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału
Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

Koleżanki z Klubu Mauthausen - Gusen złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Ofiar z Warszawy  znajdującym się na cmentarzu Wolskim a upamietniających wywiezionych do obozów koncentracyjnych.

wola 2022

 

 

 

 

 

 

30 lipca 2022r. (sobota) o godzinie 10.00 członkowie klubu złożyli wieniec i zapalano znicze pod Mauzoleum na Powązkach Wojskowych z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczczono też wszystkie osóby które wywiezione zostały do obozów koncentracyjnych. 

 

22.30.07

 

 

pow 0730

 

 

pow2201

 

 

30 lipca 2022r. (sobota) na godzinę 10.00 zapraszamy na spotkanie przy Mauzoleum na Powązkach Wojskowych aby uczcić pamięć Powstania Warszawskiego i ludzi których wywieziono do obozów koncentracyjnych po przez chwilę zadumy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

                                Zarząd Klubu Mauthausen- Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktualnie o godzinie 12.00 w dniu 14 czerwca br. rozpoczęły się uroczystości na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich. 

Obchody świeta rozpoczęły się od złożenia wieńców i wiązanek przed pomnikiem Drzewa Pawiackiego.

paw6.22.1

paw6.22.3

paw6.22

paw6.22.4

Było też i przemówienie prezesa Stanisława Zalewskiego dedykowane do zebranych jak i całej społeczności więźniarskiej.

Zaznaczyć należy, że Stanisław Zalewski jest członkiem naszego klubu i był więźniem Auschwitz, Mauthausen i Gusen II.

 

14 czerwiec 2022 r.
MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK W WARSZAWIE

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH
OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY

 

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!
Szczególne słowa szacunku kieruję do wszystkich żyjących Świadków Historii:
- Historii Narodu Polskiego w tragicznych latach II wojny światowej:
- Historii jego bohaterstwa, kaźni i heroizmu;
- Historii wydarzeń, których czas nie powleka zapomnieniem i nie obdziera z
emocji.
- Po przekroczeniu bramy z kolczastym drutem wchodzimy na teren okrytego
ponurą sławą Więzienia Pawiak.
Przychodzącym należałoby powiedzieć:
Przechodniu, zatrzymaj się na chwilę zadumy! Będziesz stąpał po ziemi
przesiąkniętej krwią, łzami i skargami ludzi, którzy tu cierpieli, zostali
zgładzeni lub wywiezieni do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i
obozów zagłady!
- W tym miejscu i wobec jego historii, i w tym czasie wszyscy jesteśmy równi.
Ta wirtualna równość to hołd dla Tych, którym poświęcamy dzisiejszą uroczystość,
uroczystość ustanowioną uchwałą Se.jmu Rzeczypospolitej Polskiej, w której
czytamy: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd
pamięci wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni” - należy rozumieć, że obejmuje
to mężczyzn, kobiet i dzieci różnych narodowości i różnych wyznań.
- W dalszej części treści uchwały czytamy: „ Łączymy się w uczuciach ze
słowami papieża Benedykta XVI o nauce, która dla przyszłości ludzkości
płynie z miejsca, gdzie nienawiść do ludzi doszła do swych najdalszych granic”. Tym
miejscem jest KL Auschwitz.
Papież Benedykt XVI, będąc tam w 2006 roku powiedział m.in. „Mówiąc
w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi,
nie mających sobie równych w historii jest rzeczą prawie niemożliwą”.
- W miejscu takim jak to, brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce woła do
Boga: Panie dlaczego milczałeś.? Dlaczego na to przyzwoliłeś?
- „Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu! Ciągle powraca jedno: Gdzie był Bóg
w tamtych dniach? Dlaczego milczał. Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie,
na ten tryumf zła ?”.

Dalej wyjaśnia:
„nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga – widzimy tylko jej fragmenty
i błądzimy gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii”.
Ile było ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów
zagłady?
Tego nie można wiarygodnie określić!
Szacuje się, że była to dekada milionów ludzkich istnień więzionych w
1680 obozach Koncentracynych na terenach okupowanych przez III Rzeszę.

W samym tylko Auschwitz- Birkenau według badań Państwowego Muzeum
w Oświęcimiu – Brzezince zginęło 1,1 – 1,5 milionów ludzi, w tym:
960 tys. - Żydów
70- 75 tys.- Polaków
21 tyś - Romów
15 tyś - Radzieckich jeńców wojennych.
10 – 15 tyś- Innych Narodowości.
- Auschwitz-Birkenau to Mauzoleum Europy i Świata!
Data Pierwszego Transportu Polaków do tego miejsca była podstawą do
ustanowienia dzisiejszego Dnia Pamięci Narodowej.
- Droga wzdłuż muru więzienia Pawiak to alegoria pątniczego szlaku na
którym znajdują się stacje pamięci narodowej – kamienne tablice z wyrytymi
słowami o tych, którzy nie doczekali się wolności. Te kamienne
tablice to karty naszej księgi historycznej.
- Ten pątniczy szlak pamięci narodowej rozpoczyna się od białego kamienia
z pamiętną datą 2 kwietnia 2005 roku wiedzie dalej wzdłuż muru więzienia Pawiak
do Pomnika Drzewa Pawiackiego.
- Z tego białego kamienia płyną znamienne słowa wypowiedziane w 1981r.
przez Wielkiego Polaka Papieża Jana II.
- „ Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej
drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa lecz uwydatnia czy
historia może popłynąć przeciw prądowi sumienia ?.”
- Pomnik Drzewa Pawiackiego to symbol życia przemienionego w
materialny dokument Pamięci Narodowej.
- Jego konary to wyciągnięte ramiona milionów zgładzonych ludzi którzy w
„przerażającej ciszy” wołają do Boga różnymi językami ale tymi samymi
słowami co Papież Benedykt XVI.
- Konary tego drzewa to również uniesione ramiona ocalałych którzy z
nadzieją odmawiają modlitwę, prosząc o chleb powszedni i wzajemne przebaczanie winy.

- Czy to jest możliwe ?.
- Obecnie w wielu regionach świata ludzie opanowani fanatyzmem dominacji
politycznej, rasowej czy religijnej a nawet osobistej, dopuszczają się zbrojnych
ataków przemocy dla osiągnięcia własnych celów.
- Te akty przemocy pochłaniają tysiące ludzkich istnień i to nadaje im
znamiona ludobójstwa.
- Czyżby historia zatoczyła koło?.
Koło napędzane przez ludzi bez poszanowania godności drugiego człowieka ?.
- To pytanie kieruję do wszystkich ludzi dobrej woli.


Stanisław Zalewski
Prezes PZBWPHWIOK

Dla uczczena pamięci zgładzonych w niemieckich nazistowskich więzieniach
i obozach koncentracyjnych i obozów bezpośredniej zagłady fragmenty
wiersza „Testament Poległych” napisanego w Londynie w 1942 r.

 

paw6.22.5Modlitwy w tak tragicznym miejscu wygłosili duchowni wszyskich wyznań modląc się za zmarłych.

paw6.22.2

Członkowie Klubu Mauthausen - Gusen złżyli wiązankę i zapalili znicze pod pamiątkową tablicą na Pawiaku.

paw6.22.6

Następnie uroczystości o godzinie 14 tej rozpoczęły  się na Powązkach Wojskowych gdzie pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych złożono wieńce i zapalono znicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 14 czerwca 2022 r o godzinie 12.00 do wzięcia udziału w uroczystościach które odbędą się na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 

Po zakończeniu uroczystości na Pawiaku podstawionym autobusem będzie można udać się na Powązki Wojskowe gdzie przed Pomnikiem-Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych będą kontynuowane uroczystości

                                                              Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 2088

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

13 maja 2022 r. o godzinie 6.30 wyjechaliśmy z Placu Bankowego w Warszawie.

Do Gallneukirchen w Austrii dotarliśmy ok.  godziny 19 - tej gdzie po zakwaterowaniu udaliśmy się na kolację. 

Dnia 14 maja po śniadaniu rozpoczęliśmy odwiedzinami podobozów KL Mauthausen. Wyjazd do Ebensee nastąpił o godzinie 7.30 gdyż zwiedzanie sztolni jak i złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy pod tablicami i pomnikami polskimi w  Memoriale jest wpisane w nasz zwyczaj upamiętniający naszych kolegów pomordowanych w tych nieludzkich warunkach.

IMG 2091

 

 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Wyk.zdj. © Włodzimierz MaruszakIMG 2099

 

 

 

IMG 2102

 

IMG 2106

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

W drodze powrotnej z Ebensee odwiedziliśmy miejscowość Traunkirchen która była wspominana przez byłych więźniów, którzy naprawiali tory po bombardowaniach w Attnang Puchheim.

IMG 2107

 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Następny miejscem pamięci były pomniki w lokalizacji obozu Gusen III - gdzie wypiekano chleb dla obozu Mauthausen i innych podobozów. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze. 

IMG 2153

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

O godzinie 15 - tej uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych w „Bergkristal” gdzie w systemie tuneli więźniowie byli zatrudnieni przy produkcji samolotów, rakiet i różnego rodzaju uzbrojenia dla wojska niemieckiego.

IMG 2150

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Godzina 17 to tradycyjny czas uroczystości w Memoriale Gusen. Prezes Klubu Mauthausen - Gusen  Jacek Tarasiewicz będący v-ce Prezydentem CIM  zabrał głos w imieniu społeczności polskiej.

IMG 2164

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak 

IMG 2173

 

IMG 2185

 Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po przemówieniach gości Prezes Klubu Mauthausen-Gusen z Warszawy  wraz  z Pania Joanną Ziemską uchonorowali  Marthę  Gammer i Rudolfa Haunschmied za zasługi w krzewieniu wiedzy i pamieci o KL Gusen wręczając okolicznościowe plakiety.

IMG 2189

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po zakończeniu uroczystości złożone zostały wieńce  i zapalone znicze w krematorium i pod tablicami narodowymi.

Dzień został zakończony kolacją w Vuthas Sportrestaurant następnie odpoczynek przed bardzo wyczerpującą niedzielą.

15 maj 2022 r. był dniem oficjalnych uroczystości 77 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen. Trasa przemarszu ze względu na reżym sanitarny przebiegała odmiennie niż w roku 2019. Poczatek  marszu  blisko  parkingu - rejon centrum dla zwiedzających przy KL Mauthausen. Delegacje ustawiały sie w porzadku alfabetycznym. Następnie uczestnicy przechodzili w rejonie dawnego obozu III Mauthausen - było to miejsce gdzie osadzeni byłi powstańcy z Warszawy od września 1944 roku. Dalsza droga wyznaczona była do tylnej części obozu Mauthausen.  Apell plac był udekorowany wizerunkami byłych więźniów obozu.

IMG 2208

 

IMG 2210

IMG 2212

IMG 2214

IMG 2217

IMG 2231

IMG 2243

IMG 2244

IMG 2247

IMG 2249

IMG 2229

IMG 2262

IMG 2273

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak 

Wejście na teren obozu miedzy blokiem 1 a blokiem 6 w kierunku sarkowagu z prochami pomordowanych więźniów. Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy oraz oddaniu honoru pomordowanym przez sztandar klubowy uczestnicy pielgrzymki wyszli przez główną bramę w kierunku polskiego pomnika gdzie odprawiona zoztała msza święta. 

Po mszy złozono kwiaty i wieńce przez delegacje polskie jak i innych państw.

Kolejnym miejscem które odwiedziliśmy był obóz Linz III gdzie złożyliśmy wieniec i zapalilismy znicze.

li

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Dalszym miejscem do którego pojechaliśmy to Hartheim ośrodek eutanazji który funkcjonował w ramach akcji T4. - fizycznej „ eliminacji życia niewartego życia”.

hart

 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Złożenie wieńca i zapalenie zniczy to oddanie hołdu dla wszystkich pomordowanych w tym  ośrodku.

Dzień zakończyliśmy kolacją i rozmowami o przeżyciach z przebiegu pielgrzymki.

16 maja po śniadaniu wyjechaliśmy do KL Melk. Złożyliśmy wieniec i kwiaty pod tablicą upamiętniających zamordowanych w podobozie w  Melku oraz w krematorium zapalono znicze i złożono wieniec.

mel 1

 Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

mel2

mel3 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Następnie odwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów gdzie podziwialiśmy historyczny obiekt jak i ogrody przyklasztorne.

Kolejnym punktem pielgrzymki była wizyta w Ambasadzie RP w Wiedniu gdzie Prezes Klubu kolega Jacek Tarasiewicz w imieniu społeczności klubowej wręczył plakietę dla Pani Ambasador RP w Wiedniu Jolancie Róży Kozłowskiej z podziekowaniem za opiekę społeczności więźniarskiej.

amb22 2

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak 

amb22 4

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po krótkim pobycie w Ambasadzie w drodze do hotelu odwiedziliśmy Snktuarium na Kahlenbergu słynne z bitwy Króla Jana III Sobieskiego z Turkami.

kah1

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po przenocowaniu w hotelu ROOMZ przy Rothschildplatz 2 odwiedziliśmy Memorial Hinterbrühl składając wieniec i zapalając znicze. Uczestnicy pielgrzymki wysłuchali krótkiej historii podobozu.

jask2

jask4

jask5

jask6

jask7

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Kolejnym miejscem w którym uczestniczyliśmy w uroczystości zwiazanej z podobozem w Guntramsdorf. Były przemówienia wręczenie upominków oraz zwiedzanie resztek poobozowych - fundamentów infrastruktury obozowej jak i bunkra jednoosobowego.

gunt1

gunt7

gunt9

gunt10

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak  

Nastepnie pojechaliśmy do Wiener Neudorf gdzie władze miasta przygotowały uroczystość upamietniającą ofiary obozowe KL Mauthausen.

 

 

 

win1

win2

win3

win4

 Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Na zakończenie naszej wizyty gospodarze Wiener Neudorf  wydali uroczysty obiad.

 

rest1

 

rest2

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po serdecznym pożegnaniu udaliśmy się do Polski.

W Cieszynie nocowaliśmy w Hotelu Liburnia, a  w dniu 18 maja po śniadaniu udaliśmy się do Warszawy i na placu Bankowym zakończyliśmy„Pielgrzymkę Mauthausen 2022”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf A. Haunschmied  18.05.2022 r. opublikował na Facebooku

 

 

Bardzo się ucieszyłem, że Klub Mauthausen-Gusen którego członkowie byłych polskich więźniów byłego kompleksu obozów koncentracyjnych KL Mauthausen-Gusen podziękował mi jak i Martha Gammer na międzynarodowym upamiętnieniu w Gusen 14 maja 2022 roku wręczając plakietę wygrawerowane w metalu za zaangażowanie i ogrom pracy, którą poświęciłem przez kilkadziesiąt lat na badania i pielęgnowanie pamięci ponad 40 000 ofiarach dawnych obozów koncentracyjnych KL Gusen, które były zaniedbane przez bardzo długi czas szczególnie w Austrii i wiele na świecie wiodące instytucje badawcze nad holocaustem.
Nagrodę tę wręczyli mi Prezes Jacek Tarasiewicz i Pani Joanna Ziemska, którzy są dziećmi ocalałych z dawnego kompleksu obozów koncentracyjnych KL Gusen, i jestem bardzo zaszczycony, że ta najważniejsza narodowa organizacja ocalałych dawnego kompleksu KL Gusen na świecie przyznali mnie oficjalnie tą nagrodą jako "ich przyjaciela i wielkiego eksperta od historii obozów koncentracyjnych Gusen". Kto byłby bardziej wykwalifikowany do ustalenia tego niż ta prawdopodobnie najważniejsza organizacja ocalałych z KL Gusen na świecie?
Oby to bardzo cenne uznanie mojej pracy zmotywowało wielu innych badaczy i instytucji na całym świecie do zbadania wielu różnych aspektów naukowych związanych z dawnym kompleksem obozów koncentracyjnych KL Gusen .
NIGDY NIE ZAPOMNIJ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281319809 5584246981588477 3127438059441159980 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy film zwiazany z 77 rocznicą wyzwolenia Mauthausen - Gusen

https://www.youtube.com/watch?v=dPlwhpOMwCg

 

 

 

 

 

 

 

5 maja 2022 roku 77 rocznica wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen : spotkanie członków klubu przy tablicy pamiątkowej, która jest na terenie byłego więzienia warszawskiego Pawiak

paw22

 dziękujemy Panu Robertowi Hasselbusch za udostępnienie zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. rocznicę wyzwolenia KL Mauthausen-Gusen w naszym Klubie uczcimy następująco:

W dniu 5 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 spotkamy się na PAWIAKU, złożymy kwiaty i zapalimy znicze, następnie pojedziemy do szkoły na ul. Urbanistów na ciąg dalszy obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen.

 

Dnia 7 maja 2022r. (sobota) o godz. 10.00  w Parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie ul Rzymowskiego  odbędzie się msza św. w intencji wszystkich więżniów KL Mauthausen-Gusen.

 

linia 138, 174 i 193 - przystanek "Jadźwingów"
linia 136 i 504 - przystanek Gotarda;

 


ponadto prosimy o zabranie chust klubowych w dniu 5.05.2022r. oraz 7.05.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjne spotkanie Wielkanocne w Klubie Mauthausen-Gusen w Warszawie które odbyło się 12 kwietnia 2022 roku.


Spotkanie świąteczne Wielkanocne ,  rozpoczął Prezes Klubu Jacek Tarasiewicz  Były wspomnienia , wiersz obozowy, niezwykle w treści ważny, nawiązujący do postawy człowieka wobec innych. 
 Kolega klubowy były więzień   Stanisław Zalewski  podczas swojego wystapienia nie wspominał przeszłości - lecz niezwykle interesująco przedstawił swój pogląd na zagadnienie  człowiek i człowieczeństwo. Człowiek- co znaczy być człowiekiem , jakimi wzorami winno się kierować, by zachować wartość człowieczeństwa. 

Tradycyjnie  zaproszono przedstawicieli UD Ochota na spotkanie. Zarząd UD Ochota reprezentował Z-ca Burmistrz - Sławomir Umiński który podkreslił znaczenie świąt Wielkanocnych w taradycji polskiego narodu.

WSZ Ochota reprezentował Koordynator  Projektu "Szacunek i Pomoc " - Pan Mariusz Twardowski.

Tradycyjnie spotkanie miało charakter świateczny i radosny.

Należy wspomnieć że Świeta Wielkanocne w  1945 roku przypadały 1 i 2 kwietnia, a w większości  więźniowie osadzeni w  obozie Mauthausen - Gusen spodziewali się rychłego  wyzwolenia. Podtrzymywała ta myśl ich wszystkich na duchu.

 WIE3

 

 WIE1

 WIE2

 

WIE4

WIE7

WIE10 

WIE5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej , jaki został skierowany do wszystkich ambasadorów w Warszawie

 

APEL
Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Gusen, należący do kompleksu Mauthausen-Gusen, jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci w Europie, upamiętniającym ofiary z wielu krajów, które zginęły tam dziesiątkami tysięcy. Miejsce to ma szczególne znaczenie dla Polski, nie tylko dlatego, że więziono tam (i zabito) wielu Polaków, ale także dlatego, że było ono świadkiem cierpień większej liczby polskich intelektualistów, polskich Żydów i mieszkańców Warszawy deportowanych z miasta w czasie powstania 1944 r. niż jakiekolwiek inne miejsce poza granicami Polski. Gusen jest pomnikiem martyrologii Polaków, ofiar Holokaustu i obywateli wielu innych narodów.
Pamiętając o tym:
Nie można zrozumieć dzisiejszej debaty na temat pamięci o Gusen bez znajomości historii tego miejsca w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu:
- Przez dziesiątki lat Gusen było upamiętnione wyłącznie pomnikiem ufundowanym przez prywatną firmę; dopiero
Tylko dzięki byłym więźniom i ich krewnym oraz lokalnym organizacjom udało się zachować jakąkolwiek pamięć o tym miejscu. Dzięki ich wysiłkom oraz zbiórce pieniędzy przez włoskie i francuskie stowarzyszenia więźniów udało się zachować ruiny krematorium, a w 1965 r. wzniesiono niewielki pomnik Gusen. Dopiero w 1997 r. Republika Austrii oficjalnie uznała Gusen za miejsce pamięci podlegające
i podlega ochronie prawnej. - W 2001 r. powołano komisję ds. miejsca pamięci, a w 2004 r. otwarto skromne centrum dla zwiedzających.
Centrum dla Zwiedzających w 2004 roku. - Mimo to plac apelowy i inne wysoce symboliczne części tego miejsca pozostały własnością prywatną.
własność prywatna. Najważniejsze pozostałości po byłym obozie pozostawiono w stanie ruiny lub zaadaptowano na cele komercyjne.
w ruinę lub zaadaptowane do celów komercyjnych. Społeczność międzynarodowa, rząd polski i byli więźniowie wielokrotnie wzywali rząd austriacki do wykupienia terenów i budynków byłego obozu od ich prywatnych właścicieli w celu ochrony tego miejsca i zapobieżenia jego dalszej degradacji. Pilną kwestią jest również opracowanie projektu przyszłego miejsca pamięci, w którym w pełni uczestniczyłyby kraje pochodzenia ofiar i byłych więźniów, Międzynarodowy Komitet Mauthausen oraz społeczności lokalne. W ciągu niespełna dwóch lat, dzięki działaniom i apelom do rządu austriackiego ze strony społeczności międzynarodowej (zwłaszcza Polski i innych krajów pochodzenia ofiar), byłych więźniów i ich rodzin, Międzynarodowego Komitetu Mauthausen i innych organizacji więźniarskich, a także stowarzyszeń i samorządów lokalnych, udało się już poczynić znaczne postępy, zwłaszcza dzięki zakupowi przez Austrię kilku terenów z reliktami byłego obozu Gusen.
Wyrażając podziękowanie za:
-
Historyczne decyzje Republiki Austrii, świadczące o determinacji rządu tego kraju w dążeniu do właściwego upamiętnienia ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Gusen, oraz zaproszenie społeczności międzynarodowej do udziału w projektowaniu miejsca pamięci. Wieloletnia, pełna poświęcenia praca samorządów lokalnych i organizacji uczestniczących w "Regionie Świadomości" (Bewusstseinsregion) oraz Komitetu Pamięci Gusen, których wysiłki pozwoliły zachować trwałą pamięć o więźniach obozu.
Biorąc pod uwagę, że:
-
Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie miejsc pamięci spoczywa na państwach przyjmujących; Polska dołożyła wszelkich starań, by wywiązać się z tego obowiązku, i tego samego oczekuje od swoich partnerów. W ostatnich latach wielu krajom udało się stworzyć szereg miejsc pamięci dzięki współpracy międzynarodowej. Jednym z przykładów, na który Polska chciałaby zwrócić szczególną uwagę, jest Komitet Sterujący
Komitet Sterujący międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Tylko dzięki współpracy międzynarodowej i włączeniu krajów pochodzenia ofiar oraz organizacji więźniów w proces decyzyjny możliwe będzie stworzenie w Gusen prawdziwie międzynarodowego, otwartego dla wszystkich miejsca pamięci.
Polska apeluje do rządu Republiki Austrii o podjęcie następujących kroków, zapraszając jednocześnie do współpracy inne kraje pochodzenia oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen:
Uznając odpowiedzialność Republiki Austrii za miejsca pamięci znajdujące się na jej terytorium, wzywamy władze austriackie do niezwłocznego skonstruowania szczegółowych ram prawnych dla współpracy międzynarodowej przy pracach koncepcyjnych miejsca pamięci w Gusen, zanim projekt wejdzie w fazę realizacji, co zapewni krajom gotowym do współpracy i gotowym do wniesienia wkładu finansowego głos w decyzjach kluczowych dla projektu.
Jednocześnie mając na uwadze doświadczenia z wcześniejszej współpracy międzynarodowej przy podobnych przedsięwzięciach:
- Proponujemy utworzenie komitetu sterującego
- składający się z przedstawicieli rządów krajów pochodzenia ofiar oraz
Międzynarodowy Komitet Mauthausen; - upoważniony do udziału w procesie decyzyjnym i pracach na rzecz upamiętnienia od
od samego początku, przez wszystkie jego etapy aż do otwarcia nowego miejsca pamięci w Gusen; zobowiązany do ścisłej współpracy z Instytucją Pamięci Mauthausen (forma prawna do
podejmowanie decyzji w drodze konsensusu, z prawem głosu/uczestnictwa przysługującym krajowi pochodzenia ofiar.
Mauthausen; Ponieważ prace nad upamiętnieniem będą wymagały pomocy ekspertów z wielu dziedzin, w tym archeologów, historyków, muzealników, architektów, psychologów, pedagogów i nauczycieli, Polska deklaruje gotowość oddelegowania przedstawiciela i zapewnienia mu odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz środków właściwych dla jego delegacji i pracy jako przedstawiciela Polski; Polska deklaruje gotowość wniesienia wkładu finansowego w prace nad przyszłą wystawą; szczegóły tego wsparcia finansowego zostaną omówione w późniejszym terminie.
Ponieważ powyższe propozycje należy traktować jako otwarte, Polska zaprasza wszystkie kraje pochodzenia ofiar z Gusen oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen do przyłączenia się do tego apelu, którego celem jest jak najszybsze rozpoczęcie prac nad pomnikiem w Gusen, odzwierciedlającym ducha prawdziwej współpracy międzynarodowej.
Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla pamięci o ofiarach zbrodni nazistowskich w Austrii i obozu koncentracyjnego w Gusen. Jesteśmy to winni byłym więźniom, z których tylko nieliczni żyją do dziś. Nadszedł czas, aby jasno i zdecydowanie pokazać, że miejsce ich cierpienia zostało ocalone od zapomnienia, a pamięć o ich losie będzie niesiona jako przestroga dla przyszłych pokoleń.
APPELL
Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Gusen, będący częścią kompleksu obozowego Mauthausen-Gusen, jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci w Europie. Tu zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi z różnych krajów. Gusen jest także szczególnym miejscem dla Polaków - nie tylko ze względu na liczbę więźniów (i ofiar) urodzonych w Polsce, ale także dlatego, że obóz ten był największym poza obecnymi granicami Polski miejscem zagłady m.in. polskiej elity intelektualnej, polskich Żydów i mieszkańców Warszawy deportowanych w czasie powstania 1944 r. Gusen jest miejscem pamięci o martyrologii narodu polskiego i wielu innych narodów, a także miejscem pamięci o ofiarach Holokaustu.
W związku z tym, że:
Dzisiejszej debaty na temat upamiętnienia w Gusen nie da się zrozumieć bez znajomości historii tego miejsca w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym:
- upamiętnienie w Gusen przez wiele dziesięcioleci ograniczało się do prywatnego pomnika
a pamięć o tym miejscu przetrwała wyłącznie dzięki grupie byłych więźniów, ich rodzinom i lokalnym stowarzyszeniom - dzięki ich staraniom udało się uratować pozostałości krematorium dzięki funduszom włoskich i francuskich stowarzyszeń więźniarskich oraz niewielki pomnik otwarto w 1965 roku, - pomnik w Gusen uzyskał status oficjalnego miejsca pamięci Republiki W 2001 r. zwołano Międzynarodowy Komitet Osób w Gusen, a w 2004 r. otwarto skromne centrum dla zwiedzających.
niezwykle symboliczne miejsca, takie jak plac apelowy, pozostają w rękach prywatnych, popadły w ruinę (i nadal popadają) lub zostały wykorzystane do celów komercyjnych, choć są najważniejszymi reliktami byłego obozu, społeczność międzynarodowa (w tym rząd polski) oraz byli więźniowie już kilkakrotnie zwracali się z apelem do Republiki Austrii, domagając się jak najszybszego wykupu pozostałych terenów i nieruchomości byłego obozu od prywatnych właścicieli i jednocześnie wskazując na konieczność opracowania koncepcji upamiętnienia - przy pełnym zaangażowaniu krajów pochodzenia ofiar i byłych więźniów, Międzynarodowego Komitetu Mauthausen oraz miejscowej ludności, dzięki działaniom i apelom społeczności międzynarodowej - tj. krajów pochodzenia ofiar i byłych więźniów. tj. kraje pochodzenia ofiar, byli więźniowie i ich rodziny, stowarzyszenia więźniów na czele z Międzynarodowym Komitetem Mauthausen, stowarzyszenia i władze lokalne - a także w dialogu z rządem Republiki Austrii, w ciągu ostatnich prawie dwóch lat osiągnięto znaczący postęp, w szczególności dzięki wykupieniu przez państwo austriackie części nieruchomości, na której znajdują się pozostałości po byłym obozie Gusen;
w podziękowaniu za:
historyczne decyzje podjęte do tej pory przez Republikę Austrii, które odzwierciedlają determinację rządu tego kraju, by zapewnić odpowiednie upamiętnienie ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Gusen i wezwać społeczność międzynarodową do udziału w pracach nad koncepcją upamiętnienia,
wieloletnie zaangażowanie władz lokalnych i stowarzyszeń w ramach Stowarzyszenia Miejskiego Regionu Świadomości i Komitetu Pamięci Gusen, których wysiłki przyczyniły się do zachowania pamięci o więźniach obozu;
i biorąc pod uwagę fakt, że:
państwa, na których terytorium znajdują się miejsca pamięci, są odpowiedzialne za ich odpowiednie utrzymanie - a Polska stara się wypełniać ten obowiązek najlepiej, jak potrafi, i tego samego oczekuje od swoich partnerów, wiele państw w ostatnich latach zrealizowało we współpracy międzynarodowej szereg różnych koncepcji miejsc pamięci - Polska powołuje się tu w szczególności na Komitet Sterujący międzynarodowego projektu utworzenia nowego miejsca pamięci z muzeum na terenie byłego niemieckiego narodowosocjalistycznego obozu zagłady Sobibór, Prawdziwie międzynarodowa koncepcja miejsca pamięci w Gusen, otwarta dla wszystkich, może zostać opracowana tylko w ramach współpracy międzynarodowej i przy zapewnieniu wpływu krajów pochodzenia ofiar oraz stowarzyszeń więźniów na proces decyzyjny;
strona polska zwraca się z następującym apelem do rządu Republiki Austrii, prosząc jednocześnie o wsparcie pozostałe kraje pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen:
sen
Uznając odpowiedzialność Republiki Austrii za miejsca pamięci znajdujące się na jej terytorium, wzywamy rząd austriacki do jak najszybszego stworzenia konkretnych ram prawnych dla współpracy międzynarodowej na rzecz opracowania koncepcji miejsca pamięci w Gusen, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu, tak aby wszystkie państwa wyrażające chęć współpracy i gotowość do udzielenia wsparcia finansowego miały wpływ na decyzje istotne dla projektu.
Jednocześnie, mając na uwadze nasze doświadczenie we współpracy międzynarodowej w ramach podobnych projektów, zwracamy uwagę na następujące kwestie:
Proponujemy powołanie Komitetu Sterującego:
- składający się z przedstawicieli krajów pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowej Rady ds.
Mauthausen, z mandatem do uczestniczenia w procesie decyzyjnym oraz w pracach nad koncepcją miejsca pamięci od początku i we wszystkich kolejnych etapach aż do otwarcia nowego obiektu.
z zobowiązaniem do ścisłej współpracy z Miejscem Pamięci Mauthausen (forma prawna do wyjaśnienia).
(formę prawną należy jeszcze sprecyzować) i ma być otwarty dla wszystkich państw, które wyrażą chęć wspierania
z procesem decyzyjnym opartym na zasadzie konsensusu; kraje pochodzenia ofiar i kraje pochodzenia ofiar
Kraje pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen miałyby prawo głosu i uczestnictwa. Z uwagi na fakt, że prace nad koncepcją upamiętnienia wymagają zaangażowania ekspertów z wielu różnych dziedzin (archeologii, historii, muzealnictwa, architektury, psychologii, dydaktyki i pedagogiki), Polska deklaruje gotowość wysłania przedstawiciela, zapewnienia tej osobie odpowiedniego wsparcia merytorycznego oraz przyjęcia niezbędnych zasobów w związku z wysłaniem i pracą polskiego przedstawiciela. Zapewniamy o gotowości Polski do wniesienia wkładu w finansowanie prac nad przyszłą wystawą - zakres wsparcia finansowego zostanie określony w późniejszym terminie.
Polska uważa przedstawioną powyżej koncepcję za otwartą i zaprasza wszystkie kraje pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen do przyłączenia się do tego apelu, aby zapewnić jak najszybsze rozpoczęcie prac nad Miejscem Pamięci Gusen w duchu prawdziwej współpracy międzynarodowej.
Najbliższe miesiące będą miały szczególne znaczenie dla upamiętnienia ofiar zbrodni narodowosocjalistycznych w Austrii oraz pamięci o obozie koncentracyjnym w Gusen. Zawdzięczamy to byłym więźniom, z których bardzo niewielu żyje do dziś. Nadszedł czas, aby w zdecydowany i efektowny sposób pokazać, że miejsce ich cierpienia należy chronić przed zapomnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w Szkole nr 26 w Warszawie przy ul.Urbanistów 3 odbędzie się świąteczne spotkanie Klubu , na które zapraszamy wszystkich . Prosimy o potwierdzeniem swojego uczestnictwa do 8 kwietnia br. na nasz kontakt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST  OD AMBASADORA  REPUBLIKI  AUSTRII KIEROWANY DO PREZESA KLUBU  KOLEGI  JACKA  TARASIEWICZA  PO SPOTKANIU W DNIU 10.03.2022 r.

jacenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel członków międzynarodowych komitetów i narodowych stowarzyszeń pamięci o obozach :
 
Auschwitz
Buchenwald-Dora,
Dachau,
Flossenbürg
Mauthausen,
Natzweiler-Struthof,
Neuengamme,
Ravensbrück
Sachsenhausen
 
podpisali następujący apel :
 
Natychmiast przerwijcie tę wojnę!
 
Jako strażnicy pamięci o ofiarach nazistowskich obozów zagłady i obozów koncentracyjnych oraz o wartościach, których te ofiary broniły - często na śmierć - niżej podpisani przedstawiciele krajowych i międzynarodowych Komitetów Obozów Nazistowskich, wierni przysiędze złożonej przy wyzwoleniu i przywiązani do zastanej rzeczywistości historycznej, oświadczają:
 
Wśród sowieckich więźniów ocalałych z obozów nazistowskich, którzy wiosną 1945 roku opuścili miejsca, gdzie przez lata musieli stawiać czoła śmierci, najliczniejsi byli Rosjanie i Ukraińcy. Wszyscy oni mieli nadzieję, że staną się świadkami i częścią nowego, wyzwolonego i pokojowego świata.
 
Rosjanie i Ukraińcy zostali zarejestrowani przez nazistów jako więźniowie tej samej kategorii, musieli stawić czoła tym samym niedostatkom, upokorzeniom i sytuacjom zagrażającym życiu. Aby przetrwać, mogli polegać jedynie na solidarności między deportowanymi. Wszyscy oni, jako obywatele Związku Radzieckiego, mieli swój udział we wspólnej walce z nazistowskim agresorem.
 
Powstały nowe państwa, ale wspólna historia i zadzierzgnięte przez nią więzi międzyludzkie nie zatrzymują się na granicach państw. Żaden z tych, którzy ucierpieli w czasie wojny, żaden z tych, którzy noszą w sobie bolesne dziedzictwo, nie może znieść perspektywy powrotu do tragicznych czasów. Wszyscy oni jednoczą się dzisiaj, aby - zgodnie ze słowami przysięgi z Mauthausen - "tę odzyskaną wolność uważać za wspólne dobro wszystkich narodów".
 
Jako orędownicy pamięci o ofiarach nazizmu, sygnatariusze tego apelu potępiają używanie słów denazyfikacja i ludobójstwo dla uzasadnienia ataku na Ukrainę. Słusznie zwracamy uwagę na ciężar tragedii, jaką one kryją. Nie możemy zaakceptować takiego nadużywania tych słów
Testament kobiet z Ravensbrück (Manifest Neubrandenburski), Przysięgi i Manifesty z Buchenwaldu, Mauthausen - na terenie dopiero co zlikwidowanych obozów - a następnie z Ravensbrück, Dachau i Neuengamme, wzywają do pokojowego współistnienia wszystkich narodów, w pokoju, demokracji i suwerenności narodów.
 
Potępiamy wojnę przeciwko Ukrainie, która zagraża istnieniu tego kraju i pokojowi w Europie. Ten atak militarny jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Jesteśmy przekonani, że każdy konflikt geopolityczny może zostać rozwiązany przy stole negocjacyjnym, jeśli obie strony wykażą się rozsądkiem i humanitaryzmem.
 
Natychmiast przerwijcie tę wojnę!
 
Podpisani pod apelem dla Ukrainy:
 
• Dusan Stefancic, Président honoraire du Comité International de Mauthausen
(CIM), déporté à Mauthausen, Slovénie
• Guy Dockendorf, Président du CIM, Vice-Président du Comité pour la Mémoire de
la Deuxième Guerre mondiale, L
• Jean-Louis Roussel, Vice-président du CIM, F
• Jacek Tarasiewicz, Vice-Président du CIM, PL
• Chantal Lafaurie, Secrétaire générale adj. du CIM, F
• Alexander Philon, Membre du CIM, GR
• Nico Berchem, Membre du CIM, L
• Arnold Kaufman, Membre du CIM pour les États-Unis, USA
• Vlastislav Janik, Membre du CIM pour la République tchèque, CS
• György Frisch, Membre du CIM pour la Hongrie, H
• Ingrid Bauz, Membre du Mauthausen Komitee Stuttgart, D
• Anika Taschke, Membre du Mauthausen Komitee Deutschland, D
• Dario Venegoni, Président de l'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei
Campi nazisti IT
• Dr Monika Kokalj-Kocevar, Mauthausen Committee Slovenia, Slovénie
• Concha Diaz Berzosa, Vice-Présidente de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Josep San Martin Bomcompte, membre de l'Amical de Mauthausen y otros
campos, E
• Marjon de Klijn, Présidente de la Stichting Vriendenkring Mauthausen, NL
• Marcel Cools, Secrétaire de l'Amicale belge de Mauthausen, B
• Erna Landes, Membre du Mauthausen Komitee Stuttgart, D
• Andreas Nikakis, Membre du Mauthausen Komitee Stuttgart, D
• Floriana Maris, Présidente de la Fondazione Memoria della Deportazione
• Willi Mernyi, Président du Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ)
• Christa Bauer, Directrice du MKÖ
• Marian Turski, Président du Comité International d'Auschwitz
• Christophe Heubner, Vice-Président exécutif du Comité International d'Auschwitz
• Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e. V.
• Marc Schoentgen, président, Comité d'Auschwitz, Luxembourg, asbl 
• Henri Juda, membre
• Renée Braun, membre
• Jeanny Friederich-Schmit
• Daniel Simon, Président de l' Amicale française de Mauthausen - déportés, familles
et amis et le conseil d'administration à l'unanimité de ceux qui ont pu être
contactés, dont:
• Caroline Ulmann, vice-présidente de l’Amicale de Mauthausen
• Yves-Noël Hacq, secrétaire général de l’Amicale de Mauthausen
• Claude Dutems, secrétaire général adjoint de l’Amicale de Mauthausen
• Jacques Lecoutre, trésorier de l’Amicale de Mauthausen
• Michelle Rousseau-Rambaud, présidente honoraire de l’Amicale de Mauthausen
• Juan M. Calvo Gascón, Président de l'Amical de Mauthausen y otros campos,
Espagne
• Llibert Villar Piqué, Présidente honoraire de l'Amical de Mauthausen y otros campos,E
• Isidoro Teruel Manchón, Secrétaire de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Rosa Toran Belver, ancienne Présidente de Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Alexandre Rigol Cuadra, Membre de Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Ángel del Río Sánchez, membre de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Juan Francisco Murillo Díaz, membre de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Jean-Michel Thomas, Président du Comité International de Dachau
• Abba Naor, Vice-Président, déporté à Dachau, CID
• Benoît Darmont, Vice-Président, CID
• Rom Steensma, Secrétaire général, CID
• Wimar Jaeger, Président, Comité néerlandais de Dachau
• Dominique Boueilh, Président, Amicale française du camp de concentration de
Dachau (AD)
• Joëlle Delpech-Boursier, Vice-Présidente, (AD)
• Serge Quentin, Vice-Président, (AD)
• Pierre Schillio, déporté à Auschwitz et Dachau, Secrétaire Général, (AD)
• Jean Lafaurie, Président, déporté à Dachau, Association nationale d'Elysses
• Ernst Grube, Président, Lagergemeinschaft Dachau (LD)
• Dr. Jürgen Müller-Hohagen, Vice-Président (LD)
• Anna Andlauer, Secrétaire, (LD)
• Josef Pröll, Trésorier, (LD)
• Cristina Cristóbal Mechó, Présidente de l'Amical Dachau (E)
• Irmgard Seidel, vice-présidente ad interim du Comité International de
Buchenwald-Dora (CIBD),
• Agnès Triebel, membre du CIBD, Vice-Présidente de l' Association Française
Buchenwald Dora et Kommandos
• Lena Sarah Carlebach, secrétaire générale adjointe ad interim du CIBD
• Cécile Desseauve, trésorière du CIBD ad interim
• Kamil Majchrzak, Vice-Président ad interim du CIBD, membre de l'Association
polonaise d'anciens Prisonniers politiques des prisons et camps de concentration
nazis (PZBWPHWiOK)
• Olivier Lalieu, Président, Association française Buchenwald-Dora et Kommandos,
Union des Associations de Mémoire des Camps Nazis
• Enric Garriga, Président de l’Association Buchenwald Espagne, Vice-Président pour l’Espagne du CIBD 
• Ulrich Schneider, Secrétaire général de la Fédération Internationale des Résistants, Association Antifasciste, FIR
• Guido Lorenzetti , membre du comité exécutif du FIR
• Martine Letterie, Présidente de l'Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN)
• Jean-Michel Gaussot, Vice-Président de l'AIN
• Marc van den Driessche, Vice-Président de l'AIN
• Kristof van Mierop, Secrétaire général de l'AIN
• Uta Kühl, Trésorière de l'AIN
• Swenja Granzow-Rauwald, Président du comité de jeunes de l'AIN
• Jean-Michel Clere, Président de l' Amicale française de Neuengamme et de ses
Kommandos
• Jean-Michel Clisson, Président honoraire de l'Association française des Déportés
et familles du camp de Flossenbürg, Président honoraire du Conservatoire de la
Résistance et de la Déportation des Deux Sèvres
• Ambra Laurenzi, Présidente, Comité International de Ravensbrück (CIR)
• Jeanine Bochat, Secrétaire générale du CIR
• Marie-France Cabeza-Marnet, Co-Présidente de l'Amicale française de
Ravensbrück et des Kommandos dépendants
• Vera Dehle-Thälmann, Amicale de la Lagergemeinschaft Ravensbrück (LGR) ,
porte-parole
• Ronja Hesse, LGR, porte-parole
• Heike Rode, LGR, porte-parole
• Andreas Meyer, Vice-Président du Comité International de Sachsenhausen (CIS)
• Dik de Boef, Secrétaire général, CIS
• André Lassague, Trésorier, CIS
• Christine Cavaillès, Secrétaire générale adj. pour la France au CIS
• José Trauffler, Vice-Présidente pour le Luxembourg au CIS
• Marjolein Snep, Vice-Présidente pour les Pays-bas au CIS
• Elena Urman, Vice-Présidente pour la Fédération de Russie au CIS
• Alois Martinek, Vice-Président pour la République Tchèque au CIS
• Eugenio Iafrate, Vice-Président pour l'Italie au CIS
• Astrid Danielsen, Vice-Présidente pour le Danemark au CIS
• Sergej Ryzhikow, Vice-Président pour l'Ukraine au CIS
• Mireille Cadiou, Vice-Présidente pour la France au CIS
• Ole Johnny Hansen, Vice-Président pour la Norvège au CIS
• Tomas Baidal Soliveres, Représentant de l'Espagne au CIS
• Marjolaine de Loos, Présidente ad interim du Comité International de Natzweiler
(CIN)
• Lex Huss, Secrétaire Général / trésorier, CIN
• Jean-Luc Schwab, Président, Amicale nationale (France) des déportés et familles
de disparus de Natzweiler-Struthof et de ses Kommandos
• Pierre Huss, Président, Amicale nationale (Luxembourg) des anciens prisonniers et des familles de disparus de Natzweiler-Struthof
• Albert Hansen, Vice-Président de la Fondation nationale de la Résistance, Luxembourg
• Camille Mersch, Président de l'Amicale des Anciens Prisonniers Politiques
Luxembourgeois du camp de concentration de Mauthausen, Luxembourg
• Paul Hansen, Vice-Président de l'Amicale de Mauthausen du Luxembourg 
• Jean Pirsch, Président de la Ligue Luxembourgeoise des Prisonniers et Déportés
politiques
• Dr Paul Dostert, anc. directeur du Centre de Recherche et de Documentation sur la Résistance, Luxembourg
• Bruno Winter, Président de l'asbl Lëtzebuerger Scouten an der Resistenz,
Luxembourg
• Georges Schmit, Président de la Lëtzebuerger Fräiheetsbewegong, LFB
• Guy Diederich, Président de la Fraternelle des Anciens Combattants
Luxembourgeois de la Brigade Piron
• Danielle Meier, Secrétaire, Fraternelle des Anciens Combattants Luxembourgeois
de la Brigade Piron
• François Theis, Président du Groupement indépendant des Maquisards Luxembourgeois (GIML)

 

 

Sprawozdanie od naszego stałego współpracownika i korespondenta Mariusza Twardowskiego, Komisarza ds.Kombatantów dla dzielnicy Ochota dotyczące spotkania klubowego w dniu 10.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo

Zdarzają się na Ochocie wspaniałe  wydarzenia, sprawy wyróżniające środowiska organizacji działających w tej dzielnicy.
Spotkanie w Zespole Szkół 26  przy ul. Urbanistów przygotowane przez Dyrekcję Z Sz 26, Klub  Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen -Gusen, reżysera filmu „GUSEN” -Pana Marka Zajaca  staje się wydarzeniem wykraczającym wartością na chwilę obecną  a planowanymi dalej działaniami  długo będzie funkcjonować.

Prezentacja filmu o  obozie „GUSEN” ( najokrutniejsza część zespołu KL Mauthausen),  unikalne materiały, poruszenie w nim pomijanych często elementów historycznie ważnych ( np. – kalkulacje ekonomiczne pracy więźnia, przy założonym czasokresie życia), stała się pretekstem do pokazania  Klubu, działalności szkoły, pracy środowiska  byłych więźniów w  obronie świadectwa - pozostałości materialnych KL Mauthausen -Gusen, dla zrozumienia genezy istnienia obozów koncentracyjnych . Wypowiedzi filmie byłych więźniów, tak znanych nam osób , spotykanych na okolicznościowych  uroczystościach w naszej dzielnicy – nadały wymiar filmowi dokumentu  dla naszej Dzielnicy.


Proszę Państwa
Wypowiedzi ; Prezesa Klubu Jacka Tarasiewicza , dyr. Pana Romana , Marciniaka, „APEL O POKÓJ „– odczytany przez syna Prezesa Tarasiewicza, wreszcie niezwykła szczera wypowiedź Ambasadora Austrii Pana   Andreasa Stadlera ( wyraźnie poruszonego prezentacja  filmu i spotkaniem), bardzo osobiste podziękowanie organizatorom i reżyserowi filmu Pani Burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota  Doroty Stegienki – to wszystko w obecności członków Klubu i uczniów , daje satysfakcję za wysiłek włożony w obronie prawdy , historii.
Na Sali można było zauważyć Prezesa Krajowego  ZK RP i BWP -Pana Janusza Maksymowicza i także Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota -Pana Krzysztofa Wojciechowskiego
Nie mogę pominąć obecności na tym spotkaniu przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Pana Pułkownika Romana Nowogrodzkiego. ,  w rozmowie  ze mną, zapewnił, iż w momencie „zawieszenia”  filmu w Internecie – będzie też  pokazany środowisku dowództwa.

 

 10.03 PIERWSZY

 

10.03 DRUGI

 

10.03TRZECI

10.03 CZWARTY

10.03 PIĄTY

10.03 SZÓSTY

10.03 SIUDMY

 

 

 

10 marca br. o 13.00 w Zespole Szkół nr 26 ul.Urbanistów w Warszawie odbędzie się comiesięczne spotkanie Klubu. Podczas spotkania będzie można obejrzeć film "W czeluściach Gusen" oraz spotkać się z reżyserem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Polecamy artykuł Pana Marka Kozubala nawiązujący do prac związanych z koncepcją upamiętnienia  ofiar obozu Gusen, który ukazał się w "Rzeczypospolitej"

link: https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35688411-upamietnia-wreszcie-ofiary-kl-gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł który ukazał sie w DERSTANDARD 27 STYCZNIA 2022 r.

GÓRNA AUSTRIA

Zapomniany bliźniak Mauthausen

W maju ubiegłego roku republika ogłosiła zakup centralnych terenów obozowych byłego obozu koncentracyjnego Gusen. Teraz zaczyna się właściwy proces projektowania

Markus Rohrhofer

27 stycznia 2022, 06:00

 

 

 

Małe miasteczko targowe St. Georgen an der Gusen w Mühlviertel ma 4000 mieszkańców, 2502 mieszkańców mieszka w sąsiednim mieście Langenstein. Dwa miejsca, które łączy jedno: mieszkasz tutaj na historycznie mocno obciążonym terenie. Centralne części byłego obozu koncentracyjnego Gusen znajdowały się tam, gdzie obecnie znajdują się ładne domy jednorodzinne.

Chociaż obóz koncentracyjny Gusen był obozem pomocniczym Mauthausen, czasami był nawet większy niż obóz główny. Co najmniej 71 000 osób było przetrzymywanych w niewoli w samym Gusen, około połowa z nich została zamordowana. Z ogromnym żniwem krwi więźniowie musieli zbudować system podziemnych tuneli, w których naziści prowadzili tajną produkcję uzbrojenia pod kryptonimem „Bergkristall”. Poza obozem macierzystym w Mauthausen, Gusen był jedynym obozem III stopnia. Dla więźniów oznaczało to „zagładę przez pracę” w kamieniołomach i systemach podziemnych tuneli.

Duża część ofiar pochodziła z Polski. Gusen nie jest tam postrzegany jako podobóz, ale raczej jako bliźniaczy obóz Mauthausen - co tłumaczy również presję polskiego rządu i stowarzyszeń polskich ofiar na odpowiednią kulturę pamięci.

Ale po stronie austriackiej przez długi czas nic się nie działo. Wraz z przeprojektowaniem wystawy w byłym obozie koncentracyjnym Mauthausen krwawe wydarzenia w Gusen zostały znacznie bardziej zintegrowane z koncepcją pamięci, ale nie zmieniło to niczego w upamiętnianiu rozsianym w obu miejscowościach. Do rządowej szuflady szybko włożono również studium wykonalności przygotowane w 2018 roku. Następnie w 2019 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że jego kraj jest zainteresowany kupnem pozostałości po obozie w celu przekształcenia go w godne miejsce pamięci.

Polskie zamiary zakupowe dały impuls motywacyjny na krajowym szczycie państwa. 4 maja ubiegłego roku ówczesny minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer (ÖVP) ogłosił zakup strefy wejściowej do systemu tuneli Bergkristall w St. Georgen, dwóch baraków administracji SS, kruszarki kamieni i części obszaru apelowego w St. Langensteina.

Więźniowie musieli wykonywać ciężką pracę przy tzw. kruszarce kamieni.

Park pamięci

Jednak umowy kupna zostały oficjalnie podpisane dopiero 24 grudnia ubiegłego roku przez notariusza w Linzu. Powodem opóźnienia były m.in. ponowne pomiary działek. Przede wszystkim jednak należało doprecyzować pytanie, jakie dalsze zakupy gruntów są jeszcze konieczne, aby móc w przyszłości połączyć tereny byłego obozu koncentracyjnego, na przykład między placem apelowym a kruszarką kamieni.

W każdym razie szeregi lokalnych organizacji pamięci mają już jasne wyobrażenie o tym, jak w przyszłości powinna wyglądać kultura pamięci w tych dwóch miejscach. Martha Gammer, przewodnicząca Komitetu Pamięci Gusen, zaproponowała w wywiadzie STANDARD „park pamięci”. Gammer: „Z dawnych koszar SS na wschodzie przez plac apelowy do kruszarki kamieni, dalej drogą publiczną do Miejsca Pamięci Gusen. Ścieżka audiowizualna przez poszczególne obszary. Z objaśniającymi tablicami informacyjnymi i głosami ocalałych”.

W każdym razie to, czego Gammer nie potrzebuje, to „duże nowe budynki”. Nie chcą nowego centrum dla zwiedzających, centrum edukacyjnego ani nawet hotelu. Gammer: „Nie potrzebujemy wielkiego biznesu, w tym turystyki autobusowej, jak w przypadku Miejsca Pamięci Mauthausen. Miejscowa ludność z pewnością też tego nie chce”.

Barbara Glück, dyrektor Miejsca Pamięci Mauthausen, a także odpowiedzialna za teren w Gusen, zapowiedziała w wywiadzie dla STANDARD, że przygotowania zostały zakończone i „właściwy proces projektowania rozpocznie się wkrótce”. I wszyscy zaangażowani w tym projekcie będą brali udział. Glück: „Populacja regionalna jest tak samo ważna, jak przedstawiciele międzynarodowi. Zbierzemy wszystkich, aby przedyskutować, co jest potrzebne w Gusen”. Glück spodziewa się „około dwuletniego okresu planowania”.

Praca upamiętniająca jest zawsze pracą mediacyjną. Glück: „Chodzi o stworzenie pomocy wizualnych, aby przekazać to, co wydarzyło się wtedy w tym miejscu”. Jednocześnie chodzi o opanowanie procesu, w którym ostatecznie „jest całkowicie oczywiste dla ludności i regionu, że jest to część życia, codzienności”. Celem jest wykonanie „zrównoważonej pracy upamiętniającej”. Glück: „Jestem przekonany, że proces jest tak samo ważny jak wynik”. (Markus Rohrhofer, 27 stycznia 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy od Marthy Gammer serdeczne życzenia światecze wraz z informacją o odkupieniu przez Rząd Austrii pozostałości po obozie Gusen.

 Weihnachtssterne Copy

 

Drodzy przyjaciele

Właśnie otrzymałam telefon od dr Helbich-Poschacher: " Traktat z Gusen został oficjalnie podpisany". Umowa dotyczy Steinbrucher (kamieniołomu), baraków wachmanów i terenu należącego do firmy Poschacher - udział w placu apelowym.

Błogosławionego dnia Bożego Narodzenia

Martha Gammer Komitet Pamięci Gusen

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gify Boże Narodzenie - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

Do życzeń świątecznych dołączamy też życzenia aby nadchodzący 2022 rok był pomyślny pod każdym względem dla wszystkich członków Klubu Mauthausen - Gusen jak i naszych sympatyków.

 Zarząd Klubu Mauthausen - Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

 

Wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które w polskiej tradycji zajmują tak wyjątkowe miejsce. Niech będą one rodzinne, przepełnione radością, wiarą i miłością.

 

Życzę by nadchodzący Nowy Rok był dla Wszystkich Państwa pomyślny, obfitował w zdrowie i pogodę ducha oraz przyniósł satysfakcję i spełnienie w życiu osobistym i zawodowym. Niech się szczęści!

 

Jolanta Róża Kozłowska

 

Ambasador

 

 

 

 życz amb LI Copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji jubileuszu 90 urodzin Kolegi Wojciecha Topolewskiego Koleżanki i Koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen składają szanownemu jubilatowi  serdeczne życzenia długich lat przepełnionych zdrowiem i szczęściem.

Pogody ducha, pomyślności i wszelkiej życzliwości oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najważniejsze w życiu.

 

 

wojt21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia Klubu Byłych Więźniów Politycznych Mauthausen - Gusen 15 XII 2021

Wigilia widziana oczami Mariusza Twardowskiego.

 

Szanowni Państwo…15 grudnia 2021 roku - Zespół Szkół  26  na Ochocie…

Za  „ przed Wigilijnym stołem” usiedli członkowie Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen, goście , Dyrekcja szkoły, przedstawiciel Zarządu UD Ochota (Z-ca Burmistrza Grzegorz Wysocki ) a także Naczelnik WSZ Ochota  Mirosław Starzyński.  Po kurtuazyjnych powitaniach zebranych przez Prezesa Klubu Jacka Tarasiewicza, nastąpiły informacje  personalne, wymiana ważkich informacji;  np.  że „…  mamy nową Wice- Dyrektor szkoły”, że „lekarz nie puszcza na imprezę Pana Prezesa Wojtka Topolewskiego ( walczył z Nią dzielnie, od wczoraj..) oraz też , że „liczne grono zebranych - cieszy Prezesa Koła” ..Chociaż Prezes J.T. liczył na więcej odważnych…I ma to się zmienić…!
Tyle pół żartem.Proszę Państwa .
Od 5 lat znam to Koło kombatanckie. I gdybym miał wytłumaczyć więź jaka łączy przychodzących  na spotkaniach klubu , uroczystości;  rodziny kombatanckie, kombatantów, działaczy, ludzi zza granicy współpracujących – to zjawisko najlepiej podsumowuje uwaga Prezesa Klubu , (  słyszałem ją  kolejny raz );

„..Kochani! Kiedy siadamy razem, nie ma żadnych różnic… Ani politycznych religijnych, czy innych. Jesteśmy Rodziną!”     
                                                     SIC!

Kolejnym punktem  tego spotkania były informacje dotyczące planów obchodów rocznic, wyjazdu do Austrii , kontaktów z organizacjami , współpracy z organizacjami kombatanckimi , planu spotkań na 2022rok.
Piękne życzenia złożył Klubowi Naczelnik WSZ Ochota Pan Mirosław Starzyński . (  jest gwarantem  opieki i współpracy z kombatantami w ramach podziału kompetencji Urzędu Dzielnicowego Ochota - nagrałem życzenia ..!)

Przed częścią najważniejszą -  świąteczną, zebrani usłyszeli życzenia świąteczne i noworoczne od Z-cy Burmistrza UD Ochota -Pana Grzegorza Wysockiego . Krótko i zwięźle, jak zwykle.
Wszyscy obecni powstali  na życzenie Prezesa klubu, a po odczytaniu nazwisk zmarłych klubowiczów roku2021, w powadze i skupieniu minutą ciszy  uczczono Ich pamięć …

Odczytano historię ‘wigilii’  jej  genezę pojęcia. Było symboliczne przełamanie się opłatkiem przybyłych i piękny świąteczny stół, zaspokoił głód wszystkich

Załączam zdjęcia!

P.S.
Teraz , trochę prywatnie.

Dementi stanowcze  składam, wobec sugestii wygłoszonej przez ob. Dyrektora ( on już wie..), jakoby Koordynator niekiedy do Was  wysyłał informacje ze spotkań, pod wpływem… emocji. Może faktycznie stylistycznie są niedociągnięcia – ale fakty są faktami ! Zdjęcia robię  ostre! ( mało tego, jeszcze w pracy jestem! ????  
Pozdrawiam,  Wesołych Świąt!!

 

--
Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Białobrzeska 26, pokój 7, 02-365 Warszawa
tel. +48224439877
faks +48224439877
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.urzadochota.waw.pl

wig1

 wig2

wig3 

wig4 

wig5 

wig6

wig7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Listopada 2021 r. zmarł nasz kolega klubowy Eugeniusz Śliwiński.

gien

 Eugeniusz Śliwiński urodził się w 1923 roku w Poddębicach koło Łodzi. Do wybuchu wojny w 1939 roku dzieci niezależnie  od narodowości bawiły się razem i uczęszczały do tych samych szkóły. Jednak wojna spowodowała,że niemieckie dzieci odizolowały się od innych narodowości.

Młodzież polska wychowana w duchu patriotyzmu wstapiła  do ZWZ i działała aktywnie w konspiracji.

15 września 1942 r. Eugeniusz został aresztowany przez gestapo łódzkie gdzie podczas śledztwa próbowano uzyskać informacje dotyczące działalności konspiracyjnej ZWZ.

W styczniu 1943 r. wraz z innymi więźniami  transportem skierowany do KL Mauthausen. 28 stycznia 1943 r. zarejestrowany w dokumentacji obozowej pod numerem 22647. Tak jak wszyscy więźniowie w pierwszym okresie pobytu w obozie był poddany kwarantannie oraz były wykonywane na nim  eksperymenty medyczne.

29 marca 1943 roku wraz z grupą więźniów przeniesiony do obozu Gusen gdzie nadano nr 47974  i skierowany do bloku nr 22 , oraz pracy w kamieniołomach. Posiadał też nr 11007. Po kilkunastu dniach pracy w kamieniołomach z wysoką temperaturą trafił na rewir ( barak szpitalny). Po wyjściu z braku rewiru miejsc w baraku 22 już nie było dla Śliwińskiego. Został przydzielony do baraku nr 11 i skierowany do pracy w komandzie Steyera jako ślusarz. Tam też doczekał wyzwojenia 5 maja 1945 r. przez wojska amerykańskie.

 

Przez ponad 30 lat był intensywnie zaangażowany w pracę społeczną. Do 2019 roku  pracował w Wielkopolskim Zarządzie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu. Ponad 20 lat pracował w Zarządzie Związku Inwalidów Wojennych. Od kilkunastu lat prowadził Klub byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen w Poznaniu. Przez wiele lat był zapraszany  do Niemiec, na spotkania z młodzieżą z klas maturalnych. Prowadził również prelekcje w kilkunastu poznańskich szkołach ponadpodstawowych oraz Domach Kultury. Zarówno młodzież polska jak i niemiecka wykazywała bardzo duże zainteresowanie relacjami o obozach koncentracyjnych które przedstawiane były przez Kolegę Eugeniusza. Takie spotkania dawały Jemu zawsze poczucie spełnienia obowiązku w przekazywaniu żywej historii tragicznych chwil przeżytych w obozie.

 

 nekrgien Copy

 nekrgien 1 Copy

 

 

 

 

 

 

Msza św. zostanie odprawiona w Kościele św Jana Bosko przy ul Warzywnej w Poznaniu dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 grudnia 2021 r. o godzinie 12.45 w Poznaniu na Cmentarzu Miłostowo od ul Gnieźnieńskiej

 20211202 124451 Copy

 

 20211202 130023 Copy

 

 20211202 130435 Copy

 

20211202 130928 Copy

 

20211202 130938 Copy

 

20211202 132004 Copy

 

 

 

Pani Martha Gammer wyraził głęboki żal dla rodziny jak i społeczności klubowej po śmierci Eugeniusza Śliwińskiego

 

 

In Memoriam

FFboiPoXoAMYx7x 

 

 

Eugeniusz Śliwiński 

 

 

Były więzień obozu koncentracyjnego Gusen I, 98 lat

 

Urodzony w 1923 r. w rejonie Łodzi Śliwiński musiał opuścić ojczyznę i wykonywać pracę przymusową z powodu polityki przesiedleńczej nazistowskiego okupanta, z którego został aresztowany w 1942 r. i wywieziony do Mauthausen, a następnie do obozu koncentracyjnego Gusen I. Jego zdrowie doznało poważnych szkód w wyniku eksperymentów medycznych: pan Śliwiński został celowo zarażony durem brzusznym. Musiał wykonywać ciężką pracę w kamieniołomie Gusen, a później w halach Steyr-Werke w Gusen.

 

Pozwolono mu przeżyć wyzwolenie 5 maja 1945 r. i wrócił do Polski, gdzie ukończył szkolenie techniczne w Poznaniu. Po przejściu na emeryturę poświęcił się całkowicie pracy upamiętniającej, prezentował swoje trudne losy w szkołach i pracował niestrudzenie do końca nad filmami i wystawami ku pamięci zapomnianych w Austrii obozów koncentracyjnych Gusen.  Niemal co roku pan Śliwiński – mimo podeszłego wieku – przychodził do Gusen na nabożeństwo żałobne ku czci zmarłych towarzyszy. Szczególnie ucieszyło go spotkanie z Prezydentem Republiki Austrii z okazji obchodów roku 2017.

 

Cierpienie Gustena zostało wypalone w jego duszy, ale my, ludzie w miejscu tych strasznych obozów zagłady w tym czasie, mogliśmy doświadczyć jego serdecznej przyjaźni.

                                    Gedenkdienstkomitee Gusen

In Memoriam

Eugeniusz Sliwinski     

Ehemaliger Gefangener des KZ Gusen I, 98 Jahre

Geboren 1923 im Gebiet von Lodz, musste Herr Sliwinski wegen der Umsiedelungspolitik der NS-Besatzungsmacht seine Heimat verlassen und Zwangsarbeit leisten, aus der er 1942 verhaftet und nach Mauthausen, dann ins KZ Gusen I deportiert wurde. Seine Gesundheit erlitt schweren Schaden durch die medizinischen Versuche: Herr Sliwinski wurde absichtlich mit Typhus infiziert. Schwere Arbeit musste er im Steinbruch Gusen und später in den Gusener Steyr-Werke-Hallen verrichten.

Er durfte die Befreiung am 5. Mai 1945 erleben und kehrte nach Polen zurück, wo er in Poznan eine technische Ausbildung absolvierte. Nach seiner Pensionierung widmete er sich mit ganzer Kraft der Gedenkarbeit, trug sein schweres Schicksal in Schulen vor und wirkte unermüdlich bis zuletzt an den Filmen und Ausstellungen zur Erinnerung an die in Österreich vergessenen KZ-Lager von Gusen mit.  Fast jedes Jahr kam Herr Sliwinski – trotz hohen Alters - nach Gusen zur Gedenkfeier, um die toten Kameraden zu ehren. Besonders freute ihn die Begegnung mit dem Präsidenten der Republik Österreich anlässlich der Feier des Jahres 2017.

Das Leiden von Gusen war in seiner Seele eingebrannt, doch wir, die Menschen am Ort dieser damaligen schrecklichen Vernichtungslager, durften seine herzliche Freundschaft erleben.

                            Gedenkdienstkomitee Gusen

 

 

Linki w których występował Kolega Eugeniusz

https://www.youtube.com/watch?v=qM2Fq7wa0uE&t=334s

https://www.youtube.com/watch?v=Axu0gtGkcds&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=MVFdLqp9RV8&t=283s

https://www.youtube.com/watch?v=BgVNfto0Wck&t=1775s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 listopad 2021 r. Cm. Północny pożegnanie Zdzisława ŚMIETAŃSKIEGO z Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen

Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota

 

Szanowni Państwo

Pożegnaliśmy Pana Zdzisława Śmietańskiego …
była Rodzina , znajomi. I oczywiście przedstawiciele Klubu.
Ze strony księdza celebranta padły serdeczne słowa pożegnania, córka Pana Zdzisława odczytała wspomnienie .

Natomiast   parę zdań nad grobem  jakie padły  ust Prezesa Klubu – Pana Jacka Tarasiewicza  było tak celne  i ważne , iż przytoczę sens;
„ ….to był świetny człowiek” „….można było pogadać o wszystkim „ „działał  dla Klubu w sposób rzeczywisty’,   „ …. a my zobowiązujemy się, że dalej będziemy kontynuować i strzec pamięć o Mauthausen – Gusen” .

Cześć i Pamięć  Ś. P. Panu Zdzisławowi

IMG 7504

IMG 7508

IMG 7517

IMG 7521 

 

 

 

 

Z głębokim smutkiem informujemy , że 12 listopada 2021 r. zmarł nasz kolega klubowy ŚMIETAŃSKI ZDZISŁAW ZBIGNIEW ur 20.091929 r. 

Brał udział w Powstaniu Warszawskim. 1.09.1944 r. zatrzymany przez okupanta i osadzony w obozie przejściowym Dulag121 w Pruszkowie. Następnie przetransportowany do obozu Mauthausen gdzie 5.09. 1944 r. zarejestrowany pod numerem 96026. Kolega ŚMIETAŃSKI ZDZISŁAW w tym samym transporcie został osadzony  w Mauthausen razem ze swoim ojcem Lucjanem który został zarejestrowany jako więzień nr 96025, a 12 wrzesnia 1944 r przeniesiony został ojciec i syn do podobozu Melk gdzie byli zakwaterowani w jednej sztubie. W kwietniu 1945 więźniowie z obozu Melk byli ewakuowani do Mauthausen w Marszu Śmierci.

5 maja 1945 r doczekali wyzwolenia przez wojska amerykańskie.

Kolega Śmietański przez długie lata dostarczał do klubu plakietki klubowe które były wkładane w wieńce przy okazji różnych uroczystości. Plakietki znnane był nie tylko w Polsce ale i w Austrii.

DSC 0442 2

DSC 0066 2

O uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 listopada o godzinie 13.00 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie ul. Wóycickiego od strony bramy głównej skąd kondukt pogrzebowy uda się do grobu rodzinnego.

 CCF17112021 00000

 

 

W dniu 10 listopada 2021r. Prezes Klubu Mauthausen - Gusen Jacek Tarasiewicz złożył życzenia Eugeniuszowi Śliwińskiemu z okazji 98 urodzin dużo zdrowia i samych radosnych chwil w życiu. 

gen1

gien2 1

 link do wspomnień Kolegi Eugeniusza Śliwińskiego

 

Tutaj załączamy link do wspomnień… film nakręcono podczas spotkań Kolegi Eugeniusza w szkołach w Poznaniu przy dużej pomocy córki Marylki.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh7duorZr0AhVskIsKHdmZARIQuAJ6BAgDEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqM2Fq7wa0uE&usg=AOvVaw20UwLfoMzZhRcR8J_hwCLf

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed ŚWIĘTEM ZMARŁYCH kolega Andrzej  w imieniu Klubu Mauthausen - Gusen zapalił znicze pod pomnikiem który powstał w hołdzie mieszkańcom Warszawy, cywilom i powstańcom którzy w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. zostali wywiezieni i zamordowani przez okupanta niemieckiego w obozach koncentracyjnych.

 

1635672456922

 

 

 

 

 

SPOTKANIE DELEGACJI CZŁONKÓW KLUBU NA POWĄZKACH WOJSKOWYCH W DNIU 28.10.2021 PRZY MAUZOLEUM W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM ZMARŁYCH.

W spotkaniu uczestniczył z-ca Burmistrza Dzielnicy Ochota Sławomir Umiński.

Złożono wieńce i zapalono znicze. Oddano cześć poległym w obozach wszystkim więźniom obozów koncentracyjnych.

 

Lepsze

 

26 października 2021 r.

odbyło się spotkanie z Ambasadorem Austrii mgr Andreasem Stadlerem w którym uczestniczył Prezes Klubu Mauthausen - Gusen Jacek Tarasiewicz. 

Ambasador mgr Andreas Stadler 28 września 2021 r. złożył listy uwierzytelniające u Prezydenta Andrzeja Dudy i od tego momentu jest oficjalnym przedstawicielem Republiki Austrii w Polsce.

ambasador au

 

 

 

 

Spotkania członków klubu odbywać się będą w następujących  terminach i miejscach : 

 

28.10.2021 - godzina 13.00 Spotkanie członków Klubu na Powązkach Wojskowych przy Mauzoleum w związku ze Świętem Zmarłych.

 

 

 

3.XI.2021 - godzina 13.00 Spotkanie członków Klubu w Zespole Szkół nr 26, ul Urbanistów 3 w Warszawie.

 

 

 

15.XII.2021 - godzina 13.00 Spotkanie członków Klubu w Zespole Szkół nr 26, ul. Urbanistów 3 w Warszawie połączone z tradycyjnym opłatkiem.

 

 

 

Następne terminy spotkań, w zależności od sytuacji pandemicznej w Polsce, będą podane w zakładce Harmonogram spotkań i Aktualnościach.

 

 

 

Osoby niebędące członkami klubu chcący uczestniczyć w spotkaniu proszeni są o wcześniejszy kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 października 2021 r. w Kościele św. Anny przy ulicy Krakowskie Przedmieście odbyło się nabożeństwo różańcowe o godz 15.00 . Po nabożeństwie można było zobaczyć różaniec z Gusen który przechowywany jest w tutejszym kościele.

 20211001 162524

 20211001 162606

 

 

 

 

 

 

IMG 20210914 142134 resized 20210917 110610828

IMG 20210914 142142 resized 20210917 110551430

 

 

 

 

IMG 20210914 142227 resized 20210917 110434972

IMG 20210914 142233 resized 20210917 110325493

 

 

 

 

 

 

„Motto” i sprawozdanie ze spotkania Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen. 07 września 2021 

Szanowni Państwo..

Dzielę się często z Wami nie tylko informacjami, komentarzami historycznymi ,  ale także przemyśleniami i emocjami.

Moja korespondencja kierowana jest do ok. setki osób. Wiem, że  udostępniana jest  także szerzej, w kręgu kombatanckim .

Za „motto” dzisiejszej informacji  niech posłuży załączona lista odeszłych Kombatantów, byłych więźniów KL Mauthausen – Gusen…
Przesłała  na moją prośbę Pani Danuta i dzisiaj zmierzyłem się ze wspomnieniami .  Setki fotografii są w moim „archiwum” ze spotkań, pożegnań .  Wiele z nich przesyłałem klubom, często rodzinom zmarłych , Pracuję dla Was ( i Urzędu , oczywiście..) od marca 2016 roku..
A ta tylko lista jest jednej z 6-u naszych organizacji na Ochocie.
Perły ludzkie pożegnaliśmy.

Cześć i Pamięć!

Zespół Szkół nr 26 ul Urbanistów, Sala Klubu

„Wejście Pana Wojtka Topolewskiego ( Prezes Honorowy Klubu) z elegancką opaloną Panią dr. nauk medycznych ,  towarzyszącą kombatantowi , wywołało radość obecnych
I to przywitanie Pana Wojtka ; „ Co?? Już spisaliście mnie na straty, a jestem!..”
Prezes Klubu -Pan Jacek Tarasiewicz  rozpoczął spotkanie , przypominając , jak dawno odbyło się ostatnie (  poza spotkaniami „w terenie”- w miejscach  Pamięci  i Zarządu Klubu), napomniał i wezwał do reaktywowania systemu przypominania o miesięcznych spotkaniach wszystkich członków środowiska(  ustalono -następne będzie 06 października  0 13 tej) . Co rzadko się zdarza, nie ujrzano  przy  powitaniu obecnych osób Dyrektora szkoły – Pana Romana Marciniaka ( prowadził zajęcia lekcyjne)
A proszę Państwa ! Dużo stracił!
Szkoła wyremontowała salę spotkań i Pamięci Klubu Mauthausen.. Nowe szafy pomieściły uporządkowane archiwa. Gabloty, pod szkłem pamiątki i dokumenty jakich mogą pozazdrościć muzea i  instytucje państwowe. Były zachwyty i słowa uznania.

Spotkanie przez krótki czas  było „towarzyskie”, i szybko poruszono  poważniejsze tematy ;

- ustalono wysłanie korespondencji w związku ze zmianami na stanowiskach w urzędach państwowych.

- bardzo ciekawe było sprawozdanie o wizytach oficjalnych w Austrii, kontaktach  oraz zmianach w o podejściu ich  do pamięci historycznej ( pozytywnych!)

- poruszono kwestię stanu osobowego  Klubu i oddano minutą ciszy hołd zmarłym kolegom .

- omówiono sprawę nowego znaczka Klubu, ( fot  znaczka będą na stronie Klubu - zamieszczę link do niej na końcu korespondencji)
- omówiono spotkania m.in. ‘Różaniec Mauthausen „ Za długo by opisywać historie trzech różańców, z różnych materiałów wykonanych i będących swoistymi relikwiami dla byłych więźniów.( w Internecie znajdziecie opis tego fenomenu..)
- omówiono kwestie wydawnictw którym patronuje zarząd.(- być może otrzymam egzemplarz arcyciekawego materiału  - pokaże wtedy zdjęcie i omówię. )
..I wiele sprawinnych .

Niestety , ograniczenia służbowego komp. nie pozwalają mi na większą ilość materiału zdjęciowego ( Klub dostanie z pryw.  adresu e-mail )

……………………………………………………………………………………………………………………….

                                                    Koleżanki i Koledzy,

      Zgodnie z tradycją naszego Klubu  w dniu 1 pażdziernika br.  (w piątek) zapraszamy na nabożeństwo różańcowe , które odbędzie się w Kościele św.Anny przy ul. Karkowskie Przedmieście przy Placu Zamkowym.

Program nabożeństwa:

godz. 15.00 msza św.

godz.15.30 koronka do Miłosierdzia Bożego następnie różaniec.

Proszę zabrać ze sobą chusty klubowe.

W imieniu Zarządu Klubu - DK

Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD 
M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Białobrzeska 26, pokój 7, 02-365 Warszawa
tel. +48224439877
faks +48224439877
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.urzadochota.waw.pl

            Warszawa, 7.09.2021                                                        

   LISTA

Zmarłych ostatnio byłych więźniów obozów Mauthausen-Gusen członków n/klubu

 1. ZygmuntNowakowski 04.11.2015
 2. JanGąsiorowski 03.11.2016
 3. JerzyRadwański 21.10.2016
 4. KarolRóg07.10.2016
 5. StefanRzepczak 22.11.2016
 6. MichałZołądkiewicz 11.03.2017
 7. JanTomaszewski 13.09.2016
 8. JerzyKrynicki           2016
 9. StanisławZółdowski                   01.2016
 10. StanisławLeszczyński 24.04.2017
 11. HenrykCzarnecki 24.01.2016
 12. StefanSot 20.07.2017
 13. RomanWąż 18.08.2017
 14. MarianTomczak 30.10.2017
 15. BronisławKossak 23.09.2017
 16. KazimierzPasieka 16.11.2017
 17. WacławHuszczbr.dokł.daty 2016
 18. JadwigaBogucka 19.12.2017
 19. JanKalinowski 03.03.2018
 20. JerzyGliński09.10.2018
 21. ZbigniewKozera
 22. WiesławKrawczykowski          2019
 23. LucjanMiller 19.02.2020
 24. StanisławŚliwczak 31.08.2019
 25. RyszardRudowski 18.10.2020
 26. JerzyMiliński 20.10.2020
 27. Mieczysław     Herubin 24.10.2020
 28. StanisławKoprzywa 01.12.2020
 29. CzesławSkoczeńbr.daty
 30. AlfredKanoniuk 11.01. 2021
 31. Jan RyszardSempka 10.04.2021
 32. LeszekPolkowski 18.05.2021
 33. RyszardCyran `28.08.2021

IMG 6360

IMG 6362

IMG 6369

IMG 6383

 d k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przykrością informujemy, że kolega klubowy Ryszard Cyran w dniu 26 sierpnia 2021 roku zmarł w wieku 96 lat. 

W sierpniu 1944 roku został osadzony przez Niemców w Dulagu 121 i następnie skierowany do obozu Mauthausen gdzie w dniu 1.09.1944 zarejestrowany jako więzień nr 91944 przebywał do momentu przeniesienia do obozu Linz III.

 mauthausen2015 398 2

 Uroczystości pogrzebowe w których pożegnamy Kolegę Ryszarda  odbędą się w czwartek 2 - go września o godzinie 14 w Kościele św. Marii Magdaleny ul. Wólczyńska 64 gdzie odprawiona zostanie msza święta żałobna. Po mszy urna z prochami Ryszarda Cyrana zostanie  złożona w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny Ryszarda składają koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen - Gusen z Warszawy

 Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej udostępnił Pan Mariusz Twardowski

 IMG 6164

 IMG 6168

IMG 6173

IMG 6178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. na Cmentarzu na Woli pod Pomnikiem Poległych warszawiaków złożono wieńce i zapalono znicze.

IMG 20210802 131734

zdj . wyk A.Samirowski

Zdjęcie przedstawia koleżanki i kolegów podczas spotkania na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w dniu 1 sierpnia 2021 gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod Pomnikiem Mauzoleum.

IMG 20210801 094802

zdj. wyk. A. Samirowski

W związku z 77 Rocznicą Powstania Warszawskiego Zarząd Klubu podjął decyzję o spotkaniu sie 1 sierpnia 2021 r. (niedziela) o godzinie 10.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (Pomnik - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych) gdzie złożone będą kwiaty i zapalone znicze.

Prosimy o zabranie chust klubowych

 

 

 

 

 

 

 Pierwsze zebranie członków Klubu (po złagodzeniu obostrzeń) zaplanowane zostało na 7 września 2021 r. o godzinie 13.00 (wtorek)

 

 

 Rozmowa ze Stanisławem Zalewskim który wystąpił w TV w Austrii w audycji nadanej w dniu 30.06.2021 r.

Link do audycji orf/at :  https://t.co/m6jNwMdc2s?amp=1

 

 

 

Wręczenie Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” – Warszawa, 29 czerwca 2021

Uroczysta gala Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 29 czerwca 2021 r. Retransmisja na kanale IPNtv.

link:https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci/2021

 

 

W roku 2020 Kapituła Nagrody zdecydowała o przyznaniu jednej nagrody zbiorowej. Otrzymała ją organizacja, która wykonała i wciąż wykonuje nieocenioną pracę na rzecz przywracania pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gusen. Członkowie Komitetu Pamięci Gusen od 1979 roku zbierają świadectwa i wspomnienia dotyczące historii obozu. Statuetkę odebrała delegacja pod przewodnictwem prezes Marthy Gammer. Towarzyszyli jej wiceprezes Hannes Gammer i członek Zarządu Rienhardt Kaspar.

Ze względu na pandemie wręczenie nagrody nastąpiło 29.06.2021 r.

Link do uroczystości : https://www.youtube.com/watch?v=2sucpZN6WBM&t=4819s

 

 

 

 

 

W dniach 17-20 czerwca 2021 r., na zaproszenie Ambasady Polskiej w Wiedniu , Prezas Klubu Mauthausen - Gusen kolega Jacek Tarasiewiczi wraz z  synem Janem, przebywał w Austrii. Okazją było promowanie książki "Wiersze z za drutów", które dzięki staraniu Ambasady, zostały wydane w wersji niemieckiej z poszerzonymi życiorysami autorów.
Cała rzecz została pomyślana jako sztafeta pokoleń. Wystąpiły dwie rodziny: Joanna Ziemska (córka wieloletniego więźnia Gusen Jerzego Wandla) wraz z córką Julią Ziemską i Jacek Tarasiewicz wraz z synem Janem. Joanna Ziemska i Jacek Tarasiewicz opowiadali o swoich ojcach, więźniach Gusen, o sobie jako drugim pokoleniu a  Julia i Jan  jako trzecie pokolenie wystąpili w opowiadaniu o swoich dziadkach. Motywem projektu było tworzenie kultury w obozie Gusen i jej roli w życiu więźniów a także wspomnienie o twórcach i ich postawach. 
Jacek Tarasiewicz skupił się na roli kultury w obozie a Joanna Ziemska na twórcach i ich twórczości.
Wiersze czytane były w wersji polskie ( Jan Tarasiewicz) i wersji niemieckiej (Julia Ziemska).
Wystąpienie Jacka Tarasiewicza było tłumaczone na jezyk niemiecki.
Niestety nie ma tłumaczenia wystąpień w języku niemieckim na polski. 
Spotkanie odbyło się w nowym obiekcie , otwartym w zeszłym roku w Bergkristal.
 
 Link z całego spotkania:   https://www.youtube.com/watch?v=APCzhDXcWA8

 

 

 

 

 

 

 

 

 Link do filmu jaki zrobili koledzy z CIM z Luksemburga o roll-apach, które były wystawione podczas uroczystości 76 rocznicy wyzwolenia obozów w Austrii. 

 

 

14 czerwca 1940r. do obozu w Auschwitz przybył pierwszy transport
Polaków, 728  więźniów z Tarnowa.
Dzień ten został ustanowiony NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI OFIAR 
NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I
OBOZÓW ZAGŁADY.
W dniu 14 czerwca 2021 r obchodzona była kolejna rocznica Narodowego
Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady. Udział w uraczystościach wzieła grupa kombatantów,
przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych,duchowieństwa,
organizacji pozarządowych, służb mundurowych, ludzie nauki i kultury
oraz młodzież szkolna. 
Były też krótkie przemówienia przedstawicieli poszczególnych delegacji.
Na szczególną uwagę zasługuje przemówienia Prezesa Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych kolegi Stanisława Zalewskiego.
Modlitwę ekumeniczną za dusze poległych i pomordowanych odmówili
duchowni czterech wyznań.
Następnie złożono wieńce  przed Pomnikiem Drzewa Pawiackiego.
 
IMG 4648
 
IMG 4674 
 
IMG 4679
 
IMG 4682 

 

 

IMG 4683
 
 
IMG 4697

 IMG 4699

IMG 4703

Zdjęcia udostępnił Pan Mariusz Twardowski 

 

 

 

 

 

W dniu 24 maja 2021 r. odbyły się uroczystosci pogrzebowe Mieczysława Leszka Polkowskiego

IMG-20210524-WA0025

 
 
 

 

 
 

IMG-20210524-WA0023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 18 maja 2021 r. w wieku 93 lat zmarł nasz Kolega klubowy Mieczysław Leszek Polkowski. Był więzieńem pierwszego transporu z Pruszkowa Dulag 121 do obozu Mauthausen nr więźniarski 94101. Po kwarantannie przeniesiony do obozu Ebensee.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 14.00 w Kościele przy ul. Korkowej w Marysinie Wawerskim.

136 2

Kolega Polkowski w Ebensee składa wieniec w sztolni.

137 2

Kolega Polkowski przemawia w sztolni w Ebensee po złożeniu wieńca.

IMG 8977

Spotkanie na Cmentarzu Wolskim.

IMG-20210517-WA0018

Ebensee 2021r.

indeks 1

Kolega Czarnecki i kolega Polkowski.

P1030285

Plac w Wiedniu 2021r.

Polkowski

Kolega Polkowski Ebensee

Zrzut ekranu 2021-05-19 210848 polkoski

Zdjęci kolegi Polkowskiego umieszczone na stronie internetowej Austriackiego Komitetu Mauthausenowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Link do obchodów rocznicowych z Mauthausen

 

 

 

 

 

Relacja Prezesa Klubu Mauthausen-Gusen z pobytu w Austrii na uroczystości 76 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen

Koleżanki i Koledzy,

 

 

w dniach 14-16 maja br. przebywałem w Austrii w związku z 76 rocznicą wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen na terenie Austrii. Osobiste zaproszenie otrzymałem od Pani Ambasador Jolanty Róży Kozłowskiej.

 

W tym roku obchody były skromne ale w przeciwieństwie od 2020 roku jednak były. Według moich obliczeń, w centralnych obchodach w Mauthausen wzięło udział około 2000 osób z 48-50 krajów. Jedną z najliczniejszych delegacji była delegacja polska.

 

W dniu 15 maja, rano, byliśmy w Ebensee. Byliśmy też w sztolniach. W kolejnych mailach prześlę zdjęcia, które na ogół sam robiłem telefonem, więc wybaczcie za jakość.

IMG-20210517-WA0004

IMG-20210517-WA0005

IMG-20210517-WA0018 

Następnie przejechaliśmy do Bergkristal na spotkanie z Burmistrzem St. Georgen an der Gusen Panem  Erichem Wahlem. Spotkanie odbyło się w nowym obiekcie, który został oddany do użytku jesienią zeszłego roku. Niestety sztolnie były zamknięte.

 

Tradycyjnie od godziny 17 rozpoczęły się uroczystości w Memorial Gusen. Poproszono mnie o krótkie wystąpienie. Mam nadzieję, że zostało dobrze przyjęte.

IMG-20210516-WA0003

IMG-20210516-WA0007 

 
Późnym wieczorem wróciliśmy do Wiednia.

 

W dniu 16 maja wyjechaliśmy do Mauthausen. Procedura pochodu w tym roku była dość skomplikowana. Chodzi o odległości między delegacjami, ale także odległości między poszczególnymi członkami delegacji. Generalnie wszystko odbyło się sprawnie i przy dobrej pogodzie. Pomysł kolegów CIM o postawieniu wielkich zdjęć byłych więźniów uważam za niezwykle trafny i robiący świetne wrażenie. Podchodzili do mnie miejscowi mieszkańcy mówiąc, że tego Pana, pokazując na zdjęcie, pamiętają. Byli bardzo uradowani, kiedy mówiłem im, że jeszcze żyją i będa jeszcze długo żyć !!!

IMG 20210516 114730 resized 20210517 013710428

IMG 20210516 114909 resized 20210517 013634163

IMG 20210516 115058 resized 20210517 013550477

IMG-20210516-WA0014

IMG-20210516-WA0016

 

Oprócz delegacji z około 50 krajów nie było żadnych innych, nawet władz Austrii.

 

Po Mauthausen udaliśmy się ponownie do Gusen gdzie doszło do spotkania Pani Ambasador z , naszą ukochaną osobą, Marthą Gammer. Złożone, zostały kolejne wieńce i zapalone znicze.

 IMG-20210517-WA0006

IMG-20210517-WA0007

IMG-20210517-WA0008

IMG-20210517-WA0009

 

Muszę tu nadmienić, że w skład polskiej delegacji wchodzili: Pani Ambasador, Pan Konsul Generalny, Konsul Honorowy dla Górnej Austrii ,Attache Wojskowy, Ugrupowanie Piłsudczyków, działacze polonijni,osoby zaprzyjaźnione z Ambasadą. 

 

W Bergkristal, w nowym obiekcie, mieliśmy mały poczęstunek zorganizowany prywatnie przez Panią Ambasador i Joannę Ziemską. W tym momencie, w Austrii, żadne restauracje, bary i jakiekolwiek miejsca gdzie można zjeść są zamknięte.

 

Dobrze posileni, przejechaliśmy do Lungitz, gdzie był obóz Gusen III. Miejsce, które przez ostatnie lata odwiedzane było tylko przez naszą delegację.

 IMG 20210516 140003 resized 20210517 013512710

W tej chwili jest nowy pomnik, obok starego. Nastąpiło to w związku z odkryciem dużej ilości prochów spalonych więźniów.

 

Delegacja, udała się następnie do Melku. Ale beze mnie. Niestety musiałem jechać na lotnisko aby zdążyć na samolot.

 

Pełen nadziei, że w przyszłym roku, już w normalny, dla nas tradycyjny sposób będziemy mogli wziąć udział 77 rocznicy wyzwolenia !!!

 

 

 

Jacek Tarasiewicz

 

 

 

 

 

 

16.05. 2021 r. odbędzie się uroczystość w KL Mauthausen z okazji 76 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen.

Link do infomacji z uroczystości która zaczyna się 16.05.2021 r. o godzinie 11.00

https://www.mkoe.at/gedenk-und-erinnerungsarbeit/gedenk-und-befreiungsfeiern

Link do transmisii z dnia 15.05.2021 r. - uroczystość obchodu wyzwolenia 76 - rocznicy wyzwolenia Obozu Gusenhttps://www.youtube.com/watch?v=Vtjo73NJu1k

Prezes Klubu Mauthausen - Gusen z Warszawy  Kolega Jacek Tarasiewicz uczestniczył 15.05.2021 r. w uroczystościach 76  rocznicy  wyzwolenia obozu Gusen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości rocznicowe w Warszawie

4.05 2021 Cmentarz Bódnowski

Przemślenia Pan Mariusza Twardowskiego: maj jest miesiącem kiedy środowisko byłych więźniów KL Mauthausen Gusen składa hołd odeszłym kolegom i bliskim . Dzisiaj, na cmentarzu na Bródnie złożono kwiaty , zapalono znicze. Miałem zaszczyt reprezentować Dzielnicę Ochota na tym spotkaniu.
Odchodząc od miejsca upamiętnienia mijaliśmy groby Prezes Jacek Tarasiewicz pokazał mi jeden z nich;  " Spójrz.. To Pani Jadzia.. Była w naszym klubie, chociaż z innego KL."
Ja ją poznałem, byłem wtedy na rocznicowych obchodach dnia wyzwolenia KL -Mauthausen-Gusen w Austrii.  Jeszcze pamiętam jej uśmiech i pogodę ducha !

 

IMG 3733

IMG 3734

IMG 3740

IMG 3741

4 maja złożono kwiaty i zapalono znicze na Cmentarzu Wolskim pod pomnikiem upamiętniającym ofiary pomordowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych warszawiaków po Powstaniu Warszawskim.

 

 

 

 

 

5 maja z udziałem władz Ochoty odbyła sie uroczystość złożenia wieńców i zapalono znicze pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych

 

 

IMG 3774 

 IMG 3780

IMG 3788 

 IMG 3790

 DSCF4846 2

DSCF4851 2

DSCF4861 2

DSCF4877 2

DSCF4892 2

DSCF4893 2

DSCF4921 2 

 

 

 

 

 Nie wielu  może usłyszeć stojącego pod powązkowskim pomnikiem byłego więźnia  politycznego  KL Mauthausen - Gusen Pana Wojciecha Topolewskiego.

Kiedyś - Häftlings Jan Wojciech Topolewski, Nr. 102403 ...
Usłyszeliśmy wyraźnie pomimo szumu aut z Trasy Toruńskiej , opowiedzianą historię tego dnia, dnia  wyzwolenia obozu. Znowu stanął w oczach widok tysięcy głodnych ludzi,  leżących umierających i patrzących z niedowierzaniem na opancerzony pojazd wjeżdżający na teren obozu.
Pan Wojciech zaznaczył, że wiek zabiera pamięć , dokładność  dat, zaciera fakty. Ale nigdy nie zapomni chwili 05 maja 1945 roku godziny 17-tej... Postaci w mundurze, która wychyliła się z włazu pojazdu woskowego i po polsku wykrzyknęła; "Ludzie, jesteśta wolne!"
Pan Wojciech Topolewski wie, kto to był; Amerykanin z Texasu o polskich korzeniach  "KOSIK". Byli więźniowie utrzymywali z nim kontakt,  długo.
Słuchaliśmy historii , żywej.  Potworne mordy dokonywane tuż przed samym wyzwoleniem, groźba zabicia wszystkich więźniów, nie wydawanie żywności.  Umieranie do ostatniej chwili niewoli jak i po wyzwoleniu obozu. Dane liczbowe i fakty były uzupełniane półgłosem przez Prezesa Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen - Pana Jacaka Tarasiewicza, posiadającego encyklopedyczną wiedzę o systemie KL Mauthausen - Gusen.

Dzisiaj 05 maja 2021 roku  przed Pomnikiem Mauzoleum na Wojskowych Powązkach stanęła grupa osób składająca hołd tym,  którzy zginęli na terenie Austrii w niemieckim systemie obozów koncentracyjnych Mauthausen - Gusen. Przybyli członkowie Klubu, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Warszawa- Ochota, Zespołu Szkół nr 26 ( Pani Halina Grabowska) oraz rejestrujący spotkanie Wojciech Syrocki ( niedawno nagrodzony przez dzielnicę Ochota w konkursie wolontariatu).
Dla każdej osoby obecnej, to co dzisiaj powiedziano było przeżyciem. Obecna W-ce Burmistrz, Pani Dorota Stegienka, "od zawsze" związana z Ochotą, poznała już wcześniej kombatantów organizacji ochockich. Natomiast Burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota -
Pan Sławomir Umiński, po raz pierwszy spotkał się ze środowiskiem Klubu Mauthausen - Gusen.
W części oficjalnej spotkania padła deklaracja ze strony ochockich władz pomocy i wsparcia dla środowiska kombatanckiego. Przyjęte zostało zaproszenie Pana Burmistrza i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy  do ZSz nr 26 na Urbanistów, do sal AK IV Obwód Ochota  i Klubu Mauthausen - Gusen.
Podczas wyjazdu do Austrii na uroczystości rocznicowe poznałem blizej byłego więźnia KL Mauthausen -Gusen -  Pana Leszka  Polkowskiego. Stałem obok, kiedy podchodzili młodzi ludzie z państw Europy prosząc mnie o wstawiennictwo, chcąc podać rękę byłemu więźniowi  i otrzymać autograf...

Koordynator Mariusz Piotr Twardowski

 

Następnym miejscem uroczystości był Pawiak 

 

 

 

 

Uczczenie rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen.

Inicjatywa Miedzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego doprowadziła do stworzenia projektu w którym wykorzystano "roll up" . Są to duże plansze na których umieszczono zdjęcia 43 osób. Byłych więźniów którzy przeżyli obóz Mauthausen-Gusen.

 8 maja roll upy zostały umieszczone na Heldenplatz w Wiedniu. Wiele osób zatrzymywało się i czytało oraz oglądało zdjącia ocalałych .

Następnym etapem prezentacji będzie Ebensee. Po Ebensee będzie Gusen i w końcu znajdą sie w Mauthausen. 

P1030276

P1030277

P1030278

P1030279

P1030280

P1030281

P1030282

P1030283

P1030284

P1030285

P1030286

P1030287

P1030288

P1030289

P1030290

P1030291

P1030292

P1030293

P1030294

P1030295

P1030296

P1030297

P1030298

P1030299

P1030300

P1030301

P1030302

P1030303

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚC W LUNGITZ (Gusen III)

Jak napisała Pani Martha Gammer uroczystość w Lungitz miała oprawę muzyczną która mimo obostrzeń covidowych satysfakcjonowała. Była zgoda na obecność trzech ambasadorów i ministra spraw wewnętrznych Dr Karla Nehammera. 

Odsłonięto płytę upamiętniajacą ofiary nazistowskiego terroru. A wszystko związane było ze znalezieniem prochów  byłych więźniów pod torami stacji kolejowej Lungitz w 2018 roku. Osób zabitych i spalonych musi być duża liczba. Znaleziono 632 małe metalowe przedmioty: klucze , guziki, krem, małe kawałki metalowe wykorzystywane do usztywnienia butów, obrączki na rękę. Sądzą eksperci, że byli to ludzie z transportu do Gusen lub Mauthausen.

IMG 0740

IMG 0757

 IMG 0765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wielu latach usilnych starań członków Klubu Mauthausen - Gusen w Warszawie oraz kombatantów - byłych więźniów obozu Mauthausen - Gusen doczekaliśmy się wykupienia ocalałych części nieruchomości Obozu Gusen przez Rząd Republiki Austriackiej. 

Wykupienie ocalałych części Obozu Gusen pozwoli na właściwe i kompleksowe wykorzystanie miejsc pamięci.

dot.: informacji Ministra Spraw Wewnetrznych  Austrii nt. wykupu nieruchomości na terenie byłego obozu KL Gusen

04.05 w miejscu pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen minister spraw wewn. AT, K. Nehammer (ÖVP) podał do publicznej wiadomości informację, iż rząd austriacki wykupił z od prywatnych właścicieli część nieruchomości leżących na terenie byłego obozu. Sprawa dotyczy nieruchomości należących do rodziny Poschacher – plac apelowy, baraki SS, młyn do kruszenia kamieni oraz działki lecącej przed sztolniami Bergkristall, o co szczególnie zabiegały władze gminy St. Georgen.

Ogłoszenie miało miejsce podczas symbolicznej uroczystości składania wieńców w przededniu 76. rocznicy wyzwolenia systemu obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz landowych – premier landu Górna Austria T. Stelzer (ÖVP), regionalnych - burmistrzowie gmin tworzących Region Świadomości – Mauthausen, Gusen, St. Georgen, władze Muzeum Mauthausen Memorial, W. Peschorn – były minister SW AT, obecnie prezes Prokuratury Finansowej, przedstawiciele MSW AT, korpusu dyplomatycznego (pięciu ambasadorów): PL, FR, LU, IL, SI, USA, IT, SP oraz przewodniczący Gminy Żydowskiej w Wiedniu, O. Deutsch. Ilość osób ograniczona została z powodu obowiązujących w AT przepisów pandemicznych.

Minister Nehammer (KN) w swoim przemówieniu podkreślił, że decyzja rządu AT ma być dowodem na przejmowanie odpowiedzialności, choć spóźnionej, za historię i rolę AT w II WŚ oraz dowodem na realizację postanowień przyjętych przez rząd w dn. 8.05.2020, dotyczących decyzji o rozpoczęciu negocjacji. Dzięki tym działaniom, wg KN, na terenie byłego obozu powstanie właściwe miejsce pamięci, które służyć ma przede wszystkim oddawaniu należytego hołdu ofiarom okrutnego systemu, ale również edukacji, by podobne zdarzenia nigdy już nie miały miejsca. Wskazał, że Gusen było największym obozem koncentracyjnym na terenie Austrii. KN podkreślił odpowiedzialność jego generacji Austriaków wobec przyszłych pokoleń. Zwrócił uwagę na osobistą odpowiedzialność wobec własnych dzieci. KN wyraził szczególne podziękowanie za pracę na rzecz kształtowania polityki pamięci oraz opiekę nad miejscem pamięci Gusen przedstawicielom MSW, zwłaszcza szefowi sekcji H. Feinerowi, W. Peschornowi, który odpowiedzialny jest za negocjacje oraz dyr. B. Glück i jej zespołowi.

Dodatkowo w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych MSW AT wskazano, że wykup nieruchomości uruchamia proces tworzenia koncepcji dalszego wykorzystania miejsca pamięci, która ma być opracowywana wspólnie z „międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi interesariuszami” pod kierownictwem Mauthausen Memorial. W komunikacie wymieniono ponadto poszczególne zakupione nieruchomości. Nabywcą formalnie jest Burghauptmannschaft (BHÖ), podmiot zarządzający nieruchomościami państwowymi, podległy ministrowi gospodarki. Nieruchomości zostaną przekazane pod zarządzanie MSW AT, któremu podlega Mauthausen Memorial.

Wydarzenie w miejscu pamięci Gusen poprzedziła uroczystość w miejscu pamięci Lungitz, w gminie Katsdrof, gdzie w 2019 w nasypie kolejowych odkryto ludzkie szczątki i prochy. W pobliżu znaleziska podczas II WŚ działał obóz koncentracyjny Gusen III, jednak badania archeologiczne nie potwierdziły dokładnego pochodzenia ofiar. W miejscu pamięci Lungitz, gdzie w całości złożono odkopane prochy odsłonięto pomnik, który upamiętnia wszystkie ofiary nazistowskiego reżimu. W uroczystości wzięła udział część osób obecnych później w Gusen.

Na zakończenie w miejscu pamięci Mauthausen, na murze byłego obozu zainaugurowano wystawę – instalację, która prezentuje nazwiska wszystkich ofiar systemu obozów Mauthausen-Gusen. Interaktywny projekt, do którego przyłączyć się można również na FB link-https://www.youtube.com/watch?v=GPUUcGT1viQ, pokazywany jest co dziennie w godz. 20:00-24:00 do 11 maja.

 
 
 
link do filmu obrazującego stan młyna do mielenia kamieni- https://www.youtube.com/watch?v=D6oEx3yV7Zo
 
 
 
 
 
 
 
 
BARDZO WAŻNY APEL Z  ARCHIWUM AROLSEN DO WSZYSTKICH LUDZI 
 

Szanowni Państwo,

drodzy przyjaciele z Archiwum Arolsen,


8 maja, w dniu upamiętniającym zakończenie II wojny światowej, rozpoczynamy nasz cykl współpracy #everynamecounts - Pamiętając Lokalnie. W ten sposób Archiwa Arolsen wspierają małe miejsca pamięci - organizowane przez osoby prywatne, inicjatywy upamiętnienia, warsztaty historyczne i stowarzyszenia - w ich wysiłkach na rzecz zwrócenia uwagi na ich historię. Systematyczne prześladowania milionów ludzi odbywały się bowiem w wielu miejscach. Wiele z nich wciąż walczy o to, by b postrzeganymi i uznawanymi za miejsca pamięci.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w uwidacznianie lokalnego dzieła pamięci tych miejsc oraz do wzniesienia cyfrowego pomnika prześladowanych przez narodowy socjalizm. Alfreda Landeckera na #everynamecounts - Remembering Locally. Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 Website.

W tygodniach następujących po inauguracji 8 maja będziemy wykorzystywać nasze media społecznościowe, aby zaprezentować poszczególne miejsca pamięci i ich projekty. Ponadto będziemy wspierać te organizacje w digitalizacji ich dokumentów i udostępnimy to historyczne dziedzictwo poprzez internetowe archiwum Arolsen Archives.

Chcielibyśmy, abyście wsparli #everynamecounts - Remembering Locally również:

- Udostępnij naszą kampanię na Instagramie i innych swoich kanałach i uświadamiaj swoich zwolenników o lokalnych inicjatywach.

- Informuj i aktywizuj swoje kontakty oraz zachęcaj lokalne inicjatywy do przyłączenia się do naszej sieci.

- Użyj Państwa biuletyn, lista mailingowa, strona internetowa, itp. , abyśmy mogli stworzyć jak największą świadomość w zakresie lokalnych upamiętnień.

Via #everynamecounts:

#everynamecounts to inicjatywa Archiwum w Arolsen, której celem jest stworzenie cyfrowego pomnika prześladowanych w czasach narodowego socjalizmu. W ramach projektu crowdsourcingowego wolontariusze pracują z oryginalnymi dokumentami dotyczącymi ofiar reżimu nazistowskiego. Zapisują one dane ofiar w formie cyfrowej i umożliwiają w ten sposób odnalezienie ich nazwisk w naszym archiwum online.

Poświęć trochę czasu w tygodniach rozpoczynających się od 8 maja i wesprzyj #everynamecounts - Remembering Locally. Odkryj nowe inicjatywy i daj się zainspirować - czekamy na Twój kontakt.

Budujemy cyfrowy pomnik. Buduj z nami!
Z wyrazami szacunku

Floriane Azoulay

Dyrektor Archiwum Arolsen

 
 
 
 
Uroczystości pogrzebowe Jana Ryszarda Sempki odbyły się 28.04 2021 w których brały udział osoby znajomi, przyjaciele, koledzy i koleżanki. Środowisko kombatantów  godnie pożegnało Ryszarda Sępkę. 
 
 
 
IMG 3585
 
IMG 3587
 
IMG 3606
 
IMG 3611
 
IMG 3612
 
IMG 3613
 
 
 
 
IMG 3615
 
 
IMG 3626
 
IMG 3628
 
IMG 3643
 
 
IMG 3662
 
IMG 3665
 
Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Panu Mariuszowi Twardowskiemu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy na spotkania w związku z obchodami 76 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen przestrzegając wszelkich zasad zachwania obowiazujących w czasach pandemii COVID - 19.
 
4 maja o godzinie 11 tej spotykamy sie przy bramie głównej Cmentarza Bródnowskiego nastepnie przejście pod pomnik poświęcony ofiarom obozu Mauthausen - Gusen.
 
4 maja o godzinie 12 tej spotkanie pod Pomnikiem wywiezionych do obozów koncentracyjnych po Powstaniu Warszawskim - Cmentarz Wolski.
 
5 maja godzina 11 - ta Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Mauzoleum składamy wieńce i zapalamy znicze.
 
5 maja o godzinie 12 tej spotykamy się na Cmentarzu Cywilnym Powązki - katakumby
 
5 maja o 13 godzinie spotkanie na Pawiaku przy tablicy poświęconym ofiarom Obozu Mauthausen - Gusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z COVID - 19 i restrykcjami dotyczacymi zachowania w dobie pandemii prosimy o opłacenie składek członkowskich na konto :
 
                                   PKO BP SA-64 1020 1156 0000 7402 0059 3863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejna smutna wiadomość - w dniu 10 kwietnia 2021 r. odszedł z naszych szeregów Kolega  Jan Ryszard SEMPKA. Będzie nam wszystkim brakowało jego opowiadań o przeżyciach w okresie Powstania Warszawskiego  jak i pobycie w
obozie Mauthausen i Melk
 
                     CCF11042021 00000 2
 
 
Jan Ryszard Sempka został zatrzymany 30 sierpnia 1944 r. przez Niemców i osadzony w Obozie przejściowym w Pruszkowie Dulag 121. 
2 września 1944 r. załadowany wraz z innymi zatrzymanymi do wagonów towarowych które udały się w trasę do Mauthausen. Podróż trwała przeszło 24 godziny. W Mauthausen został zarejestrowany jako więzień nr 95959. Po odbyciu kwarantanny 12 września skierowany do obozu Melk. Przed wyzwoleniem w kwietniu trafił na rewir w Mauthausen i 5.05.1945 doczekał wyzwolenia przez Amerykanów.
 
 
 
 Zawiadamiamy, że Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.50 (środa) w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (kościół murowany) Cmentarz Bródnowski. Po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego Jana Ryszarda Sempki na miejsce spoczynku do grobu rodzinnego.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia
Koleżanki i Koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen.
 
 Zrzut ekranu 2021-04-15 201534
 
 
 
 
 
 
 
 
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 marca 2021 r. zmarł  LECHOWICZ DYONIZY przeżywszy 94 lata.
Wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen. Zostanie zapamiętany przez koleżanki i kolegów jako pogodny i uśmiechnięty.
 
dionizy
 
Lechowicz Dyonizy urodził się w 1927 roku w Kielcach. Żołnierz AK
Aresztowany został przez Gestapo 20 lipca 1943 r. i osadzony w więzieniu w Kielcach, nastepnie wysłany do Auschwitz - Birkenau otrzymał numer 137555 trafił do kompanii karnej. 24 lipca 1944 roku przeniesiony do obozu Mauthausen, a 1 sierpnia 1944 do Gusen II z numerem 80656. 
5 maja 1945 roku wyzwolony z obozu przez wojska amerykańskie. Powrócił do rodzinnych Kielc
 
 
 
 
 
 
 
 Od Pana Mariusza otrzymaliśmy zdjęcia z uroczystości pogrzebowej Alfreda Kononiuka z Cmentarza Bródnowskiego z dnia 19.01.2021 r.
 
 
 
konon4
 
 
konon2
 
konon3
 
 
 
 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 11.01.2021 r. zmarł nasz kolega klubowy ALFRED KONONIUK. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19.01.2021 r. o godzinie 14 - tej na Cmentarzu Bródnowskim. 
 
Alfred Kononiuk aresztowany przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego i umieszczony został w obozie przejściowym Dulag 121. Następnie przetransportowany do obozu Mauthausen 5.09.1944 r. gdzie nadano jemu numer 95247. Po odbyciu kwarantanny przeniesiony do obozu WIENER - NEUDORF. 
14.04.1945 r. powrócił do obozu Mauthausen w ramach ewakuacji w tzw. ,,marszu śmierci". Marsz śmierci trwał od 2 do 14 kwietnia 1945 r. a wielu więźniów nie przeżyło trudów wielokilometrowej trasy.  
5.05.1945 r. doczekał wyzwolenia obozu Mauthausen. Nastepnie powrócił do Polski.
Wyrazy współczucia składamy rodzinie zmarłego. 
 
 
 
 
 
 
życz amb
 
  
 Skan 20201222
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogrzeb Kolegi Stanisława Koprzywy w którym brali udział przedstawiciele Klubu Mauthausen-Gusen
 
koprz8
 
 
 
koprz5
 
 
 
koprz6
 
 
 
koprz7
 
 
 
 
 
 
 
 
Z głebokim smutkiem informujemy, że w dniu 1 grudnia 2020 r. zmarł nasz klubowy Kolega Stanisław KOPRZYWA.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 grudnia br.(poniedziałek) o godzinie 12.00 w kościele p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Następnie zostanie przeniesienie zwłok na miejscowy cmentarz przy ul Cmentarnej.

 
Stanisław Koprzywa urodził się w 1925 roku. 
Od urodzenia mieszkał na Pradze. Po wybuchu wojny dalej mieszkał w dzielnicy Praga Warszawa. 26 sierpnia 1944 roku aresztowany przez Niemców i umieszczony w Pruszkowie w Dulagu 121 skąd koleją odtransportowano Koprzywę Stanisława oraz  2847 osób do KL Mauthausen.  Zarejestrowany 1 września 1944 r. pod numerem 92250. Po odbyciu 10 dniowej kwarantanny w  KL Mauthausen przeniesiony został do obozu Ebensee. Był to obóz w którym więźniowie głównie zajmowali się drążeniem tuneli w skałach dla firm produkujących sprzęt i materiały dla przemysłu zbrojeniowego. 
W ostatnich miesiącach przed wyzwoleniem obozu sytuacja więźniów była tragiczna. Głównie z powodu napływu ewakuowanych więźniów z innych obozów i braku żywności. 
Obóz został wyzwolonu 6 maja 1945 roku.
Stanisław Koprzywa przywiózł z Polski do Ebensee tablice upamiętnijące tragiczne chwile funkcjonowania obozu. Tablice zostały umieszczone w sztolni wykutej przez więźniów jeszcze przed wyzwoleniem.
 
koprz 3
 
 
koprz2
 
 
koprz 4
 
 
koprz 1
 
 IMG 0562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUSTOSZ PAMIĘCI NARODOWEJ -laureat GMC
 

Droga Marto,

serdecznie gratuluję wyróżnienia jakie IPN przyznam Gusen Memorial Commitee . To ważne, że nareszcie ktoś w Polsce docenił Waszą ogromną pracę i zaangażowanie w sprawy związane z historią obozów Mauthausen-Gusen. Doceniamy waszą pracę z młodzieżą i to co najważniejsze - nieustające odkrywanie prawdy o tamtych czasach. Jesteśmy z Was dumni.
Proszę przekazać najlepsze życzenia dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy tworzą  waszą organizację.

W imieniu Klubu Byłych Więźniów Mauthausen-Gusen
Prezes
Jacek Tarasiewicz

 
Dear Marta,

Congratulations on the distinction that the Institute of National Remembrance will grant to the Gusen Memorial Committee. It is important that someone in Poland has finally appreciated your tremendous work and commitment to the history of the Mauthausen-Gusen camps. We appreciate your work with young people and what is most important - constantly discovering the truth about those times. We are proud of you.
Please convey my best wishes to all colleagues who make up your organization.

On behalf of the Mauthausen-Gusen Former Prisoners' Club
President
Jacek Tarasiewicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pożegnanie kolegi Mieczysława Herubina w dniu 2.11.2020 r.
 
Od godz. 9 nastąpiło pożegnanie w sali pożegnań domu pogrzebowego "STYKS" (żółty budynek) przy ul. św.Wincentego 79 na Bródnie.
miet 1
 
miet2

Następnie była msza św. w Kościele murowanym  na Cmentarzu na Bródnie.
miet3
 
 
miet5
 
 
Po mszy nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego (kwatera 85 E)
miet6
 
 
 
 CMENTARZ WOLSKI KWIATY ZŁOŻONE PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU
cm.wol 1
 
 
 
 Członek naszego Klubu uczcił święto zmarłych - Cmentarz Wolski
IMG 20201028 132109
 
 
 
 
 
 
 
SPOTKANIE LISTOPADOWE (5.11.2020 r.) NIE ODBĘDZIE SIĘ Z POWODU PANDEMII COVID-19  
 
 

Otrzymaliśmy informację od Pani Marty Gammer o uroczystości, która związana jest z otwarciem ,,Domu Pamięci" przy ,,Bergkristall"

OTWIERANY JEST DOM PAMIĘCI - usytuowany przed wejsciem do ,,BERGKRISTALL" 

haus1

 

 

haus2

 

haus3

 

haus4

 

haus5

Kolega Stanisław Zalewski podczas transmisji na żywo.

 

Zewzgledu na  obecną sytuację związaną z covid-19 nie mogliśmy do tej pory zorganizować imprezy otwarcia Domu Pamięci.

Zapraszamy Państwa do przyłączenia:

Sobota 24 października 2020

13.00 - 15.00 zwiedzanie Domu z przewodnikiem 

19.30 - 21.30  Koncert we współpracy z ÖGB ,, Wolność przyszła w maju"

 

Niedziela 25 październik 2020

08.00 - 11.00 Zwiedzanie tuneli ,,Bergkristall" w odstępach godzinowych

(organizowane przez KZ Gedenkstätte Mauthausen) maksymalnie dla 15 osób jednocześnie w każdym przypadku do 11. Zarejestrować się należy w październiku 2020

11.00 - 12.00 Rozmowa ze Stanisławem Zalewskim z Polski który sam pracował w tunelach ,,Bergkristall"

14.00 - 15.30 Uroczyste otwarcie uczestniczą Gubernator Mag. Thomas Stelzer, LRin Birgit Gerstorfer,Guy Dockendorf, Stanisław Zalewski, Konsultant Ing Rudolf A. Haunschmied, Bgm . Ing Erich Wahl, MBA i muzyka na żywo z Kohelet 3

Prowadzący von Franz Froschauer w rejonie wejscia do tunelu, moderator : Mag. Julia Mayr

Kolejne spotkanie w Grubersuppe

10.00 - 16.15 zwiedzanie z przewodnikiem .. Domu Pamięci"

16.30 - Informacje historyczne przez konsultanta Ing. Rudolfa A. Haunschmieda

Poniedziałek 26 października 2020

19.30 premiera filmu w Domu Pamieci : ,, Mauthausen - Dwa życia"

 link do filmu nagranego uroczystego otwarcia DOMU PAMIĘCI w 25.10.2020-https://www.facebook.com/bewusstseinsregion/videos/3609151059146116/
 
 
 
 
 
 
 
Z głębokim żalem przekazujemy informację, że w dniu 24 października br. zmarł nasz Kolega Mieczysław Herubin. Były więzień Mauthausen i Ebensee mający numer więźniarski 93462
 
Uroczystości żałobne Mieczysława Herubina  rozpoczną się :

2 listopada br. w godz. 9-9.10 w sali pożegnań domu pogrzebowego "STYKS" (żółty budynek) przy ul. św.Wincentego 79 na Bródnie.

o godz. 9.50 msza św. w Kościele murowanym  na Cmentarzu na Bródnie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego (kwatera 85 E)
 
 mieciu 2
 
 miciu1
 
 mieciu 3
 
 
 
 
 
 
 
Koleżanki i Koledzy,
z przykrością informuję, że w dniu 20 pażdziernika br. odszedł z naszego Klubu Pan Jerzy Miliński urodzony 25 pażdziernika 1923 roku.
Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się 26 pażdziernika o godz. 13.oo w Kościele Matki Bożej Różańcowej przy ul. Piotra Wysockiego na Bródnie.
Następnie kondukt żałobny uda się na cmentarz (wejście od św. Wincentego - kwatera 110 T.
26.10.2020 r. w uroczystości pogrzebowej brała udział delegacja Klubu Mauthausen Gusen.
 
 
 
milin4
 
milin3
 
milin2
 
milin1
 
milin7
 
 
Jerzy Miliński aresztowany przez Niemców w sierpniu 1944 r został  osadzony w Pruszkowie w obozie Dulag 121. Pierwszym transportem skierowany do obozu Mauthausen i 1 września 1944 otrzymał nr 92482.
Po kwarantannie przeniesiony do obozu Linz III gdzie doczekał wyzwolenia 5 maja 1945 przez Armię Amerykańską.
 
 
 
 

 

Z głęboki żalem żegnamy naszego kolegę klubowego Ryszarda Rudowskiego więźnia KL Mauthausen nr 92687. 

Pogrzeb Rudowskiego Ryszarda odbędzie się 22 października br. o godzinie 11.00 na Cmentarzu w Wawrzyszewie.

Koledzy z klubu 22.10.2020 r.uczestniczyli w ceremonii pożegnania Ryszarda Rudowskiego

rud1

rud2

rud3

rud4

rud5

 

 

 

Ryszard Rudowski w sierpniu 1944 r. trafił do Obozu Przejściowego w Pruszkowie, a 1 września 1944 r. został zarejestrowany w Obozie Mauthausen pod nr 92687. Nastepnie przeniesiony do obozu Wiener Neudorf. Po ewakuacji do Mauthausen doczekał wyzwolenia  5.05.1945 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 października 2020 r. w Płocku odbył się koncert „KL Gusen – Twórczość wydarta niepamięci” Uczestnikami tego wydarzenia byli artyści, młodzież z Zespołu „ Dzieci Płocka” z oryginalną oprawą muzyczną Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

Wydarzenie to było zwieńczeniem prac nad projektem programu „Kultura w sieci” zrealizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” .

Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia poezji i pieśni byłych więźniów KL Mauthausen –Gusen którzy byli autorami w tak szczególnych czasach jak pobyt w obozie zagłady.

Koordynatorem i autorem projektu był dr Tadeusz Milke. Wnuk byłego więźnia Druha Wacława Milke nr obozowy Dachau - 8746, Gusen – 6737 , aresztowanego 5 maja 1940 r i 5 maja 1945 r. wyzwolonego przez Amerykanów

Link do strony projektu szczególnie polecamy : https://www.gusen.pl/muzyka

 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 6 .X.2020 r. odbyło się spotkanie Klubu poświęcone 75 rocznicy powstania Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen. Historię Klubu przedstawił Prezes Jacek Tarasiewicz. Następnie Pan Wojtek Topolewski, w niebanalny sposób, opowiadał o życiu Klubu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.  Zaprezentował wszystkim zebranym sylwetki najbardziej znanych i wyróżniających się członkach Klubu na przstrzeni od 1945 roku aż do 2020.
Nasz kolega klubowy, były więzień Gusen I i II Stanisław Zalewski wystosował do zebranych okolicznościowy list.

 

 1 rocz klub

 

 2 rocz klub

 

4 rocz klub 

 

 3 rocz klub

 

 5 rocz klub

 

 6 rocz klub

 

zal pis 

 

 

 

 bod1

 

 

 bod2

 

 

skan sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 14.09.2020 r Delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka  prof. Tomasza Grodzkiego oddała hołd pomordowanym w KL Mauthausen , KL Gusen I i KL Gusen II (Bergkristall)

W skład delegacji Senatu weszli Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przewodniczacy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich oraz Senatorowie RP: Halina Bieda, Leszek Czarnobaj, Wadim Tyszkiewicz i Jacek Włosowicz.

 1senat

 

7 

16senat 

6 senat 

14 senat 

 

 

 

 

 

W dniu 8 września 2020r. w Klubie Mauthausen-Gusen odbyło sie zebranie gdzie świętowano 75-rocznicę wyzwolenia  Obozu Mauthausen-Gusen. Jak wiemy uroczystości rocznicowe z powodu pandemi miały inny charakter.

Zamieszczamy informacje Pana Mariusza Twardowskiego z tej uroczystości w Klubie.

".... - to było spotkanie Klubu Byłych Więźniów Politycznych  KL Mauthausen –Gusen – i na nim faktyczne świętowanie (w swoim gronie)  75- tej! rocznicy wyzwolenia obozów. Było sprawozdanie Prezesa  J.Tarasiewicza z obchodów rocznicowych w zasięgu międzynarodowym Fantastyczne materiały dostępne drogą elektroniczną – warto zaglądać na ich stronę;                                      https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS-ZXovdvrAhUHtYsKHdcKDDcQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mauthausen-gusen-klub.waw.pl%2F&usg=AOvVaw17lPMRPDWPVLFIXhJ73H_c 

 

Mam nagrane na tym spotkaniu wypowiedzi Prezesa  St. Zalewskiego i Ryszarda Sempki  ( więźniowie  KL Mauthausen – Gusen), ich wspomnienie z dnia wyzwolenia obozów.. Ze względu na „objętość”  mogę tylko dać na pendrive- jeśli ktoś sobie życzy
Naczelnik  WSZ UD  Ochota -  Mirosław Starzyński,  ze względu na ograniczenia ( prośbę Klubu o nie uczestniczenie osób mających szeroki kontakt ludzki w ramach pracy) nie mógł być obecny – natomiast przesłał środowisku Klubu Mauthausen – Gusen wyrazy szacunku i pozdrowienia.

 

 IMG 0931 1

 

IMG 0935 

 IMG 0937

 

 IMG 0945

 

 IMG 0948

 

IMG 0951

 

 

 

 

 

 

1 września 2020 o godzinie 12.00 członkowie Klubu Mauthausen-Gusen na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych złożono kwiaty oraz zapalono znicze oddając hołd wszystkim pomordowanym w czasie drugiej wojny światowej. 

Razem z nami w tej uroczystości uczestniczył Pan Jacek Jabłoński - Prezes Polonii z Górnej Austrii. Pamietamy jego jako otwartego i sympatyzującego z naszym środowiskiem podczas pielgrzymek majowych do KZ Mauthausen-Gusen.

1 września 2020

 

20200901 120606

 

1.09 -2

 

20200901 120708

 

1 września 2020 o godzinie 12.00 Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen zaprasza do spotkania na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych gdzie nastąpi złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy oddając hołd wszystkim pomordowanym w czasie drugiej wojny światowej.

 

 

 

 

Zgodnie z terminarzem zebrań naszego Klubu na rok 2020 - 8 września 2020 r. o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie członków w szkole przy ul Urbanistów.

Na zebraniu tym odbedzie się uroczystość obchodów 75 - rocznicy wyzwolenia Obozu Mauthausen - Gusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 sierpnia 2020 r. w 76 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 10.00 delegacja Klubu Mauthausen - Gusen złożyła kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem poświęconym Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy , którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych i zamordowani przez hitlerowców. Pomnik znajduje się w Parku ( na Woli) przy Cmentarzu Powstańców Warszawy i został odsłonięty 5 sierpnia 2019 r. dzięki wieloletnim staraniom: kolegi J. Topolewskiego, Kombatantom, rodzin pomordowanych oraz członków Klubu Mauthausen-Gusen.

image000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka dni temu został roztrzygnięty konkurs na zagospodarowanie terenu przy pomniku w Wiener Neudorf.

 

W załączeniu link do relacji z tego wydarzenia:https://youtu.be/biv_u8oSSz8

 

 

 

 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady –  14 czerwca 2020 Pawiak

 

 

 14 czerwca Ogodz. 8.00 na Pawiaku odbły się uroczystości składania wieńców przez środowiska kombatanckie. Zapalono też znicze składając hołd wszystkim ofiarom Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych jak i pomordowanym w tak tragicznym miejscu jak Pawiak

 

WJSz 283 140620 om1 fot Witold Jarosław Szulecki

foto Witold Szulecki

 

WJSz 315 140620 om1 fot Witold Jarosław Szulecki

foto. Witold Szulecki

 

WJSz 332 140620 om1 fot Witold Jarosław Szulecki 

foto. Witold Szulecki 

 

 

 

 

 

 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej i Wojewoda Mazowiecki w dniu 14 czerwca o godzinie 12.00 oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich złożyli wieńce na Powązkach Wojskowych upamiętniając 80 rocznicę pierwszego transportu Polaków do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz

729x308

foto. Mariusz Twardowski

 

a76b27ca-318e-4d63-96b9-f1b12ee8c7d7

foto. Mariusz Twardowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – polskie święto obchodzone co roku 14 czerwca

 

 

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprasza na Uroczystość Obchodów Narodowego Dnia Pamieci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady 14 czerwca o godz. 8.00 na Pawiak.

 

Instytut Pamięci Narodowej 14 czerwca o godzinie 12.00 na Powązkach Wojskowych przed Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych zaprasza na uroczystość złożenia kwiatów w 80 rocznicę pierwszego transportu Polaków do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz

 

Na powyższe uroczystości zapraszają PZBWPHWiOK oraz Klub Mauthausen-Gusen

 

Biorących udział w uroczystościach prosimy o wzięcie maseczek i chust więźniarskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku 75 - rocznicę wyzwolenia Obozów Mauthausen-Gusen z powodu epidemii koronawirusa obchodzimy w formie uroczystości wirtuanch organizowane przez CIM czy też GMC.

 

 

LINK do uroczystości w Gusen

w języku niemieckim:https://www.youtube.com/watch?v=2-XcilPD338&feature=youtu.be

w języku angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=U9N1DElHSS8&feature=youtu.be

 

https://dorftv.at/video/33244

 

link do wystąpienia Kolegi Eugeniusza ŚLIWIŃSKIEGO na uroczystościach 75 rocznicy wyzwolenia obozu Gusen

https://www.youtube.com/watch?v=Axu0gtGkcds&t=4s

 

Tekst wystąpienia Eugeniusza Śliwińskiego

 

Moi Kochani Przyjaciele na całym świecie.

Ja Eugeniusz Śliwiński mający dzisiaj 97 lat, 15 września 1942 roku zostałem aresztowany przez Gestapo i jako więzień polityczny przewieziony do niemieckiego, koncentracyjnego obozu zagłady Mauthausen - Gusen. Tam podczas prawie trzyletniego pobytu w Mauthausen a później w Gusen, byłem tylko numerem obozowym: 22647; 11007 i 47974. Kiedy 75 lat temu 5 maja 1945 roku o godzinie 17:00 otworzyły się bramy obozu Gusen, numer stał się znów człowiekiem.

 Zwracam się do wszystkich byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych ale szczególnie do braci współwięźniów zespołu Konzentrationslager Mauthausen-Gusen, oby teraźniejsze wydarzenia na świecie pozwoliły nam w spokoju przeżyć tak ważną dla nas 75-tą rocznicę i ciesząc się zdrowiem, za rok spotkać się znowu.                                                      Zwracam się również do następnych pokoleń, żeby nigdy nie zapomnieli tego, dla nas młodych ludzi, najtragiczniejszego okresu w życiu, walczących o swoją Ojczyznę i zawsze składali hołd ofiarom, wśród których najliczniejszą grupę narodowościową stanowili Polacy. Horror wojny, obozów koncentracyjnych oraz wyniszczenia narodów rozpętał jeden człowiek. Będąc przywódcą, naród swój traktował jako nadludzi, szerząc nienawiść do ludzi innych narodowości i odmiennych przekonań.                       

   Życzyłbym sobie, żeby nienawiść między ludźmi i narodami uleciała na zawsze jak dymy z krematoriów, które do dzisiejszego dnia śnią mi się po nocach.                                           

  Nie sposób pominąć austriackich przyjaciół, których serdecznie pozdrawiam. Panią Marthę Gammer i Pana Rudolfa Haunschmieda oraz wielu nie wymienionych przeze mnie ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat pomagają w odbudowywaniu i kultywowaniu tego tragicznego okresu historii.                                                                            

   Zwracam się do młodych. To wy jesteście przyszłością naszego świata. Nie pozwólcie, żeby w waszych krajach doszli do władzy dyktatorzy, bo totalitaryzm łączy się z nienawiścią do pewnych grup społecznych a przecież historia lubi się powtarzać.                                          

   Pamiętajcie, że to tylko człowiek człowiekowi zgotował ten los i oby piekło wojny nigdy się nie powtórzyło.

                                                       Eugeniusz Śliwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

JACEK

 

Wystąpienie Jacka Tarasiewicza

 

Drodzy byli więźniowie,

 

Szanowni goście,

 

Mija właśnie 75 rocznica wyzwolenia obozów koncentracyjnych na terenie Austrii podczas II Wojny Światowej. To czas na zadumę i refleksję nad mijającym czasem.

 

Żadne słowa nie oddadzą ogromu zbrodni jakie zgotowali ludzie ludziom w imię niepojętych celów. Ale dzień wolności dla kilkudziesięciu tysięcy więźniów był dniem szczęścia i wielkiej ulgi, że przecież doczekali wolności.

 

Spodziewano się wcześniej, że dzień taki musi nadejść. Naloty samolotów alianckich na fabryki i okoliczne miasta, wywożenie cennych rzeczy i zapasów przez załogę obozu, niszczenie dokumentacji to dowody na zbliżający się front.

 

Niestety nie obyło się bez wzmożonego terroru wobec więźniów, szczególnie tych najsłabszych. Zamordowanych zostało kilka tysięcy więźniów aby ukryć najstraszniejsze dowody traktowania ludzi w obozie. Do ostatnich dni panował straszny głód.

 

Wreszcie nadeszła ta upragniona chwila. Oto relacja wieloletniego więźnia Gusen Jerzego Osuchowskiego:

 

„ O godzinie 16.30 miał się odbyć normalny wieczorowy apel. Ustawione na placu kolumny czekały na jego odebranie tak spokojnie jak czekały przez 5 długich lat. Ale jakoś to się przeciągało. Minęło pół godziny a nikt się nie zjawiał. Nagle z dala zaterkotały gąsienice. Zbliżała się tankietka, tym razem naprawdę amerykańska a za nią łazik. Łazik podjechał pod bramę Jourhausu. Wyskoczył z niej tylko jeden żołnierz amerykański. Z uśmiechem na twarzy przekroczył bramę. Do zebranych na placu powiedział tylko dwa słowa: „Jesteście wolni”. Odpowiedziało mu kilkutysięczny okrzyk - hurrrra !. Załopotała nad głowami, wysoko wniesiona biało-czerwona chorągiew. Zagrzmiała pieśń „ Jeszcze Polska nie zginęła…”. Inne narody poszły w ślad za Polakami.   

 

Wolność to było jednak ogromne wyzwanie dla oswobodzonych. Pierwsze chwile wolności tak opisał więzień Gusen Zbigniew Wlazłowski:

 

„ Obóz oszalał. Każdy biegał, każdy czegoś czy kogoś szukał. Tym wzniosłym i wzruszającym chwilom towarzyszyły, niestety, akty samosądu. Nadszedł dzień zapłaty. Gromada wynędzniałych ludzi, żądni odwetu za nieopisane krzywdy, rzuciła się na znienawidzonych kapów, blokowych, forarbajterów. Darto ich na strzępy, kopano, bito i mordowano. Wczoraj panowie życia i śmierci składali ręce, prosili o litość, której sami nigdy nie mieli.”

 

Wielu więźniów doznając uczucia wolności opuściło obóz udając się w kierunku Linzu. Znanym wydarzeniem było wstąpienie do kościoła Św. Grzegorza aby leżąc na ziemi krzyżem, modlić się w intencji odzyskania wolności. W 2008 roku jeden z nich Władysław Szepelak poszedł ze mną do tego kościoła. Kiedy się modlił podeszła do niego starsza Pani, mówiąc, że pamięta go z 5 maja 1945 roku. On potwierdził, że wtedy był w tym kościele.

 

To dążenie , że wreszcie mogą robić co chcą było także wsparte natychmiastową potrzebą zdobycia jedzenia. A to był straszny problem. Nie samo zdobycie jedzenia ale zapanowanie nad sobą aby organizm nie przyzwyczajony do dużych porcji, powoli, ostrożnie wprowadzać do normalnego życia. Z tego powodu umarło bardzo wielu więźniów. Tak opisuje ten pierwszy dzień i problem Stanisław Zalewski, więzień Auschwitz i Gusen:

 

„ Wieczór. To był niesamowity widok. Płonące ogniska , więźniowie z błyszczącymi oczami zapatrzonymi w ogień, płomienie pełzające po wygłodzonych twarzach, ręce wyciągnięte po jedzenie. W mojej grupie panował reżim. Nie wolno było jeść dużo, jedynie po malutkim kawałeczku. Tych, którzy nie mogli wytrzymać bito kijem po rękach. Nie było innego wyjścia. „

 

Powoli następowało normowanie się życia w obozach. W tym jednak momencie przychodziła myśl o powrocie do Polski. To były trudne dylematy. Jaka jest to Polska ? Kto z rodziny przeżył ? Gdzie podziewa się rodzina ? I chyba najważniejsze: jak wrócić, w jaki sposób, z kim ? Powroty do Polski do ogrom doświadczeń. Ale większość Polaków wróciła do kraju. Nie wszyscy od razu. Wielu musiało się leczyć, dojść do siebie. Inni zwlekali czekając na wieści z Polski na rozstrzygnięcia polityczne w Europie.

 

Podsumowując wydarzenia tamtych dni trzeba powiedzieć, że były one wspaniałe - bo przyszła wolność, ale i tragiczne bo jeszcze wielu ludzi zmarło.

 

Czy wydarzenia II Wojny Światowej nauczyły czegoś ludzkość ? Ja mam duże wątpliwości. Dlatego chcę na zakończenie przytoczyć słowa byłego więźnia Auschwitz Mariana Turskiego, wypowiedziane, w tym roku, w 75 rocznicę wyzwolenia Auschwitz:

 

„ Nie bądźcie obojętni jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja polega na tym, że prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu: „Nie bądź obojętny”. Bo jeżeli będziesz to nawet się nie obejrzysz, jak na nas, naszych potomków jakieś Auschwitz nagle z nieba spadnie. „

 

A ja bym jeszcze dodał : to niebezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich. Bez względu na miejsce, w którym się znajdujemy bo niebo jest wszędzie.

 

Jacek Tarasiewicz

 

Syn Jana Tarasiewicza więźnia Auschwitz i Gusen ( nr 43193).

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do uroczystości w Mauthausen

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn7zBtRghGg

 

Tekst Wojtka Topolewskiego, który był wypowiedziany przez Janka Tarasiewicza podczas wirtualnych obchodów.75-lecia

Wydarzenia, które wspominamy miały miejsce 75 lat temu.

Dzisiaj świadków tych wydarzeń zostało tylko paru i są to staruszkowie, a okres starczy ma to w sobie, że niektóre nazwy, daty ulatują z pamięci. Ale jest pewna data i powiązane z nią wydarzenia których nie da się zapomnieć, mimo starczych wad. Ta data to 5 dzień, 5 miesiąc roku czyli piąty maja 1945 r. godzina 5 po południu. Tego dnia został wyzwolony ostatni niemiecki obóz koncentracyjny Mauthausen – Gusen. Obóz, który w 3-y stopniowym systemie terroru ustalonego w obozach koncentracyjnych przez Niemców, zaliczany był do 3-ej najostrzejszej fazy terroru. Obóz gdzie pod nadzorem największych zbrodniarzy jakich ziemia nosiła – SS-manów, blokowych i kapo, ludzie cierpieli i ginęli, gdzie zamordowano ponad 100 tys. osób, w tym najwięcej Polaków; żeby przyspieszyć wyniszczenie narodu Polskiego zbudowano Gusen.

Przytoczona data, jak również wydarzenia, które nastąpiły 3 dni później tj. 8 maja 1945 r. – kapitulacja Niemiec, to daty upadku systemu, który w swoich założeniach miał systematyczne wyniszczanie innych narodowości w tym Polaków celem osiągnięcia lepszego bytu dla siebie. Systemu gdzie mordowanie ludzi było przepustką do awansu społecznego. Ten barbarzyński system był niestety realizowany przy szerokim wsparciu społecznym.

Pamiętam pierwsze dni po wyzwoleniu, kiedy na placu apelowym w Mauthausen zebrali się przedstawiciele wszystkich narodowości uwięzionych w obozie i wydali wspólną deklarację o zachowaniu pamięci o zamordowanych i podjęciu działań na rzecz współpracy międzynarodowej opartej na braterstwie i godności ludzkiej. Na ile apel ten miał wpływ na relacje w krajach Europy trudno ocenić, ale faktem jest, że dzisiaj żyjemy w lepszych stosunkach. Kraje Europy zjednoczone w Unii to inny nowy świat. Nie dajmy się zwieść z drogi dalszej braterskiej współpracy.

                                                                                                                                                                                                                        Jan Wojciech Topolewski

                                                                                                                                                                                                                                  Były więzień

                                                                                                                                                                                                                      Auschwitz Birkenau nr 192741

                                                                                                                                                                                                                      Mauthausen Gusen nr 102403

 

 

W dniu 11.05.2020 r. odbyła sie uroczystość składania wieńców w Wiener Neudorf z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Obozu Mauthausen-Gusen z udziałem miejscowych władz miasta i przedstawicieli Ambasady RP w Wiedniu.

 

 

 DSCF5767 20200511 123ND Kranznl. 2020DSCF5767

 

win neud 

 

 

 

 

 

 

4 maja 2020 roku Instytu Pileckiego na YouTube opublikował film :

Dno piekła: Mauthausen-Gusen. Odcinek specjalny - Świadkowie Epoki z okazji 75 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen.

Link do filmu : https://www.youtube.com/watch?v=MVFdLqp9RV8&t=186s

 

 

 

 

 

 

 

 

75 rocznica wyzwolenia obozów Mauthausen - Gusen

 

 

Od 5 maja 1945 roku co roku obchodzono rocznicę wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen. Jednak 75 rocznica wyzwolenia obozu obchodzona jest bardzo skromnie. Nie ma nas na ziemi austriackiej gdzie znajdują się wspomniane obozy czy też fragmenty tych smutnych miejsc.

Dlatego o godzinie 11-tej na Cmentarzu Powązki Wojskowe pod Pomnikiem-Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych w imienu społeczności klubowej koleżanki i koledzy złożyli wieniec i zapalili znicze. Prezes Klubu Jacek Tarasiewicz i Kolega Wojciech Topolewski wygłosili okolicznościowe przemówienia dotyczące wyzwolenia Obozu Mauthausen-Gusen jak i przedstawili działania Klubu i Międzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego i form upamiętnienia 75 rocznicy wyzwolenia obozu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości: koleżankom i kolegom jak i przedstawicielowi Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota - Panu Mariuszowi Twardowskiemu orz Dyrektorowi Romanowi Marciniakowi z Zespołu Szkół nr 26 z ul Urbanistów w Warszawie.

Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen

 

IMG 2896

 

IMG 2912

 

IMG 20200505 111459

 

IMG 20200505 111534

 

 

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych RP Prof. Jacka Czaputowicza z okazji 75. rocznicy wyzwolenia systemu obozów Mauthausen-Gusen

Do dziś żyjący były więzień Gusen Stanisław Zalewski tak wspominał tamte chwile: „Amerykanie weszli do Gusen II 5 maja 1945 roku około godziny 17.00. A właściwie to wbiegło na teren obozu kilku amerykańskich żołnierzy, z których jeden krzyknął po polsku: «Jesteśta wolni». Co się po tym działo, nie sposób opisać. Płacz, łzy, wzajemne ściskanie i «Jeszcze Polska nie zginęła…» Swoje hymny narodowe zaczęli śpiewać też więźniowie innych narodowości.”

Dla Stanisława Zalewskiego, od 1943 więźnia Auschwitz i Gusen, oraz wielu innych więźniów skończył się niewyobrażalny koszmar. Jednak upragnionej wolności nie doczekało wielu. Z około 190 tysięcy osadzonych w systemie obozów Mauthausen-Gusen zamordowanych zostało około 90 tysięcy osób, obywateli co najmniej 26 państw, w samym Gusen z niemal 78 tysięcy zamordowanych zostało prawie 45 tysięcy więźniów.

Gusen to w mrocznej historii ludzkości miejsce tragiczne, zaś dla polskiej pamięci szczególnie, nie tylko ze względu na liczbę więźniów i ofiar pochodzących z Polski, ale dlatego, że w dużej części byli to ludzie wykształceni celowo aresztowani w pierwszych miesiącach wojny – stąd obóz ten zaczął być nazywany obozem zagłady inteligencji polskiej (Vernichtungslager für die polnische Intelligenz). Rocznica wyzwolenia Gusen utrwala pamięć o wszystkich więźniach Gusen, a byli wśród nich m. in. Polacy, Hiszpanie, obywatele ówczesnej Jugosławii, ówczesnego Związku Sowieckiego, Węgier, Francji, Luksemburga. System obozów Mauthausen-Gusen to także miejsce zagłady tysięcy polskich i europejskich Żydów.

W tym szczególnym dniu zwracamy się do rządu Republiki Austrii o podjęcie pilnych kroków w celu doprowadzenia do godnego upamiętnienia ofiar byłego obozu Gusen, którego teren pozostawał zaniedbany przez dziesięciolecia. Liczymy na realizację działań zapowiedzianych w umowie koalicyjnej.

Polska oczekiwała, że stosowne decyzje o wykupie przez państwo austriackie z rąk prywatnych terenów, pozostałości po obozie Gusen, zostaną podjęte przed 75 rocznicą jego wyzwolenia. Rozumiejąc obecne ograniczenia, wynikające z pandemii, wyrażamy nadzieję, że obóz Gusen – przez więźniów nazywany „przedsionkiem” czy nawet „dnem piekła”, miejsce wyjątkowe ze względu na tragiczną historię w czasie wojny, powojenny brak upamiętnienia, niegasnącą obecność w pamięci zbiorowej wielu państw i społeczeństw – w końcu doczeka się godnego miejsca pamięci. Zgodnie z deklaracją Premiera RP Mateusza Morawieckiego podczas jego wizyty w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz w grudniu ubiegłego roku, Polska pozostanie w tej sprawie aktywna i, uznając kompetencje Republiki Austrii, jest gotowa do realizacji, w porozumieniu z organizacjami byłych więźniów oraz państwami pochodzenia ofiar, wszelkich działań na rzecz godnego upamiętnienia, z wykupem gruntów, na których mieścił się obóz włącznie.

Nigdy nie zapomnimy o cierpieniu więźniów systemu obozów Mauthausen-Gusen, jesteśmy to winni pomordowanym, ocalonym oraz przyszłym pokoleniom. To istotna część świadomości historycznej i tragicznej spuścizny wielu społeczeństw, część naszego europejskiego dziedzictwa.  

Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 maja 2020 roku mija 75 rocznica wyzwolenia Obozu Mauthausen - Gusen i w ramach skromnych obchodów o godzinie 11.00 spotkamy się na Cmentarzu Powązki Wojskowe przy Bramie Głównej skąd udamy się pod Pomnik-Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnychgdzie będziemy składać kwiaty i zapalimy znicze. Zapraszamy Członków Klubu i Sympatyków. Ze względu na epidemię koronawirusa prosimy o zachowanie procedur obowiązujących w miejscach publicznych.

 

ZARZĄD KLUBU MAUTHAUSEN-GUSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! - W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ W KRAJU (EPIDEMIA KORONAWIRUSA) ZAPLANOWANE SPOTKANIE Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJNOCY W DNIU 6 KWIETNIA NIE ODBĘDZIE SIĘ.

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Spotkanie kwietniowe W I E L K A N O C N E odbędzie się 6-go kwietnia (poniedziałek) o godzinie 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głebokim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi  klubowego Lucjana Millera, który zmarł 18 lutego 2020r. W pamięci naszej zostanie takim jak na zdjęciu.

lucjan

 

 

Pogrzeb kolegi Lucjana odbędzie się 28 lutego 2020 r (piątek) o godzinie 12.40 . Nabożeństwo Żałobne zostanie odprawione w Kościele Pw. Św. Wincentego A Paulo (Kościół Drewniany)

 

Lucjan Miller został aresztowany przez Niemców i przebywał w Dulagu 121.  1 września 1944 r. wagonami bydlęcymi skierowany do KL Mauthausen i umieszczony w tzw. obozie III. Specjalnie wybudowanym dla Powstańców Warszawskich. Nadano jemu numer więźniarski 92485. Następnie przeniesiony do obozu Linz III w którym doczekał wyzwolenia 5 maja 1945 r.

Przekazujemy wyrazy współczucia dla najbliższych Lucjana Millera.

 

               Koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości 75 rocznicy wyzwolenia Mauthausen

 

9.05 2020 - godz. 10.30 uroczystosci na terenie KL Ebensee

 

9.05 2020 - godz. 15.00 uroczystości przy wejściu do tuneli w               "Bergkristal" Gusen II

 

9.05 2020 - godz. 17.00 uroczystości na terenie Memoriału w Gusen I

 

10.05.2020 - godz. 11.00 - 12.45 uroczystości centralne w KL Mauthausen

 

11.05.2020 - godz.10.30 uroczystości w KL Melk

 

 

 

 

 

Miejsca parkowania podczas uroczystości 10.05.2020 r z okazji 75 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen link (sposób korzystania obowiązuje od 2017 roku, a głównym powodem były protesty strony rosyjskiej):

 https://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/Parkplatzregelung-Gedenk-und-Befreiungsfeiern-2017.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5.12.2019 r. na ul. Urbanistów  obyło się tradycyjne  spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości i członków naszego Klubu.

IMG 1885

 

IMG 1886

 

IMG 1887

 

IMG 1888

 

IMG 1889

 

IMG 1890

 

IMG 1892

 

IMG 1893

 

IMG 1895

 

IMG 1896

 

 

IMG 1898

 

IMG 1901

 

IMG 1904

 

IMG 1906

 

IMG 1908

 

IMG 0998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20.XI.2019 roku z Inicjatywy MSZ Polski odbyło się w Palmirach spotkanie z kilkunastoma  ambasadorami  lub przedstawicieli ambasad w sprawie statusu pozostałości po obozie Gusen. Ze strony Klubu udział w konferencji wzięli: Stanisław Zalewski - były więzień Gusen i Jacek Tarasiewicz - Prezes Klubu. Pan Zalewski , w dużym skrócie opowiedział o swoich losach podczas II Wojny Światowej i w sugestywny i dobitny sposób dał wyraz swoim odczuciom na temat działania, lub raczej jego braku i opieszałości, Rządu Republiki Austrii. Pan Tarasiewicz przybliżył obecnym zakres aktywności Klubu i  jego możliwości podejmowania działań w zakresie nacisku na Rząd i inne instytucje w Austrii. Jedną z tych form było spotkanie z Prezydentem Parlamentu Austrii Panem Sobotką w dniu 1 września br, gdzie przedstawiliśmy nasze stanowisko i dezaprobatę dla działań jakie są lub powinny być podejmowane. Pan Tarasiewicz, jako Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Mauthausen od kilku lat integruje wszystkie państwa należące do komitetu, do poparcia naszej inicjatywy i czynnego wsparcia wszystkich ludzi dobrej woli w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. na ul Urbanistów o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Jest to spotkanie składkowe.

                                                                   Zarzad Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie w okresie poprzedajacym Święto Zmarłych odwiedzamy miejsca pamięci związane z Obozem Mauthausen-Gusen. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych:

-18.10.2019r. - godzina 11.00 :-pod pomnikiem na Cmentarzu Wolskim upamiętniającym ofiary obozów koncentracyjnych, a później na Karolkowej - na terenie kościoła.

 

- 20.10.2019 r. - godzina 11 - Cmentarz Bródnowski kw. 114 H

 

- 22.10.2019 r. - I miejsce Wojskowe Powązki

                            - II miejsce Stare Powązki

                            - III miejsce Pawiak -płyta

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPOTKANIE Z PANIĄ MARTHĄ GAMMER W KLUBIE MAUTHAUSEN-GUSEN

 

W dmiu 7 października 2019 roku w siedzibie Klubu odbyło sie spotkanie z Marthtą Gammer i Jej mężem.

Pani Martha opowiedziała nam o swoim pobycie w Polsce, które jest pod auspicjami MSZ Polski. Odwiedzą kilka ważnych, dla martyrologii Polski,  miejsc, które maja im przybliżyć historię Polski z II Wojny Światowej.
Martha Gammer zaznajomiła nas z aktualnościami działań jej organizacji na terenie St.Georgen an der Gusen, szczególnie związanymi z Bergkristall. Państwo Gammer, jako nasi goście , tego dnia zwiedzili Muzem Powstania Warszawskiego.
Dalsze rozmowy z Panią Marthą Gammer i jej członkami organizacji były prowadzone w dniu 11 października w siedzibie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych  Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, którego prezesem jest nasz kolega klubowy Stanisław Zalewski.
 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
zgodnie z tradycją naszego Klubu jak co roku
  w dniu 1 - go października w Kościele św.Anny na Krakowskim Przedmieściu  w Warszawie o godz.15.00
odbędzie się nabożeństwo różańcowe oraz msza św. w intencji wszystkich więźniów obozu Mauthausen-Gusen.
Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w w/w uroczystościach.
Bardzo prosimy o zabranie ze sobą chust obozowych.
 
Po mszy św będzie można zobaczyć w zakrystii różaniec wykonany przez więźniów obozu Mathausen-Gusen.

 

 

 

 

W dniu 5.08.2019 r.  w Parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy (który znajduje się na Woli) został odsłonięty pomnik poświęcony Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy, którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych gdzie zostali zamordowani.

 

 Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński jako pierwszy w swoim przemówienu podkreślił wagę upamiętnienia tej grupy warszawiaków wywiezionych do obozów koncentracyjnych którzy zostali zamordowani za to, że byli patriotami.

 

DSC 5373 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybyli kombatanci, członkowie naszego klubu jak i poczet sztandarowy , przedstawiciele władz samorządowych i instytucji takich jak Muzeum Powstania Warszawskiego.

W uroczystości brała udział też Pani Wanda Traczyk - Stawska ps"Pączek",żołnierz AK, która jest przewodniczącą Społecznego Komitetu ds Cmentarza Powstańców Warszawy.

 

DSC 5343 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 Następnie zabrał głos Prezes naszego klubu jak i będący Prezesem Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów koncentracyjnych Stanisław Zalewski.

DSC 5318 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Kolejną osobą która zabrała głos był kolega Wojciech Topolewski. Przypomniał ilu zginęło powstańców w hitlerowskich obozach śmierci. Gdzie  transporty byłych więźniów przybyłe do obozów napotykały na szykany ze strony wachmanów jak i więźniów funkcyjnych.

Gdyby nie upór, determinacja i poświęcenie sprawie pomnika przez kolegę Topolewskiego mogło by nie być miejsca w Warszawie gdzie pamięć o zamordowanych powstańcach warszawskich w obozach hitlerowskich była by godnie uczczona.

 

DSC 5330 fotMFoks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 5365 fotMFoks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 5391 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5414 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5432 fotMFoks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 5444 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5447 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 Po przemówieniach zostały złożone wieńce i wiązanki.

Delegacja naszego klubu składała jako pierwsza.

DSC 5452 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5456 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5460 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5468 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5471 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5476 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5485 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5493 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo ważna informacja

 

W dniu 5.08.2019 r. o godzinie 10.00 w Parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy (który znajduje się na Woli) zostanie odsłonięty pomnik poświęcony Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy, którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych gdzie zostali zamordowani.

 

Na uroczystość odsłonięcia zapraszamy członków klubu, kombatantów, rodziny pomordowanych w obozach koncentracyjnych i wszystkich sympatyków chcących oddać hołd pomordowanym.

 

Odsłonięcie pomnika jest uwieńczeniem wieloletnim staraniom Klubu Mauthausen - Gusen, a w szczególności należy wymienić kolegę Wojciecha Topolewskiego którego upór, determinacja i zaangażowanie w powstanie pomnika przyniosło efakt po wielu latach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka „Mauthausen 2019”

 

Pielgrzymka „Mauthausen 2019” odbyła się w dniach 2.05.2019r. - 8.05.2019r. dzięki wsparciu finansowemu URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH.

DSC 0673Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak 

W dniu 2 maja 2019 wyjechaliśmy z Warszawy o godzinie 10.00.

Po godzinie 16-tej dojechaliśmy na kolację i nocleg do hotelu „Dębowiec” w Bielsku Białej.

DSC 0675Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak 

3 maja po śniadaniu udaliśmy się w kierunku miejscowości St. Georgen an der Gusen gdzie funkcjonował obóz Gusen II i osławione „Bergkristall” w którym to zamordowanych zostało tysiące więźniów KL Mauthausen - Gusen.

O godzinie 17 - tej rozpoczęliśmy zwiedzanie „Bergkristall” z Panem R.Hauschmiedem. Tłumaczyła z języka niemieckiego na polski Pani Anna Drętkiewicz. Osobiście serdecznie dziękuję Pani Annie za wkład w poznanie miejsc w których straciliśmy kogoś bliskiego.

DSC 9608 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9617 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

W sztolniach złożyliśmy wieniec, plakietkę klubową i zapaliliśmy znicze.

DSC 9681 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Następnie udaliśmy się w miejsce gdzie został zabity nn więzień KL Gusen przez wachmana który był w umundurowniu i z pełnym uzbrojeniem dzień po wyzwoleniu obozu. O powyższym fakcie opowiadał Austriak którego rodzina mieszkała w bliskiej odległości od miejsca tragedii. Brat jego postawił pomnik aby upamietnić śmierć więźnia. Twierdził, że napewno był to Polak gdyż koledzy przyszli go pochować mieli na ubraniach trujkąty z literą P. Pożyczyli łopaty od brata, wykopali grób i pochowali zabitego.

 DSC 9711 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9724 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 DSC 9736 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Dzień 4 maja rozpoczęliśmy od wyjazdu do Ebensee, gdzie najpierw zwiedzilimy sztolnię. Zożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze przy polskiej tabicy. Następnie uczestniczyliśmy w uroczystościach składania wieńców i zapalenia zniczy przy polskich pomnikach na terenie Memoriału.

DSC 9902 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

 DSC 9911 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9958 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9975 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

Po uroczystościach w Memoriale udaliśmy się do „Bergkristall”. Zwiedziliśmy po drodze terminal promowy na jeziorze Traumsee w miejscowości Ebensee. Nastepnym punktem trasy była miejscowość Traunkirchen i urokliwe stare miasto z terminalem promowym, pomnikiem wykutym w skale poświęconym poległym mieszkańcom miasta w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz kościół parafialny z amboną w kształcie łodzi rybackiej.

DSC 0774Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak 

DSC 0796

 Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak

O godzine 15-tej uczestniczyliśmy w uroczystościach pod pomnikiem polskim przed wejściem do sztolni w „Bergkristall”. Wicepremier P.Gliński był najwyższym rangą z polskiego rządu, który zaszczycił uroczystości w tak tragicznym miejscu dla polskiego narodu.

DSC 0278 Maciej Foks 

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

DSC 0325 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0352 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0421 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0540 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

W Memoriale w Gusen złożyliśmy trzy wieńce: jeden w krematorium i dwa pod pomnikami polskimi. Zapaliliśmy znicze i umieściliśmy plakietki klubowe.

 

 

Podczas uroczystości w imieniu polskiej społeczności przemawiał nasz kolega klubowy Jacek Tarasiewicz.

DSC 0680 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Ostatnim przemawiającym był Wicepremier RP P. Gliński.

Po zakończeniu przemówień oficjalne delegacje składały wieńce w krematorium i pod pomnikami narodowymi.

DSC 0855 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0895 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0901 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0912 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się do miejscowości Lungitz  gdzie mieścił się obóz Gusen III i tradycyjnie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

 

Dzień 5 maja 2019 r. był dniem w którym przypadała 74 rocznica wyzwolenia obozu Mauthausen i od godziny 8 byliśmy już na terenie obozu.

 DSC 0927 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

O godzinie 9 - tej odbyło się spotkanie przy schodach.

186 stopni to symbol tragedii jaki rozgrywał się w Mauthausen, a władze Muzeum Mauthausen zamknęły je dla zwiedzających co było bulwersujące dla społeczności więźniarskiej jak i członków rodzin którzy przyjeżdżali w pielgrzymce do miejsca kaźni swoich rodaków.

 

Następnie odbyła się Msza św. pod polskim pomnikiem prowadzona przez kapelana polskich harcerzy.

DSC 1036 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1063 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1165 Maciej Foks

 

 

DSC 1335 Maciej Foks 

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

O godzinie 11- tej rozpoczęły się uroczystości centralne. Do składania wieńców przez delegacje poszczególnych państw ograniczono liczbę osób mogących składać wieniec. Osoby przyjeżdżające w intencji uhonorowania ofiar muszą  czekać, aż zakończy się oficjalna część obchodów centralnych.

Bulwersujące jest to, że między poszczególnymi delegacjami narodowymi składającymi wieńce organizatorzy pozwalali na przemarsz delegacji typu klub motocyklowy, stowarzyszenie studenckie czy inne organizacje.

 DSC 1443 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1664 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Klub Mauthausen - Gusen po zeszłorocznych problemach ze złożeniem swojego wieńca przy sarkofagu. Złożyliśmy nasz wieniec w krematorium tak jak w 2018 r.

 

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była lokalizacja gdzie funkcjonował  obóz Linz III.

DSC 0190 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0191 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0197 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

Na zakończenie wyczerpującego dnia było złożenie wieńca w zamku Hartheim. Jest to miejsce gdzie przywożono osoby jak określono „istnienia niewarte życia”. Od maja 1940 do grudnia 1944 w zamku zamordowano ok 30 000 ludzi.

 

 DSC 1943 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1947 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Dzień 6 maja rozpoczęliśmy od wizyty w podobozie Melk. Wieńce złożyliśmy pod tablicą na ścianie krematorium jak i w samym krematorium.

Ciekawą inicjatywą ze strony austriackiej jest umieszczenie na jednej ze ścian nazwisk osób które zmarły w obozie. Lista ta jest wykonana na materiale w kolejności alfabetycznej.

 DSC 2075 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2083 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2098 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2108 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Po tak trudnych przeżyciach uczestnicy pielgrzymki mogli odpocząć trochę w opactwie w Melku.

 

Tradycyjnie w Wiedniu  zostaliśmy przyjęci w Ambasadzie RP przez Panią Ambasador.

DSC 2179 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2200 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2222 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2248 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2353 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

Po obiedzie pojechaliśmy do Sanktuarium na Kahlenbergu gdzie złożyliśmy wieniec.

DSC 2446 Maciej Foks 

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2473 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

O 18-tej dotarliśmy do hotelu Roomz w Widniu na kolację i nocleg.

 

7 maja czekał nas ciężki dzień dużo miejsc do zwiedzania droga do Bielska Białej. Najpierw odwiedziliśmy Seegrotte gdzie montowano samoloty Messerschmitt przez więźniów obozu Hinterbrühl. Jest to grota z podziemnym jeziorem po byłej kopalni gipsu. W okresie funkcjonowania produkcji samolotów woda była wypompowana z kopalni gipsu. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze w miejscu w którym jest tablica upamietniająca funkcjonowanie obozu w wydrążonych sztolniach.

 

DSC 2708 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

 

 

W memoriale Hinterbrühl złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze. Od zeszłego roku nastąpiła zmiana która pozytywnie zaskoczyła nas. Zobaczyliśmy obelisk z nazwiskami zamordowanych więźniów którzy nie mieli siły uczestniczyć w ewakuacji obozu.

DSC 2749 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2752 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

20190507 104009

Wyk. zdj ©Włodzimierz Maruszak

 

 

 

 

Kolejnym miejscem naszej pielgrzymki był obóz Wiener Neudorf. Po przemówieniach i złożeniu wieńców została odsłonięta tablica z repliką bramy wejściowej do obozu.

DSC 2793 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 2808a Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2834 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2850 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

 Następnie odwiedziliśmy miejsce gdzie był zlokalizowany obóz Guntramsdorf. Po złożeniu wieńców było oprowadzenie po pozostałościach obozowych.

DSC 2883 Maciej Foks 

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2902 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2918 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

Na zakończenie naszej wizyty władze lokalne gminy Wr. Neudorf wydały uroczysty obiad. Po którym wyjechaliśmy do Bielska Białej.

 

Dnia 8 maja po śniadaniu nastąpił ostatni etap naszej pielgrzymki. Do Warszawy dotarliśmy o godzinie 14-tej.

 

 

 

 

 

Link do informacji w sprawie parkowania pojazdów w dniu 5.05.2019 r. podczas uroczystości rocznicowych wyzwolenia KZ Mauthausen

 

 

https://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/Parkplatzregelung-Gedenk-und-Befreiungsfeiern-2017.pdf

 

 

 

 

 

 

Spotkanie  Wielkanocne 5.04.2019 r.

 

 

IMG 6854

 

 

IMG 6855

 

IMG 6861

 

IMG 6868

 

IMG 6870

 

IMG 6876

 

 

IMG 6877

 

IMG 6881

Autorem zdjęć jest Mariusz Twardowski

 

 

 

 

 

74 ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ

 

27 stycznia 2019 roku na terenie Miejsca Pamięci odbyły się obchody upamiętniające 74 rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

O godzinie 12.30 obchody główne odbyły się w budynku tzw. "Sauny" na terenie byłego obozu Auschwitz - II Birkenau

O 14 rozpoczęto ceremonię upamiętniającą ofiary modlitwą i oddanie hołdu przy Pomniku Ofiar.

Przedstawiciele klubu w osobach Prezesa Stanisława Zalewskiego i kolegi Jacka Tarasiewicza złożyli wieniec i zapalili znicze.

 

 

WP 20190127 08 17 54 Pro

 

 

 

WP 20190127 14 37 07 Pro

 

 

 

 

 

 

WP 20190127 08 13 43 Pro

 

 

 

 

WP 20190127 14 38 21 Pro

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE

 

W dniu 11.12.2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe klubowe. Uczestniczyli członkowie klubu i zaproszeni goście.

Przybyłych przywitał kolega Jacek Tarasiewicz.

Pani Burmistrz Dzielnicy Ochoty Katarzyna Łęgiewicz wręczyła byłym więźniom medale "W podziękowaniu za zasługi dla Ochoty"

DSC 2399

 

DSC 2407

 

DSC 2412

 

DSC 2423

 

DSC 2428

 

Stałym punktem spotkań wigilijnych jest prezentacja wierszy obozowych o tematyce wigilijnej.

Ksiądz poświęcił opłatki którymi podzieli się uczestnicy spotkania składając sobie życzenia.

Kolega Wojciech Topolewski jak co roku wystąpił w roli św. Mikołaja.

DSC 2447

 

Następnie śpiewano piękne polskie kolędy wspominając rok 1944 w obozie.

Na zakończenie uroczystości kombatanci otrzymali paczki świąteczne ufundowane przez władze Ochoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja bardzo ważna od pani Marthy Gammer dla osób chcących umieścić tablicę upamiętniającą śmierć osoby bliskiej w Memoriale Gusen.

 

Zgodnie z informacją którą otrzymała pani Martha Gammer od pani Gudrun Blohberger (Dyrektor Edukacji w Muzeum Mauthausen) należy przesłać tablicę upamietniajacą śmierć osoby bliskiej do Mauthausen, ze stosownym wniskiem i po akceptacji pracownicy Muzeum Mauthausen umieszczą tablicę w Memoriale Gusen.

Nastepnie wykonają zdjecie z miejsca gdzie tablica bedzie umieszczona i prześlą Foto przez E-Mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie w okresie poprzedajacym Święto Zmarłych odwiedzamy miejsca pamięci związane z Obozem Mauthausen-Gusen. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych:

-18.10.2018r.-godzina 11.00 :-I miejsce Wojskowe Powązki

                                                     - II miejsce Stare Powązki

                                                    - III miejsce Pawiak -płyta

-19.10.2018r. - godz. 11.00 pl. Bernardyński

- 21.10.2018 r. - godz. 11.00 Cmentarz Bródnowski kw. 114 H

- 23.10.2018 r. - godz. 11.00 Karolkowa na terenie Kościoła

- 24.10.2018 r. - godz. 11.00 Szucha

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przykrością zawiadamiamy, że nasz kolega klubowy JERZY GLIŃSKI zmarł i uroczystoći pogrzebowe  rozpoczną się 9.10.2018 r. o godzinie 12.00 w Kościele Dremnianym na Bródnie.

Jerzy Gliński posiadał numer więźniarski 92057, a pierwszy transport z Pruszkowa (Dulag121) który dotarł do Mauthausen liczył 2847 i zarejestrowano więźniów od nr 91754 do 94600. Nasz kolega przebywał w obozie od 2.09.1944r do 5.05.1945 r.

Na zebraniu klubowym w dniu 5.10.2018 r. uczciliśmy chwilą zadumy pamięć naszego kolegi.

 

 

 

 

 

Austriacki Komitet Mauthausenowski przesłał do naszego klubu ciekawą informację o skorzystaniu ze strony - link do strony

https://www.mauthausen-guides.at/

UWAGA:można korzystać ze strony w j.niemieckim jak i zastosować automatyczne tłumaczenie.

 

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa zawierająca dużo informacji:

- historia obozu Mauthausen i podobozów

- założenie podobozów i czas ich funkcjonowania

- lokalizacja

- informacje o więźniach

- forma upamiętnienia istnienia podobozu

 

Można skorzystać: z opisów, zdjęć, filmów, wskazówek dla osób chcących indywidualnie zwiedzić miejsca pamięci jak i grup zorganizowanych.

Możliwość zorganizowania warsztatów i szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości od Marthy Gammer

 

Koniec lipca przyniósł dla nas społeczności klubowej trochę pozytywnych informacji dotyczących tak Mauthausen jak i Gusen.

Montaż windy w Mauthausen spotkał się z stanowczym protestem społeczności skupionej w okół Mauthausen. Willy Merny - Prezydent Austriackiego Mauthausenowskiego Komitetu ma negatywną opinię co do zakupu i montażu tego typu udogodnienia w tym miejscu. Mimo tłumaczenia administratorów obiektu, że przepisy austriackie i prawo UE wymagają od wszystkich projektów publicznych dostosowanie równego dostępu dla osób niepełosprawnych. My uważamy, że nie może dochodzić do dewastacji istniejącej struktury obiektów historycznych.

 

Jeśli chodzi o Gusen i Apellplatz to sa bardzo pozytywne wiadomości:

- rozpoczęto prace badawcze na placu apelowym w Gusen w celu określenia warunków dla zwiedzających;

- gdzie będzie można wchodzić na plac od której strony(droga do bramy zielonej jest prywatną drogą);

- powinno się określić w jakich godzinach plac apelowy może być dostepny dla zwiedzających;

- trzeba wypracować koncepcję w jaki sposób dostać się z poziomu placu apelowego na poziom młyna do mielenia kamieni(w okresie funkcjonowania obozu były to schody, teraz czy może to być winda?)

- przed wejściem do Bergkristal pole na północ w kierunku "Brunenn-Weg"(gdzie był rów piasek) -tereny te nie mogą być wykorzystywane pod budownictwo.Tak zadecydowały władze miejscowe. Istnieją tam pozostałości murów. Pani Martha Gammer ma nadzieję, że jest to decyzja ostateczna.

Pani Martha Gammer życzy wszystkim naszym członkom klubu udanych wakacji.

 

 

 

 

 AUSTRIA 2018

Tak wygląda plac przy garażach w KZ Mauthausen. Można zadać sobie pytanie gdzie są instytucje takie jak konserwator zabytków. Budując windę niszczy się strukturę oruginału. Czy naprawdę nie było innego miejsca do montażu windy.

Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1 

Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-2 

 Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-3

 Do czego to doprowadzono ...........?!!!! Aby były więzień KZ Mauthausen musiał czołgać się pod ogrodzeniem jeżeli chciał by wejść jeszcze raz w swoim życiu na schody śmierci, które od 2018 roku są niedostępne dla zwiedzających.

Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-4 Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-5

Wszystkie pytania należy kierować do zarządzających powyższym obiektem który ma dla nas szczególne znaczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z historią

Od ponad 30 lat Volkswagen AG realizuje program „Praca w Miejscu Pamięci – Auschwitz”.

Wiele lat temu do tej inicjatywy przyłączył się Volkswagen Poznań. Co roku w jednej edycji udział biorą uczniowie kształcący się w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni wraz z uczniami ze szkół niemieckich z Hanoweru i Wolfsburga.

Przez okres 2 tygodni każdego przedpołudnia pracują oni na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Popołudniami program przewiduje spotkania z byłymi więźniami, dyrekcją Muzeum jak również wykłady historyczne. Wieczorami natomiast jest czas na przeanalizowanie mijającego dnia, wspólne refleksje i przemyślenia.

W bieżącym roku zwieńczeniem projektu było spotkanie już w Poznaniu z naszym Klubowym Kolegą Eugeniuszem Śliwińskim. W spotkaniu tym udział wzięli; Dyrekcja i młodzież zakładu Volkswagen Poznań jak również przybyli goście z Niemiec. Po projekcji filmu „Gusen – Wojna o pamięć” uczestnicy mieli okazję porozmawiać i wysłuchać relacji obozowych bezpośrednio od świadka tych okrutnych wydarzeń.

 

 MG 7647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film z pobytu naszej grupy w KL Wiener Neudorf/Guntramsdorf

 

link do filmu:https://www.youtube.com/watch?v=85KIknNWIxk

 

 

 

 

 

Pielgrzymka „Mauthausen 2018″

 

Odbyła się od 3.05.2018 r. - 9.05.2018 r. dzięki wsparciu finansowemu URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH oraz MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

Wyjazd z Warszawy do Bielska Białej nastąpił o godzinie 10 - tej.

DSC 0030

 

DSC 0031

Po drodze zatrzymaliśmy się pod Piotrkowem Trybunalskim gdzie wsiadały osoby którym było bliżej niż przyjazd do Warszawy. Kolejną miejscowością w której dołączyła jedna z uczestniczek pielgrzymki były Tychy.

Po przyjechaniu do Bielska Białej nastąpiło zakwaterowanie i kolacja.

 DSC 0002

 

4 maja po śniadaniu wyjechaliśmy w kierunku Austrii.

W miejscowości Lechovice od 12-13.30 przerwa na posiłek w Restauracji „U Bazylu”

DSC 0023 

O godzinie 18 tej dojechaliśmy do Gallnekirchen. Po zakwaterowaniu udaliśmy się na kolację i wypoczynek przed jutrzejszym dniem.

5 maja po śniadaniu wyjechaliśmy do Ebensee. Gdzie najpierw złożyliśmy w sztolni wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0051

 

DSC 0058

 

DSC 0062

Następnie złożone  zostały wieńce i zapalone znicze pod pomnikami polskimi

DSC 0078

oraz tablicą poświęconą pamięci byłego więźnia Władysława Żuka który wniósł duży wkład w upamiętnienie polskich ofiar obozu w Ebensee które znajdują się w Memoriale Ebensee.

DSC 0084 

Po wyjeździe z Ebensee udaliśmy się do Gusen, gdzie zwiedziliśmy Sztolnie „Bergkristal” (głównie pracowali tutaj więźniowie z obozu Gusen II).

 DSC 0134

 

DSC 0140

 

Po złożeniu wieńca w sztolni i zapaleniu zniczy udaliśmy się na obiad do Gusen - Georgestraße 8 - Gasthaus Klaus Pree.

O godzinie 15 uczestniczyliśmy w uroczystości składania wieńców przy wejściu do „Bergkristal”

DSC 0148

Przed uroczystościami centralnymi w Gusen złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze pod tablicami polskimi i w krematorium.

DSC 6000 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

DSC 6012 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 6033 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 6045 fotMaciej Foks 

fot©Maciej_Foks

Od godziny 17.00 rozpoczęto uroczustości centralne w Memoriale Gusen

DSC 0166

Podczas uroczystości głos zabrał nasz klubowy kolega Jacek Tarasiewicz przedstawiając stanowisko środowiska kombatanckiego dotyczącego współczesnych problemów uchodźctwa w szerokim znaczeniu jak i w aspekcie hitorycznym. 

DSC 0183 

DSC 0190 2

 

Po zakończeniu uroczystości w Gusen odwiedziliśmy miejsce pamięci Lungitz - gdzie funkcjonował obóz Gusen III. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0192 2

 

DSC 0195 2 

Dzień 6 maja był dniem w którym rozpoczęliśmy od uroczystości rocznicowych w Mauthausen. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych naszych rodaków.

DSC 6435 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

O godzinie 10 - tej odprawiona została msza św. pod Pomnikiem Polskim.

DSC 0212 2Uroczystości centralne rozpoczęły się o godzinie 11-tej na dawnym placu apelowym.Uczestniczyła też polska delegacja.

DSC 6591 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

 Przemówienie podczas uroczystości centralnych wygłosił Prezes naszego Klubu kolega Stanisław Zalewski.

DSC 6978 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

 Członkowie naszego klubu złożyli wieniec i zapalili znicze w krematorium w Mauthausen. Motywacją jaką się kierowano w złożeniu wieńca był fakt, że jak zapalano znicze i umieszczano polskie flagi oraz kwiatki to na nasępny rok pozostawały tylko kwiatki w krematorium.

DSC 0223 2

 

Dość bulwersującym faktem dla odwiedzających w tym roku KL Mauthausen było zamknięcie części przestrzeni dla zwiedzających. 

Zamkniete zostały schody 186, które były i będą symbolem obozu. Większość członków rodzin byłych więźniów podczas zwiedzania obozu chciała by wejść na te schody. W tym roku było to niemożliwe.

DSC 0199 2

 

DSC 0200 2

Odwiedziliśmy też miejsce symboliczne dla naszego kolegi Wojciecha Topolewskiego

DSC 0207 2

Od godziny 13 - 13.45 grupa osób z naszej pielgrzymki uczestniczyła w zwiedzaniu obozu z przewodniczką mówiacą językiem polskim. Zaczęliśmy zwiedzanie od makiety obozu która  znajduje się w nowo wybudowanym centrum edukacyjno-gastronomicznym.

DSC 0229

Następnie przeszliśmy przez teren dawnego obozu III -go w którym po Powstaniu Warszawski umieszczono powstańców.

DSC 0249

W oddali na zdjęciu widać domy które były wybudowane przed 1940 rokiem i mieszkańcy musieli wiedzieć co jest w pobliżu ich gospodarstw. W tym miejscu zostawiliśmy symbole klubowe aby zaznaczyć swoją obecność.

Następnie odwiedziliśmy rynek w miejscowości Mauthausen gdzie znajduje się wyrzeźbiona sarenka w 1943 roku przez polskiego więźnia Stanisława Krzekotowskiego.

DSC 0274

 Po krótkim spacerze w miejscowości Mauthausen kolejnym miejscem pamięci był podobóz Linz III gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0281

Kolega Lucjan Miller krótko wspomniał o historii swojego pobytu w obozie

DSC 0282

Ostatnim punktem programu w dniu 6 maja był Hartheim gdzie naziści uśmiercali ludzi w myśl  teorii " istnienia niewarte życia"

DSC 7279 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 7280 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

Po całym dniu pełnym wrażeń spotkaliśmy się z panią Marthą Gammer gdzie omawialiśmy problemy które nas nurtują i szukaliśmy pewnych rozwiązań.

DSC 0311

W dniu 7 maja po śniadaniu wyjechaliśmy do miejscowości Melk gdzie funkcjonował KL Melk - podobóz Mauthausen.Złożyliśmy wieńce przy tablicy umieszczonej na ścianie krematorium i w pomieszczeniu w którym jest piec krematoryjny oraz zapaliliśmy znicze.

DSC 7331 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

 

DSC 7348 fotMaciej Foks

 

Po spełnieniu obowiązku wobec naszych rodaków zwiedziliśmy Opactwo w Melku. Miłym akcentem zakończyliśmy wizytę w opactwie przy porcji tortu, kawie i herbacie.

DSC 0333

 

DSC 0338 Na godzinę 13-tą dojechaliśmy do Wiednia do Ambasady Polskiej gdzie oczekiwała na nas Pani Ambasador Jolanta Róża Kozłowska.

 DSC 0373

Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Wiedniu do zebranych przemówił minister Jan Józef Kasprzyk stwierdzając że: Polska była pierwszym krajem, który powiedział stanowcze nie" dwóm barbarzyńskim systemom w XX wieku – komunizmowi i narodowemu socjalizmowi. Zapłaciła za to najwyższą cenę. Obecni tutaj byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych wiedzą o tym najlepiej ".

DSC 0383W imieniu naszego Klubu kolega Jacek Tarasiewicz wręczył Pani Ambasador najnowsze wydanie książki Grzesiuka -" Pięć lat kacetu"

 

DSC 0387Po poczęstunku w Ambasadzie zostało zrobione tradycyjnie wspólne zdjęcie z uczestnikami spotkania.

 

DSC 7626 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

Następnym punktem programu było zwiedzanie Kahlenbergu.Gdzie nasza Pielgrzymka złożyła wieniec i zapaliła znicze w kościele pw św.  Józefa w miejscu poświęconym pamięci polskich więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Austrii w okresie II wojny światowej.

DSC 7773 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 0406

 

Po zakończeniu zwiedzania sanktuarium udaliśmy sie do hotelu BEST WESTERN SCS gdzie zostaliśmy zakwaterowani i zjedliśmy kolację. 

Następnie pojechaliśmy do Wiener Neudorf do Starego Ratusza gdzie zorganizowany był koncert przez władze gminy.Wykonawcami koncertu byli polscy muzycy z Krakowa, którzy wykonali utwory takich kompozytorów jak:J.S.Bach, H. Wieniawski,J. Brahms, S. Rachmaninow, F. Chopin,

K. Szymanowski.

DSC 0441

 

DSC 0466

 

DSC 0477Dzień 8 maja 2018 r. był ostatnim dniem naszej pielgrzymki po miejscach pamięci na terenie Austrii.

Najpierw pojechaliśmy do Memoriału Hinterbrühl gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0496 - Kopia

 

DSC 0494

 

DSC 7874 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

Z tego miejsca więźniowie przemierzali drogę do podziemnej fabryki samolotów He - 162. Pozostałości tablic wskaźników samolotu można było  znaleźć po wyzwoleniu w tunelach gdzie była prowadzona produkcja.

DSC 0538

 

Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze przy tablicy upamiętniającej ofiary nieludzkiej pracy w tym obozie. Z naszą pielgrzymką w zwiedzaniu podziemnej fabryki towarzyszyli przedstawiciele Ambasady RP w Wiedniu, Senatu i Sejmu.

DSC 0525

 

DSC 7988 fotMaciej Foks

 

Kolejnym KL był Gutramsdorf gdzie po wystąpieniu władz lokalnych i przemówieniach złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0578

 

 

DSC 8130 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

 DSC 0566

 

 Uroczystość wpod pomnikiem w Wiener Neudorf jak co roku była satysfakcjonująca dla naszej delegacji. Były przemówienia ze strony władz lokalnych jak i ze strony polskiej.

DSC 0589

 

DSC 0606

 

DSC 0609

 

DSC 0611

 

DSC 0641

 

Po pożegnalnym obiedzie wyjechaliśmy do Bielska - Białej

 

 

DSC 0646 Dnia 9 maja 2018 r. po śniadaniu w Bielsku-Białej wyjechaliśmy w kierunku Warszawy.

Pielgrzymka zakończyła się na przystanku autobusowym między Dworcem Centralnym,  a Pałacem Kultury.

DSC 0670

 

DSC 0671Panu Maciejowi Foksowi dziekujemy za zdjęcia wykorzystanie w materiale dotyczącym pielgrzymki.

 

 

 

 

 

Dnia 13.04.2018r. o godzinie 19.45 w TVP3 Poznań wyemitowany został wywiad z kolegą klubowym Eugeniuszem Śliwińskim w audycji "Zapomniane Historie". Której scenarzystą i  reżyserem był Zbysław Kaczmarek. Ponowna emisja audycji będzie 20.04.2018 o godzinie 19.45.

Audycja "Zapomniane Historie" i wspomniany wywiad były rejestrowane ok. miesiąca wczesniej.

link do audycji:https://poznan.tvp.pl/36798748/13042018

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna smutna wiadomość w tym miesiącu dotycząca śmierci jednego z naszych kolegów klubowych

 

Rodzina poinformowała, że w dniu 19 marca zmarł Józef Waldemar Niewiadomski

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy pw Miłosierdzia Bożego na Marysinie Wawerskim przy cmentarzu ul. Korkowa 152 w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godzinie 9.30.

 

Najbliższym składamy wyrazy szczerego żalu i wspóczucia z powodu śmierci naszago kolegi.

 

Józef Waldemar Niewiadomski urodził się  28.12.1928 r. w Warszawie.

Był łącznikiem ps"Kajtek" w stopniu strzelca w Warszawskim Okręgu Armii Krajowej VI Obwód (Praga) grupa bojowa "OLSZYNY" - brał udział w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście.

Po aresztowaniu przez Niemców osadzony w obozie w Pruszkowie -Dulag 121. Dnia 4 września 1944 r. transportem z grupą mężczyzn skierowany do obozu Auschwitz gdzie otrzymał nr 193719. Następnie wywieziony do obozu Mauthausen otrzymując nr 102097. Z obozu Mauthausen skierowany do obozu Gusen gdzie przebywał do wyzwolenia. Na bloku nr 16 był z grupą osób z Warszawy którzy pamiętają jego jako osobę pomagającą w dożywianiu innych w trudnych chwilach kiedy w obozie ograniczano racje żywnościowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PARKOWANIA PRYWATNYCH SAMOCHODÓW KTÓRE UDAJĄ SIE NA UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE WYZWOLENIA OBOZU MAUTHAUSEN W DNIU 6 MAJA 2018 r.

 

Link do informacji :http://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/BF-2018-Parkplatzinfo-4Sprachig-Aktuell.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Do naszego klubu zwróciła się Pani Anna Malczewska mieszkająca w Kanadzie z apelem o propagowanie historii taty JERZEGO RADWANKA który był więźniem Auschwitz od 1940 roku praktycznie do wyzwolenia i pomoże światu zrozumieć ogromne ciepienie zrowno ofiar Holocaustu  jak i tych Bohaterskich Polakow dla , których ich cierpienie i niesienie pomocy nie było sprawa obojetna, ale sprawa ludzkiego sumienia i ludzkiej godności.

Do wszystkich Polskich Władz i Polakow ,

Zwracam sie z prośbą do wszystkich co maja w sobie patriotyczne Polskie Serca do popacia Akcji Budowanie Dobrego Imienia Polaka.

Kochani,

Zaledwie pare dni temu poprosilam Polonię w Montrealu o pomoc w propagowaniu sylwetki mojego ojca Jerzego Radwanka - prawego Polaka , w ramach patriotycznej akcji - odkłamania historii oraz rozpoczecia akcji Budowanie Dobrego Imienia Polaka.

Ojciec mój był lotnikiem, więźniem Auschwitz, działał w ruchu konspiracyjnym na terenie obozu koncentracyjnego właśnie w Auschwitz , udzielał pomocy innym więźniom i zostal za to wyróżniony przez rzad Izraelski odznaczeniem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Dostał też Złoty Krzyż Zasługi od Polskiego Rzadu.

Tata jest nielicznym o ile nie jedynym Polakiem , co dostał to odznaczenie z Yad Washem właśnie za niesienie pomocy na terenie obozu koncentracyjnego. To sprawa naprawde wyjatkowa.

Odpowiedź na mój apel była wspaniała. Dostałam ogromne poparcie. Polonia z Montrealu mnie poparła, Światowy Zwiazek Lotnikow Polskich mnie poparł, Polscy Kombatanci mnie poparli, sprawa trafiła też do prezesa Polskiego Zwiazku byłych Więźniow Politycznych Hitlerowskich Wiezień i Obozów Koncentracyjnych pana Stanisława Zalewskiego.

Zgłosiła sie też telewizja do nakrecenia filmu o pomocy narodowi żydowskiemu na terenie obozu koncentracyjnego.

Moja corka Liliane Malczewski napisała na bazie pamietników taty wspaniełą historie po angielsku o prawdzie historycznej tamtego czasu. O tym jak było naprawde wiedza tylko Ci co to przeżyli , reszta świata nie wie nic.

Ksiażka ta opisuje prawdziwą historie tamtych czasow - możecie debatować o tym jak to wyglądało tylko jak przecztacie te wspomnienia.

Wersja internetowa ksiazki po angielsku poszła w świat.

Moja siostra Renata Urbanek właśnie skończyła pisać polska wersję

ANNA MALCZEWSKA CÓRKA JERZEGO RADWANKA

 

 

 

Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że w dniu 3 marca 2018 roku zmarł nasz klubowy kolega Jan Henryk Kalinowski

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dnia 13 marca 2018 roku o godzinie 13.20 mszą św. w kościele drewnianym na Bródnie następnie nasz kolega spocznie w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego żalu i wspóczucia z powodu śmierci kolegi Jana

 

 

 

 

Jan Henryk Kalinowski nr obozowy 92187 był więźniem obozu przesiedleńczego Dulag 121. Następnie 1.09.1944 r. w transporcie 2847 więźniów trafił do obozu Mauthausen gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 92182. Dalsze losy to osadzenie w obozie Gusen II w którym przebywał do wyzwolenia (5.05.1945r.).

 

 

 

 

 

 

Tradycyjne spotkanie Wielkanocne w klubie odbyło się 5 marca 2018 r. W tym roku było tak wcześniej gdyż Wielkanoc przypada 1kwietnia 2018 r.

DSC 0541

DSC 0542

DSC 0543

DSC 0544

DSC 0545

DSC 0546 

 

 

 

 

Koledze Leszkowi Polkowskiemu

składamy  wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci córki Beaty Jarzęckiej z domu Polkowskiej.

Koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen

Msza święta odprawiona zostanie dnia 1 marca 2018 r. o godzinie 14.00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

List Prezydenta Austrii do MKM

list prez

Tłumaczenie odpowiedzi Prezydenta Austrii na pismo Międzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego

Prezydent

Alexander Van der Bellen

Wiedeń, 11 styczeń 2018

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Panie Sekretarzu!

Dziękuję za wiadomość, którą otrzymałem w dniu 11 stycznia 2018r. i którą uważnie przeczytałem.

Od dawna śledzę godną pochwały pracę Międzynarodowego Komitetu Mauthausen. Raz jeszcze pragnę Państwa zapewnić jak bardzo cenię tę jakże ważną działalność, której motto brzmi „Nigdy nie zapomnę”. Powinna być ona zawsze doceniana.

Zarówno w ostatnich dyskusjach z obecnym rządem jak i publicznie podkreślałem, że szacunek do naszej wspólnej historii jest niezbędny. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za tę historię, za jej jasne oraz najciemniejsze strony.

Wskazywałem również na ostrożność w używaniu naszego języka. Nie jest bowiem obojętne jak dobieramy słowa oraz sformułowania. To one kształtują naszą świadomość, a później naszą rzeczywistość.

Potrzebujemy szacunku dla praw mniejszości, szacunku dla tych, którzy wyrażają inne poglądy oraz wspierania osób w naszym społeczeństwie, które najbardziej to potrzebują. Taka postawa pozwoli ukazać prawdziwe wartości w życiu.

Panie Prezydencie, Panie Sekretarzu, chciałbym zapewnić, że przez cały okres mojej kadencji będę pracował nad tym, aby uniknąć niszczącego nacjonalizmu, ksenofobii, prawicowego ekstremizmu i antysemityzmu w Austrii.

Raz jeszcze pragnę podziękować za Wasze ważne zaangażowanie,

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Alexander Van der Bellen

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Komitet Mauthausenowski skierował list do Prezydenta i Kanclerza Austrii w sprawie polityki migracyjnej prowadzonej przez Austrię.

Kolega Eugeniusz Śliwiński był jednym sygnotariuszy tego pisma do władz Austrii

 

 

link do listu  

http://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/CIM-Statement-Offener-Brief-an-BP-und-BK.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo Kolegi Klubowego Eugeniusza Śliwińskiego byłego więźnia KZ Mauthausen-Gusen skierowanego do Rządu Republiki Austrii za pośrednictwem Miedzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego

Rząd Austrii 03-01-18046

Rząd Austrii 03-01-18-PL047

 

 

 

 

 

 

Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 grudnia 2017 roku w wieku 92 lat zmarła nasza koleżanka z klubu -JADWIGA BUGUCKA

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 grudnia 2017 roku:

- o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym przy ul. Widocznej 6, gdzie odprawiona zostanie msza św.;

- następnie uczestnicy pogrzebu przewiezieni zostaną autokarem na cmentarz Bródnowski pod bramę główną;

- o godz. 13.00 nastąpi przejście konduktu na miejsce pochówku tj kwatera 114G - 6 aleja - 32 miejsce;

- po zakończeniu uroczystości autokar przewiezie osoby na ul. Widoczną 6.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego żalu i wspóczucia z powodu śmierci koleżanki Jadwigi

                                                                    Zarząd Klubu

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

W związku z przypadającymi urodzinami naszych kolegów:

- CZESŁAW SKOCZEŃ - 91rocznica urodzin 13 grudnia

- STANISŁAW KOPRZYWA - 92 rocznica urodzin 14 grudnia

- WOJCIECH TOPOLEWSKI - 86 rocznica urodzin 18 grudnia

- LUCJAN MILLER - 89 rocznica urodzin 24 grudnia

składamy jubilatom szczere i serdeczne życzenia wszystkiego najleprzego, dużo zdrowia, pogody ducha i pomyślności w nadchodzącym roku

                                          członkowie Klubu Mauthausen-Gusen

 

Spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich

Delegacja klubu została zaproszona na tradycyjne spotkanie świąteczno - noworoczne do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 6 grudnia 2017 roku.

Przybyłych na spotkanie przywitała pani dr Hanna Machińska zastępca RPO Adama Bodnara.

DSC 0453

Wystąpienie byłej RPO prof. I. Lipowicz dotyczyło wspomnień spotkań z byłymi więźniami KL Mautchausen - Gusen w Warszawie jak i w Wiedniu kiedy była ambasadorem RP w  Austrii

DSC 0457

 Przewodniczący klubu Mauthausen - Gusen Stanisław Zalewski podkreślił na budzenie się  w różnych krajach demonów przeszłosci.

DSC 0463

Na zakończenie spotkania przekazano dla RPO życzenia i aby sprawy kombatantów były brane pod uwagę przez  Pana Adama Bodnara.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe

W dniu 5 grudnia 2017 r. miało miejsce spotkanie opłatkowe na które przybyli członkowie klubu i zaproszani goście.

Przybyłych przywitał kolega Jacek Tarasiewicz.

DSC 0409

Nastepnie ksiądz przybyły wraz z uczestnikami spotkania odmówił modlitwę

DSC 0414

 Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz wskazała jak ceni sobie spotkania z kombatantami skupionymi w kołach na terenie Dzielnicy Ochota bo to jest żywa historia.

DSC 0423

 Jednym z zaproszonych gości był też były Ambasador RP w Austrii Pan Artur Lorkowski, który wspominał spotkania z byłymi więźniami KL Mauthausen - Gusen

DSC 0427

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 stwierdził, że zaszczyt dla niego i grona pedagogicznego jest goszczenie w progach szkoły kombatantów środowisk Dzielnicy Ochota

DSC 0428Uczestnicy spotkania nastepnie połamali się tadycyjnie opłatkami i  złożyli sobie nawzajem życzenia.

DSC 0432 

DSC 0434

 Kombatanci otrzymali od Władz Dzielnicy Ochota paczki świąteczne wreczane między innymi przez tradycyjnego Mikołaja

DSC 0449

 Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie tradycyjnych polskich kolęd.

 

Kolega EUGENIUSZ ŚLIWIŃSKI - 10.11.2017r. obchodził 94 - urodziny

członkowie naszego Klubu składają serdeczne życzenia jubilatowi wielu lat życia w zdrowiu i satysfakcji w działalności na niwie społecznej.

W dniu urodzin otrzymał medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz szereg życzeń.

Tow-Hip-Ceg037

Medal Hip-Ceg040

Tow-Hip-Ceg036

Zw-Komb-94-ur038

 

 

 

 

 

 SPOTKANIE KLUBOWE 6 LISTOPADA 2017 ROKU

Na spotkaniu w klubie gościliśmy Chantal i Patrice Lafaurie, którzy są przedstawicielami Francji w Międzynarodowym Komitecie Mauthausen. 

Najpierw Pan Patrice Lafaurie przedstawił ciekawą prezentację dotyczącą Mauthausen-Gusen i francuzów, którzy byli więźniami systemu obozów Mauthausen na spotkaniu z młodzieżą w Zespole Szkół nr 26 w Warszawie.

DSC 0307

DSC 0313

DSC 0365

 Następnie o godzinie 14 tej spotkanie państwa Lafaurie kontynuowane było w sali klubowej z członkami naszego Klubu.

Patrice przedstawił powiązania swojej rodziny z Polską - jego dziadek brał udział w "CUDZIE NAD WISŁĄ" - był członkiem 400-osobowego kontyngentu francuskiego.

DSC 0367

DSC 0371

DSC 0374

Na pamiątkę spotkania w Polsce i naszym klubie dla Państwa Lafaurie wręczono album o Polsce z dedykacją.

DSC 0375

 

 

 

 

 

 

Pdczas uroczystości żałobnych w dniu 7 listopada 2017 r. w  Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika ul Floriańska 3 w Warszawie w imieniu kolegów i swoim Wojciech Topolewski pożegnał Mariana Tomczaka wspominając pobyt w obozie Gusen kiedy razem byli na Bloku nr 16. Złożona została też wiązanka z plakietką klubową.

IMG 0462

IMG 0469

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Panu Mariuszowi Twardowskiemu.

Smutna wiadomość dotarła do Klubu od córki Mariana Tomczaka która poinformowała o śmierci swojego taty w dniu 30 października 2017 r.

Msza św. żałobna odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) w  Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika ul Floriańska 3 , o godzinie 9.00 .

Pogrzeb odbędzie się o godzinie 11.00 na cmentarzu na Woli.

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
zgodnie z tradycją naszego Klubu jak co roku
  w dniu 1 - go października w Kościele św.Anny w Warszawie o godz.18.00
odbędzie się nabożeństwo różańcowe
(na historycznym różańcu wykonanym przez więźniów obozu Mathausen-Gusen),
a  o godz.18.30 - msza św. w intencji wszystkich więźniów obozu Mauthausen-Gusen. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w w/w uroczystościach.

 

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą chust obozowych.

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 8. września o godz. 13 w Niewolnie k. Trzemeszna została odsłonięta tablica upamiętniająca Henryka Wrzeszczyńskiego, nauczyciela, byłego więźnia obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen, twórcy Izby Pamięci poświęconej tym obozom.

Dnia 8 wrzesnia 2017 r. w zwiazku z 78 rocznicą wybuchu II wojny światowej odbyły się  uroczystości, podczas których dokonano nadania imienia oraz odsłoniecia tablicy upamiętniajacej Henryka Wrzeszczyńskiego - założyciela Izby Pamięci, więźnia obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen.

Burmistrz Krzysztof Dereziński, w uzasadnieniu do zarządzenia nadającego imię Izbie Tradycji, napisał o Henryku Wrzeszcyńskim między innymi:

- jako polski nauczyciel muzyki, został w 1940 roku aresztowany przez Niemców i umieszczony w obozie w Szczeglinie. Następnie był obóz koncentracyjny Dachau i Mauthausen-Gusen. Do Polski powrócił jako jeden z pierwszych po wyzwoleniu obozu Mauthausen-Gusen, które miało miejsce 5.05.1945 roku przez wojska amerykańskie i zaraz z zapałem przystąpił do pracy i działalności społecznej. […] Swoją pasję oraz zamiłowanie do muzyki i śpiewu realizował jako kompozytor i dyrygent Koła Śpiewaczego im. Feliksa Nowowiejskiego w Trzemesznie. […] Dziełem życia  Henryka Wrzeszczyńskiego było założenie w 1968 roku Izby Pamięci w Niewolnie., której przez wiele lat był opiekunem, dając świadectwo i niosąc przesłanie pamięci o martyrologii narodu polskiego”.

 

Uroczystości rozpoczął wiceburmistrz Trzemeszna Dariusz Jankowski. Prowadzącą była Stanisława Szymańska – komendantka Hufca Trzemeszno. Sylwetkę Patrona przybliżyła zebranym jego córka, Krystyna Giemza. Obecni byli – wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego Jerzy Berlik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Daniel Bisikiewicz, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen Eugeniusz Śliwiński z Poznania, rodzina Henryka Wrzeszczyńskiego, przedstawiciele muzeum Stutthof w Sztutowie, harcerze, uczniowie i nauczyciele trzemeszeńskich szkół oraz mieszkańcy Niewolna.

4

15

 

DSC04449

IMG 2679

DSC04442

DSC04504

IMG 2695

14

 

W dniu 5.09.2017 r w Klubie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym  wybrano 9 osobowy Zarząd. 

Zarząd ukonstytuował się następująco:

1. Stanisław Zalewski - Przewodniczący

2. Jacek Tarasiewicz - Członek

3. Włodzimierz Maruszak - Wiceprzewodniczący

4. Elżbieta Kubiak-Siemieniacka - Skarbnik

5. Danuta Kacprzak - Sekretarz

6. Zofia Malinowska - Członek

7. Ryszard Sempka - Członek

8. Jerzy Kuligowski - Członek

9. Roman Marciniak - Członek

 

 

Otrzymaliśmy smutną informację od rodziny naszego kolegi, że Roman Wąż zmarł w dniu 17.08.2017 r.

wąż

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23.08.2017 r.

Od godziny 11.00-11.30 nastapi pożegnanie w sali pożegnań.

O godz. 12.00 rozpocznie się msza żałobna w kościele św. Katarzyny przy ul Fosa 17 na Służewcu. Po zakończeniu mszy kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz przykościelny gdzie pożegnamy naszego kolegę.

 

Kolega Roman Wąż urodził się w Warszawie 11.01.1927 roku.

Podczas Powstania Warszawskiego został aresztowany i skierowany do obozu przejsciowego w Pruszkowie. Następnie wywieziony do obozu Mauthausen - gdzie otrzymał nr 96271. Po kwarantannie przeniesiony do obozu Wiener Neudorf. Podczas ewakuacji obozy Wiener Neudorf przeszedł w marszu śmierci do Mauthausen. 5.05 1945 r. odzyskał wolność kiedy to nastapiło wyzwolenie obozu przez wojska amerykańskie.

Po krótkim leczeniu w szpitalu amerykańskim wrócił do Polski.

Działał w Klubie, gdzie pełnił różne funkcje.

Na 90 urodziny kolegi Romana przyjechała delegacja z Wiener Neudrof i wreczyła srebrną odznakę Gminy Winer Neudorf jako wyraz szacunku i sympatii. Roman Wąż udzielał wywiadów dla lokalnej telewizji i uczestniczył w uroczystościał na terenie Austrii związanych z odsłonięciem pomnika upamiętniającego byłych więźniów obozu Winer Neudorf/Guntramsdorf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĘKNA PATRIOTYCZNA INICJATYWA

Dnia 1 sierpnia 2017 roku nasz kolega Klubowy Wojciech, który od wielu lat próbuje różne instytucje zainteresować postawieniem na Cmentarzu Powstańców Warszwy tablicy upamiętniającej tych co zginęli w obozach koncentracyjnych wywiezionych po Powstaniu Warszawskim własnoręcnie wykonał i umieścił tablicę upamiętniającą ofiary obozów.

Oby ta tablica jak inne pomniki i tablice była miejscem ważnym dla naszej społeczności.

 5

2

 

 

Zawiadamiamy z wielkim żalem, że nasz kolega Stefan SOT zmarł w dniu 20.07.2017 r.

zdjęcie stefcia

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 25 lipca 2017 r. o godzinie 9.50 mszą świętą w kościele murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim następnie dalsza celebra odbędzie się na Cmentarzu Bródnowskim.

 

Stefan Sot urodził sie 4.01.1931 r w Warszawie.

8 sierpnia 1944 r. osadzony w obozie przejściowym w Pruszkowie. 12/13 sierpnia transportem przewieziony do Auschwitz gdzie otrzymał nr 192705. Po ewakuacji z Auschwitz trafił do Mauthausen gdzie nadano nr 118296. Po krótkim pobycie przeniesiony do obozu Melk. Tam otrzymał pracę w kuchni przy obieraniu ziemniaków. Pobyt w Melku trwał do kwietnia 1945 roku. Następnie powrót do Mauthausen. Wyzwolenie przyszło 5 maja 1945 roku. Do kraju powrócił w sierpniu 1945 roku.

Kolega Stefan był długoletnim członkiem Klubu Mauthausen - Gusen. Udzielał się w wielu organizacjach kombatanckich. Był aktywnym w środowisku byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Wielokrotnie brał udział w różnych przedsiewzieciach upamiętniających tragiczne losy polskich obywateli. Często spotykał się z młodymi ludźmi i przekazywał swoją wiedzę z pobytu w obozach.

Straciliśmy wspaniałego kolegę, przyjaciela którego będzie nam brak.

 

 

Koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen

 

     

 

 

 PIELGRZYMKA  MAUTHAUSEN  2017

 

Odbyła się w dniach 4.05.2017r. - 10.05.2017r. dzieki wsparciu :  URZEDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH oraz  PKO BP

Wyjazd z Warszawy nastąpił punktualnie o godzinie 10-tej.

010 

Do Katowic dojechaliśmy o 14.40 gdzie wsiadały osoby z aglomeracji katowickiej. Następnie udaliśmy się do Tych w kierunku Bielska - Białej. Po zakwaterowaniu i zjedzeniu kolacji w hotelu "Dębowiec" udaliśmy się na wypoczynek przed jutrzejszym długim odcinkiem jazdy liczącym ponad 500 km.

012

 

Dnia 5 maja po śniadaniu  wyjechaliśmy do Austrii.

Do sztolni "Bergkristal" dojechliśmy po 16-tej. Zwiedzanie sztolni, złożenie wieńca i zapalenie zniczy zakończyliśmy po 17 tej.

 037

032

Następnie udaliśmy się na spotkanie z panią Marthą Gammer na Plac Apelowy w Gusen. Trzeba zaznaczyć, że zwiedzanie placu  apelowego od dłuższego czasu nie było możliwe. Plac Apelowy przez kilkadziesiąt lat był zasypywany przez właściciela terenu. Teren prywatny był niedostępny dla byłych więźniów obozu Gusen. Dzięki staraniom wszystkich ludzi dobrej woli mogliśmi obejrzeć mur  zbudowany z granitowych kamieni, fragment odkopanego placu apelowego oraz zarysu fundamentów.

054

072

Po zwiedzeniu placu apelowego nastepnym miejscem gdzie złożyliśmy wienic i zapaliliśmy znicze był Gusen III w miejscowości Lungitz

113

Po godzinie 19-tej przyjechaliśmy do Gallneukirchen do hotelu "Waldheimat" na  kolację i nocleg.

Dzień 6 maja 2017 r. rozpoczął się dla nas wyjazdem do Ebensee. O godzinie 9.30 złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze w sztolni pod polską tablicą upamiętniającą niewolniczą pracę naszych rodaków.

136

Od godziny 10.00-10.30 trwały uroczystości pod pomnikami polskimi w Memoriale EBENSEE.

140

Nastepnie rozpoczęły się uroczystosci centralne w Memoriale Ebensee.

158

Po zakończeniu uroczystości centralnych odsłonięto tablicę upamiętniającą byłego więźnia Ebensee Władysława Żuka, który włożył dużo starań  dla upamiętnienia polskich więźniów obozu Ebensee. Tych którzy zginęli jak i tych co przeżyli okres niewolniczej pracy w obozie.

189

Przed wyjazdem z Ebensee zatrzymaliśmy się przed bramą obozową która jest do chwili obecnej dowodem na istnienie obozu Ebensee.

197

 W bramie znajdują się fragmenty izolatorów do których był przymocowany drut kolczsty. Przez drut kolczsty przepływał prąd pod wysokim napięciem i mógł porazić tego kto go dotknął.

201

Następnym etapem naszej pielgrzymki po ziemi austriackiej było dotarcie do Gusen gdzie mieścił się obóz zagłaby polskiej inteligencji. Zginęło w nim 22092 więźniów Polaków, co stanowiło 60% wszystkich zmarłych w Gusen.

257

 W Gusen złożono wieńce i zapalono znicze tak przy pomnikach polskich jak i w krematorium.

Jak co roku wśród osób uczestniczących w pielgrzymce znaleźli się potomkowie pomordowanych w obozie którzy umieszczali tablice upamiętniające śmierć swoich krewnych.

240

 Przed uroczystościami w Gusen nastąpiło spotkanie Prezydenta Austrii Alexandrem Van der Bellenem z Byłymi więźniami systemu Obozu Mauthausen. Należy zaznaczyć, że od wyzwolenia obozu nigdy żaden prezydent nie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w Gusen.

277

 Przemówienie Prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena

315

 Podczas uroczystości rocznicowych Memoriał w Gusen był wypełniony. Świadczyło to o randze jaką nadała wizyta Prezydenta Austrii.

320

 333

Po uroczystościach w Gusen udaliśmy się do hotelu "Waldheimat" na posiłek i zasłużony wypoczynek. Gdyż w następy dzień uczestnicy pielgrzymki mają brać udział w różnych uroczystościach rocznicowych.

Do KL Mauthausen 7 maja dojechaliśmy na godzinę 8.15 co pozwoliło na zwiedzanie obozu, odwiedzenie miejsc z którymi kojarzą się wspomnienia o najbliższych.

371

O godzinie 10.00 rozpoczęła sie Msza Świeta odprawiana przez Kapelana ZHP pod pomnikiem polskim.

374

382

 Po zakończonej mszy delgacje złożyły wieńce pod pomnikiem polskim.

384

Delegacja polska z kombatantami na czele udała się na plac apelowy pod sarkofag z prochami pomordowanych więźniów. Gdzie odbyły się uroczystości centralne.

386

 388

Po zakończeniu uroczystości centralnych byli więźniowie Mauthausen przeszli do Centrum dla Zwiedających Mauthausen gdzie uczestniczyli w przyjęciu pod tytułem "Jesteśmy nastepnym pokoleniem"

Pozostali uczestnicy pielgrzymki udali się do Hartheim.

Po drodze wstąpiliśmy do miasteczka Mauthausen gdzie na ryneczku miejskim jest wyeksponowana granitowa rzeźba "Sarenki". Twórcą jej był polski  więzień KL Gusen Stanisław Krzekotowski w 1943 roku.

433

 W Hartheim złożylismy wieniec i zapaliliśmy znicze pod tablicą polską upamiętniającą tragedię polskich więźniów. Dla dwóch  osób jadących z nami te miejsce jest bardzo ważne, gdyż straciły tam swoich ojców.

 436

438

 Po odaniu chołdu pomordowanym naszym najbliższym w zamku Hartheim powróciliśmy do Mauthausen po kolegów uczestniczących w przyjęciu wydanym na cześć byłych więźniów obozu Mauthausen.

Dalszym punktem programu w tym dniu było uczestnictwo w St. Georgen an der Gusen w Aktivapark4222 w koncercie NOSPR oraz chóru "Camerata Silesia" z Katowic w związku z inauguracją konferencji naukowej "Europejskie elity intelektualne podczas niemieckiej okupacji 1939-1945"

456

 458

 Po kolacji sali seminaryjnej hotelu odbyło się przedstawienie przygotowane przez młodzież z trzech krajów:Polski, Austrii i Niemiec w ramach projektu- Trójstronna Wymiana Młodzieży "Drogi do Mauthausen". Po przedstawieniu odbyła się dyskusja młodzieży z naszą grupą.

474

 475

 Po przedstawieniu zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. 477

8 maja w drodze do KL Melk odwiedziliśmy miejsce pamięci Linz III. Jak co roku złożylismy wieniec i zapaliliśmy znicze po czym tradycyjnie spotkanie mieliśmy przy krematorium KL Melk w miejscu uswięconym polską krwią .

480

481

482

W ramach relaksu odwiedziliśmy Opactwo w Melku. Część osób zwiedziła starówkę w Melku.514

521

 Na zakończenie pielgrzymki przyjmowani jesteśmy przez Ambasadora RP w Rezydencji w Wiedniu. Zawsze jest czas na podsumowanie uroczystosci rocznicowych wyzwolenia obozów systemu Mauthausen jak i przedstwienie naszych refleksji z tym związanych.

 533

 Kolega Leszek Polkowski podziękował Ambasoborowi Lorkowskiemu za zaangażowanie w sprawy upamiętniania miejsc na terenie Austrii w których ginęli Polacy.

553

 Po wizycie w Ambasadzie przyjęci zostaliśmy przez Ojca Romana Krekorę na Kahlenbergu w Sanktuarium Narodowym gdzie oddaliśmy hołd pomordowanym w obozach koncentracyjnych na terenie Austrii w okresie II wojny światowej.

564

 566

 580

 589

 592

 Dzień zakończyliśmy w Hotelu zum Ochsenkopf smacznymi regionalnymi specjałami. Dzięki naszemu przjacielowi w Austrii Andrzjowi Lechowi.

Ostatni dzień na terenie Austrii mimo ograniczonego czasu obfitował w liczne spotkania i uroczystosci.

Po śniadaniu udaliśmy się do Gutramsdorf gdzie Andreas Frank zapoznał z historią obozu i pozostałościami pobozowymi i problemami z utrzymaniem w stanie nienaruszonym.

.621

622

Pozostałość pobozowa bunkier jednoosobowy.A dzięki wypasaniu owiec teren jest chroniony przed dewastacją.

624

W Wiener Neudorf gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze uroczystość była z udziałem Ambasadora Lorkowskiego, Ministra Dziedziczaka oraz lokalnych działaczy samorządowych Wr. Neudorf z Burmistrzem H. Janschka na czele.

634

 640

 652

 Po uroczystościach w W. Neudorf pojechaliśmy do nowego miejsca na naszej mapie pielgrzymki. Był tam podobóz Hinterbrühl gdzie produkowano kadłuby samolotów HE-162. Fabryka mieściła się w wyrobiskach dawnej kopalni gipsu, a obecnie zalanej. Jest tam njwiększe jezioro podziemne w Europie.

Pod ziemią znajduje sie tablica upamiętniająca istnienie podobozu Mauthausen

 

690

 698

755

Nikt przed nami z Polski nie był w tym miejscu i nie złożył wieńca co widać na fotografii.703

Pozostałości po montowanych samolotach.

722

 Trafiliśmy też na miejsce gdzie były baraki więźniarski tego podobozu.

766

 774

 Był to ostatni punkt programu pielgrzymki na ziemi austriackiej.

Po posiłku u Tom's Schmankerl udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.

W Bielsku-Białej byliśmy o 21.30.zmęczeni jednak zadowoleni ze spełnionego obowiązku . 

 Do Warszawy powróciliśmy 10 maja o 16-tej.

 

 

 

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe prof. Stanisława Leszczyńskiego rozpoczną się 27 kwietnia o godzinie 14.00 w kościele św. Karola Boromeusza Mszą Świętą Żałobną na Powązkach po  czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązki Stare.  

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację, że

Profesor Stanisław Leszczyński zmarł w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Prof.Stanisław Leszcyński urodził się 29 maja 1922 r. w Łodzi.

W czasie okupacji należał do Związku Jaszczurczego. Konspiracyjnej organizacji wojskowej. Aresztowany w lutym 1943 r. przez Gestapo

30 kwietnia 1943 r. przewieziony do Mauthausen (nr obozowy 45804/878). Następnie przeniesiony do obozu Gusen pracując w różnych komandach. 5 maja 1945 roku obóz Gusen został wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Po powrocie do Polski ukończył studia medyczne specjalizując się w radiologii.

W Międzynarodowym Komitecie Mauthausenowskim piastował funkcję v-ce Prezesa.

Był też długoletnim Prezesem Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen.

 

 

 

 

 

Spotkanie wielkanocne środowisk kombatanckich Dzielnicy Ochota

Dnia 8.04.2017 r. w Ośrodku Kultury Dzielnicy Ochoty "OKO" miało miejsce spotkanie kombatantów z Ochoty. 

Wziął w nim Szef Urzędu ds KiOR Jan Józef Kasprzyk oraz Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz.DSCN3284

DSCN3295

IMG 7564

IMG 7566

Dziekujemy Panu Mariuszowi Twardowskiemu za udostepnienie zdjęć.

 

 

 

 

 

Tradycyjne wielkanocne spotkanie klubowe

Dnia 5.04.2017 roku odbyło się tradycyjne klubowe spotkanie wielkanocne członków klubu i zaproszonych gości ze środowiska kombatantów Dzielnicy Ochota

jajo

jajo 5

jajo 6

jajo 7

 

 

 

Wizyta uczniów i nauczycieli historii z II Liceum im. Marii Konopnickiej z Zamościa w sali klubowej w której odbywają się spotkania klubowe w Warszawie

 

 

W dniu 5 kwietnia do Warszawy przyjechała młodzież z II Liceum z Zamościa na spotkanie z byłymi więźniami systemu obozu Mauthausen.

Pierwszym, który opowiedział o swoich przeżyciach był Leszek Polkowski. Był on więźniem obozu Ebensee. W opowiadaniu o życiu w obozie zawarł refleksje dla młodych ludzi wskazując, że był w wieku słuchaczy jak  trafił do obozu.188

Drugą osobą wspominającą losy polskiej inteligencji w obozie Gusen był kolega Eugeniusz Śliwiński. Osoby które podczas rejestracji w obozie wskazywały na określone zawody mogące przunieść wymierne korzyści dla hitlerowskiej machiny mogły liczyć na przychylniejsze spojrzenie władz obozowych. Wszyscy osadzeni którzy przed wojną pracowali w administracji, wykonywali zawód nauczyciela, artyści, kapłani niezależnie od wyznania, inżynierowie, byli wojskowi, policjanci musieli zginąć.190

Liczyła się tylko siła robocza.

Trzecim świadkiem który opowiadał swoje przeżycia był Mieczysła Herubin. Pokazał autentyczny numer obozowy który nosił w obozie Ebensee.

herubin 

 

72 rocznica wyzwolenia obozów systemu Mauthausen - Gusen

uroczystości rocznicowe rozpoczynają sie 6 maja 2017 w Ebensee:

o godz 10.00 składaniem wieńców i zapaleniem zniczy pod pomnikami polskimi 

- 10.30 uroczystości centralne w Ebensee

O godzinie 17.00 uroczystości centralne w Gusen (Memoriał)

Dnia 7 maja 2017 o godzinie 11-tej rozpoczną się uroczystości centralne w KL Mauthausen

Dnia 8 maja 2017 uroczystości w KL Melk - złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

 

 

 

 

 

LINK DO FILMU "Gusen - wojna o pamięć"

https://www.youtube.com/watch?v=BgVNfto0Wck

 

 

 

W niedzielę 26 marca 2017 r o godzinie 21.35 na TVP Historia będzie emitowany film pt " GUSEN - wojna o pamięć"

 

 

 

 

Smutna wiadomość

Zmarł najstarszy członek Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen kolega Michał Żołądkiewicz nr obozowy 93029. Był więźniem obozu Gusen od 09.1944 r. do 5.051945r. pracując w komandzie Steyer.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16.03.2017r. o godz. 11.30 na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) - Sala B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Spotkanie kombatantów 15.01.2017 z władzami Dzielnicy Ochota

Na zaproszenie Burmistrz Dzielnicy Ochoty w Wrszawie Pani Katarzyny Łęgiewicz delegacja z naszego klubu uczestniczyła w organizowanym spotkaniu środowisk kombatanckich. Spotkanie odbyło się 15 stycznia 2017 roku w Ośrodku Kultury Ochoty OKO.

OCHOTA 1

OCHOTA 2

OCHOTA 3

OCHOTA 4 

 Za udostępnienie zdjęć dziekujemy Panu Mariuszowi Twardowskiemu

 

 

AUSTRIACKI  KONCERT NOWOROCZNY 2017 

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku na godzine 12.00 do Muzeum Jana Pawła II,

Plac Bankowy 1 w Warszawie Ambasador Austrii Dr Thomas M. Buschsbaum

zaprosił koleżanki i kolegów z klubu na Austriacki Koncert Noworoczny 2017.

 

 

 

 

WIZYTA W WARSZAWIE GOŚCI AUSTRIACKICH NA UROCZYSTOŚCI 90 - URODZIN

KOLEGI ROMANA WĄŻA

W dniu 11 stycznia 2017 r. kolega Roman Wąż obchodzi 90 rocznicę urodzin. Jubilat obchodził

uroczyści swoje urodziny w gronie członków klubu i gości z Austrii.

link do nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=gmA-Iq_HVpY

 

 

 

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 

Dnia 13 grudnia 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne. Uczestnikami tego spotkania byli członkowie klubu.

 

SPOTKANIE WIGILIJNE - 5.12.2016 r.

Dnia 5 grudnia 2016 r. w Izbie Pamięci Klubu Mauthausen - Gusen odbyło się spotkanie opłatkowe. Prowadzący kolega Jacek Tarasiewicz przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie. 

Zaśpiewano hymn GUSENOWSKI.

DSC 0102

Następnie uczczono chwilą zadumy zmarłego kolegę klubowego Stefana Rzepczaka.

DSC 0103

Po modlitwie z udziałem księdza podzielono się opłatkami.DSC 0104

 

 

DSC 0109

 

 

DSC 0122

DSC 0136

DSC 0118

DSC 0119

DSC 0124

DSC 0145

DSC 0128

DSC 0131

 

DSC 0133

 

Kolega Wojciach Topolewski przekazał zebranym informacje o wigiliach Mauthausenowsko - Gusenowskich. Polacy starali się dzień 24 grudnia uczcić w sposób szczególny. Formy tego były różne.

 

DSC 0135

Byli więźniwie otrzymali paczki świąteczne od władz Dzielnicy Ochota.

Spotkanie opłatkowe zakończyło się przekazaniem życzeń przez Jacka Tarasiewicza dla członków klubu, gości i rodzinom z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 

 

 

SMUTNA INFORMACJA

Rodzina naszego kolegi STEFANA RZEPCZAKA byłego więźnia obozów: Auschwitz, Mauthausen poinformowała, że w dniu 22 listopada zmarł w wieku 88 lat. 

Dnia 29 listopada 2016 r. o godzinie 9.20 w kościele św. Wincentego (kościół drewniany)zostanie odprawiona  msza święta. Następnie uroczystości związane z pochówkiem odbędą się  na Cmentarzu Bródnowskim.

 CCF20161124 00000

Stefan Rzepczak urodził się 25.08.1928 r.w Warszawie. W czasie wojny pracował jako uczeń grawerski. Członek Szarych Szeregów, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Posiadał pseudonim ps"Bursztyn". Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym w Pruszkowie. Następnie wysłany do Auschwitz nr obozowy 197302. Z Auschwitz przewieziony do Mauthausen nr obozowy 105819 i po kwarantannie został przydzielony do pracy w podobozie Schwechat. Przeżył marsz śmierci z Schwechat do Mauthausen. Po wyzwoleniu obozu powrócił do Warszwy. Pracował jako grawer, od 1959 jako mistrz grawerski. W 1967 roku brał udział jako świadek w procesie Antona Streitwiesera, komendanta obozu Schwechat.

Stefan Rzepczk wykonał dla klubu szereg różnych grawerunków  w tym znaczek klubowy, dla 11-tej dywizji pancernej 3 armii amerykańskiej która wyzwoliła obozy systemu Mauthausenn plakietę z logo jednostki. Plakieta ta została zawiszona w sali tradycji 11 dywizji w USA.

Został wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla m.st.  Warszawy 30.05.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

CCF20161110 00000          CCF20161110 00001

 

 

 

 

 

CCF20161110 00002             CCF20161110 00003

 

 

 

 Uroczystość na Zamku Królewskim - gala "Strażnik Pamięci" - 7.11.2016

 

Martha Gammer i Gedenkdienst Komittee Gusen na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymali dyplom " Strażnika Pamieci" . Wręczanie statuetek i dyplomów odbywa się co roku przez tegodnik DO RZECZY po rozstrzygnięciu konkursu do którego zgłoszono 700 osób i instytucji. W ten sposób uhonorowano działaczy austiackich w walce o upamietnienie KL Gusen,  podobozie KL-Mauthausen, będącym obozem zagłady inteligencji polskiej. Do Warszawy przyjechała Marta Gammer, Hannes Gammer, Rudolf A. Haunschmied i Bernhard Mühleder.

 marta

 

 

 

 

Spotkanie klubowe 7.11.2016 r

 Po projekcji flmu "Gusen - wojna o pamięć" w Muzeum Historii Polski spotkaliśmy  się na ul Urbanistów na comiesięcznym zebraniu klubowym. Uczestniczyli goście z Austrii:Martha Gammer, Hannes Gammer, Rudolf Haunschmied i Bernhard Muhleder..

DSC 0064

DSC 0077

 

 

 

 Spotkanie 7 listopada 2016 roku w siedzibie Muzeum Historii Polski

Wszystkich przybyłych powitał dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro szczególnie serdecznie byłych więźniów KZ Mauthausen - Gusen. Poinformował o zamierzeniach Muzeum oraz zprosił na pokaz filmu "Gusen - wojna o pamięć" w reżyserii Rafała Geremka.DSC 0024

 W spotkaniu brali udział przedstawiciele KZ GEDENKDIENST KOMITETEE GUSEN:Martha Gammer, Hannes Gammer, Rudolf Haunschmied i Bernhard Muhleder.

DSC 0018

Obóz Gusen był jednym z największych obozów w systemie KZ Mauthausen do zagłady Polaków. Aresztowani polscy obywatele głównie ze środowisk  administracji rządowej i samorządowej, dawni powstańcy, nauczyciele, aktorzy, lekarze, funkcjonariusze policji i wielu którzy walczyli o polskość ziem po odzyskaniu niepodległości.

 

Rudolf Haunschmied przekazał informacje dla wszystkich dość zaskakującą. Przedstawiciele SS zakupili po dwóch miesiącach od Anschlussu Austrii w marcu 1938 roku zakupili działki na których zbudowano obóz Gusen.

Dyrektor MHP R.Kostro stwierdził, że film zrealizowany przy współpracy z TVP jak i wystawa "GRANIT - ŚMIERĆ - PAMIĘĆ - ZAPOMNIENIE" która ma być otwarta jeszcze w listopadzie świadczą o zaangażowaniu polskich władz o upamiętnienie martyrologi polskich obywateli jak i zaprzestanie dewastacji terenów poobozowych w Gusen.

DSC 0038

 Pani Martha Gammer wskazała, że wszyscy zaangażowani w ocalenie pozostałości po obozie Gusen przyczyniają sie do upamiętnienia tysięcy zamordowanych Polaków.

DSC 0050

 

 

 

W tygodniku DO RZECZY numer 43/194, 24-30 października 2016 na stronach 66-67 ukazał się artykuł Piotra Semki " Bitwa o Gusen" w dziale: OPINIE - TU GINĘŁY POLSKIE ELITY.

 

 

 

 

 

 

Kolejna smutna informacja

Córka naszego kolegi Jerzego Radwańskiego - byłego więźnia systemu obozów Mauthausen-Gusen  poinformowała, że Tata w dniu 21.10.2016 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 91lat.

26.10.2016 r. o godzinie 11.00 odbędzie się msza żałobna w kościele św. Piotra i Pawła - ul. Puławska nr 434 (Pyry) następnie uroczystości związane z pochówkim odbędą się na cmentarzu parafialnym przy ul Łagiewnickiej.

 

 

 

 

 

 

Dnia 21.10.2016 r. na kanale TV ORF 2 w godzinach 22.40-23.30 odbędzie się emisja filmu dokumentalnego Andreasa Sulzera :Die Suche nach Hitlers "Atombombe"

 

 

Audycja radiowa gdzie występuje też nasz kolega klubowy Rafał Piegat

http://www.polskieradio.pl/37/225/Artykul/1680582,Rozance-z-Gusen

 

W czasopismie "Angora" nr 42/2016 ukazał się artykuł o uroczystościach pażdziernikowych w Hartheim.

 

Otrzymaliśmy informację od córki Kolegi Karola Roga, iż w dniu 7.10.2016 r. zmarł nasz Kolega w wieku 90 lat. Więzień Mauthausen - Wiener-Neustadt nr obozowy 92671,który do Mauthausen trafił 1.września 1944 r. pierwszym transportem z Dulagu 121 z Pruszkowa.

Msza żałobna odbędzie się w dniu 17.10.2016 r. w kościele Św. K. Boromeusza na Starych Powązkach  po czym zostanie odprowadzony do grobu rodzinnego.

 

 

 

Odwiedzanie miejsc pamięci przed Świętem Zmarłych przez członków klubu - złożenie wiązanek i zapalenie zniczy:

18.10.2016 - godz. 11.00 - ul. Karolkowa

19.10.2016 - godz. 11.00 - pl. Bernardyński

20.10.2016 - godz. 13.00 - al. Szucha

23.10.2016 - godz. 11.00 - Bródno

25.10.2016 - godz. 10.00 - Powązki i Pawiak

 

 

link do relacji PAP z Onetu

http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/debata-w-gdyni-kl-gusen-w-austrii-jest-drugim-katyniem/ch064d

 

 

 

link do audycji z PR24 ze spotkania w Gusen

http://www.polskieradio.pl/130/2762/Artykul/1677500,KL-MauthausenGusen-Polski-rzad-walczy-o-upamietnienie-ofiar

 

 

 

5 Października ukazał się artykuł w "RZECZYPOSPOLITEJ "     

http://www.rp.pl/Historia/310049885-Ministerstwo-Kultury-apeluje-o-objecie-obozu-KL-Gusen-ochrona.html#ap-1

 

Artykuły w Naszym Dzienniku

http://www.naszdziennik.pl/swiat/167839,sprywatyzowany-oboz-smierci.html

 

http://naszdziennik.pl/swiat/167725,willa-przy-krematorium.html

 

 

 

 

RÓŻANIEC  1 października 2016 r.

Jak co roku 1 października o godzinie 18-tej rozpoczął się w Kościele Akademickim Św.Anny w Warszawie różaniec odmawiany na okoliczność wotum jakie przekazali byli więźniowie obozu Gusen. Ksiądz prowadzący przypomniał historię powstania różańca tak cennego dla byłych więźniów. Pierwszą część wykonano z granitu. Kostki granitowe miały wywiercony otwór w którym umieszczono prochy pomordowanych więźniów i spalonych w Gusenowskim krematorium. Pomalowano na czarny kolor z białymi kropkami imitującymi kostki do gry. Drugą część różańca wykonano z drewna obozowej szubienicy.Kostki te miały też otwór w którym umieszczono prochy więźniów i zamalowano w podobny sposób jak pierwsze. Trzecia część różańca została wykonana z pleksi zestrzelonego amerykańskiego samolotu, gdzie w kostkach umieszczono prochy i pomalowano na czarno imitując kostki do gry. Po wyzwoleniu kostki przywieziono do Polski i wykonano 3 różańce. Jeden z nich w Kościele Św Anny odmowiany jest na koronce wotum z Gusen. 

Po różańcu odprawiona została msza za zamordowanych w obozach jak i tych co przeżyli obozy koncentracyjne.

 

 

 

 

 

SPOTKANIE  MIĘDZYNARODOWEGO  KOMITETU  MAUTHAUSENOWSKIEGO

 

W dniach 23-25 września 2016 roku odbyło się robocze spotkanie Międzynarodowego Komitetu  Mauthausen które miało miejsce w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu mieszczącego się w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Do Polski przyjechało 31 gości, członków MKM z 20 krajów Europy i USA. Delegaci w ostatnim dniu spotkania zwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy smutą wiadomość od córki Jana Tomaszewskiego

Z wielkim żalem powiadamiam wszystkich członków Klubu, że mój tata Jan Tomaszewski, wieloletni członek Klubu i swego czasu członek zarządu, zmarł w wieku 91 lat, w dniu 13.09.2016 r.
 Na ostatnie pożegnanie zapraszam do Kościoła św. Wincentego (kościół drewniany) na Cmentarz Bródnowski w dniu 22.09.2016 r. na godzinę 14.00.
Z wyrazami szacunku Teresa Okrajewska

 

 

 

 

 

Dnia 10.09.2016 ukazał się wywiad z trzema kolegami z Klubu byłymi więźniami obozów systemu Mauthausen-Gusen. Kolegą :Polkowskim - obóz Ebensee,Śliwińskim - obóz Gusen, Zalewskim - obóz Gusen

link do audycji:http://www.tvp.info/26896168/oboz-mauthaussengusen-oczami-ostatnich-swiadkow

 

 

 

 

8 września 2016 r. - 77 rocznica pod pomnikiem "Barykady Września"

 

W imieniu władz Dzielnicy Warszawa Ochota wszystkich zebranych powitała Katarzyna Łęgiewicz - burmistrz dzielnicy Ochota. Podczas uroczystości został wręczony medal „Pro Patria” Zespołowi Szkół Nr 26 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 za szczególnie zasługi w kultywowaniu pamięci historycznej.

Nasz klub reprezentowany był przez koleżanki i kolegów. Ważnym elementem

naszej obecności był też nasz klubowy sztandar.

IMG 4855

IMG 4862

IMG 4877

IMG 4902

 

 

 

 

Dnia 24.08.2016 roku delegacja klubowa odwiedziła kolegę  ŻOŁADKIEWICZA MICHAŁA EDWARDA który obchodził urodziny 100 lat. Wręczono wiązankę kwiatów oraz  życzenia na druku klubowym skierowanym do Jubilata, a będący na urodzinach złożyli życzenia aby dalej żył w zdrowiu i szczęśliwie.100 lat

Kolega Michał uczestniczył jako żołnierz WP w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał do 1940 roku w Stlagu XIA - w miejscowości ALTENGRABOW. Po zwolnieniu pracował jako robotnik przymusowy w miejscowości Leburg 30 km od Magdeburga. Ponownie osadzony w Stalagu XXID - z siedzibą w Poznaniu Fort VII. W 1941 roku zwolniony. Do 1 sierpnia przebywał  w Warszawie.W sierpniu aresztowany przez okupanta i osadzony w obozie przejściowym w Pruszkowie Dulag 121. Pierwszego września 1944 roku transportem z Pruszkowa w którym znajdowało się 2847 osób jechał do Auschwitz,jednak z powodu przepełnienia obozu transport został skierowany do Mauthausen.Kolega Michał został zarejestrowany jako więzień nr 93029. Następnym etapem więźniarskiej niedoli był obóz Gusen gdzie pracował w zakładach Steyr. Wolność uzystał po wyzwoleniu przez żołnierzy amerykańskich 5 maja 1945 roku. Obecnie mieszka w Warszawie.

 

 OBCHODY - 72- ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Dnia 30 lipca miało miejsce spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie wręczono ordery i odznaczenia państwowe. Pan Prezydent RP A. Duda wygłosił przemówienie gdzie podkreslił rolę jaką odegrali powstańcy w walce zbrojnej. Prezydent m. st. Warszwy H. Gronkiewicz - Waltz podkreśliła jaką cenę za swój patriotyzm ponieśli ci których nazwiska są na tablicy jako ofiary powstania. 

W czasie walk w Warszawie zginęło 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych. Straty ludności cywilnej to ok. 180 tys. zabitych.

Koleżanki i koledzy w dniu 31lipca o godzinie 19 - tej uczestniczyli w polowej mszy świętej na placu Krasińskich w Warszawie, przy pomniku Powstania Warszawskiego. Po mszy o  godzinie 20.00 odbył się Apel Pamięci.

1 sierpnia na Cmenarzu Wojsowym na Powązkach przed godziną 17.00 złożona została wiązanka i zapalono znicze przy Mauzoleum Polaków pomordowanych w obozach koncentracyjnych. O 17.00 - Godzina "W" Oddano Hołd Powstańcom pod pomnikiem Gloria Victis. 

O godzinie 19.30 delegacja klubowa uczestniczyła ze sztandarem i emblematami więźniarskimi w uroczystości złożenia wieńców przy pomniku " Polegli - Niepokonani" na cmentarzu na Woli.

5 sierpnia o godzinie 18.00 członkowie klubu ze sztandarem uczestniczyli w uroczystości hołdu dla ludności cywilnej Woli przy pomniku Pamięci 50 tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 - skrzyżowanie ul. Leszno i al. Solidarności.

Niemcy podczas ataku na pozycje powstańsów zdobywając poszczególne dzielnice miasta dokonywali masowych egzekucji. Pozostała ludność z miasta została deportowana do utworzonego obozu przejściowego w Pruszkowie, któremu nadano nazwę Dulag 121. Był on zlokalizowany w warsztatach kolejowych. Najbardziej tragiczny los spotkał około 60 000 osób które zostały wywiezione do obozów koncentracyjnych:Auschwitz - Birkenau, Buchenwald, Dachau, Flosenburg, Gross Rosen, Mauthausen - Gusen, Neuengamme, Ravensbruck, Sachsenhausen, Stutthof. Do obozu Mauthausen - Gusen skierowane były dwa transporty: pierwszy 1.09.1944 r. -  2847 osób, drugi 5.09.1944 r. - 1900 osób.

Fakt osadzenia osób w obozach koncentracyjnych nie był dostatecznie mocno akcentowany podczas uroczystości rocznicowych. Wiemy też jak dużo osób wysłanych po powstaniu do obozów koncentracyjnych zostało zamordowanych, a pamięć o nich dla nas jest bardzo ważna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 sierpnia 2016 roku zmarł w wieku 91 lat nasz kolega Śp. MICHAŁ HABAS były więzień Auschwitz i Mauthausen-Gusen. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5.08.2016 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.tata 634

Kolega Michał Habas wielokrotnie uczestniczył w pielgrzymkach do Austrii do miejsc pamieci pomordowanych Polaków w obozach hitlerowskich systemu Mauthausen-Gusen

 

Pożegnanie Jerzego Krynickiego

Delegacja naszego klubu uczestniczyła w dniu 28.07.2016 w uroczystości pogrzebowej która odbyła się na Powązkach w Warszawie. Składając wieniec z tradycyjną plakietką klubową.

DSC 0250

 Po uroczystości pogrzebowej kolegi Jerzego Krynickiego odwiedziliśmy grób kolegi Henryka Czarneckiego który jest też na tym samym Powązkowskim Cmentarzu

 

 DSC 0254

 

 

 

 

SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU Z MINISTREM MAGDALENĄ GAWIN

Dnia 27 lipca 2016 r w siedzibie Ministerstawa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Krakowskim Przedmieściu 15/17 miało miejsce spotkanie członków naszego klubu z Panią Minister Gawin.

DSC 0239

 DSC 0235

Podczas spotkania Pani Minister Gawin przedstawiła problemy związane z nową ustawą Urzędu Mauthausen gdzie brak jest nazwy drugiego obozu tak ważnego dla Polski w którym niszczono polską inteligencję. Brak nazwy Gusen w tytule ustawy jest dla jest dla Polski potraktowanie niewłaściwe przez Austrię, która przyjmuje odpowiedzialność za upamiętnienie ofiar.

Konserwator zabytków ma prawo nakazać przywrócić stan budynków zabytków które zostały zmienione i adaptowane przez nowych właścicieli. Dotyczy to szczególnie obiektów w Gusen gdzie nie są dochowane standarty w tej kwestii.

DSC 0244

 

 Panią Minister niepokoi fakt braku międzynarodowych oznakowań w prypadku obiektów KL na terenie Austrii. Wskazała też , że w Polsce też są miejsca które należy upamiętnić szczególnie. Brak infirmacji w Muzemum Powstania Warszawskiego o losach powstańców tych którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Dużą rolę mają historycy i dziennikarze którzy powinni podkreślać martyrologię narodu polskiego w swoich badaniach i relacjach z miejsc tragicznych dla Polski.

 

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2016 r. zmarł JERZY KRYNICKI członek naszego klubu były więzień obozu AUSCHWITZ-BIRKENAU I MAUTHAUSEN-GUSEN.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 28 lipca o godzinie 10.00 w Kościele Św. Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

Składamy kondolencje dla najbliższych zmarłego - koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

 

 

Smutna wiadomość

Z przykrością zawiadamiamy, żę Pani BERTA GLASNER w dniu 12.07.2016 roku odeszła do Pana. Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 21 lipca o godzinie 13.15 w Kościele w Melku , a o godzinie 15 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Pani BERTA GLASNER opiekowała sie jak nikt inny naszym miejscem pamięci w KL MELK. Była wyjątkową osobą, bardzo skromną i sumienną. Zawsze witała nas uśmiechem i życzliwymi słowami. Będzie nam jej brakowało.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna audycja o Mauthausen-Gusen

Pani redaktor Glabisz-Pniewskiej o godz. 6.30, 26.06 (niedziela) w PR 2 zaprezentowała audycję z cyklu Lumen. Materiał do audycji został nagrany 2.06 w czasie sympozjum w IPN.

 

link do audycji w ramach poranka dwójki: http://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/1636120,Poranek-Dwojki-26-czerwca-godz-0601

 

 

 

 

zdjęcia z Pielgrzymki Mauthausen 2016

-wykonane przez Pana Macieja Foksa

pamiec.pl:

http://pamiec.pl/pa/fotokronika-ipn/16116,71-rocznica-wyzwolenia-Mauthausen-Gusen-maj-2016.html

 

 

Willa na kościach więźniów

 

 

​Willa na kościach więźniów

 
Środa, 15 czerwca (11:47)

Ci, którzy trafiali do Mauthausen-Gusen z Auschwitz, twierdzili że są gotowi wracać tam na kolanach. Bo Auschwitz to "piekło na ziemi", ale Gusen nazywano "piekłem piekła". Dziś zamienia się ono w plac budowy za cichym przyzwoleniem austriackich władz.

Mauthausen-Gusen /Fot. Sebastian Kocon /FORUM
Mauthausen-Gusen
/Fot. Sebastian Kocon /FORUM

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/prasa/przewodnik-katolicki/news-willa-na-kosciach-wiezniow,nId,2219013#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

http://fakty.interia.pl/prasa/przewodnik-katolicki/news-willa-na-kosciach-wiezniow,nId,2219013

 

​Willa na kościach więźniów

 
Środa, 15 czerwca (11:47)

Ci, którzy trafiali do Mauthausen-Gusen z Auschwitz, twierdzili że są gotowi wracać tam na kolanach. Bo Auschwitz to "piekło na ziemi", ale Gusen nazywano "piekłem piekła". Dziś zamienia się ono w plac budowy za cichym przyzwoleniem austriackich władz.

Mauthausen-Gusen /Fot. Sebastian Kocon /FORUM
Mauthausen-Gusen
/Fot. Sebastian Kocon /FORUM

"Doszło do bezprecedensowych aktów dewastacji zabudowań i terenu byłego obozu koncentracyjnego w Gusen. Do tej pory nigdzie w Europie do czegoś takiego nie doszło" - oświadczyła kilka dni temu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Te słowa brzmią szczególnie dramatycznie w kontekście faktu, że Mauthausen-Gusen to jedno z największych miejsc zagłady Polaków w czasie II wojny światowej i obóz, w którym wymordowano kwiat polskiej inteligencji. Jak ustalił były więzień Gusen, historyk Stanisław Dobosiewicz, zginęło tam około 27 tys. Polaków.

"Piekło piekła"

Obóz Mauthausen-Gusen leży zaledwie 20 km od pięknego, majestatycznego austriackiego Linzu. Ten kontrast musiał ścinać z nóg ludzi uwięzionych w kacecie: z jednej strony ponure obozowe mury i śmierć czyhająca się na każdym kroku, a dosłownie kawałek za bramą wymuskana, schludna, pachnąca świeżością i porządkiem sielankowa rzeczywistość austriackich wsi i miasteczek. Paradoksalnie jednak właśnie w tej pocztówkowej krainie zlokalizowano jeden z najstraszniejszych obozów koncentracyjnych na mapie hitlerowskiego zorganizowanego ludobójstwa. 

Reklama

Jak w każdym kacecie, tak i w Mauthausen-Gusen więźniowie doświadczali ekstremalnych warunków bytowych: nieustannego bicia i maltretowania na różnorakie sposoby, głodowych racji żywnościowych, chorób i wszechobecnego brudu. Tym jednak, co szczególnie wyróżniało austriacki obóz, była wyjątkowo wyczerpująca - nawet jaka na nieludzką "obozową" normę - praca, wykonywana w ekstremalnie trudnych warunkach. Główny obóz, założony w 1938 r., zlokalizowano bowiem w sąsiedztwie największego austriackiego kamieniołomu granitu, Wiener Graben. Jeszcze cięższą pracę wykonywali więźniowie zmuszeni do wykuwania w tutejszych skałach tuneli na potrzeby podziemnych fabryk zbrojeniowych. Śmiertelność wśród więźniów była ogromna. Szczególnie złą sławą cieszyły się, "schody śmierci" w kamieniołomach. Wędrówkę nimi w przejmujący sposób opisał b. więzień Gusen Stefan Krukowski: "Większość (...) nie była w stanie wynieść na własnych barkach głazów po sławnych 186 stopniach (...), a następnie biegiem przebyć z nimi jeszcze przestrzeń mniej więcej tysiąca dwustu metrów. Powrotną drogę, po «załadunek», odbywali przepisowym kłusem, przy czym szczególnie dawały im się we znaki «holendry», nietrzymające się nóg drewniane chodaki. Na stopniach esesmani i kapowie poganiali tak, że nierzadko na skutek potknięcia się i upadku kogoś biegnącego w pierwszych szeregach, w dół toczyła się lawina ciał, nabierając coraz większego rozpędu i zbierając wciąż nowe ofiary. Dla wielu takie przejście było ostatnie. Tych, którzy mieli połamane nogi, dobijali stróże porządku, jako że człowiek ze złamaną nogą nie stanowił żadnej wartości jako środek transportu".

Hitlerowska machina śmierci zwiększyła jeszcze bardziej swoją efektywność w 1940 r., kiedy przy Mauthausen utworzono podobóz Gusen, który od samego początku planowany był jako miejsce eksterminacji polskiej inteligencji w ramach "Inteligenzaktion". Potwierdzają to również badania historyków, którzy wskazują na niemieckie źródła, gdzie obóz w Gusen już w okresie budowy nazwany był "obozem zagłady dla polskiej inteligencji". 

Do Gusen trafiło także wielu polskich duchownych, działaczy społecznych oraz powstańców warszawskich - w niektórych momentach Polacy stanowili ponad 90 proc. więźniów obozu. Zginęli tu m.in. przedwojenny Komendant Główny Policji i wiceprezydent Warszawy Marian Borzęcki, polski teolog ewangelicki, pastor, Edmund Bursche, senator Tomasz Brzeziński, pionier kinematografii, konstruktor i wynalazca Kazimierz Prószyński, malarz i grafik Stefan Filipkiewicz, błogosławieni: Marceli Callo, ks. Józef Cebula, ks. Włodzimierz Laskowski - i tę listę można ciągnąć bardzo długo.

To właśnie w Gusen rozegrała się przejmująca scena męczeństwa zakonnika Edmunda Kałasa, który został wywołany podczas apelu i zakatowany na śmierć przez esesmanów za odmowę publicznego wyznania, że Adolf Hitler jest Bogiem. Dziś trwa jego proces beatyfikacyjny.

Buldożery w Gusen

Bez żadnej przesady można więc powiedzieć, że każda piędź ziemi na terenie obozu w Mauthausen-Gusen jest przesiąknięta krwią niewinnych ofiar hitlerowskiego bestialstwa.

Tym większe osłupienie musi wywoływać informacja, że na teren byłego obozu wjechały kilkanaście dni temu buldożery. Na dawnym placu apelowym - tym samym, gdzie zginął sługa Boży Edmund Kałas - ma być podobno budowane osiedle domów mieszkalnych. I to niestety nie pierwsza tego typu sytuacja w powojennej historii Gusen. A przecież na terenie obozu istnieje nadal izba pamięci oraz zachowany piec krematoryjny. Tylko jak długo jeszcze tak będzie?

Zaalarmowana kolejnymi doniesieniami z Austrii grupa polskich i żydowskich historyków oraz osób zajmujących się pielęgnowaniem pamięci na temat II wojny światowej wystosowała dramatyczny list do Wolfganga Sobotki, ministra spraw wewnętrznych Republiki Austrii, w którym apeluje o podjęcie stanowczych działań na rzecz powstrzymania dewastacji terenu dawnego obozu koncentracyjnego Gusen. "Zbulwersowani niszczeniem historycznych miejsc zagłady dziesiątków tysięcy naszych rodaków zwracamy się do Pana o podjęcie pilnych działań zmierzających do zatrzymania systematycznego wymazywania z przestrzeni publicznej Republiki Austrii pozostałości po obozie koncentracyjnym KL Gusen" - napisali sygnatariusze listu, wśród których są m.in. prezes IPN Łukasz Kamiński, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywiński, naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich prof. Dariusz Stola i były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

I nie są to gołosłowne zarzuty. Na dowód autorzy listu dołączyli doń fotografie, które "ukazują, jak dawne budynki obozowe (w tym dawna brama główna, więzienie i strażnica SS) zostały po wojnie przekształcone w prywatne wille i domy". Te zdjęcia budzą grozę - w miejscu, gdzie ludzie ginęli setkami, gdzie męczono, katowano, dobijano, wleczono po ziemi więźniów, dziś są starannie przystrzyżone gazony, rabatki, a w oknach firanki. Jak gdyby nigdy nic, jakby nic tutaj się nigdy nie wydarzyło. Autorzy listu podkreślają, że "fizycznej degradacji" ulegają poobozowe zabudowania, które pozostają w rękach prywatnych właścicieli, stając się normalną częścią miasteczka Gusen. Do innych w ogóle nie ma dostępu, ponieważ stawiane są tam ogrodzenia, które uniemożliwiają dostęp do materialnych pozostałości po obozie. Dlatego właśnie sygnatariusze apelu domagają się "zaprzestania dalszej dewastacji pozostałości po KL Gusen, objęcia ich skuteczną ochroną konserwatorską oraz oznaczenia właściwego dla zabytków historycznych". Tak jak ma to miejsce w przypadku macierzystego obozu Mauthausen.

Nie ma takiego miejsca

Na tym jednak nie koniec - Austriacy dokonują także zamazywania pamięci o obozie Gusen. Praktycznie w ogóle nie używa się już przyjętej powszechnie przez historyków i samych byłych więźniów nazwy Mauthausen-Gusen. Tak jakby istniało tylko bardziej "międzynarodowe" Mauthausen. Wiceminister Magdalena Gawin oświadczyła, że w ostatnim czasie parokrotnie rozmawiała z władzami austriackimi na ten temat, wskazując, że zdają one sobie sprawę z tego, iż Gusen to miejsce zagłady polskiej inteligencji. "Jednak nazwa obozu zniknęła z austriackiej ustawy rządowej o miejscach pamięci. Nazwa systemu obozów brzmiała KL Mauthausen-Gusen, a nie tylko KL Mauthausen" - powiedziała Gawin.

Ta kwestia również została poruszona w liście historyków i muzealników do austriackich władz. Domagają się oni "ochrony historycznej nazwy obozu dla przyszłych pokoleń Europejczyków" i zmiany nazwy na ,odzwierciedlającą historyczna prawdę, "KZ Gedenkstaette Mauthausen-Gusen/Mauthausen-Gusen Memorial". Apelują także o powołanie przy Urzędzie Federalnym Międzynarodowej Rady - instytucji, która zadba o właściwą ochronę obozu Mauthausen-Gusen i jego "silniejsze" wpisanie w "kontekst europejskiego dziedzictwa kulturowego". Tym bardziej że Austriacy zobowiązani są do tego szczególnie - jak naród, z którego wywodzi się przecież wielu współsprawców hitlerowskiego ludobójstwa.

ŁUKASZ KAŹMIERCZAK

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/prasa/przewodnik-katolicki/news-willa-na-kosciach-wiezniow,nId,2219013#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

 

​Willa na kościach więźniów

 
Środa, 15 czerwca (11:47)

Ci, którzy trafiali do Mauthausen-Gusen z Auschwitz, twierdzili że są gotowi wracać tam na kolanach. Bo Auschwitz to "piekło na ziemi", ale Gusen nazywano "piekłem piekła". Dziś zamienia się ono w plac budowy za cichym przyzwoleniem austriackich władz.

Mauthausen-Gusen /Fot. Sebastian Kocon /FORUM
Mauthausen-Gusen
/Fot. Sebastian Kocon /FORUM

"Doszło do bezprecedensowych aktów dewastacji zabudowań i terenu byłego obozu koncentracyjnego w Gusen. Do tej pory nigdzie w Europie do czegoś takiego nie doszło" - oświadczyła kilka dni temu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Te słowa brzmią szczególnie dramatycznie w kontekście faktu, że Mauthausen-Gusen to jedno z największych miejsc zagłady Polaków w czasie II wojny światowej i obóz, w którym wymordowano kwiat polskiej inteligencji. Jak ustalił były więzień Gusen, historyk Stanisław Dobosiewicz, zginęło tam około 27 tys. Polaków.

"Piekło piekła"

Obóz Mauthausen-Gusen leży zaledwie 20 km od pięknego, majestatycznego austriackiego Linzu. Ten kontrast musiał ścinać z nóg ludzi uwięzionych w kacecie: z jednej strony ponure obozowe mury i śmierć czyhająca się na każdym kroku, a dosłownie kawałek za bramą wymuskana, schludna, pachnąca świeżością i porządkiem sielankowa rzeczywistość austriackich wsi i miasteczek. Paradoksalnie jednak właśnie w tej pocztówkowej krainie zlokalizowano jeden z najstraszniejszych obozów koncentracyjnych na mapie hitlerowskiego zorganizowanego ludobójstwa. 

Reklama

Jak w każdym kacecie, tak i w Mauthausen-Gusen więźniowie doświadczali ekstremalnych warunków bytowych: nieustannego bicia i maltretowania na różnorakie sposoby, głodowych racji żywnościowych, chorób i wszechobecnego brudu. Tym jednak, co szczególnie wyróżniało austriacki obóz, była wyjątkowo wyczerpująca - nawet jaka na nieludzką "obozową" normę - praca, wykonywana w ekstremalnie trudnych warunkach. Główny obóz, założony w 1938 r., zlokalizowano bowiem w sąsiedztwie największego austriackiego kamieniołomu granitu, Wiener Graben. Jeszcze cięższą pracę wykonywali więźniowie zmuszeni do wykuwania w tutejszych skałach tuneli na potrzeby podziemnych fabryk zbrojeniowych. Śmiertelność wśród więźniów była ogromna. Szczególnie złą sławą cieszyły się, "schody śmierci" w kamieniołomach. Wędrówkę nimi w przejmujący sposób opisał b. więzień Gusen Stefan Krukowski: "Większość (...) nie była w stanie wynieść na własnych barkach głazów po sławnych 186 stopniach (...), a następnie biegiem przebyć z nimi jeszcze przestrzeń mniej więcej tysiąca dwustu metrów. Powrotną drogę, po «załadunek», odbywali przepisowym kłusem, przy czym szczególnie dawały im się we znaki «holendry», nietrzymające się nóg drewniane chodaki. Na stopniach esesmani i kapowie poganiali tak, że nierzadko na skutek potknięcia się i upadku kogoś biegnącego w pierwszych szeregach, w dół toczyła się lawina ciał, nabierając coraz większego rozpędu i zbierając wciąż nowe ofiary. Dla wielu takie przejście było ostatnie. Tych, którzy mieli połamane nogi, dobijali stróże porządku, jako że człowiek ze złamaną nogą nie stanowił żadnej wartości jako środek transportu".

Hitlerowska machina śmierci zwiększyła jeszcze bardziej swoją efektywność w 1940 r., kiedy przy Mauthausen utworzono podobóz Gusen, który od samego początku planowany był jako miejsce eksterminacji polskiej inteligencji w ramach "Inteligenzaktion". Potwierdzają to również badania historyków, którzy wskazują na niemieckie źródła, gdzie obóz w Gusen już w okresie budowy nazwany był "obozem zagłady dla polskiej inteligencji". 

Do Gusen trafiło także wielu polskich duchownych, działaczy społecznych oraz powstańców warszawskich - w niektórych momentach Polacy stanowili ponad 90 proc. więźniów obozu. Zginęli tu m.in. przedwojenny Komendant Główny Policji i wiceprezydent Warszawy Marian Borzęcki, polski teolog ewangelicki, pastor, Edmund Bursche, senator Tomasz Brzeziński, pionier kinematografii, konstruktor i wynalazca Kazimierz Prószyński, malarz i grafik Stefan Filipkiewicz, błogosławieni: Marceli Callo, ks. Józef Cebula, ks. Włodzimierz Laskowski - i tę listę można ciągnąć bardzo długo.

To właśnie w Gusen rozegrała się przejmująca scena męczeństwa zakonnika Edmunda Kałasa, który został wywołany podczas apelu i zakatowany na śmierć przez esesmanów za odmowę publicznego wyznania, że Adolf Hitler jest Bogiem. Dziś trwa jego proces beatyfikacyjny.

Buldożery w Gusen

Bez żadnej przesady można więc powiedzieć, że każda piędź ziemi na terenie obozu w Mauthausen-Gusen jest przesiąknięta krwią niewinnych ofiar hitlerowskiego bestialstwa.

Tym większe osłupienie musi wywoływać informacja, że na teren byłego obozu wjechały kilkanaście dni temu buldożery. Na dawnym placu apelowym - tym samym, gdzie zginął sługa Boży Edmund Kałas - ma być podobno budowane osiedle domów mieszkalnych. I to niestety nie pierwsza tego typu sytuacja w powojennej historii Gusen. A przecież na terenie obozu istnieje nadal izba pamięci oraz zachowany piec krematoryjny. Tylko jak długo jeszcze tak będzie?

Zaalarmowana kolejnymi doniesieniami z Austrii grupa polskich i żydowskich historyków oraz osób zajmujących się pielęgnowaniem pamięci na temat II wojny światowej wystosowała dramatyczny list do Wolfganga Sobotki, ministra spraw wewnętrznych Republiki Austrii, w którym apeluje o podjęcie stanowczych działań na rzecz powstrzymania dewastacji terenu dawnego obozu koncentracyjnego Gusen. "Zbulwersowani niszczeniem historycznych miejsc zagłady dziesiątków tysięcy naszych rodaków zwracamy się do Pana o podjęcie pilnych działań zmierzających do zatrzymania systematycznego wymazywania z przestrzeni publicznej Republiki Austrii pozostałości po obozie koncentracyjnym KL Gusen" - napisali sygnatariusze listu, wśród których są m.in. prezes IPN Łukasz Kamiński, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywiński, naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich prof. Dariusz Stola i były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

I nie są to gołosłowne zarzuty. Na dowód autorzy listu dołączyli doń fotografie, które "ukazują, jak dawne budynki obozowe (w tym dawna brama główna, więzienie i strażnica SS) zostały po wojnie przekształcone w prywatne wille i domy". Te zdjęcia budzą grozę - w miejscu, gdzie ludzie ginęli setkami, gdzie męczono, katowano, dobijano, wleczono po ziemi więźniów, dziś są starannie przystrzyżone gazony, rabatki, a w oknach firanki. Jak gdyby nigdy nic, jakby nic tutaj się nigdy nie wydarzyło. Autorzy listu podkreślają, że "fizycznej degradacji" ulegają poobozowe zabudowania, które pozostają w rękach prywatnych właścicieli, stając się normalną częścią miasteczka Gusen. Do innych w ogóle nie ma dostępu, ponieważ stawiane są tam ogrodzenia, które uniemożliwiają dostęp do materialnych pozostałości po obozie. Dlatego właśnie sygnatariusze apelu domagają się "zaprzestania dalszej dewastacji pozostałości po KL Gusen, objęcia ich skuteczną ochroną konserwatorską oraz oznaczenia właściwego dla zabytków historycznych". Tak jak ma to miejsce w przypadku macierzystego obozu Mauthausen.

Nie ma takiego miejsca

Na tym jednak nie koniec - Austriacy dokonują także zamazywania pamięci o obozie Gusen. Praktycznie w ogóle nie używa się już przyjętej powszechnie przez historyków i samych byłych więźniów nazwy Mauthausen-Gusen. Tak jakby istniało tylko bardziej "międzynarodowe" Mauthausen. Wiceminister Magdalena Gawin oświadczyła, że w ostatnim czasie parokrotnie rozmawiała z władzami austriackimi na ten temat, wskazując, że zdają one sobie sprawę z tego, iż Gusen to miejsce zagłady polskiej inteligencji. "Jednak nazwa obozu zniknęła z austriackiej ustawy rządowej o miejscach pamięci. Nazwa systemu obozów brzmiała KL Mauthausen-Gusen, a nie tylko KL Mauthausen" - powiedziała Gawin.

Ta kwestia również została poruszona w liście historyków i muzealników do austriackich władz. Domagają się oni "ochrony historycznej nazwy obozu dla przyszłych pokoleń Europejczyków" i zmiany nazwy na ,odzwierciedlającą historyczna prawdę, "KZ Gedenkstaette Mauthausen-Gusen/Mauthausen-Gusen Memorial". Apelują także o powołanie przy Urzędzie Federalnym Międzynarodowej Rady - instytucji, która zadba o właściwą ochronę obozu Mauthausen-Gusen i jego "silniejsze" wpisanie w "kontekst europejskiego dziedzictwa kulturowego". Tym bardziej że Austriacy zobowiązani są do tego szczególnie - jak naród, z którego wywodzi się przecież wielu współsprawców hitlerowskiego ludobójstwa.

ŁUKASZ KAŹMIERCZAK

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/prasa/przewodnik-katolicki/news-willa-na-kosciach-wiezniow,nId,2219013#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

 

​Willa na kościach więźniów

 
Środa, 15 czerwca (11:47)

Ci, którzy trafiali do Mauthausen-Gusen z Auschwitz, twierdzili że są gotowi wracać tam na kolanach. Bo Auschwitz to "piekło na ziemi", ale Gusen nazywano "piekłem piekła". Dziś zamienia się ono w plac budowy za cichym przyzwoleniem austriackich władz.

Mauthausen-Gusen /Fot. Sebastian Kocon /FORUM
Mauthausen-Gusen
/Fot. Sebastian Kocon /FORUM

"Doszło do bezprecedensowych aktów dewastacji zabudowań i terenu byłego obozu koncentracyjnego w Gusen. Do tej pory nigdzie w Europie do czegoś takiego nie doszło" - oświadczyła kilka dni temu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Te słowa brzmią szczególnie dramatycznie w kontekście faktu, że Mauthausen-Gusen to jedno z największych miejsc zagłady Polaków w czasie II wojny światowej i obóz, w którym wymordowano kwiat polskiej inteligencji. Jak ustalił były więzień Gusen, historyk Stanisław Dobosiewicz, zginęło tam około 27 tys. Polaków.

"Piekło piekła"

Obóz Mauthausen-Gusen leży zaledwie 20 km od pięknego, majestatycznego austriackiego Linzu. Ten kontrast musiał ścinać z nóg ludzi uwięzionych w kacecie: z jednej strony ponure obozowe mury i śmierć czyhająca się na każdym kroku, a dosłownie kawałek za bramą wymuskana, schludna, pachnąca świeżością i porządkiem sielankowa rzeczywistość austriackich wsi i miasteczek. Paradoksalnie jednak właśnie w tej pocztówkowej krainie zlokalizowano jeden z najstraszniejszych obozów koncentracyjnych na mapie hitlerowskiego zorganizowanego ludobójstwa. 

Reklama

Jak w każdym kacecie, tak i w Mauthausen-Gusen więźniowie doświadczali ekstremalnych warunków bytowych: nieustannego bicia i maltretowania na różnorakie sposoby, głodowych racji żywnościowych, chorób i wszechobecnego brudu. Tym jednak, co szczególnie wyróżniało austriacki obóz, była wyjątkowo wyczerpująca - nawet jaka na nieludzką "obozową" normę - praca, wykonywana w ekstremalnie trudnych warunkach. Główny obóz, założony w 1938 r., zlokalizowano bowiem w sąsiedztwie największego austriackiego kamieniołomu granitu, Wiener Graben. Jeszcze cięższą pracę wykonywali więźniowie zmuszeni do wykuwania w tutejszych skałach tuneli na potrzeby podziemnych fabryk zbrojeniowych. Śmiertelność wśród więźniów była ogromna. Szczególnie złą sławą cieszyły się, "schody śmierci" w kamieniołomach. Wędrówkę nimi w przejmujący sposób opisał b. więzień Gusen Stefan Krukowski: "Większość (...) nie była w stanie wynieść na własnych barkach głazów po sławnych 186 stopniach (...), a następnie biegiem przebyć z nimi jeszcze przestrzeń mniej więcej tysiąca dwustu metrów. Powrotną drogę, po «załadunek», odbywali przepisowym kłusem, przy czym szczególnie dawały im się we znaki «holendry», nietrzymające się nóg drewniane chodaki. Na stopniach esesmani i kapowie poganiali tak, że nierzadko na skutek potknięcia się i upadku kogoś biegnącego w pierwszych szeregach, w dół toczyła się lawina ciał, nabierając coraz większego rozpędu i zbierając wciąż nowe ofiary. Dla wielu takie przejście było ostatnie. Tych, którzy mieli połamane nogi, dobijali stróże porządku, jako że człowiek ze złamaną nogą nie stanowił żadnej wartości jako środek transportu".

Hitlerowska machina śmierci zwiększyła jeszcze bardziej swoją efektywność w 1940 r., kiedy przy Mauthausen utworzono podobóz Gusen, który od samego początku planowany był jako miejsce eksterminacji polskiej inteligencji w ramach "Inteligenzaktion". Potwierdzają to również badania historyków, którzy wskazują na niemieckie źródła, gdzie obóz w Gusen już w okresie budowy nazwany był "obozem zagłady dla polskiej inteligencji". 

Do Gusen trafiło także wielu polskich duchownych, działaczy społecznych oraz powstańców warszawskich - w niektórych momentach Polacy stanowili ponad 90 proc. więźniów obozu. Zginęli tu m.in. przedwojenny Komendant Główny Policji i wiceprezydent Warszawy Marian Borzęcki, polski teolog ewangelicki, pastor, Edmund Bursche, senator Tomasz Brzeziński, pionier kinematografii, konstruktor i wynalazca Kazimierz Prószyński, malarz i grafik Stefan Filipkiewicz, błogosławieni: Marceli Callo, ks. Józef Cebula, ks. Włodzimierz Laskowski - i tę listę można ciągnąć bardzo długo.

To właśnie w Gusen rozegrała się przejmująca scena męczeństwa zakonnika Edmunda Kałasa, który został wywołany podczas apelu i zakatowany na śmierć przez esesmanów za odmowę publicznego wyznania, że Adolf Hitler jest Bogiem. Dziś trwa jego proces beatyfikacyjny.

Buldożery w Gusen

Bez żadnej przesady można więc powiedzieć, że każda piędź ziemi na terenie obozu w Mauthausen-Gusen jest przesiąknięta krwią niewinnych ofiar hitlerowskiego bestialstwa.

Tym większe osłupienie musi wywoływać informacja, że na teren byłego obozu wjechały kilkanaście dni temu buldożery. Na dawnym placu apelowym - tym samym, gdzie zginął sługa Boży Edmund Kałas - ma być podobno budowane osiedle domów mieszkalnych. I to niestety nie pierwsza tego typu sytuacja w powojennej historii Gusen. A przecież na terenie obozu istnieje nadal izba pamięci oraz zachowany piec krematoryjny. Tylko jak długo jeszcze tak będzie?

Zaalarmowana kolejnymi doniesieniami z Austrii grupa polskich i żydowskich historyków oraz osób zajmujących się pielęgnowaniem pamięci na temat II wojny światowej wystosowała dramatyczny list do Wolfganga Sobotki, ministra spraw wewnętrznych Republiki Austrii, w którym apeluje o podjęcie stanowczych działań na rzecz powstrzymania dewastacji terenu dawnego obozu koncentracyjnego Gusen. "Zbulwersowani niszczeniem historycznych miejsc zagłady dziesiątków tysięcy naszych rodaków zwracamy się do Pana o podjęcie pilnych działań zmierzających do zatrzymania systematycznego wymazywania z przestrzeni publicznej Republiki Austrii pozostałości po obozie koncentracyjnym KL Gusen" - napisali sygnatariusze listu, wśród których są m.in. prezes IPN Łukasz Kamiński, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywiński, naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich prof. Dariusz Stola i były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

I nie są to gołosłowne zarzuty. Na dowód autorzy listu dołączyli doń fotografie, które "ukazują, jak dawne budynki obozowe (w tym dawna brama główna, więzienie i strażnica SS) zostały po wojnie przekształcone w prywatne wille i domy". Te zdjęcia budzą grozę - w miejscu, gdzie ludzie ginęli setkami, gdzie męczono, katowano, dobijano, wleczono po ziemi więźniów, dziś są starannie przystrzyżone gazony, rabatki, a w oknach firanki. Jak gdyby nigdy nic, jakby nic tutaj się nigdy nie wydarzyło. Autorzy listu podkreślają, że "fizycznej degradacji" ulegają poobozowe zabudowania, które pozostają w rękach prywatnych właścicieli, stając się normalną częścią miasteczka Gusen. Do innych w ogóle nie ma dostępu, ponieważ stawiane są tam ogrodzenia, które uniemożliwiają dostęp do materialnych pozostałości po obozie. Dlatego właśnie sygnatariusze apelu domagają się "zaprzestania dalszej dewastacji pozostałości po KL Gusen, objęcia ich skuteczną ochroną konserwatorską oraz oznaczenia właściwego dla zabytków historycznych". Tak jak ma to miejsce w przypadku macierzystego obozu Mauthausen.

Nie ma takiego miejsca

Na tym jednak nie koniec - Austriacy dokonują także zamazywania pamięci o obozie Gusen. Praktycznie w ogóle nie używa się już przyjętej powszechnie przez historyków i samych byłych więźniów nazwy Mauthausen-Gusen. Tak jakby istniało tylko bardziej "międzynarodowe" Mauthausen. Wiceminister Magdalena Gawin oświadczyła, że w ostatnim czasie parokrotnie rozmawiała z władzami austriackimi na ten temat, wskazując, że zdają one sobie sprawę z tego, iż Gusen to miejsce zagłady polskiej inteligencji. "Jednak nazwa obozu zniknęła z austriackiej ustawy rządowej o miejscach pamięci. Nazwa systemu obozów brzmiała KL Mauthausen-Gusen, a nie tylko KL Mauthausen" - powiedziała Gawin.

Ta kwestia również została poruszona w liście historyków i muzealników do austriackich władz. Domagają się oni "ochrony historycznej nazwy obozu dla przyszłych pokoleń Europejczyków" i zmiany nazwy na ,odzwierciedlającą historyczna prawdę, "KZ Gedenkstaette Mauthausen-Gusen/Mauthausen-Gusen Memorial". Apelują także o powołanie przy Urzędzie Federalnym Międzynarodowej Rady - instytucji, która zadba o właściwą ochronę obozu Mauthausen-Gusen i jego "silniejsze" wpisanie w "kontekst europejskiego dziedzictwa kulturowego". Tym bardziej że Austriacy zobowiązani są do tego szczególnie - jak naród, z którego wywodzi się przecież wielu współsprawców hitlerowskiego ludobójstwa.

ŁUKASZ KAŹMIERCZAK

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/prasa/przewodnik-katolicki/news-willa-na-kosciach-wiezniow,nId,2219013#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY

 

Dnia 14 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczystość uczczenia ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Uroczystość miała miejsce na terenie Muzeum Więzienia Pawiak. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Stanisław Zalewski- Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Jan Józef Kasprzyk - Szef UDSKiOR.

Nastepnie odmówiona była modlitwa ekumeniczna przez kapłanów trzech wyznań. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicami pamiątkowymi. Bardzo ważnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego

 

W uroczystościach uczestniczyli również koleżanki i koledzy z naszego klubu.

 

 

Materiał TVP WIADOMOŚCI z 11.06.2016 dotyczący KL Gusen i dewastacji (link)

http://wiadomosci.tvp.pl/25747425/apel-o-pamiec

http://www.tvp.info/25458613/11062016-2150 

Migawki z obchodów rocznicowych

- w Teleexpresie z 14.05 (4-5 minuta)

http://vod.tvp.pl/25258373/14052016-1700

 

Wizyta minister Magdaleny Gawin w Austrii

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/wizyta-wiceminister-kultury-w-niemieckim-obozie-kl-gusen-6358.php 

 

- w Panoramie z 14.05. (7-10 minuta)

http://vod.tvp.pl/25258327/14052016-1800

 

- film o tragicznym losie polskiego kompozytora J.Sztwiertni-gusenowca ( w tym roku 13.05 w katedrze Św.Szczepana w Wiedniu odbył się koncert Jego utworów dedykowany Ofiarom KZ Mauthausen-Gusen). Film jest z zeszłego roku

http://katowice.tvp.pl/22453179/75-rocznica-smierci-j-sztwiertni

 

 

Informacja o akcji i liście otwartym polskich VIP-ów do władz Austrii

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/949246,list-otwarty-ws-dewastacji-b-obozu-koncentracyjnego-gusen.html

Treść petycji

http://www.citizengo.org/pl/34974-poruszeni-bulwersujacymi-informacjami-o-niszczeniu-miejsc-pamieci-w-bylym-niemieckim 

 

Dewastacja Gusen placu apelowego

http://niezalezna.pl/81576-stanowcze-nie-dla-dewastacji-kl-gusen-obozu-koncentracyjnego-w-ktorym-mordowano-polska-intelig

 

 

 

 

Polecamy też informator-przewodnik historyczny po terenach byłego obozu Mauthausen - Gusen autorstwa S.Iwanowskiego, który był wręczany byłym więźniom w 2015 roku podczas uroczystości rocznicowych przez Pana Iwanowskiego

 

 

 

Buro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Instytutu Pamięci Narodowej

w Warszawie

W dniu 2 czerwca organizowało sympozjum naukowe

Mauthausen-Gusen niemiecki obóz koncenteracyjny miejscem zagłady polskiej inteligencji i polskiego duchowieństwa(1940-1945)

"Różańce z Gusen"

w pomieszczeniach Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Warszawa ul Marszałkowska 21/25

Z byłych więźniów występował Pan Eugeniusz Śliwiński z Poznania.

link dotyczący spotkania

http://dzieje.pl/aktualnosci/w-ipn-o-wyjatkowych-rozancach-wotach-powstalych-w-kl-mauthausen-gusen

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 23 maja 2016 r. w Rezydencji Ambasady Austriackiej w Warszawie wydano obiad

Na cześć Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.

Podczas spotkania przedstawiliśmy Panu Ambasadorowi dr Tomasowi Buschsbaum relację z obchodów rocznicowych 71 rocznicy wyzwolenia systemu Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.

maj 2016 1154

maj 2016 1155

maj 2016 1156

maj 2016 1159

maj 2016 1162

maj 2016 1166

maj 2016 1168

maj 2016 1169

 

 

PIELGRZYMKA – „MAUTHAUSEN 2016”

 

która odbyła się w dniach 12.05.2016 r - 18.05.2016 r dzięki wsparciu finansowemu URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH.

 

 

12 maja 2016 o godzinie 10 wyjechaliśmy z Warszawy.

mauthausen2016 525

Następnie wsiadały osoby w Katowicach i Tychach. Do Bielska Białej przyjechaliśmy o godz 17.30 gdzie była kolacja i nocleg w hotelu „Dębowiec”

Piątek 13 maja śniadanie mieliśmy o godzinie 6.30, a wyjazd nastąpił o godzinie siódmej. Powodem tak szybkiego wyjazdu była trasa którą musieliśmy pokonać.

O godz 10.30 na uroczystościach w KL Melk uczestniczyli nasi koledzy Stanisław Zalewski i Stefan Sot

O godz 13.15 dotarliśmy do Ambasady RP w Wiedniu gdzie odbyło się spotkanie z ministrami: Andrzejem Kunertem, Magdaleną Gawin , szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem, Ambasadorem RP w Wiedniu Arturem Lorkowskim i parlamentarzystami austriackimi.

mauthausen2016 535

mauthausen2016 530

mauthausen2016 551

 

 

O godz.16.30 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej i odsłonięciu w Sanktuarium na Kahlenbergu Upamiętnienia poświęconego polskim ofiarom obozów koncentracyjnych na terenie Austrii- złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze. Uczestniczyli- A. Kunert, J. Kasprzyk , M.Gawin , asysta wojskowa.

mauthausen2016 576

mauthausen2016 579

mauthausen2016 581

mauthausen2016 598

 

Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się do Gallnekirchen na kolację i nocleg.

 

Dzień 14 maja rozpoczęliśmy pielgrzymkę po śniadaniu wyjazdem do Ebensee , najpierw zwiedziliśmy sztolnie gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

mauthausen2016 601

mauthausen2016 605

mauthausen2016 612

 

Następnie odbyły się uroczystości pod pomnikami polskimi (złożenie wieńców i zapalenie zniczy) Uczestniczyli- A. Kunert, J. Kasprzyk - byli więźniowie, członkowie rodzin byłych więźniów, młodzież ze szkół polskich, asysta wojskowa, harcerze , Polonia.

mauthausen2016 616

 

Od 10.30 uczestniczyliśmy w uroczystościach centralnych w Ebensee gdzie przemawiał nasz kolega Leszek Polkowski.

 

O 12.30 - Wyjechaliśmy do Gusen ( Gusen II), gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie 7 tablic informacyjnych o pracy więźniów w sztolniach.

mauthausen2016 623

 

mauthausen2016 628

 

Po odsłonięciu nastąpiło zwiedzanie sztolni „Bergkristal” Uczestniczyli- A. Kunert, J. Kasprzyk -asysta wojskowa, harcerze , Polonia

mauthausen2016 656

mauthausen2016 643 

Godz 17.00 - Uroczystości w Gusen (Gusen I) złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze przy tablicach polskich i w krematorium.

maj 2016 708

 

Podczas uroczystości w Gusen przemawiał w imieniu Polski kolega Jacek Tarasiewicz

 

 

mauthausen2016 711

 mauthausen2016 720

mauthausen2016 725

mauthausen2016 736

maj 2016 756

Po drodze do Gallnekirchen odwiedziliśmy miejsce pamięci Lungitz – Gusen III