aplikacja3

Aktualności

PIELGRZYMKA „ MAUTHAUSEN 2024”

Pielgrzymka mogłą dojść do skutku dzieki wsparciu finansowemu Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy pamiętać o fakcie że wyjazd nasz był związany z  uroczystościami 79 rocznicy wyzwolenia Obozu Mauthausen i odbył sie w dniach 3.05.2024 - 8.05.2024.

3 maja rozpoczęliśmy dość wczesnie, a większość uczestników pielgrzymki stawiła się na godzinę 6.00 pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. 

Wyjazd do Austrii nastąpił o godzinie 6.15 . Mieliśmy do pokonania ok 800 kilometrów.

1 str 24

Zgodnie z planowanym na godzinę 14 obiadem w miejscowości Lechovice nastąpiła przerwa w naszej podróży. Odopoczynek i smaczny posiłek dodał nam sił na dalszy etap eskapady.

2str 24

3 str 24

 Przyjazd do hotelu WALDHEIMAT - Oberdorf 23 nastąpił o godzinie 19 -tej. Następnie po zakwaterowaniu w hotelu udaliśmy się na kolację. Wypoczynek w tym dniu był dla nas wymarzonym elementem programu pielgrzymki. Gdyż 4 maja zapowiadał się też pokonaniem tras przeszło 100km w jedną stronę.

Po śniadaniu wyjazd do KZ Ebensee nastąpił o godzinie 7.45. Do Memoriału w Ebensee przyjechaliśmy przed godziną 9- tą i złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze pod pomnikami polskimi. Z częścią pielgrzymów na koniec naszej wizyty złożyliżmy wieniec i zapalilismy znicze w sztolni pod polską tablicą.

4 str 24

5 str 24

6 str 24

7 str 24 

8 str 24

 Po spełnieniu naszych obowiązków wobec naszych krewnych którzy byli więźniami KZ Ebense odwiedziliśmy urokliwe miejsce na trasie do Gusen. Tym miejscem  było jezioro Langbathsee.

9 str 24

 Po chwili relaksu w przepieknych widokach alpejskich udaliśmy się do Gusen gdzie przed wejściem do sztolni w Bergkristall złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze upamiętniając tragiczne losy więźniów którzy pracowali w sztolniach Bergkristall.

10 str 24

Następnie grupa chętnych zwiedziła sztolnie Bergkrostall. Zdjęcia wykonane w tunelach świadczą o wielkości konstrukcji wykonanych przez więźniów.

11 str 24

 Jak co roku składamy też wiązanki i zapalamy znicze przy ołtarzyku upamiętniającym tragizm więźniów pracujących w tym obiekcie.

12 str 24

 Od 16.15 składaliśmy wieńce i zapalaliśmy znicze w Memoriale Gusen. Najpierw w krematorium a później pod innymi pomnikami polskimi w Memoriale.

13 str 24

14 str 24

16 str 24

Po zakończeniu składania wieńców w Memoriale udaliśmy się na dawny plac apelowy na dalszą część uroczystości w Gusen.

21 str 24

22 str 24

23 str 24

24 str 24

Po uroczystości na placu apelowym w Gusen w drodze powrotnej do hotelu ztrzmaliśmy się w miejscowości Lungitz 37 gdzie jest pomnik upamiętniający funkcjonowanie obozu Gusen III. Tradycyjnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

25 str 24

Po  przyjeździe do hotelu kolacja i przygotowanie do jutrzejszego dnia bardzo ważnego gdyż obywać się będą uroczystości w KZ Mauthausen z okazji 79 rocznicy wyzwolenia.

W dniu 5 maja 2024 po wczesnym śniadaniu nastąpił wyjazd do Mauthausen. Do godziny 10.20 było indywidualne zwiedzanie obozu. Jak wszyscy zebraliśmy się pod Polskim Pomnikiem to uroczyście składaliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze.

26 str 24

 27 str 24

28 str 24

29 str 24

30 str 24

 O godzinie 11 - tej tradycyjnie rozpoczęły się uroczystości centralne przemarszem delegacji poszczególnych państw od bramy wejściowej do sarkofagu z prochami byłych więźniów.

31 str 24

 32 str 24

Po przemarszu zebraliśmy się wszyscy z polskiej grupy pod pomnikiem polskim gdzie rozpoczęła się msza święta.

33 str 24

34 str 24

Bardzo miłym akcentem było po zakończeniu mszy świętej wręczenie przez Prezesa Klubu Jacek Tarasiewicz pamiątkowej plakiety dla Pani Marthy Gammer podkreślając jej zasługi dla społecznosci więźniarskiej z Polski.

35 str 24

 Ostatnim punktem programu uroczystości  w Mauthausen było wspólne zdjęcie pod  pomnikiem polskim.

36 str 24

Nastepnym punktem naszego programu było odwiedzenie rynku w Mauthausen na którym umieszczona jest słynna sarenka wykonana  przez polskiego więźnia obozu Mauthausen - Gusen Stanisława Krzekotowskiego z Poznania.

37 str 24

 Kolejnym miejscem w którym złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze  był pomnik upamietniający więźniów obozu Linz III.

38 str 24

 Po uczczeniu pamięci poległych w obozie Linz III pojechaliśmy do ośrodka eutanazji biorącego udział w programie realizowanym w III Rzeszy w latach 1939 -1944 polegający na fizycznej "eliminacji życia niewartego życia" . Prodgram T 4 był realizowany w Hartheim.hart

 Po powrocie do hotelu udaliśmy się na kolację, a po kolacji spotkaliśmy się z panią Marthą Gamer od której otrzymaliśmy drobne miłe prezenty. Wymieniliśmy też uwagi na temat dalszej współpracy środowisk kombatanckich w kwestii rozbudowy Memoriału Gusen, a szczególnie placu apelowego i prac acheologicznych.

39 str 24

6 maja 2024 r. rozpoczęliśmy po śniadaniu wyjazdem do KZ Melk.

W  KZ Melk złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze tak przy tablicy umieszczonej na ścianie budynku krematorium jak i przy picu w którym spalano zmarłych więźniów.

42 str 24

 43 str 24

Zwiedzilismy też oddany nowy obiekt w KZ Melk (dawny barak obozowy) gdzie uszczone zostały tablice pogladowe i makiety obozu. Makiety miały obiekty istniejące jak i nie istniejące obecnie a funkcjonujące w czasie wojny.

44 str 24

45 str 24

Od 11.30 do dodziny 14 tej zwiedziliśmy opactwo Benedyktynów w Melku jak i była miła chwila na prowadzenie rozmów o przeżyciach podczas tegorocznego wyjazdu do Mauthausen.

46 str 24

 Z opactwa w Melku po krótkim odpoczynku wyjechaliśmy do Wiednia do Ambasady RP. 

W Ambasadzie uczestniczyliśmy w uroczystości wręczenia medali Pro Patria dla czterech osób które opiekują się miejscami pamięci tak ważnymi dla nas w rejonie Wiener Neudorf .

47 str 24

 48 str 24

 Relacja z uroczystosci -link -https://www.youtube.com/watch?v=cae8o0hXAS0

Po wreczeniu medali PRO PATRIA przez CdA Janusza Styczka Prezes Jacek Tarasiewicz wręczył odznaczonym okolicznościowe plakiety. Odznaczeni byli : A. FRANK, H.JANSCHKA, J. GANGOLY i H. LORENZ.

49 str 24

Na zakończenie uroczystości zostały wykonane zdjęcia z odznaczonymi i zaproszonych gości .50 str 24

 Dzień 6 maj zakończyliśmy kolacją w hotelu ROOMZ

7 maja 2024 r. po śniadaniu udaliśmy się do byłego obozu w HINTERBRÜHL gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

51 str 24

 Kolejnym miejscem do którego udaliśmy się był pomnik w Wiener Neudorf gdzie odbyły się uroczystości wyzwolenia obozu w 1945 roku.

52 str 24

 53 str 24

Ostatnim miejscem naszej pielgrzymki był Guntramsdorf. Z obozu po nalocie dywanowym zostały fragmenty fundamentów oraz jednoosobowy bunkier gdzie umieszczano karnie więźniów.

54 str 24

55 str 24

Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy władze Wiener Neudorf wydały obiad na naszą cześć.

56 str 24

Z serdeczymi życzeniami szczęśliwej drogi udaliśmy się w kierunku Polski. 

Przyjazd do Cieszyna był dla nas szczęśliwą chwilą.

Po śniadaniu 8 maja udaliśmy się do Warszawy jako tego ostatniego etapu Pielgrzymki Mauthausen 2024 . 

Myślimy jak to bedzie na 80 rocznicę wyzwolenia obozu Mauthausen. 

kop mk3

kop mk 4

kop mk1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kop mk 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dzisiaj spotkanie 21 marca  przedświąteczne w stałej „bazie” (Z. Sz. nr. 26 przy ul. Urbanistów)  Koła Byłych Więźniów Politycznych Mauthausen Gusen zaczęło się tradycyjnym powitaniem przez Prezesa Klubu – Pana Jacka Tarasiewicza.

Informuję Państwa , iż na spotkaniu Przedświątecznym KBWP KL M-G przybyli oprócz środowiska Klubu ; 

- W-ce Burmistrz UDO – Sławomir Umiński ( reprezentował Zarząd Dzielnicy  Ochoty ), Naczelnik WSZ  - Mirosław Starzyński  ( reprezentował siebie i WSZ Ochota ), Dyrektor Roman Marciniak , Pani  – Pani Halina Grabowska. Obecna była również reprezentacja Klubu z miasta Elbląg ( Pan Włodzimierz Maruszak)  jak i delegacja Białostocka - Pan Jan Krzewski przewodzi. Opisujący- Koordynator z ramienia WSZ Ochota projekt „Szacunek i Pomoc” był także obecny ( prawie nigdy nie ma go na zdjęciach..)
Wyjątkowo zwięzły raport  Prezesa Klubu przekazał  dwie ważne informacje ;

- po perturbacjach politycznych , udało się zabezpieczyć fundusze  na majowy wyjazd środowiska do Austrii, na obchody wyzwolenia (- w maju )KL Mauthausen – Gusen. To sukces niewątpliwy środowiska Klubu ( znaczy, Prezesa ).

- w kwietniu dwa spotkania klubu  i istnieje potrzeba  zorganizowania opieki filmowej reporterskiej…

Przedświąteczne spotkanie miało dzisiaj element niezwykle doniosły… Otóż wręczono stosowny dokument Panu Stanisławowi Zalewskiemu (obecny  prezes  Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych) i w ten sposób formalnie został Prezesem Honorowym    Klubu Byłych Więźniów  Politycznych KL Mauthausen- Gusen  ( Oklaski!!!)
Podziękowanie Pana Stanisława nagrałem , cytuję fragment ;

„ Wierny przysiędze przedwojennej harcerskiej mogę powtórzyć; mam szczerą wolę służyć Bogu i Polsce , być posłusznym prawu harcerskiemu..  do tego dodaję – działać na rzecz Klubu Mauthausen- Gusen i dla jego członków! Tak mi dopomożecie wszyscy! ”  -------------- oklaski na Sali, szczere zadowolenie obecnych.

Proszę Państwa.

Pani Danuta zainicjowała  „Ojcze nasz…”.   Złożono wzajemne życzenia, władze Dzielnicy Ochota zapewniły przy okazji życzeń świątecznych  o swojej pomocy, życzliwości  , dyr. Roman Marciniak również, ale też opowiedział o wędrującej po szkołach wystawie dot. KL Mauthausen – Gusen i spotkaniach z młodzieżą szkół ochockich.  

I jeszcze.. Spójrzmy na stoły! Przepiękne! I były baranki z cukru , świetne sałatki, i niesamowicie dobre ciasto piernikowe..  ( wypieki klubowiczki ! )
Ukłony!

Mariusz Twardowski

 jaj24-1

 jaj24-2

 jaj24-3

 jaj24-4

jaj24-6

jaj24-7 

jaj24-8 

jaj24-10 

jaj24-11

 jaj24-12

 

 

 

 

 

1 skan24

2 skan24

 

 

 

3 skan24

4 skan24

5 skan24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 19 i 20 stycznia przebywali w Polsce: Prezydent Międzynarodowego Komitetu Mauthausen (CIM) Guy Dockendorf z Luksemburga i Wiceprezydent Amicale de Mauthausen z Francji Jean Louis Roussel. Spotkanie poświęcone było tworzeniem nowej strony internetowej CIM. Głównym twórcą projektu jest JanTarasiewicz. Już niebawem będzie można zobaczyć tę stronę gdzie każdy kraj ma mieć swoje okno. Byliśmy też podejmowani przez Ambasadora Luksemburga w Polsce Pana Paul Schmit.

 

1 amb lux

 5 amb lux

2 amb lux

3 amb lux

4 amb lux

6 amb lux

7 amb lux

 

 

Spotkanie "opłatkowe"  w Klubie Mauthausen-Gusen

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie tradycyjnie nazywane "opłatkowym".wig 23.5

wig 23.6

 

wig 23.8

 

wig 23.7 

 

wig 23.4

wig 23.3

wig 23.1

wig 23.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces uczestnictwa i plan generalny dla rozbudowy Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Gusen

Podsumowaniewykonawcze

 
 
 
 
 
 
 
Międzynarodowy Komitet Mauthausen, zebrany w Paryżu w dniu 4 listopada 2023 r., siedem miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem skrajnej prawicy w Europie i na całym świecie oraz kieruje następujący apel do demokratycznej opinii publicznej:Apel Comité International de Mauthausen Nigdy więcej faszyzmu! Zdecydowanie sprzeciwiamy się umacnianiu partii neofaszystowskich w Europie!Międzynarodowy Komitet Mauthausen, założony w 1944 r. jako tajny międzynarodowy ruch oporu w obozie koncentracyjnym Mauthausen, po wyzwoleniu stał się międzynarodowym stowarzyszeniem ocalałych, w którym prowadzili kampanię na rzecz obrony praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i pokoju oraz nieustannie przypominali o zbrodniach nazizmu.Naziści i ich faszystowscy kolaboranci zniszczyli Europę i zamordowali miliony ludzi. Wszyscy, którzy nie zgadzali się z ich nieludzkim światopoglądem, byli prześladowani, zmuszani do wygnania lub zabijani. Edukacja i kultura, które były sprzeczne z ich ideologią, zostały zakazane, a książki spalone. Aby zapobiec powtórzeniu się tego wszystkiego w przyszłości, ocaleni z obozów koncentracyjnych ogłosili następujące motto po wyzwoleniu z nazistowskiego faszyzmu: Nigdy więcej nazizmu ani faszyzmu !Przysięga Mauthausen z 16 maja 1945 r. stwierdza:
"Wiele lat spędzonych w obozie pogłębiło nasze zrozumienie wartości ludzkiego braterstwa . Wierni temu ideałowi, przysięgamy solidarnie i we wspólnym porozumieniu kontynuować walkę z imperializmem i podżeganiem narodowym. Tak jak świat został wyzwolony od zagrożenia hitlerowską supremacją dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich narodów, tak musimy traktować tę odzyskaną wolność jako wspólne dobro wszystkich narodów. Pokój i wolność są gwarancją szczęścia narodów, a budowanie świata na nowych fundamentach sprawiedliwości społecznej i narodowej jest jedyną drogą do pokojowej współpracy między państwami i narodami. Wywalczywszy własną wolność i walcząc o wolność naszych narodów, chcemy zachować w pamięci międzynarodową solidarność obozu i wyciągnąć z niej wnioski".Z wielkim niepokojem obserwujemy w wielu miejscach, zwłaszcza w Europie, jak ruchy i partie faszystowskie, nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe zyskują na sile. Są one już reprezentowane w wielu lokalnych parlamentach, a niektóre kraje są przez nie rządzone. We wszystkich tych miejscach ich wysiłki, by krok po kroku erodować demokrację w celu jej zniszczenia, a także okradać kulturę i edukację z ich różnorodności w służbie rzekomej narodowej wspólnoty wartości, są wyraźnie rozpoznawalne. Historia narodowego socjalizmu, jego droga do władzy i późniejsze szybkie ustanowienie dyktatury jest tego podręcznikowym przykładem. Historia uczy również, że partie polityczne, które z własnej żądzy władzy wchodzą w koalicje z partiami antydemokratycznymi, ostatecznie wzmacniają je i torują drogę do zniesienia demokracji.Ten groźny rozwój wypadków należy wreszcie potraktować poważnie! Wciąż istnieje szansa na zatrzymanie tego postępu i wybranie innej drogi. Zjednoczeni, solidarni ze wszystkimi, którzy są oddani demokracji, prawom człowieka i międzynarodowej solidarności, sprawiedliwości społecznej i pokojowi, możemy odnieść sukces. Comité International de Mauthausen wzywa społeczność międzynarodową do powstania i zdecydowanej obrony osiągnięć demokracji. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości politycznej i społecznej! Nigdy więcej faszyzmu!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYSZŁOŚĆ GUSEN

WIEDEŃ, 13 października 2023 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWY GUSEN

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Master Plan dla Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Gusen na rzecz współczesnej kultury pamięci

Główny plan dalszego rozwoju miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Gusen został przedstawiony przez ministra spraw wewnętrznych Karnera 12 października 2023 r., który podkreślił historyczną odpowiedzialność Austrii. 

W dniu 12 października 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych Gerhard Karner przedstawił w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wiedniu plan rozbudowy miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Gusen oraz ramy czasowe odbudowy miejsca pamięci. Decyzja ta została podjęta po półtorarocznym procesie partycypacji w sprawie przyszłego wykorzystania tego miejsca wraz z mieszkańcami, gminami i stowarzyszeniami ofiar.

Na podium znaleźli się również dyrektor Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen Barbara Glück, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Mauthausen (CIM) Guy Dockendorf oraz burmistrzowie gmin St. Georgen an der Gusen i Langenstein Andreas Derntl i Christian Aufreiter.

Na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner podkreślił historyczną odpowiedzialność Austrii: "Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym procesie dalszego rozwoju Miejsca Pamięci Gusen: ludziom z dwóch gmin Gusen i Langenstein, lokalnym mieszkańcom oraz krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom ofiar. Wczorajsza decyzja Rady Ministrów jest historyczna, a jednocześnie jest znakiem tego, jak Austria przyjmuje na siebie historyczną odpowiedzialność".

Dyrektor Barbara Glück powiedziała: "Wybraliśmy ścieżkę tego kompleksowego uczestnictwa, aby zapewnić, że koncepcja odzwierciedla szeroki konsensus zainteresowanych stron. Jesteśmy wdzięczni, że decyzja rządu federalnego zapewniła realizację tego projektu. Nowy pomnik zapewni godne upamiętnienie ofiar obozu koncentracyjnego Gusen. Ale będzie to również miejsce przyszłościowe, zgodne z życzeniami byłych więźniów, które będzie działać przeciwko narodowosocjalistycznym rekonstrukcjom, wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu i wrogości wobec demokracji".

Zmiana ustawy o miejscach pamięci

W porozumieniu rządowym rząd federalny zobowiązał się do wspierania współczesnej kultury pamięci i jej dalszego rozwoju. W dniu 11 października 2023 r. rząd federalny podjął decyzję w Radzie Ministrów o przedłożeniu Radzie Narodowej projektu nowelizacji ustawy o miejscach pamięci. Wraz z nowelizacją ustawy Miejscu Pamięci Mauthausen ma zostać zlecona rozbudowa i przeprojektowanie Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Gusen, które nadzoruje, a finansowanie procesu przeprojektowania, który potrwa kilka lat, ma zostać zapewnione.

"W ostatnich latach austriacki rząd federalny podjął liczne działania na rzecz współczesnej kultury pamięci: wzniesienie muru imienia Shoa w Wiedniu lub zakup obiektu 10 w byłym obozie koncentracyjnym Melk w celu zaprojektowania miejsca spotkań. Plan generalny projektu pomnika w Gusen jest teraz kolejnym krokiem", podsumował minister spraw wewnętrznych Karner.

Do obozu koncentracyjnego Gusen

Obóz koncentracyjny Gusen był filią obozu koncentracyjnego Mauthausen, w którym od 1940 r. do wyzwolenia w maju 1945 r. więziono około 71 000 więźniów z prawie 30 krajów. Ponad połowa z nich zmarła w obozie. W latach 2021/22 Republika Austrii zakupiła grunty na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen, które w najbliższych latach zostaną przeprojektowane i zintegrowane z istniejącym pomnikiem.

   

Obóz koncentracyjny Mauthausen

Zakończono proces uczestnictwa w rozbudowie miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Gusen

Publikacja raportu końcowego i planu generalnego - Pomnik Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen oficjalnie przekazany do realizacji

Wiedeń (OTS) - W obecności licznych uczestników 11 października 2023 r. wieczorem w St. Georgen an der Gusen odbyło się zamknięcie procesu partycypacji w rozbudowie miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Gusen. W procesie, który trwał ponad półtora roku, regionalne, krajowe i międzynarodowe grupy interesu mogły przedstawić swoje oczekiwania i życzenia dotyczące nowego miejsca pamięci i wspólnie je omówić. 

Wyniki zostały podsumowane w raporcie końcowym i włączone do planu generalnego przyszłego projektu miejsca pamięci. Plan ten został zaprezentowany 12 października 2023 r. przez dyrektor Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen Barbarę Glück i ministra spraw wewnętrznych Gerharda Karnera wraz z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Mauthausen Guyem Dockendorfem oraz burmistrzami gmin St. Georgen an der Gusen i Langenstein Andreasem Derntlem i Christianem Aufreiterem. Dokument jest już dostępny do pobrania na stronie gusen-memorial.org. 

Plan generalny określa parametry przyszłego projektu terenu. Określa formy użytkowania obszarów i istniejących budynków, opracowuje koncepcje ich zagospodarowania i dostępności oraz zawiera zalecenia dotyczące budowy, adaptacji istniejących budynków i kształtowania krajobrazu. Następnie plan generalny będzie stanowił podstawę konkursu na przeprojektowanie miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Gusen. 

Już 11 października 2023 r. rząd federalny podjął decyzję w Radzie Ministrów o przedłożeniu Radzie Narodowej do dalszego rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o miejscach pamięci. Nowelizacja ustawy ma na celu zlecenie Miejscu Pamięci Mauthausen rozbudowy i przeprojektowania Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Gusen, za które jest już odpowiedzialne, oraz zapewnienie finansowania procesu projektowania, który obecnie ma potrwać kilka lat.

Dyrektor Barbara Glück wyraziła zadowolenie, że kolejne kroki zostały już podjęte: "Wybraliśmy ścieżkę tego kompleksowego uczestnictwa, aby zapewnić, że koncepcja odzwierciedla szeroki konsensus zainteresowanych stron. Jesteśmy wdzięczni, że decyzja rządu federalnego zapewniła realizację projektu. Nowy pomnik zapewni godne upamiętnienie ofiar obozu koncentracyjnego Gusen. Ale będzie to również miejsce przyszłościowe, zgodne z życzeniami byłych więźniów, które będzie działać przeciwko narodowosocjalistycznym rekonstrukcjom, wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu i wrogości wobec demokracji". 

"Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym procesie dalszego rozwoju miejsca pamięci w Gusen: ludziom z dwóch gmin Gusen i Langenstein, lokalnym mieszkańcom, krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom ofiar. Wczorajsza decyzja Rady Ministrów jest historyczna, a jednocześnie jest znakiem tego, jak Austria wypełnia swoją historyczną odpowiedzialność" - powiedział minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner.

Guy Dockendorf, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Mauthausen, powiedział: "Prace upamiętniające są sprawą serca dla wszystkich zaangażowanych w ten ważny projekt i ważne jest dla nas, abyśmy uwzględnili wszystkie pokolenia w przyszłym projekcie".

Dalszy rozwój miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Gusen jest projektem o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Dzięki szerokiemu zaangażowaniu wielu różnych organizacji i osób w proces dyskusji, Miejsce Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen wkroczyło na nową ścieżkę partycypacji społecznej w kulturze pamięci i polityce pamięci o zbrodniach narodowego socjalizmu.

W obozie koncentracyjnym Gusen, filii obozu koncentracyjnego Mauthausen, od 1940 r. do wyzwolenia w maju 1945 r. więziono około 71 000 więźniów z prawie 30 krajów. Ponad połowa z nich nie przeżyła uwięzienia. Po wyzwoleniu obóz szybko popadł w Austrii w zapomnienie. Większość jego budynków została wyburzona i pokryta osiedlem mieszkaniowym lub wykorzystana do celów przemysłowych. W 2021/22 r. Republika Austrii zakupiła grunty na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen, które w najbliższych latach zostaną przeprojektowane i zintegrowane z istniejącym miejscem pamięci.

Zieloni

Blimlinger z zadowoleniem przyjmuje plan upamiętnienia podobozu Gusen

Realizacja budowy pomnika zostanie zaprezentowana 11 października

Wiedeń (OTS) - Po latach żądań Zielonych, centralne części byłego podobozu Gusen zostały zakupione i przeniesione na własność federalną w dniu 5 maja 2021 roku. "Z wielkim zadowoleniem przyjmuję fakt, że w ramach wzorcowego procesu udało się zaangażować jak najwięcej grup w opracowanie planu generalnego dla miejsca pamięci. Wszystkie grupy interesu związane z Gusen na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne krajów pochodzenia ofiar, burmistrzowie, mieszkańcy, naukowcy i wiele innych, przyczyniły się do tego, że koncepcja wdrożenia jest teraz dostępna i może zostać wprowadzona w życie" - powiedziała Eva Blimlinger, historyk i rzeczniczka Partii Zielonych ds. polityki pamięci, wyrażając zadowolenie z rozwoju sytuacji.

W samym Gusen, jednym z licznych podobozów obozu koncentracyjnego Mauthausen, w momencie wyzwolenia internowano około 20 000 więźniów, w ciągu kilku lat zamordowano tam 35 000 osób, wśród których byli głównie polscy więźniowie. To dzięki pracy historyków, zwłaszcza Bertranda Perza i Floriana Freunda, historia podobozu nie została zapomniana i jest wciąż na nowo podkreślana. "Teraz, dzięki sfinansowaniu projektu pomnika, powstaje nie tylko znak, ale także kolejne miejsce zrównoważonej i kompleksowej polityki upamiętniania w Austrii. To właśnie miejsca zbrodni narodowych socjalistów umożliwiają i zapewniają z jednej strony upamiętnienie, a z drugiej pracę edukacyjną i mediacyjną" - podsumowuje Eva Blimlinger.

Plan generalny zostanie przedstawiony zainteresowanym stronom i opinii publicznej w dniu 11 października 2023 r., a następnie opublikowany przez Federalną Instytucję Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Memorial.

ÖVP

Odpowiedzialność historyczna: powstanie nowy pomnik obozu koncentracyjnego Gusen 

Austria ma historyczny obowiązek pamiętać o straszliwych zbrodniach narodowego socjalizmu i przekazać tę odpowiedzialność przyszłym pokoleniom. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że "nigdy nie zapomnimy" stanie się również "nigdy więcej". Dzisiejszą decyzją Rady Ministrów rząd federalny wyznacza kolejne akcenty w kulturze pamięci. 

Pomnik obozu koncentracyjnego Mauthausen jest głównym austriackim miejscem pamięci o okrucieństwach narodowych socjalistów i związanych z nimi okropnościach. Nie można jednak zapominać o innych miejscach zbrodni i cierpienia. Przede wszystkim obóz koncentracyjny Gusen będzie odgrywał kluczową rolę w wypełnianiu naszej historycznej odpowiedzialności w przyszłości. 

Pomiędzy końcem 1939 r. a majem 1945 r. w Gusen uwięziono ponad 71 000 osób z ponad 30 krajów. Przez długi czas Gusen był największym obozem koncentracyjnym na terytorium Austrii. Większość budynków już dziś nie istnieje. Dlatego też rząd federalny daje teraz przykład pamięci i upamiętnienia, ponieważ należy wziąć pod uwagę międzynarodowe znaczenie tego miejsca pamięci. W ten sposób rząd federalny bierze na siebie historyczną odpowiedzialność - tak, aby "nigdy nie zapomnieć" stało się również "nigdy więcej". 

Cytat z wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Gerharda Karnera: "Historycznym obowiązkiem Republiki jest pamiętać o narodowosocjalistycznych masowych mordach na terytorium Austrii, cierpieniu ofiar i przynależności części ludności austriackiej oraz przekazywać wiedzę o tym przyszłym pokoleniom". 

Standard

Główny plan rozbudowy miejsca pamięci obozu koncentracyjnego Gusen ukończony

W przyszłości powstaną trzy centralne obszary, których ukończenie planowane jest za osiem lat

Markus Rohrhofer 

12 października 2023 r., 13:00   

Wiedeń - Centrum wydarzeń Aktivpark w St. Georgen an der Gusen w Górnej Austrii jest tego wieczoru wypełnione po brzegi. W programie nie ma jednak ani rozrywki kulturalnej, ani sportowej. Obywatele tej niewielkiej społeczności zasiedli przy dużych stołach i skupili się na szczegółowym rysunku planu. A dokładniej: planu generalnego.

1.Skuteczne uczestnictwo obywateli

Jest to wynik projektu, który trwał około dwóch lat i był napędzany chęcią ponownego przemyślenia upamiętnienia. Podstawą do przeprojektowania miejsca pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen był zakrojony na szeroką skalę proces partycypacji obywatelskiej.

Prawdopodobnie było to w dużej mierze spowodowane sytuacją na miejscu. W przeciwieństwie do pomnika w Mauthausen, który znajduje się z dala od rzeczywistego miejsca, nowe życie wyrosło na przesiąkniętej krwią ziemi w St. Georgen i Langenstein. Dziś pozostałości Gusen są w dużej mierze pokryte osadnictwem i strukturami przemysłowymi. Niektóre ścieżki i kanały nadal podążają historycznym przebiegiem ścieżek w obozie. Tam, gdzie niegdyś mordowano więźniów, obecnie żyją ludzie i toczą swoje codzienne życie.

Pod przewodnictwem konsorcjum Art:Phalanx Kultur & Urbanität oraz Heri & Salli Architekten do dyskusji zaproszono przedstawicieli wszystkich istotnych grup - obywateli, stowarzyszeń ofiar, naukowców. Wywiady z interesariuszami, wydarzenia informacyjne i warsztaty zostały wykorzystane do zebrania i powiązania istotnych szczegółów.

Przedstawiony obecnie plan generalny - teren byłego obozu koncentracyjnego obejmuje 68 000 metrów kwadratowych - przewiduje trzy centralne obszary w przyszłości: Dla obszaru "Appellplatz" planowana jest centralna strefa przylotów. W tym celu proponowany jest nowy budynek na terenie dawnego "ogrodu ozdobnego", dla byłych i nadal istniejących koszar SS zalecane są oferty mediacji tematycznych, ale powinna również pozostać "przestrzeń dla pustki". W przypadku tak zwanej "Schotterbrecher" (kruszarki żwiru), pomysł polega na udostępnieniu części parteru i piwnicy. Na terenie bezpośrednio przed "kruszarką tłucznia" plan generalny przewiduje "Pokój ciszy" jako nowy budynek.

2.Planowane otwarcie galerii

Istniejący pomnik ma otrzymać nowe warunki dostępu, a wystawa ma być na nowo kuratorowana. Ponadto istniejący parking ma zostać przeniesiony, a łąka przed pomnikiem będzie w przyszłości funkcjonować jako strefa spotkań.

Trzecim obszarem jest dawna galeria "Bergkristall". Dawna podziemna nazistowska zbrojownia jest obecnie otwarta dla szerokiej publiczności tylko przy specjalnych okazjach, takich jak dni pamięci. W tym miejscu ma powstać nowy portal wejściowy i możliwość stałego zwiedzania przynajmniej części obiektu.

W każdym razie rozpięcie łuku pamięci na całym rozległym obszarze będzie wyzwaniem planistycznym. Oprócz rozwiązania czysto komunikacyjnego, odwiedzający będą prawdopodobnie potrzebować czerwonej nitki w drodze przez teren byłego obozu koncentracyjnego. Konkretnie, istnieją plany, aby trasa kolei, która biegła między obozem a tunelami, była widoczna poprzez wystawę lub interwencję - i w ten sposób stworzyć połączenie między obszarami pamięci.

Po wojnie upamiętnienie koncentrowało się na byłym głównym obozie Mauthausen. Gusen było coraz bardziej zapomniane. Jednak szczególnie w ostatnich latach krytyka tego scentralizowanego upamiętnienia stawała się coraz głośniejsza. Zwłaszcza Polska - ojczyzna wielu ofiar - naciskała na bardziej godne upamiętnienie.

W maju 2021 r. Republika podjęła decyzję o zakupie obszaru wejściowego do systemu tuneli Bergkristall w St. Georgen, dwóch baraków administracyjnych SS, kruszarki kamienia i części placu apelowego w Langenstein. Od 2024 r. obszary te staną się oficjalnie własnością Miejsca Pamięci Mauthausen, wyjaśnia jego dyrektor Barbara Glück. Od 2026 r. działania związane z kształtowaniem krajobrazu i budową mają odbywać się na podstawie konkursu na projekt.

Glück spodziewa się, że wdrożenie zajmie osiem lat, ale niektóre obszary powinny być gotowe wcześniej. Najważniejszą kwestią, która pojawiła się podczas procesu partycypacji, była potrzeba zapewnienia "dobrej współpracy między ludnością a odwiedzającymi miejsce pamięci", wyjaśnili odpowiedzialni podczas prezentacji. Intencją nie było stworzenie "Mauthausen II": Gusen powinno stać się międzynarodowym miejscem pamięci i być postrzegane jako uzupełnienie miejsca pamięci w Mauthausen. Przyszłe miejsce pamięci powinno w równym stopniu reprezentować wszystkie grupy ofiar. Szczególnie młodzi ludzie są postrzegani jako ważna grupa docelowa. "Jesteśmy jeszcze daleko od końca drogi, teraz naprawdę zaczynamy. Wchodzimy w fazę realizacji. Ale jest to prawdopodobnie jeden z największych projektów upamiętniających w Austrii", mówi z przekonaniem dyrektor Gedenkstätte Glück.

3.Zapomniany bliźniak z Mauthausen

Obóz koncentracyjny Gusen został zbudowany przez więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen w grudniu 1939 roku. Od maja 1940 r. istniał jako obóz filialny. Do wyzwolenia w maju 1945 r. więziono w nim 71 000 więźniów z prawie 30 krajów. Ponad połowa z nich nie przeżyła uwięzienia. Ogromnym kosztem krwi więźniowie obozu koncentracyjnego Gusen II w St. Georgen musieli zbudować podziemny kompleks tuneli, w którym naziści prowadzili tajną produkcję zbrojeniową pod kryptonimem "Bergkristall".

Oprócz Mauthausen, Gusen był jedynym obozem w Rzeszy Niemieckiej z "poziomem obozowym III". Dla więźniów oznaczało to "eksterminację poprzez pracę" w kamieniołomach i podziemnych tunelach. 

Der Standard - Komentarz

Próba ponownego przemyślenia upamiętnienia za pomocą zakrojonego na szeroką skalę procesu partycypacji obywatelskiej jest odważnym krokiem

Komentarz: Markus Rohrhofer 12 października 2023, 13:00 

Przez dziesięciolecia była to celowa praktyka: oficjalna Austria skoncentrowała "Nigdy więcej" w miejscu pamięci Mauthausen. Bezpośrednio sąsiadujące miejsca St. Georgen an der Gusen i Langestein zawsze były postrzegane jako mające niewielką wartość upamiętniającą. Tak dla ciszy stworzyło miejsca, które są symbolem austriackiego sposobu radzenia sobie z najciemniejszymi rozdziałami własnej historii: represjonowanie, zapominanie - dosłownie pozwalanie trawie rosnąć nad sprawą. Topografia terroru została bezrefleksyjnie wchłonięta przez wiejską idyllę. Przeszkadzało jedynie zaangażowanie małych lokalnych stowarzyszeń, które zawsze podtrzymywały pamięć.

Próba ponownego przemyślenia upamiętnienia w obliczu ogromnego muru odrzucenia, strachu, sceptycyzmu i braku zainteresowania już sama w sobie jest odważnym krokiem. Zrobienie tego w kontekście zakrojonego na szeroką skalę procesu partycypacji obywatelskiej idzie o krok dalej. Przeniosłeś pamiętanie na zupełnie nowy poziom. Na historyczne miejsce nie nałożono gotowej koncepcji, nie zastosowano upamiętniającej kosmetyki.

Po raz pierwszy wysłuchano obaw, lęków, ale także pomysłów wszystkich interesariuszy. Trawa została skoszona, twarda skorupa została zdrapana ze starych ran. Czasami może to boleć, ale jest to podstawa trwałego pomostu między przeszłością a przyszłością. Nowe życie w pamięci tysięcy ofiar nazistowskiej machiny zbrodni. (Markus Rohrhofer, 12.10.2023)

Prasa:

Upamiętnienie w byłym obozie koncentracyjnym Gusen powinno być odpowiednio zorganizowane

BERNHARD MÜHLEDER 11.10.2023 o 08:34 

W obozie koncentracyjnym w Górnej Austrii uwięziono około 71 000 osób, z których 36 000 zmarło. Republika kupiła ziemię na terenie byłego obozu koncentracyjnego, gdzie ma powstać nowo zaprojektowany pomnik.

W ciągu ostatnich dwóch lat Republika Austrii zakupiła grunty na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen w Langenstein. Pod auspicjami Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen opracowano plan generalny, który posłuży jako podstawa do jednego lub kilku konkursów na przeprojektowanie przyszłego miejsca pamięci. Wyniki zostaną zaprezentowane w środę wieczorem.

W latach 1938-1945 około 190 000 osób zostało uwięzionych w obozie koncentracyjnym Mauthausen i jego ponad 40 podobozach; około 90 000 nie przeżyło. Gusen był oficjalnie tylko podobozem, ale w niektórych latach liczba zmarłych była tam znacznie wyższa niż w głównym obozie. Dziś przyjmuje się, że 

 

w Gusen internowano 71 000 więźniów z prawie 30 narodowości, z których około 36 000 zmarło. Warunki tam panujące były szczególnie ciężkie. Więźniowie musieli budować system tuneli dla przemysłu zbrojeniowego pod maskującą nazwą "Bergkristall". Kiedy armia amerykańska dotarła do obozów Mauthausen i Gusen 5 maja 1945 r., wielu więźniów było tak osłabionych, że zmarli w ciągu kilku dni i tygodni po wyzwoleniu.

 

Zapomniany

 

Podczas gdy centrum byłego głównego obozu Mauthausen zostało przekazane Republice Austrii w 1947 r. pod warunkiem wybudowania pomnika i od tego czasu upamiętnienie koncentruje się na tym miejscu, podobóz Gusen coraz bardziej popadał w zapomnienie. Po wyzwoleniu obóz został zburzony i wybudowano budynki mieszkalne. Większość terenów byłego obozu jest obecnie własnością prywatną i została strukturalnie zmieniona. Sowieci próbowali wysadzić kompleks tuneli, co udało się tylko częściowo. Na początku XXI wieku pozostałości zostały częściowo zasypane ze względów bezpieczeństwa i zachowała się tylko jedna czwarta oryginalnego terenu. Jego część jest otwarta dla zwiedzających.

 

Jednak fakt, że tylko niewielki pomnik upamiętniał ofiary, wywołał rosnącą krytykę. W szczególności Polska - ojczyzna wielu ofiar - naciskała na bardziej godne upamiętnienie, a nawet chciała wykupić sam teren. W latach 2021/22 Rzeczpospolita nabyła kilka działek na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen I. Znajdują się na nich dwa dawne budynki SS, kruszarka tłucznia, w której produkowano tłuczeń torowy, oraz części dawnego miejsca apelu. Podobnie Austria nabyła działkę w obszarze wejścia do systemu tuneli "Bergkristall" w St. Georgen an der Gusen.

 

"Miejsce komunikacji

 

Opracowany obecnie plan generalny ma stanowić podstawę konkursu na projekt przyszłego miejsca pamięci. W jego opracowanie zaangażowani byli ocaleni, a także międzynarodowe, krajowe i regionalne inicjatywy upamiętniające, przedstawicielstwa dyplomatyczne państw-ofiar oraz lokalna ludność. Plan opiera się na licznych wywiadach i warsztatach. Ważną kwestią, która pojawiła się w tym procesie, była potrzeba zapewnienia "dobrego współistnienia między miejscową ludnością a odwiedzającymi miejsce pamięci". Przyszły pomnik powinien w równym stopniu reprezentować wszystkie grupy ofiar, być międzynarodowy, międzykulturowy i międzyreligijny, być "miejscem nauki o współczesnej historii" i "miejscem komunikacji". Należy unikać interpretacji z czysto austriackiej perspektywy. Nie należy skupiać się na narodowości ofiar, ale na ich indywidualnej tożsamości. Celem jest odwołanie się w szczególności do młodych ludzi i dążenie do interdyscyplinarnego podejścia do edukacji.

 

Istniejące pozostałości strukturalne powinny zostać zabezpieczone i uwidocznione, a tunele powinny stać się bardziej dostępne. Rekonstrukcja tego, co zniknęło - odbudowa struktur obozu koncentracyjnego, że tak powiem - jest jednak odrzucana; można tu wykorzystać media cyfrowe, aplikacje, wirtualną rzeczywistość itp. Często wspominano również o pragnieniu stworzenia chronionego miejsca odosobnienia ("miejsca ciszy"), pewnego rodzaju parku jako miejsca spotkań, noclegu dla zagranicznych gości i dobrej dostępności publicznej. Mauthausen i Gusen powinny być postrzegane jako całość; niektórzy respondenci sugerowali również zmianę nazwy na "Miejsce Pamięci Mauthausen-Gusen". Należy nadal dążyć do zakupu dawnego Jourhaus - dawnej bramy do kompleksu obozowego Gusen I, która jest nadal używana jako prywatna rezydencja.

 

Volksblatt Górnej Austrii

 

Upamiętnienie obozu koncentracyjnego w Gusen ma być odpowiednio zaprojektowane

 

11 października 2023 r. 

 

W ciągu ostatnich dwóch lat Republika Austrii zakupiła grunty na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen w Langenstein. W ramach procesu partycypacyjnego pod auspicjami Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen opracowano plan generalny, który ma służyć jako podstawa do jednego lub kilku konkursów na przeprojektowanie przyszłego miejsca pamięci. Minister spraw wewnętrznych Gerhard Karner (ÖVP) mówił o "historycznej decyzji" po posiedzeniu Rady Ministrów w środę.

 

Zakotwiczenie zakupu byłego podobozu w ustawie o miejscach pamięci i jego dalszy rozwój były również częścią programu rządowego, przypomniał Karner po posiedzeniu rządu. Minister spraw wewnętrznych przedstawi w czwartek plan działania w tej sprawie. W każdym razie jest to projekt, "który rozciągnie się na wiele lat".

 

W 2024 r. zakupiony teren stanie się własnością Miejsca Pamięci Mauthausen, poinformowała jego dyrektor Barbara Glück podczas wstępnej prezentacji planu generalnego w środę wieczorem w St. Georgen an der Gusen. Od 2026 r. działania związane z kształtowaniem krajobrazu i budową mają odbywać się na podstawie konkursu na projekt. Oczekuje, że wdrożenie zajmie osiem lat, ale niektóre obszary powinny być gotowe wcześniej.

 

Przyszłe miejsce pamięci jest podzielone na trzy obszary: obszar wokół dawnego placu apelowego, tunele i pomnik. Dla obszaru "Appellplatz" plan generalny proponuje strefę przyjazdu i oferty edukacyjne. W tym celu rozważany jest nowy budynek na terenie dawnego "ogrodu ozdobnego"; w przypadku koszar SS zaleca się oferty edukacyjne dostosowane do miejsca i tematu, ale powinna również pozostać "przestrzeń dla pustki". W przypadku "kruszarki balastu" dostępne będą tylko odsłonięte części na parterze. Trasa tramwaju, który kursował między obozem a galeriami, ma zostać uwidoczniona poprzez wystawę lub interwencję. Istniejący pomnik otrzyma nowe warunki dostępu, a wystawa będzie na nowo kuratorowana. Rozważamy przynajmniej częściowe udostępnienie galerii.

 

W ramach procesu partycypacyjnego obejmującego wywiady z zainteresowanymi stronami, wydarzenia informacyjne, warsztaty itp. od połowy 2022 r. pracowano nad planem generalnym, który ma teraz stanowić podstawę do dalszego szczegółowego planowania. W jego opracowanie zaangażowani byli ocaleni, a także międzynarodowe, krajowe i regionalne inicjatywy upamiętniające, przedstawicielstwa dyplomatyczne państw-ofiar oraz lokalna ludność. Ważnymi kwestiami, które pojawiły się w tym procesie, były potrzeba zapewnienia "dobrej współpracy między lokalną ludnością a odwiedzającymi miejsce pamięci", że Gusen powinno stać się międzynarodowym miejscem pamięci i być postrzegane jako uzupełnienie Mauthausen. Przyszłe miejsce pamięci powinno w równym stopniu reprezentować wszystkie grupy ofiar; młodzi ludzie są postrzegani jako ważna grupa docelowa. Konieczna będzie również koncepcja ruchu drogowego.

 

W obozie koncentracyjnym Mauthausen i jego ponad 40 podobozach w latach 1938-1945 uwięziono około 190 000 osób; około 90 000 nie przeżyło. W podobozie Gusen, gdzie internowano 71 000 więźniów z prawie 30 krajów, z których około 36 000 zmarło, warunki były szczególnie ciężkie. Więźniowie musieli budować system tuneli dla przemysłu zbrojeniowego pod maskującą nazwą "Bergkristall". Po wyzwoleniu obóz został rozebrany i wybudowano w nim budynki mieszkalne. Sowieci próbowali wysadzić kompleks tuneli, co udało się tylko częściowo.

 

Po wojnie upamiętnienie koncentrowało się na centrum byłego głównego obozu Mauthausen. Gusen było coraz bardziej zapomniane. W ostatnich latach wywołało to rosnącą krytykę. W szczególności Polska - ojczyzna wielu ofiar - naciskała na bardziej godne upamiętnienie. W latach 2021/22 Republika Austrii nabyła kilka działek na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen I. Na tym terenie znajdują się dwa dawne budynki SS, kruszarka żwiru i części dawnego miejsca apelu. Austria zakupiła również działkę w obszarze wejścia do systemu tuneli "Bergkristall" w St. Georgen an der Gusen. Jednak "Jourhaus", dawny obszar wejściowy do obozu, jest nadal własnością prywatną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jest najnowsza informacja z MKM w sprawie Gusen

 

 

W obecności licznych uczestników wieczorem 11 października 2023 r. w St. Georgen an der Gusen odbyło się zamknięcie procesu partycypacyjnego w sprawie rozbudowy pomnika obozu koncentracyjnego w Gusen. W procesie, który trwał ponad półtora roku, regionalne, krajowe i międzynarodowe grupy interesu mogły podzielić się swoimi oczekiwaniami i życzeniami dotyczącymi nowego miejsca pamięci oraz wspólnie je omówić.

Wyniki podsumowano w raporcie końcowym i uwzględniono w planie zagospodarowania przestrzennego przyszłego projektu miejsca pamięci. Niniejszy plan generalny został zaprezentowany 12 października 2023 r. przez dyrektora Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen Barbarę Glück i Ministra Spraw Wewnętrznych Gerharda Karnera wraz z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Mauthausen Guyem Dockendorfem oraz burmistrzami gmin St. Georgen an der Gusen i Langenstein, Andreas Derntl i Christian Aufreiter.

Raport końcowy i plan generalny, a także szczegółowa analiza danych są teraz dostępne do pobrania na stronie internetowej gusen-memorial.org .
Endbericht und Masterplan zur Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Gusen - KZ-Gedenkstätte Gusen (gusen-memorial.org)

Nagranie transmisji na żywo z wydarzenia zamykającego oraz zdjęcia z procesu uczestnictwa będą na bieżąco dodawane tutaj: Abschluss Beteiligungsprozess KZ-Gedenkstätte Gusen - Aktuell - KZ-Gedenkstätte Gusen (gusen-memorial.org)

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem prasowym APA:

Beteiligungsprozess zur Erweiterung der KZ-Gedenkstätte Gusen abgeschlossen | KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Pomnik Mauthausen, 12.10.2023 (ots.at)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Pana Mariusza Twardowskiego koordynatora projektu „Szacunek i Pomoc” UDO

 

 

Szanowni Państwo !

Dzisiejsze spotkanie(5.10.2023 r.) w Zespole Szkół przy ul. Urbanistów na Ochocie zdominował jedno wydarzenie:

98 urodziny Stanisława Zalewskiego - Prezesa  Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
Pan Stanisław oprócz serdecznych życzeń obdarowany był kwiatami i upominkami - godnymi wieku Jubilata.
 Dyrektor Szkoły (ZSz 26) Pan Roman Marciniak pirwszy złożył życzenia i powrócił do obowiązków szkolnych . Pani Halina Grabowska - została dłużej. Serdeczna i  wieloletnia znajomość z Jubilatem widoczna była w spotkaniu z Burmistrz UDO Dorotą Stegienka . Radna UDO  Pani Barbara Laszczkowska miała po raz pierwszy okazję  poznać  Jubilata i usłyszeć niezwykle  wypowiedzi o sensu życia.
Prezes Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen Pan Jacek Tarasiewicz  poruszył bardzo ciekawy temat  dotyczący kwestii przekazywania wiedzy historycznej  młodemu pokoleniu, jak i ograniczeniom z jakimi związki kombatanckie się borykają .
Wspaniałe przemówienie Pana Stanisława zostało nagrane prze zemnie. Jego  doświadczenie życiowe , poruszane zagadnienie filozoficzne   zaskakują mnie ostatecznie  w jego syntetycznych wnioskach i radach.  

No i oczywiście było zaśpiewane 200 lat dla sedziwego Jubilata.
                                                                                               

Mariusz Twardowski

kl.5.10.2023

 

 

 

 

 

 

kl.5.10.2023. 1

kl.5.10.2023.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kl.5.10.2023.4 

 kl.5.10.2023.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wrześniu 2015 r. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę ustanawiającą dzień 2 października  DNIEM PAMIĘCI OFIAR CYWILNEJ LUDNOŚCI     POWSTAŃCZEJ WARSZAWY; w związku z tym członkowie klubu 2 października na Cmentarzu na Woli  przy   Pomniku Powstańców Warszawy spotkali sie aby  uczcić  Ofiary Cywilnej Ludności Warszawy chwilą zadumy, krótką modlitwą,  zapaleniem zniczy i złożeniem  kwiatów.
 
 
 5.10.2023 wol.2
 
 

 5.10.2023 wol3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
1. zgodnie z klubową tradycją, w dniu 1 pażdziernika 2023 (niedziela) o godz. 19.oo spotykamy się w Kościele św.Anny  na Krakowskim       Przedmieściu w celu wzięcia udziału w nabożeństwie różańcowym  w intencji naszych kolegów -  obozowych kombatantów;
 
2. We wrześniu 2015r. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę ustanawiającą dzień 2 pażdziernika  DNIEM PAMIĘCI O CYWILNEJ LUDNOŚCI     POWSTAŃCZEJ WARSZAWY; w związku z tym spotkajmy się 2 pażdziernika br. (poniedziałek) o godz. 17.oo na Cmentarzu na Woli  przy   Pomniku Powstańców Warszawy aby  ich uczcić  chwilą zadumy, krótką modlitwą,  zapaleniem zniczy i złożeniem  kwiatów.
 
Gorąco zapraszamy do udziału w obu uroczystościach oraz o zabranie chust klubowych
 
Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.
 
 

 

 Dzięki Wojtkowi Topolewskiemu i kilkunastu lat walki o ten pomnik, nie tylko Klub Byłych Więźniów Mauthausen-Gusen składają wieńce pod tym pomnikiem.

 WOLSKI COP

 

 

 

 

1 września 2023 r grupa członków Klubu Mauthausen - Gusen złożyła wieniec na Pawiaku przy tablicy poświęconej byłym więźniom obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

pow.1.09.23.1

pow.1.09.23.2

pow.1.09.23.3

pow.1.09.23.4

pow.1.09.23.5

 

 

1 sierpnia 2023 r. o godzinie 13 przy pomniku Powstańców Warszawy na cmentarzu na Woli złożono wieniec i zapalono znicze dla uczczenia pamięci osób wywiezionych do obozów koncentracyjnych po Powstaniu Warszawskim.

Należy przy tej uroczystości wspomnieć zasługi Prezesa Klubu Pana Jacka Tarasiewicza jak i kolegi klubowego Wojciecha Topolewskiego którzy doprowadzili po 15 latach do powstania tego pomnika mimo trudności jakie musieli pokonać.

wol1.23

wol2.23

 

 

 

 

 

 

Dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego które miało miejsce 1 sierpnia 1944 roku członkowie Klubu Mauthausen -Gusen w dniu 28 lipca 2023 (piątek) o godz. 12.00 złożyli wieniac i zapalili znicze przy Pomniku Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Powązkach Wojskowych 

 powąz 28.07

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
w związku ze zbliżającymi się rocznicami :
 
1. Wybuchu Powstania Warszawskiego spotkamy się 28 lipca 2023 (piątek) o godz. 12.00 przy Pomniku Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Powązkach Wojskowych  oraz 1 sierpnia 2023 (wtorek) o godz. 13.00 przy pomniku Powstańców Warszawy na cmentarzu na Woli;
 
2. Rocznica Wybuchu II wojny światowej  spotkamy się 1 września 2023 (piątek) o godz. 13.00 na Pawiaku przy tablicy dot. KL Mauthausen
 
    aby uczcić te rocznice chwilą zadumy , krótką modlitwą, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.
 
    Prosimy o zabranie chust klubowych.
 
    Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŻEGNANIE

Rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen-Gusen pożegnali Pana Włodzimierza Koźmińskiego… W okresie od 4.09.1944 do 5.05.1945 przebywał w obozie Mauthausen-Gusen ( numerem 95 302). Pożegnaliśmy Pana Włodzimierz w dniu 12 lipca 2023 , na Cmentarzu Bródnowskim. Odszedł w wieku 99 lat. Dlaczego zaznaczam  wiek zmarłego??

Otóż spotykam się  coraz częściej ze zjawiskiem spłycenia wiedzy o II Wojnie Światowej, a w szczególności o  ludobójstwie,  metodach eksterminacji przez okupantów obywateli polskich. Nie jestem pewien , czy to wynik samej tylko zmiany pokoleń?

Gdyby nie Ś.P. pisarze; Grzesiuk , Herling- Grudziński , Kirchmayer czy Dr. Ossowska  i  ich książki - dokumenty , to pamięć wydarzeń topniała by szybciej.. Zarówno obozy  niemieckie jaki łagry sowieckie były czymś , nie tylko odbierającym życie więźniowi,  lecz przede wszystkim mechanizmami łamiącym  człowieczeństwo… Zwycięstwem prawdziwym każdego przeciwnika - agresora, jak uczy historia -  jest też pozbawienie pokonanych  pamięci przeszłości .  Dlatego otaczajmy szacunkiem i pomocą organizacje kombatanckie, środowiska dbające o Pamięć!

Zamieszczam fot. Z pożegnania.

koź1

koź2

koź3

koź4

koź5

 

Moje prywatne wrażenie ; ... Pan Włodzimierz Koźmiński doczekał się rodziny, potomków. I mógł mieć satysfakcję , iż przeżył oprawców. )

 

R.I.P

Mariusz Twardowski

 

 

 

 

 

R.I.P

 

 

Koleżanki i Koledzy,
 
z przykrością informujemy, że wieku 99  lat zmarł nasz kolega klubowy  WŁODZIMIERZ KOŹMIŃSKI.
W okresie od 5.09.1944 do 5.05.1945 przebywał w obozie Mauthausen-Gusen  z numerem 95 302 najpierw na kwarantannie, a później przeniesiony został do podobozu w Wiener Neudorf. Po ewakuacji podobozu przeniesiony został do obozu Mauthausen.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 lipca 2023r. (środa) o godz. 12.00 w Kościele Drewnianym na Bródnie.
 
Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja naszego kombatanckiego opiekuna z ramienia Dzielnicy Ochota ze spotkania o godz. 10.oo 22 czerwca 2023r. w siedzibie Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

 

W Zespole Szkół  nr 26  przy ul. Urbanistów w sali Klubu Byłych Więźniów Politycznych  KL Mauthausen – Gusen odbyło się dzisiaj spotkanie środowiska Klubu i zaproszonych gości .

Prawdę mówiąc nie wiem czy w przypadku takich spotkań  właściwy jest termin „gości” ( bo  stały kontakt i częsta pomoc) i  dla spotkania określenie  ; „roboczo – przyjacielskie”..
Waga sprawa poruszanych  na spotkaniu była spora, tematy poważne przygotowane wcześniej .

Na  spotkanie Klubu przybyli; Min. Jan Kasprzyk,  Wice Burmistrz Ochoty- Sławomir Umiński ,  Dyr. Szkoły nr 26 Roman Marciniak i opiekunka kombatanckich sal- Pani Halina Grabowska ..Jeszcze  osoby z dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego, obecny był  Prezes Stanisław Zalewski (Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych), przedstawicielka WSZ Ochota Pani Katarzyna Kustra .. Goście z Białegostoku ( środowisko kombatanckie), przewodniczący Rady Ochoty – Krzysztof Wojciechowski..

Wygłoszone przez Prezesa Klubu  Jacka Tarasiewicza sprawozdanie z pobytu w Austrii. Zwięzła relacja  ukazała ogrom pracy organizacyjnej i problemy dysponowania  funduszami. Były podziękowania za pomoc finansową dla Ministra  i innych podmiotów.
Następnie na poważnie zaczęła się rozmowa o przyszłości,  nowych formułach pracy Klubu nad utrzymaniem w pamięci pokoleń historii KL Mauthausen – Gusen;  udziału szkolnej młodzieży, sytuacji politycznej w Austrii, możliwościach współpracy z ministerstwami w Polsce, honorowaniu zagranicznych działaczy społecznych – pracujących dla polskich spraw …
Mocne credo funkcji wyjazdów młodzieży - to wypowiedź dyr. ZSz nr 26 , która korelowała z oceną takiego programu historycznego kształcenia młodzieży  Ministra Jana Kasprzyka.
Mowa była  o funduszach pieniądzach , terminach.  Wice burmistrz Ochoty nolens volens został wprzęgnięty w tryby organizacyjne przyszłych akcji rocznicowych wyjazdów  i złożył obietnice pomocy..
Klub wręczył na znak szacunku za współpracę piękna imienną  plakietę Ministrowi.  A dla pozostałych gości – słodycze prosto z Wiednia.
„ AMEN!” Tak podsumował wypowiedzi tej oficjalnej części spotkania Prezes Stanisław  Zalewski…

I wyjaśnił;  „Jako osoba wierząca , podkreślam , że słowo AMEN! ma znaczenie w tłumaczeniu ; – niech tak się stanie !”
Wszystkim  jak zwykle z fotografii na ścianie sali przyglądali się Ci co już odeszli, a poobozowe życie poświęcali pracy i upowszechnianiu wiedzy o tamtym czasie.  Zobowiązują nas do pamiętania  KL Mauthausen -Gusen, Auschwitz, Stutthof ...

 


Mariusz Twardowski

spot 06.23.6

 spot 06.23. 5

spot 06.23.7

spot 06.23. 8

spot.06.23.9

spot.06.23.10

spot.06.23.12

spot.06.23.13

spot.06.23.14

 

 

 

 

14 czerwca 2023 r. Uroczystości na Pawiaku

Na Pawiaku spotkanie – uroczystość  upamiętniająca rocznicę pierwszego transportu więźniów polskich do Auschwitz.  Słynnego transportu z Tarnowa…
Uroczystość co roku , jestem tam obecny. Teoretycznie  powinny się rutynowo odbywać te spotkania. Ale za każdy razem coś zadziwiającego ze strony organizatorów lub przemawiających.
Zaskakuje mnie czasem organizacyjna niewydolność kierownictwa Muzeum . Przerasta ich poza fetowaniem  nawet zapewnienie miejsc honorowych dla gości wiekowych zasłużonych.. ( zauważyłem spóźnionego p. Żukowskiego i podprowadzałem do miejsca siedzącego do innych podrywały się osoby niewiele młodsze od seniorów ..).Oddelegowanie pracownika , który by bohaterów rozprowadził , doprowadził od bramy- przerasta . No a parę butelek z wodą dla najstarszych (dawniej były) – przydałoby się. Zaskakujące rutynowe pozdrowienie Muzeum do „ nieobecnych” .. A z np. z podsłuchanej rozmowy na uroczystości  okazało się „ktoś nie zaprosił’ . Nie było w tym roku '‘Strzelca”, harcerzy .. I standardowo władz Miasta we  właściwej „randze” . Z parlamentu- „prawa strona”i „KO” chyba pierwszy raz tak oficjalnie. , Ochota zaprezentowana. I wojsko.. na wysokości zadania.
Poza tym uroczystość godna i słuszna .

Co zaskoczyło mnie pozytywnie:

- z Ochoty przybyli przedstawiciele Rady Seniorów. Znicze pod tablicami Muzeum Pawiaka zapalono.

- Klub Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthasen – Gusen z chustami , zaznaczył obecność Ochoty. Prezes Jacek Tarasiewicz- obecny.

- Przemówienie zwięzłe, dobitne historyczne i nawiązujące do  współczesności Min. Jana Kasprzyka, bardzo mocne i bez polemiczne.

- po ostatnich latach nieobecności – obecni Żydzi; zarówno z rabinatu jak i wyjątkowo ’ ambasador Izraela  Y. Livne w Polsce. Uwierzcie mi. Przy wielu zakrętach i dyskusjach o sprzecznościach, obrażaniu, czy fałszowaniu faktów dotyczących II W Ś.

     –   od lat nie wysłuchałem tak prawdziwego i słusznego przemówienia jak Izraelczyka. Ba, było całkowicie korelujące z tekstem naszego ministra.

- świetne teksty ze strony kościołów. Mam wrażenie , ze sytuacja geopolityczna budzi refleksje wszystkich.

- i najważniejsze : Prezes Stanisław Zalewski ! Co roku czekam  na jego słowa, na aspekt filozoficzny rozważań o historii obozów, o naszych obowiązkach wobec Państwa i narodu. I jak winno się żyć… Nie wiem, jak pozyskam, czy wyżebrzę od Pana Stanisława teksty sprzed lat i tegoroczny. To są wypowiedzi -perły, wskazujące właściwe postawy człowieczeństwa. Może Prezes J. Tarasiewicz z klubu  mi pomoże. To materiał do przemyśleń, jak znalazł dla ucznia przed maturą i studenta..

paw 1.06.23

paw 2.6.23

paw 3.6.23

paw 4.6.23

paw 5.6.23

paw 6.6.23

paw 7.6.23

paw 8.6.23

paw 9.6.23

paw 10.6.23

paw 11.6.23

paw 12.6.23

paw 13.6.23

paw 14.6.23

paw 15.6.23

 

Jest to sprawozdanie i przemyślenia pana Mariusza Twardowskiego z uroczystości na Pawiaku.

Po uroczystościach na Pawiaku składano wieńce i zapalono znicze na Powązkach Wojskowych pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

 pow.woj. 6.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka „ Mauthausen 2023 ”

 

Pielgrzymka odbyła się w dniach od 4 maja 2023 r. do 10 maja 2023 r. dzięki wsparciu finansowym Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

4 maja 2023 r. o godzinie 10.00 nastąpił wyjazd uczestników Pielgrzymki z Warszawy.

23.05.1 

 Do Cieszyna dotarliśmy o godzinie 16 -tej gdzie w Hotelu "Liburnia" zostaliśmy zakwaterowani, a po kolacji odpoczywaliśmy przed jutrzejszym dniem i jazdą do Austrii.

5 maja po śniadaniu o godzinie 8.00 wyruszyliśmy w kierunku miejscowości Linz gdzie znajdował się podobóz Linz III. 

O godzinie 15-tej pod obeliskiem upamiętniającym więźniów którzy zginęli na ziemi austriackiej złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

IMG 2446

 O 16 przyjechaliśmy do hotelu "Waldheimat" w Gallneukirchen. Po zakwaterowaniu i krótkim wypoczynku zeszliśmy do znanej restauracji na obiadokolację.

Po kolacji udaliśmy się do hotelu aby wypocząć gdyż 6 maj zapowiadał się bardzo pracowicie. 

6 maja po sniadaniu wyruszyliśmy do Ebensee.

Najpierw zwiedziliśmy sztolnię, a pod tablicą ufundowaną przez polskich więźniów złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

IMG 0181

 IMG 0193

IMG 0229

IMG 0271

 

 Kolejny punktem naszego programu w Memoriale Ebensee było złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikami polskimi.

IMG 0357

IMG 0339

 

DSC 0074 Maciej Foks

DSC 0041 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

Następnym miejscem do którego udaliśmy się był zamek Hartheim. Przepiekna budowla w czasach panowania nazistów w Austrii spełniała rolę miejsca "eutanazji" w ramach akcji T4 głównie pensjonariuszy zakładów opiekuńczych . Jednak było to też miejsce uśmiercania więźniów obozów koncentracyjnych.

Byliśmy też świadkami uroczystego przekazania tablicy upamietniającej śmierć krewnego Pani Anny Kierzkowskiej-Tokarskiej

 

 zdjęcie wyk.©Maciej FoksDSC 0091 Maciej Foks

DSC 0111 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 Program pielgrzymki przewidywał nastepnie składanie wieńców w miejscu szczególnym dla Polaków - Bergkristall

IMG 2517

 O godzinie 17-tej w sobotę (6 maja) tradycyjnie rozpoczęły się uroczystości w Memoriale Gusen. Było składanie kwiatów i zapalenie zniczy ku czci zamordowanych w KL Gusen.

DSC 0279 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0284 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks 

 DSC 0293 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0300 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0309 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

Po zakończeniu uroczystości w Gusen  nasza grupa udała się na obiadokolację i  podsumowaliśmy napięty program dzieląc się wrażeniami z dnia dzisiejszego. 

Niedziela (7.05) obejmowała uroczystości centalne w Mauthausen, zwiedzanie z przewodnikiem po terenie gdzie funkcjonował obóz Gusen oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniajacego obóz Gusen III dlatego wiedzieliśmy, że trzeba wypocząć przed niedzielnymi uroczystościami.

 W dniu 7 maja pośniadaniu wyjechaliśmy do KL Mauthausen. 

Najpierw złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0631 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks 

 DSC 0648 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

 

 

 

DSC 0682 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

Te zdjęcie ma szczególne znaczenie dla naszej społeczności klubowej gdyż z nami jest Pani Martha Gammer.

Od godziny 11 -tej rozpoczęły się uroczystości centralne upamietniające wyzwolenie Mauthausen.

 DSC 0876 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

 

DSC 0896 Maciej Foks

 zdjęcie wyk.©Maciej Foks

DSC 0899 Maciej Foks

zdjęcie wyk.©Maciej Foks

Po zakończeniu przemarszu polskiej grupy pod pomnikiem polskim została odprawiona msza święta za dusze pomordowanych polskich patriotów.

maut pom1 

maut pom2 

 mautpom3

mautpom4

 Po mszy św. w Mauthausen pojechaliśmy do Gusen w celu zwiedzenia terenów które zostały odkupione przez władze austriackie i w przyszłości mają być zagospodarowane na cele edukacyjne.

gus sp1

gus sp2 

 gus sp3

Jedna z osób niosła portret Michała Szabuniewicza polskiego policjanta z PP zamordowanego w Gusen 21.07.1941 r ,było więcej portretów które niosły osoby z Polskiej Szkoły z Wiednia. Był to marsz organizowany przez Pana Iwanowskiego  z Mauthausen do Gusen.

 gus sp4

gus sp5 

gus sp5

 gus sp6

gus sp 7

gus sp 8

gus sp9

Po zakończeniu zwiedzania terenów w Gusen  pojechaliśmy złożyć kwiaty i zapałić znicze w miejscu gdzie funkcjonował obóz Gusen III.

gus3 1

gus3 2

Powrót do hotelu nastapił po godzinie 18-tej. Gdzie czekała na nas obiadokolacja. 

Poniedziałek 8 maja  w programie  było odwiedzenie  KL Melk. Gdzie złożono wieńce i zapalono znicze.

mel 2 23

mel 4 23

mel5 23

 Po uroczystościach w KL Melk udaliśmy się na Kahlenberg do kościoła pw. św Józefa aby złożyć wieniec i zapalić znicze.

 IMG 0928

 IMG 0930

 IMG 0934

 Następnie pojechaliśmy do hotelu gdzie po zameldowaniu i zjedzeniu obiadu udaliśmy się do Wiener Neudorf.

W starym ratuszu Wiener Neudorf uczestniliśmy w otwarciu wystawy polskiego grafika Dariusza Syrkowskiego oraz koncercie Doroty Jabłońskiej - Mazurek i Ignacego Wysockiego.

link do relacji - https://www.youtube.com/watch?v=BMQPZrIyluI

IMG 2817

IMG 2830

IMG 2833

IMG 2834

IMG 2841

IMG 2845

 

Po koncercie byliśmy przyjmowani przez władze miasta Wiener Neudorf w winiarni. Tak 

też w miłej atmosferze zakończyliśmy dzień 8 maja 2023 r.

 Dzień 9 maja 2023 był ostatnim dniem pobytu na ziemi austriackiej. 

O godzinie 9 tej miały miejsce uroczystości w Guntramsdorf . Były przemówienia złożenie  wieńców i zapalenie zniczy.

IMG 1012

IMG 1018 

IMG 2871 

 IMG 2880

IMG 2899 

 link do uroczysstości Gutramsdorf

https://www.youtube.com/watch?v=wZ9RtQF2Czo

Kolejnym miejscem uroczystości był pomnik w Wiener Neudorf (Eumigweg/Palmersstrasse)

Były przemówienia tak ze strony polskiej jak i austriackiej. Złożono wieńce i zapalono znicze a na koniec zrobiono pamiatkowe zdjęcie.

IMG 1020

IMG 1026

IMG 1029 

 IMG 1037

IMG 1043

IMG 1058

link do uroczystości

https://www.youtube.com/watch?v=XUXyWKi6xIM&t=1026s

Po zakończeniu uroczystosci w Wiener Neudorf władze miasta wydały uroczysty obiad dla naszej grupy.

IMG 1069

IMG 1076

Po obiedzie i serdecznych pożegnaniach wyjechaliśmy do Polski.

Do Cieszyna do hotelu LIBURNIA dotarliśmy przed 20 gdzie czekała na nas kolacja.

10 maja 2023 r po śniadaniu wyjechaliśmy do Warszawy i na placu Bankowym w Warszawie zakończyliśmy naszą PIELGRZYMKĘ MAUTHAUSEN 2023 zmęczeni i szczęśliwi ze spełnienia obowiązku wobec naszych krewnych którzy zostali na ziemi austriackiej.

 

 

 

 

Link z obchodów 78 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen  - 7.05.2023 r. 

 

https://tv.orf.a

t/program/orf3/orfiiilive492.html

 

Link do filmu ze spotkania Stanisława Zalewskiego  w dniu 5 maja 2023  w Parlamencie Austrii. .

 

https://tv.orf.at/program/orf2/gedenkvera102.html

 

 

 

Polecamy wpis Pani Burmistrz Patrycji Stegienki

https://www.facebook.com/100006188448697/posts/pfbid02wqfvK1tEpKyYyxnUYXGM14jckuW9LQmvHkxfPd9EbjAmQAYR6PRe2Vy9Ucypc8SQl/?sfnsn=mo

 

 

 

 

 

Korespondencja naszego Koordynatora ds. Kombatantów Mariusza Twardowskiego:


- Szanowni państwo
Dzisiejsze spotkanie na Cmentarzu Powązkowskim jest ostatnim przed wyruszeniem Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen z Warszawy w drogę do Austrii.
 
Niespożyta energia Prezesa Jacka Tarasiewicza, walka o każdy "grosz" umożliwiła kolejny raz możliwość złożenia hołdu męczonym i pomordowanym w systemie obozów KL Mauthausen - Gusen, spotkania międzynarodowego środowiska, wiernego przysiędze o pamięci wyzwolenia złożonej w 1945 roku.
 
Dzisiaj 02 maja przedstawiciele Klubu oraz Burmistrz Dorota Stegienka i W-ce Burmistrz Sławomir Umiński z Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota złożyli hołd, pokłonili się ofiarom III Rzeszy niemieckiej.Uczestnictwo władz Ochoty na spotkaniach rocznicowych stało się już normą.
Byłem już obecny na tych tradycyjnych spotkaniach. Smutno mi, że tylko w wyobraźni słyszę cudownie mądre przemówienia Prezesa Wojciecha Topolewskiego, że widzę wysoką sylwetkę Pana Leszka  górującą nad obecnymi  Paniami, uśmiechniętego Stasia Pokrzywę.
 
Po złożeniu  wieńcy i zapalaniu zniczy Prezes Klubu przypomniał dlaczego tak ważne sa te spotkania. Gdybym miał streścić, to nic ważniejszego  nie mógłbym zapisać
.." Data 05 maja 1945 roku  , godzina 17-ta , data wyzwolenia obozu i ta godzina -był dla naszych Kolegów , byłych więźniów,tak ważne że przez wiele lat spotkania odbywały się tylko o tej godzinie... i koniecznie 5 każdego miesiaca.
Dla nas ta data jest święta!"
 
Pamiętajmy.
 
Mariusz Piotr Twardowski
 
 pow.05.23 . 2

 

pow.05.23.3

pow 05.23.1

pow5.23.5

pow.5.23.6

pow.5.23.4

pow.05.23.7

pow.05.23.8

 

 

 

 

 

 

 

 Koleżanki i Koledzy, 
zbliża się 78. Rocznica wyzwolenia obozów  Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.
W związku z tym  członkowie Klubu Mauthausen-Gusen spotkają się w dniu 2 maja 2023r. o godz. 11.00 przy Mauzoleum na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i chwilą zadumy uczcić wszystkich więżniów KL Mauthausen-Gusen.
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

Otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci naszego kolegi Satanisława Krassowskiego.

Szanowni Państwo
ze smutkiem zawiadamiam o śmierci mojego Taty Stanisława Krassowskiego.Zmarł 16 kwietnia 2023 r.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 25 kwietnia 2023 o godzinie 13:20.
Potem Tata będzie pochowany do grobu rodzinnego na tymże cmentarzu.
Wiem ,że był aktywnym członkiem Stowarzyszenia, będę zobowiązany za przekazanie tej wiadomości innym.
 
stasinek

 

 

Koleżanki i Koledzy,
otrzymaliśmy wiadomość od rodziny zmarłego naszego Kolegi kombatanta KL Mauthausen-Gusen Pana Stanisława Leszczyńskiego, że w dniu 24 kwietnia 2023r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Kościele Dominikanów na Służewcu odbędzie się w Jego intencji msza św.
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

  W dniach 14 i 15 kwietnia br. W Gusen i Bergkristal odbyły się Warsztaty dotyczące przyszłości terenów i obiektów  odzyskanych po byłym obozie koncentracyjnym Gusen.

 

Ze strony polskiej wzięli udział: Monika Szmigiel -Turlej  - Dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, prof. Jan Rydel oraz Jacek Tarasiewicz - Prezes Klubu Bylych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen - Gusen i Wiceprezes CIM i Jan Tarasiewicz - członek Klubu Klubu Bylych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen - Gusen i CIM.

 

Przyszłość  przed nami. Dużo pracy, wszyscy, cała Europa chce aby to miejsce, GUSEN, na zawsze zostało w pamięci kolejnych pokoleń.  

 

gus2301

gus2302

gus2303

gus2304

gus2305

gus2306

gus2307

gus2308

gus2309

gus2310

gus2311

gus2312

gus2313

 

 

 

 

 

30. 03. 2023 Wielkanocne spotkanie Kluby Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen

relacja Pana Mariusza Twardowskiego

Szanowni  Państwo

Tak na szybko – po spotkaniu

Zawsze kiedy wchodzę do sali Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen , mam wrażenie cofnięcia się w czasie…

Zdjęcia , listy, przedmioty, prasa  zgromadzone w   ZSz  26  przy ul Urbanistów,  są świadectwami potwornego czasu wojny . Wczoraj słuchałem wspomnień pana Alfreda Ś. o wywózce na Sybir, a dzisiaj wracają historie opowiadane przez tych,  co przeżyli koszmar zespołu KL Mauthausen – Gusen, w Austrii ..
Tradycyjne spotkanie przed Wielkanocne środowiska Klubu, na nich zawsze są  obecne władze Dzielnicy Ochota ( Pani Burmistrz, Wice Burmistrz -Sławomir Umiński), Naczelnik WSZ Ochota , oczywiście  przedstawicielka Dyrekcji  szkoły i duch opiekuńczy kombatantów Pani Halina Grabowska.

jaj 23.3

jaj 23.5

jaj 23.8

jaj23.6

jaj23.1

jaj23.7

jaj23.4

jaj23.2

 

 

 

Spójrzcie na zdjęcia- to w większości już Ci,  którzy są zobowiązani przenieść , przekazać pamięć rodzinnych tragedii , jako ostrzeżenie dla młodych pokoleń.
Coroczne wyjazdy środowiska Klubu w maju do Austrii  w rocznicę   wyzwolenia obozów Mauthausen- Gusen, spotkanie z delegacjami z całej Europy były obowiązkiem takim kantowskim imperatywem  tego środowiska . ( w tym roku są wyjątkowe trudności finansowe ;-(A 
 obecność polskiej delegacji miała zawsze ponad państwowe znaczenie!)


Dzisiaj wszyscy świętowali  nadchodzący czas rodzinnych świąt Wielkiej Nocy . Życzenia od Pani Burmistrz Doroty Stegienki, wzajemne obecnych  na sali–  atmosfera, jak to tylko bywa na ochockich spotkaniach Kombatantów z ich przyjaciółmi… Bukiet kwiatów  wręczył Pani Burmistrz Prezes Jacek Tarasiewicz ( była przyczyna! ) 
???? , a Prezes Stanisław Zalewski ( były więzień i strażnik  interesów środowisk byłych więźniów obozów koncentracyjnych  III Rzeszy ), w przepięknym, z elementami teologicznej interpretacji symbolu „ jajka wielkanocnego” przemówieniu, wyjaśnił, dlaczego życzenia składając dzielimy się jajkiem ..

A z dużego fotogramu  na ścianie Sali klubu spoglądają na przybyłych Ci, co odeszli.. zawsze obecni.

Pozdrawiam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 stycznia 2023 roku Władze Dzielnicy Ochota podejmują na wspólnym spotkaniu całe środowisko kombatanckie Ochoty. Prezes Jacek Tarasiewicz wręcza Pani Dorocie Stegience - Burmistrz Ochoty pamiątkową plakietkę jako podziękowanie za wsparcie i pomoc  jaką otrzymuje Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

och23.12

 

och23.13

 

och23.14

 

och23.15

 

och 23.1

 

och23.2

 

och23.3

 

och23.4

 

och23.5

 

och23.6

 

och23.7

 

och23.8

 

och23.9

 

och23.10

 

och23.11

 

och23.16

 

och23.17

 

och23.18

 

 

 

 

 

 

Pierwsze spotkanie klubowe w dniu 12.01.2023 roku (relacja Pana Mariusza Twrdowskiego)

 

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym, w  spotkaniu Środowiska Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen -Gusen uczestniczył W-ce Burmistrz Sławomir Umiński.

Dzisiejsze spotkanie, poza życzeniami świątecznymi wypełniły poważne rozmowy o finansach. Staranność  z jaką Prezes Jacek Tarasiewicz czy dyr. Roman Marciniak (duch opiekuńczy współpracy).   

Zdjęcia pokazują, iż W-ce Burmistrz  Ochoty brał udział w tych rozmowach i analizach. Zarząd Dzielnicy Ochoty wspomagać będzie.

Środowisku Klubu  przedstawiono  nowego - starego Koordynatora na  rok 2023, ten zaś podzielił się wspomnieniami o wcześniejszym wyjeździe z kombatantami do Austrii (majowa rocznica wyzwolenia obozów KL w Austrii ), a także przemyśleniami o sposobach  przekazywania wiedzy młodym ludziom
Niby spotkanie świąteczne – noworoczne,  a prawdziwie – to robocze!

Troszkę mi było smutno, kiedy patrzę na miejsca przy stole i pamiętam pana Stasia Koprzywę, zawsze z torba ksero zdjęć z obozu i innymi świadectwami obozowymi. Nie siedzi Pan Wojtek Topolewski – osoba,  która jak nikt celnie potrafiła ująć problemy historyczne i współczesne nam, brak wysokiej postaci Pana Leszka Polkowskiego, nie ma wesołego Pana Sota. I nie widzę obok córki siedzącego Pana Eugeniusza Śliwińskiego( postaci tak mocno, sugestywnie relacjonującej życie obozowe w filmie o KL Mauthausen-Gusen). Pana Ryszarda Sempki. Serce boli.

Do Klubu akces zgłaszają zainteresowani z dalszych okolic. Jeśli Białystok tak możemy nazwać! 

 01.23.1

 

 

1.23.2

 

 

1.23.3

 

 

1.23.4

 

 

1.23.5 

 

 

1.23.6

 

 

1.23.7

 

 

1.23.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie , ostatnie przed Świętami Bożego Narodzenia A.D. 2022 Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen, rozpoczęło się tradycyjnie o godz.13tej. w Zespole Szkół 26 przy ul. Urbanistów 

 

Tradycyjnie Prezes Jacek Tarasiewicz przywitał zebranych klubowiczów i gości :

 

- Hannę Machińską Zastępcę Rrzecznika Praw Obywatelskich,

 

- Dyrekcję szkoły (-  trochę za szybko  „zbiegł Dyrektor”- mają tzw. Radę pedagogiczną.. ( pamiętamy rady .. ;-(
- Naczelnika WSZ Ochota ( reprezentował władze Dzielnicy Ochota)

 

-- Prezesa Stanisława Zalewskiego  Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

 

Wszyscy goście wystąpili, składali życzenia, snuli plany na przyszłość.

 

Dla Klubu najważniejszym wydarzeniem w 2023 będzie kolejna 78 rocznica wyzwolenia obozów na terenie Austrii i wyjazd naszych członków na uroczystości.

 

Jeszcze raz wszystkim serdeczne podziękowania za sympatyczną uroczystość.

 

Dla wszystkich członków Klubu, sympatyków i osób wspierających nasza działalność najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Do zobaczenia w styczniu 2023 roku.

 

                             Zarząd Klubu

 

 

 

 

wig22.1

 

wig22.2

 

wig22.3

 

wig22.4

 

wig22.5

 

wig22.6 

wig22.7

 

wig22.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wig22.9

 

 

wig22.10

 

 

 

 

 

 wig22.11

 

wig22.12

 

  wig22.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 
(relacja Pana Mariusza Twardowskiego stałego komentatora)

 

 

 

  Punktualnie  o godzinie 12tej w południe (27.10.2022 r.)na Cm. Powązkowskim,  pod Mauzoleum ofiar  zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych,  środowisko Klubu  Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen -Gusen zapaliło znicze i uczciło Pamięć ofiar. Jest już tradycją, że obecne władze Ochoty nie lekceważą zaproszeń organizacji kombatanckich i obecność Wice Burmistrza Sławomira Umińskiego - nie dziwi nikogo. Wieniec w imieniu Dzielnicy Ochota składał  Burmistrz i Prezes Klubu - Pan Jacek Tarasiewicz . Patriotyczny znicz w kształcie konturu Polski z orłem - zapalony został na znak szacunku i pamięci w imieniu WSZ Ochota.

 

Po raz pierwszy brak Ś.P. Pana Wojciecha Topolewskiego i jego mocnego przekazu historycznego,  przestróg oraz refleksji nad człowieczeństwem uzmysławia nam odchodzenie świadków epoki barbarzyństwa II Wojny Światowej.
Może dlatego, po przemówieniu Prezesa Jacka Tarasiewicza wywiązała się rozmowa, bardziej przypominająca naradę... Zasygnalizowane kilka projektów pracy na przyszłość i padło potwierdzenie chęci  współpracy ze strony Zarządu Dzielnicy Ochota.  Przy okazji dzisiejszego spotkania, życzmy Prezesowi Klubu  powodzenia w realizacji projektów bardzo ważnych dla pamięci historycznej.

 

pow1-22

 

 

pow2-22

 

 

pow3-22

 

 

pow4-22

 

 

pow5-22

 

 

 

pow6-22

 

 

pow7-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja od Marthy Gammer o śmierci Kolegi Wojciecha Topolewskiego

 

 

 

 

Dear Jacek and all friends in Poland!

 

This is very sad news. I remember Mr Topolewski in the year 1997, when I was in Warshaw the first time. He took an interview with me about the problems at Gusen to have it broadcasted in Poland. Long time ago. In 2006 he had a speech at Gusen: "Children in the Camps". He was  a child when arrested after the Warshaw Uprise together with his father. He had to bury his father after Liberation somewhere behind the Camp of Mauthausen. Then he spent some time in an orphanage in Austria before he was able to return home. What a cruel Life Story! I am sure he suffered a lot all his life time. May he rest in peace! We shall never forget him. I shall put a board to the crematorium in Gusen, so visitors can read it.

 

 

 

Best wishes to you and all the friends!

 

Martha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,
 zbliża się  DZIEŃ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   tradycyjnie obchodzone w Polsce w dniu 1 listopada 2022r.

 W związku z tym spotkajmy się 27 pażdziernika 2022r. (czwartek) o godz.12.oo przy Mauzoleum na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym  na Powązkach aby uczcić chwilą zadumy, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy  śmierć wszystkich więżniów KL Mauthausen-Gusen.
Prosimy o zabranie chust klubowych.
Serdecznie zapraszamy - Zarząd  Klubu Mauthausen-Gusen.

 

 

 

 

 

 

Relacja Pana Mariusza Twardowskiego ze spotkania w dniu 7.10. 2022 r.

 

 

Szanowni Państwo

Spotkanie w Zespole Szkół nr 26 w Warszawie na Ochocie. uczennice przywitały zacnych gości, zarówno władze Dzielnicy Ochota, przedstawicieli kuratorium, naszej ochockiej oświaty i wielu innych zainteresowanych tematem 
Ważne , że podczas części oficjalnej , w obecności środowiska klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen  i młodzieży  szkolnej zabrali głos ; Ambasador RP w Niemczech – Dariusz Pawłoś, Prezes  Stanisław Zalewski i przedstawiciel Ambasady Niemieckiej w Polsce z pionu Kultury ( znany nam z  spotkań na obchodach „1 rocznicy transportu do Auschwitz „, na Pawiaku)

Pod czujnym okiem Dyr. Romana Marciniaka, sprawnie i godnie przebiegło spotkanie oficjalne, a wszyscy później mogli obejrzeć wystawę  w Sali pamięci  zorganizowana w ramach fundacji  „Polsko – Niemiecka Współpraca młodzieży”( chyba nie pokręciłem ? ). Otworzyli oficjalnie  otwarcie wystawę  nasz Ambasador Dariusz Pawłoś  i Prezes Zalewski .  

Tyle  „ w biegu”.. Catering przesmaczny.
Ale; to krótkie przemówienie   skierowane zwłaszcza  do młodzieży -  o sensie życia i obowiązkach wobec kraju, jakie wygłosił Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Stanisław Zalewski,   godne były wykucia w kamieniu. A po reakcji uczniów widziałem,  – zrozumieli  przesłanie tak doświadczonego człowieka.

Gratuluje spotkania! A wpisy do Księgi Pamiątkowej,  b. ciekawe( podejrzałem)

Ukłony.

P.S.

Czy czegoś mi brakowało?..
Czasy ciężkie wokół nas procesy polityczne, nie zawsze zrozumiałe postawy decydentów… Na spotkaniu, był przedstawiciel Niemiec. Dlaczego też nie Austriak? Czy oni nadal się tłumaczą , że byli napadnięci?.. To była Rzesza!  I byli dumni.
Przypomnę ; dzisiaj urodziny Władimira Putina..
A przedstawiciel Amb. Niemiec przypomniał że dzisiaj  także urodziny Heinricha Luitpolda  Himmlera. Obozy koncentr.  – to jego praca .

Aż się zimno robi..

--
Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Białobrzeska 26, pokój 15, 02-365 Warszawa
tel. +48224439878
faks +48224439878
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ochota.um.warszawa.pl

 

szk1022

 

szk1022 1

 

szk1022 2

 

szk1022 3

 

szk1022 4

 

szk1022 5

 

szk1022 6

 

szk1022 7

 

szk1022 8

 

szk1022 9

 

szk1022 10

 

szk1022 11

 

szk1022 12

 

szk1022 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dnia 5 października 2022 r. pożegnaliśmy zasłużonego dla Klubu Mauthausen - Gusen i środowiska kombatanckiego Kolegę JANA WOJCIECHA TOPOLEWSKIEGO
 
  Tekst  i przemyślenia od naszego stałego korespondenta i opiekuna ze strony Dzielnicy Ochota Mariusza Twardowskiego
 
Szanowni Państwo
Cmentarz Brudzieński w Warszawie.
 
Odszedł Jan Wojciech Topolewski - Honorowy Prezes Klub Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen, dzisiaj Go żegnaliśmy. Człowiek , któremu zawdzięczamy ciągłość pamięci okrucieństw systemu okupacyjnego, pamięć obozów koncentracyjnych.
Sam , był ciepłym mądrym i przewidującym człowiekiem. Budził szacunek, a każde Jego  wypowiedzi warte były zapisu. Znany poza krajem, z działalności  na rzecz niefałszowania historii , nigdy nie rezygnujący z zasady prawdy. Na Ochocie , postać nieodłącznie kojarzona z Klubem znana organizacjom kombatanckim i Urzędowi dzielnicy Ochota.
Na  pożegnalnej Mszy Świętej  oprócz przepięknej Rodziny zmarłego, przyjaciół, obecni byli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota. Pożegnalne słowa Jacka Tarasiewicza, obecnego Prezesa Klubu  " Mauthausenowskiego środowiska", poprzedziło wspomnienie o zmarłym.
Nie wiem jak młode pokolenie obecnie odbiera emocjonalnie takie życiorysy, jak Ś.P. Wojciecha Topolewskiego...
Wysiedlenie z Warszawy. Transport, Mama pozostaje na zawsze w Auschwitz, , On z Ojcem do Mauthausen. Później straszliwy kamieniołom w Gusen.. Ojciec nie wychodzi żywy z obozu, Wojtek ma szczęście. Po odratowaniu wraca do kraju, odszukuje rodzinę. Uczy się Pracuje , działa na rzecz Pamięci ofiar nazizmu..
jak Klubu M Długi był kondukt pogrzebowy, i wyjątkowo dużo chust -symbolu KL Mauthausen - Gusen. Z członkami Klubu przeszedł długą ponad kilometrową drogę Prezes Związku Byłych Więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych Stanisław Zalewski. Jak mi powiedział- jego  97 lat zobowiązuje do pożegnania młodszego kolegi. Przy grobie dosyć długo stali lub siedzieli uczestnicy konduktu pogrzebowego. Dokładano wiązanki i znicze. W imieniu Ochockich władz wieniec na grobie  zmarłego składał Wice Burmistrz UD - Pan Sławomir Umiński...
Cześć i pamięć  zmarłemu
R.I.P.

--
Mariusz Piotr Twardowski

pogwoj
 
pogrz wt1
 
 
 
 
 
 
pogwoj2
 
pogrz wt2
 
pogrz wt3
 
pogrz wt4
 
 
 
 
 
pogwoj3
 
pogwoj4
 
pogwoj5
 
pogwoj6
 
pogrz wt5
 
 
 
pogwoj7
 
pogwoj8
 
pogwoj9
 
 pogrz wt6
 
 Zgodnie z klubową tradycją w dniu 1.10.2022r. (sobota) o godz. 15.oo w Kościele Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu odbyła się msza i różaniec - godnym elementem który był eksponowany to różaniec wykonany przez więźniów obozu Gusen.
 
 
 
róż 1
 
 
róż 2
 
róż 3
 
róż 4
 
róż 5
 
róż 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klep t o p
 
 
 
 
 
top woj
 

JAN WOJCIECH TOPOLEWSKI

Urodził się w 1931 roku w Warszawie w rodzinie urzędniczej. Zamieszkiwał na Woli na ulicy Ludwiki 6. Do wybuchu wojny ukończył Pierwsza klasę szkoły powszechnej. Dalszą edukację odbywał na tajnych kompletach.

1 sierpień 1944 kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie na Woli był dniem kiedy Niemcy zaczęli stosować represje w stosunku do ludności cywilnej Warszawy .

10 sierpnia 1944 cała rodzina Topolewskich została aresztowana i skierowana do obozu Dulag 121 w Pruszkowie. Następnie 12 sierpnia 1944 Topolewscy zostali przetransportowani do KL Auschwitz II.

Po przybyciu do KL Auschwitz II na rampie kolejowej odłączono kobiety od mężczyzn. Dla trzynastolatka Wojciecha Topolewskiego było to tragiczne przeżycie gdyż stracił kontakt z rodzicami i siostrami.

Jan Topolewski senior otrzymał w obozie nr 192366, a Jan Topolewski junior 192741.

17 września 1944 po odbytej kwarantannie i wyczytaniu nazwisk ojciec i syn trafili do transportu więźniów skierowanych do KL Mauthausen. W Mauthausen zarejestrowani zostali w dniu 19 września 1944 ojciec otrzymał nr 102402 , a syn 102403 i przydzielono do bloku nr 24. Więźniowie z tego bloku nosili kamienie po słynnych „schodach śmierci”186 stopni. Po kilku dniach ojciec poszedł na rewir i więcej ojciec i syn nie widzieli się.

W pamięci syna utkwił fakt jak ojciec oddawał swój chleb dla niego tłumacząc, że to robi po to aby on przeżył.

Ojciec pozostał w Mauthausen, a syn został przeniesiony 13 grudnia 1944 do Gusen I .

W Gusen I przydzielono Wojciecha Topolewskiego do Bloku nr 6 (był jednym z murowanych bloków w Gusen , a większość były bloki drewniane )i komanda roboczego Messerschmitta.

Wojciech Topolewski junior doczekał wyzwolenia obozu 5 maja 1945 roku i został przez Amerykanów wywieziony do Bawarii.

Historia pożegnania ojca i syna na bloku 24 w Mauthausen kiedy ojciec poszedł do rewiru świadczyła o wadze i traumie z jaką Wojciechowi Topolweskiemu - juniorowi przyszło żyć do końca swoich dni. Słowa wypowiedziane przez ojca: „ po wyzwoleniu jak będziemy szukać się to w bloku 24 - tu gdzie się rozstajemy „

Jan Wojciech Topolewski - ojciec zmarł 1945.05.31

Po wyjeździe do Bawarii ze względu na swój młody wiek trafił do ośrodka dla młodzieży w Indersdorfie gdzie była założona polska szkoła i tam ukończył szkołę powszechną.

Do Polski powrócił w 1946 roku i ukończył szkołę nauczycielską w Olsztynie. Po ukończeniu szkoły średniej pracował jako nauczyciel.

Następnie podjął pracę w firmie państwowej.

Po przejściu na emeryturę wspomnienia z okresu wojny wracają. Namiastką zapomnienia o tych wszystkich „ upiorach wojennych” było poświecenia działalności społecznej która miała uświadomić wszystkim okropności wojny i tych wszystkich zwierzęcych instynktów wyzwolonych w tragicznych czasach.

Rozpoczął aktywną działalność w środowiskach kombatanckich.

Był w latach 2000-2004 i 2006-2013 Przewodniczącym Klubu Mauthausen-Gusen w Warszawie.

Dzięki uporowi i determinacji Jana Wojciecha Topolewskiego 5 sierpnia 2019 roku w Parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich który znajduje się na Woli odsłonięto Pomnik Poświęcony Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych gdzie zostali zamordowani.

JAN WOJCIECH TOPOLEWSKI zmarł 23 września 2022 r przeżywszy 90 lat.

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę Jana Wojciecha Topolewskiego

                                                                              Zarząd Klubu Mauthausen- Gusen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koleżanki i Koledzy
 
Zgodnie z klubową tradycją zapraszamy w dniu 1.10.2022r. (sobota) o godz. 15.oo do Kościoła Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu
 
 
w programie:
 
- 15.oo  - Koronka do Miłosierdzia Bożego,
- msza św.
- po mszy św Różaniec.
 
Prosimy o zabranie chust klubowych.
 
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.09.2022 w Ambasadzie RFN w Warszawie odbyło sie spotkanie, w którym wzięło udział kilka osób z naszego Klubu.
 
 
Temat spotkania i filmu :

1 września przypada 83. rocznica napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku.

W Niemczech wiedza na temat niemieckich zbrodni popełnionych w okupowanej Polsce jest nadal stosunkowo mała. Istnieje zatem potrzeba informowania oraz prowadzenia działań edukacyjnych, a także pogłębiania polsko-niemieckiego dialogu na ten temat.

W ramach tych działań powstał film ze wspomnieniami Powstańców Warszawskich - świadków historii, na którego pokaz premierowy w Polsce serdecznie Państwa zapraszamy. Film jest koprodukcją Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt oraz Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

1 ambn22
 
 
2 ambn22
 
 
3ambn22
 
 
4ambn22
 
5ambn22
 
 
6ambn22
 
 
 
Spotkanie w dniu 3.09.2022 r. członków Klubu Mauthausen - Gusen przy pomniku poświeconemu Mieszkańcom Warszawy - Cywilom i Powstańcom wywiezionym i zamordowanych przez okupanta niemieckiego do obozów koncentracyjnych w związku przypadającą rocznica wybuchu II wojny światowej .
Po chwili zadumy złożono kwiaty i zapalono znicze. 
.wol 1 pom22.09
 
 
wol pom22.09
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
1 września 2022 roku obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej;
W związku z tym spotkajmy się 3 września br. (sobota) o godz. 10.oo przy pomniku Powstańców Wa-wy na Cmentarzu na Woli aby uczcić tę rocznicę poprzez chwilę zadumy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
 
Serdecznie zapraszamy - Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen .

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych  Oraz Fundacja Kreatywni w Działaniu organizują Rodzinny Piknik Integracyjny, który odbędzie się 18 września 2022r. (niedziela)  w godz. 12.oo - 17.oo  w Parku Szczęśliwickim. W trakcie  pikniku będzie miasteczko namiotowe wraz z częścią zcentralizowaną przy scenie.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału
Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen.

 

Koleżanki z Klubu Mauthausen - Gusen złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Ofiar z Warszawy  znajdującym się na cmentarzu Wolskim a upamietniających wywiezionych do obozów koncentracyjnych.

wola 2022

 

 

 

 

 

 

30 lipca 2022r. (sobota) o godzinie 10.00 członkowie klubu złożyli wieniec i zapalano znicze pod Mauzoleum na Powązkach Wojskowych z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczczono też wszystkie osóby które wywiezione zostały do obozów koncentracyjnych. 

 

22.30.07

 

 

pow 0730

 

 

pow2201

 

 

30 lipca 2022r. (sobota) na godzinę 10.00 zapraszamy na spotkanie przy Mauzoleum na Powązkach Wojskowych aby uczcić pamięć Powstania Warszawskiego i ludzi których wywieziono do obozów koncentracyjnych po przez chwilę zadumy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

                                Zarząd Klubu Mauthausen- Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktualnie o godzinie 12.00 w dniu 14 czerwca br. rozpoczęły się uroczystości na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich. 

Obchody świeta rozpoczęły się od złożenia wieńców i wiązanek przed pomnikiem Drzewa Pawiackiego.

paw6.22.1

paw6.22.3

paw6.22

paw6.22.4

Było też i przemówienie prezesa Stanisława Zalewskiego dedykowane do zebranych jak i całej społeczności więźniarskiej.

Zaznaczyć należy, że Stanisław Zalewski jest członkiem naszego klubu i był więźniem Auschwitz, Mauthausen i Gusen II.

 

14 czerwiec 2022 r.
MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK W WARSZAWIE

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH
OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY

 

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!
Szczególne słowa szacunku kieruję do wszystkich żyjących Świadków Historii:
- Historii Narodu Polskiego w tragicznych latach II wojny światowej:
- Historii jego bohaterstwa, kaźni i heroizmu;
- Historii wydarzeń, których czas nie powleka zapomnieniem i nie obdziera z
emocji.
- Po przekroczeniu bramy z kolczastym drutem wchodzimy na teren okrytego
ponurą sławą Więzienia Pawiak.
Przychodzącym należałoby powiedzieć:
Przechodniu, zatrzymaj się na chwilę zadumy! Będziesz stąpał po ziemi
przesiąkniętej krwią, łzami i skargami ludzi, którzy tu cierpieli, zostali
zgładzeni lub wywiezieni do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i
obozów zagłady!
- W tym miejscu i wobec jego historii, i w tym czasie wszyscy jesteśmy równi.
Ta wirtualna równość to hołd dla Tych, którym poświęcamy dzisiejszą uroczystość,
uroczystość ustanowioną uchwałą Se.jmu Rzeczypospolitej Polskiej, w której
czytamy: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd
pamięci wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni” - należy rozumieć, że obejmuje
to mężczyzn, kobiet i dzieci różnych narodowości i różnych wyznań.
- W dalszej części treści uchwały czytamy: „ Łączymy się w uczuciach ze
słowami papieża Benedykta XVI o nauce, która dla przyszłości ludzkości
płynie z miejsca, gdzie nienawiść do ludzi doszła do swych najdalszych granic”. Tym
miejscem jest KL Auschwitz.
Papież Benedykt XVI, będąc tam w 2006 roku powiedział m.in. „Mówiąc
w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi,
nie mających sobie równych w historii jest rzeczą prawie niemożliwą”.
- W miejscu takim jak to, brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce woła do
Boga: Panie dlaczego milczałeś.? Dlaczego na to przyzwoliłeś?
- „Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu! Ciągle powraca jedno: Gdzie był Bóg
w tamtych dniach? Dlaczego milczał. Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie,
na ten tryumf zła ?”.

Dalej wyjaśnia:
„nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga – widzimy tylko jej fragmenty
i błądzimy gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii”.
Ile było ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów
zagłady?
Tego nie można wiarygodnie określić!
Szacuje się, że była to dekada milionów ludzkich istnień więzionych w
1680 obozach Koncentracynych na terenach okupowanych przez III Rzeszę.

W samym tylko Auschwitz- Birkenau według badań Państwowego Muzeum
w Oświęcimiu – Brzezince zginęło 1,1 – 1,5 milionów ludzi, w tym:
960 tys. - Żydów
70- 75 tys.- Polaków
21 tyś - Romów
15 tyś - Radzieckich jeńców wojennych.
10 – 15 tyś- Innych Narodowości.
- Auschwitz-Birkenau to Mauzoleum Europy i Świata!
Data Pierwszego Transportu Polaków do tego miejsca była podstawą do
ustanowienia dzisiejszego Dnia Pamięci Narodowej.
- Droga wzdłuż muru więzienia Pawiak to alegoria pątniczego szlaku na
którym znajdują się stacje pamięci narodowej – kamienne tablice z wyrytymi
słowami o tych, którzy nie doczekali się wolności. Te kamienne
tablice to karty naszej księgi historycznej.
- Ten pątniczy szlak pamięci narodowej rozpoczyna się od białego kamienia
z pamiętną datą 2 kwietnia 2005 roku wiedzie dalej wzdłuż muru więzienia Pawiak
do Pomnika Drzewa Pawiackiego.
- Z tego białego kamienia płyną znamienne słowa wypowiedziane w 1981r.
przez Wielkiego Polaka Papieża Jana II.
- „ Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej
drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa lecz uwydatnia czy
historia może popłynąć przeciw prądowi sumienia ?.”
- Pomnik Drzewa Pawiackiego to symbol życia przemienionego w
materialny dokument Pamięci Narodowej.
- Jego konary to wyciągnięte ramiona milionów zgładzonych ludzi którzy w
„przerażającej ciszy” wołają do Boga różnymi językami ale tymi samymi
słowami co Papież Benedykt XVI.
- Konary tego drzewa to również uniesione ramiona ocalałych którzy z
nadzieją odmawiają modlitwę, prosząc o chleb powszedni i wzajemne przebaczanie winy.

- Czy to jest możliwe ?.
- Obecnie w wielu regionach świata ludzie opanowani fanatyzmem dominacji
politycznej, rasowej czy religijnej a nawet osobistej, dopuszczają się zbrojnych
ataków przemocy dla osiągnięcia własnych celów.
- Te akty przemocy pochłaniają tysiące ludzkich istnień i to nadaje im
znamiona ludobójstwa.
- Czyżby historia zatoczyła koło?.
Koło napędzane przez ludzi bez poszanowania godności drugiego człowieka ?.
- To pytanie kieruję do wszystkich ludzi dobrej woli.


Stanisław Zalewski
Prezes PZBWPHWIOK

Dla uczczena pamięci zgładzonych w niemieckich nazistowskich więzieniach
i obozach koncentracyjnych i obozów bezpośredniej zagłady fragmenty
wiersza „Testament Poległych” napisanego w Londynie w 1942 r.

 

paw6.22.5Modlitwy w tak tragicznym miejscu wygłosili duchowni wszyskich wyznań modląc się za zmarłych.

paw6.22.2

Członkowie Klubu Mauthausen - Gusen złżyli wiązankę i zapalili znicze pod pamiątkową tablicą na Pawiaku.

paw6.22.6

Następnie uroczystości o godzinie 14 tej rozpoczęły  się na Powązkach Wojskowych gdzie pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych złożono wieńce i zapalono znicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 14 czerwca 2022 r o godzinie 12.00 do wzięcia udziału w uroczystościach które odbędą się na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. 

Po zakończeniu uroczystości na Pawiaku podstawionym autobusem będzie można udać się na Powązki Wojskowe gdzie przed Pomnikiem-Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych będą kontynuowane uroczystości

                                                              Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 2088

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

13 maja 2022 r. o godzinie 6.30 wyjechaliśmy z Placu Bankowego w Warszawie.

Do Gallneukirchen w Austrii dotarliśmy ok.  godziny 19 - tej gdzie po zakwaterowaniu udaliśmy się na kolację. 

Dnia 14 maja po śniadaniu rozpoczęliśmy odwiedzinami podobozów KL Mauthausen. Wyjazd do Ebensee nastąpił o godzinie 7.30 gdyż zwiedzanie sztolni jak i złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy pod tablicami i pomnikami polskimi w  Memoriale jest wpisane w nasz zwyczaj upamiętniający naszych kolegów pomordowanych w tych nieludzkich warunkach.

IMG 2091

 

 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Wyk.zdj. © Włodzimierz MaruszakIMG 2099

 

 

 

IMG 2102

 

IMG 2106

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

W drodze powrotnej z Ebensee odwiedziliśmy miejscowość Traunkirchen która była wspominana przez byłych więźniów, którzy naprawiali tory po bombardowaniach w Attnang Puchheim.

IMG 2107

 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Następny miejscem pamięci były pomniki w lokalizacji obozu Gusen III - gdzie wypiekano chleb dla obozu Mauthausen i innych podobozów. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze. 

IMG 2153

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

O godzinie 15 - tej uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych w „Bergkristal” gdzie w systemie tuneli więźniowie byli zatrudnieni przy produkcji samolotów, rakiet i różnego rodzaju uzbrojenia dla wojska niemieckiego.

IMG 2150

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Godzina 17 to tradycyjny czas uroczystości w Memoriale Gusen. Prezes Klubu Mauthausen - Gusen  Jacek Tarasiewicz będący v-ce Prezydentem CIM  zabrał głos w imieniu społeczności polskiej.

IMG 2164

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak 

IMG 2173

 

IMG 2185

 Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po przemówieniach gości Prezes Klubu Mauthausen-Gusen z Warszawy  wraz  z Pania Joanną Ziemską uchonorowali  Marthę  Gammer i Rudolfa Haunschmied za zasługi w krzewieniu wiedzy i pamieci o KL Gusen wręczając okolicznościowe plakiety.

IMG 2189

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po zakończeniu uroczystości złożone zostały wieńce  i zapalone znicze w krematorium i pod tablicami narodowymi.

Dzień został zakończony kolacją w Vuthas Sportrestaurant następnie odpoczynek przed bardzo wyczerpującą niedzielą.

15 maj 2022 r. był dniem oficjalnych uroczystości 77 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen. Trasa przemarszu ze względu na reżym sanitarny przebiegała odmiennie niż w roku 2019. Poczatek  marszu  blisko  parkingu - rejon centrum dla zwiedzających przy KL Mauthausen. Delegacje ustawiały sie w porzadku alfabetycznym. Następnie uczestnicy przechodzili w rejonie dawnego obozu III Mauthausen - było to miejsce gdzie osadzeni byłi powstańcy z Warszawy od września 1944 roku. Dalsza droga wyznaczona była do tylnej części obozu Mauthausen.  Apell plac był udekorowany wizerunkami byłych więźniów obozu.

IMG 2208

 

IMG 2210

IMG 2212

IMG 2214

IMG 2217

IMG 2231

IMG 2243

IMG 2244

IMG 2247

IMG 2249

IMG 2229

IMG 2262

IMG 2273

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak 

Wejście na teren obozu miedzy blokiem 1 a blokiem 6 w kierunku sarkowagu z prochami pomordowanych więźniów. Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy oraz oddaniu honoru pomordowanym przez sztandar klubowy uczestnicy pielgrzymki wyszli przez główną bramę w kierunku polskiego pomnika gdzie odprawiona zoztała msza święta. 

Po mszy złozono kwiaty i wieńce przez delegacje polskie jak i innych państw.

Kolejnym miejscem które odwiedziliśmy był obóz Linz III gdzie złożyliśmy wieniec i zapalilismy znicze.

li

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Dalszym miejscem do którego pojechaliśmy to Hartheim ośrodek eutanazji który funkcjonował w ramach akcji T4. - fizycznej „ eliminacji życia niewartego życia”.

hart

 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Złożenie wieńca i zapalenie zniczy to oddanie hołdu dla wszystkich pomordowanych w tym  ośrodku.

Dzień zakończyliśmy kolacją i rozmowami o przeżyciach z przebiegu pielgrzymki.

16 maja po śniadaniu wyjechaliśmy do KL Melk. Złożyliśmy wieniec i kwiaty pod tablicą upamiętniających zamordowanych w podobozie w  Melku oraz w krematorium zapalono znicze i złożono wieniec.

mel 1

 Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

mel2

mel3 

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Następnie odwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów gdzie podziwialiśmy historyczny obiekt jak i ogrody przyklasztorne.

Kolejnym punktem pielgrzymki była wizyta w Ambasadzie RP w Wiedniu gdzie Prezes Klubu kolega Jacek Tarasiewicz w imieniu społeczności klubowej wręczył plakietę dla Pani Ambasador RP w Wiedniu Jolancie Róży Kozłowskiej z podziekowaniem za opiekę społeczności więźniarskiej.

amb22 2

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak 

amb22 4

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po krótkim pobycie w Ambasadzie w drodze do hotelu odwiedziliśmy Snktuarium na Kahlenbergu słynne z bitwy Króla Jana III Sobieskiego z Turkami.

kah1

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po przenocowaniu w hotelu ROOMZ przy Rothschildplatz 2 odwiedziliśmy Memorial Hinterbrühl składając wieniec i zapalając znicze. Uczestnicy pielgrzymki wysłuchali krótkiej historii podobozu.

jask2

jask4

jask5

jask6

jask7

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Kolejnym miejscem w którym uczestniczyliśmy w uroczystości zwiazanej z podobozem w Guntramsdorf. Były przemówienia wręczenie upominków oraz zwiedzanie resztek poobozowych - fundamentów infrastruktury obozowej jak i bunkra jednoosobowego.

gunt1

gunt7

gunt9

gunt10

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak  

Nastepnie pojechaliśmy do Wiener Neudorf gdzie władze miasta przygotowały uroczystość upamietniającą ofiary obozowe KL Mauthausen.

 

 

 

win1

win2

win3

win4

 Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Na zakończenie naszej wizyty gospodarze Wiener Neudorf  wydali uroczysty obiad.

 

rest1

 

rest2

Wyk.zdj. © Włodzimierz Maruszak

Po serdecznym pożegnaniu udaliśmy się do Polski.

W Cieszynie nocowaliśmy w Hotelu Liburnia, a  w dniu 18 maja po śniadaniu udaliśmy się do Warszawy i na placu Bankowym zakończyliśmy„Pielgrzymkę Mauthausen 2022”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf A. Haunschmied  18.05.2022 r. opublikował na Facebooku

 

 

Bardzo się ucieszyłem, że Klub Mauthausen-Gusen którego członkowie byłych polskich więźniów byłego kompleksu obozów koncentracyjnych KL Mauthausen-Gusen podziękował mi jak i Martha Gammer na międzynarodowym upamiętnieniu w Gusen 14 maja 2022 roku wręczając plakietę wygrawerowane w metalu za zaangażowanie i ogrom pracy, którą poświęciłem przez kilkadziesiąt lat na badania i pielęgnowanie pamięci ponad 40 000 ofiarach dawnych obozów koncentracyjnych KL Gusen, które były zaniedbane przez bardzo długi czas szczególnie w Austrii i wiele na świecie wiodące instytucje badawcze nad holocaustem.
Nagrodę tę wręczyli mi Prezes Jacek Tarasiewicz i Pani Joanna Ziemska, którzy są dziećmi ocalałych z dawnego kompleksu obozów koncentracyjnych KL Gusen, i jestem bardzo zaszczycony, że ta najważniejsza narodowa organizacja ocalałych dawnego kompleksu KL Gusen na świecie przyznali mnie oficjalnie tą nagrodą jako "ich przyjaciela i wielkiego eksperta od historii obozów koncentracyjnych Gusen". Kto byłby bardziej wykwalifikowany do ustalenia tego niż ta prawdopodobnie najważniejsza organizacja ocalałych z KL Gusen na świecie?
Oby to bardzo cenne uznanie mojej pracy zmotywowało wielu innych badaczy i instytucji na całym świecie do zbadania wielu różnych aspektów naukowych związanych z dawnym kompleksem obozów koncentracyjnych KL Gusen .
NIGDY NIE ZAPOMNIJ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281319809 5584246981588477 3127438059441159980 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy film zwiazany z 77 rocznicą wyzwolenia Mauthausen - Gusen

https://www.youtube.com/watch?v=dPlwhpOMwCg

 

 

 

 

 

 

 

5 maja 2022 roku 77 rocznica wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen : spotkanie członków klubu przy tablicy pamiątkowej, która jest na terenie byłego więzienia warszawskiego Pawiak

paw22

 dziękujemy Panu Robertowi Hasselbusch za udostępnienie zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. rocznicę wyzwolenia KL Mauthausen-Gusen w naszym Klubie uczcimy następująco:

W dniu 5 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 spotkamy się na PAWIAKU, złożymy kwiaty i zapalimy znicze, następnie pojedziemy do szkoły na ul. Urbanistów na ciąg dalszy obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen.

 

Dnia 7 maja 2022r. (sobota) o godz. 10.00  w Parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie ul Rzymowskiego  odbędzie się msza św. w intencji wszystkich więżniów KL Mauthausen-Gusen.

 

linia 138, 174 i 193 - przystanek "Jadźwingów"
linia 136 i 504 - przystanek Gotarda;

 


ponadto prosimy o zabranie chust klubowych w dniu 5.05.2022r. oraz 7.05.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjne spotkanie Wielkanocne w Klubie Mauthausen-Gusen w Warszawie które odbyło się 12 kwietnia 2022 roku.


Spotkanie świąteczne Wielkanocne ,  rozpoczął Prezes Klubu Jacek Tarasiewicz  Były wspomnienia , wiersz obozowy, niezwykle w treści ważny, nawiązujący do postawy człowieka wobec innych. 
 Kolega klubowy były więzień   Stanisław Zalewski  podczas swojego wystapienia nie wspominał przeszłości - lecz niezwykle interesująco przedstawił swój pogląd na zagadnienie  człowiek i człowieczeństwo. Człowiek- co znaczy być człowiekiem , jakimi wzorami winno się kierować, by zachować wartość człowieczeństwa. 

Tradycyjnie  zaproszono przedstawicieli UD Ochota na spotkanie. Zarząd UD Ochota reprezentował Z-ca Burmistrz - Sławomir Umiński który podkreslił znaczenie świąt Wielkanocnych w taradycji polskiego narodu.

WSZ Ochota reprezentował Koordynator  Projektu "Szacunek i Pomoc " - Pan Mariusz Twardowski.

Tradycyjnie spotkanie miało charakter świateczny i radosny.

Należy wspomnieć że Świeta Wielkanocne w  1945 roku przypadały 1 i 2 kwietnia, a w większości  więźniowie osadzeni w  obozie Mauthausen - Gusen spodziewali się rychłego  wyzwolenia. Podtrzymywała ta myśl ich wszystkich na duchu.

 WIE3

 

 WIE1

 WIE2

 

WIE4

WIE7

WIE10 

WIE5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej , jaki został skierowany do wszystkich ambasadorów w Warszawie

 

APEL
Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Gusen, należący do kompleksu Mauthausen-Gusen, jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci w Europie, upamiętniającym ofiary z wielu krajów, które zginęły tam dziesiątkami tysięcy. Miejsce to ma szczególne znaczenie dla Polski, nie tylko dlatego, że więziono tam (i zabito) wielu Polaków, ale także dlatego, że było ono świadkiem cierpień większej liczby polskich intelektualistów, polskich Żydów i mieszkańców Warszawy deportowanych z miasta w czasie powstania 1944 r. niż jakiekolwiek inne miejsce poza granicami Polski. Gusen jest pomnikiem martyrologii Polaków, ofiar Holokaustu i obywateli wielu innych narodów.
Pamiętając o tym:
Nie można zrozumieć dzisiejszej debaty na temat pamięci o Gusen bez znajomości historii tego miejsca w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu:
- Przez dziesiątki lat Gusen było upamiętnione wyłącznie pomnikiem ufundowanym przez prywatną firmę; dopiero
Tylko dzięki byłym więźniom i ich krewnym oraz lokalnym organizacjom udało się zachować jakąkolwiek pamięć o tym miejscu. Dzięki ich wysiłkom oraz zbiórce pieniędzy przez włoskie i francuskie stowarzyszenia więźniów udało się zachować ruiny krematorium, a w 1965 r. wzniesiono niewielki pomnik Gusen. Dopiero w 1997 r. Republika Austrii oficjalnie uznała Gusen za miejsce pamięci podlegające
i podlega ochronie prawnej. - W 2001 r. powołano komisję ds. miejsca pamięci, a w 2004 r. otwarto skromne centrum dla zwiedzających.
Centrum dla Zwiedzających w 2004 roku. - Mimo to plac apelowy i inne wysoce symboliczne części tego miejsca pozostały własnością prywatną.
własność prywatna. Najważniejsze pozostałości po byłym obozie pozostawiono w stanie ruiny lub zaadaptowano na cele komercyjne.
w ruinę lub zaadaptowane do celów komercyjnych. Społeczność międzynarodowa, rząd polski i byli więźniowie wielokrotnie wzywali rząd austriacki do wykupienia terenów i budynków byłego obozu od ich prywatnych właścicieli w celu ochrony tego miejsca i zapobieżenia jego dalszej degradacji. Pilną kwestią jest również opracowanie projektu przyszłego miejsca pamięci, w którym w pełni uczestniczyłyby kraje pochodzenia ofiar i byłych więźniów, Międzynarodowy Komitet Mauthausen oraz społeczności lokalne. W ciągu niespełna dwóch lat, dzięki działaniom i apelom do rządu austriackiego ze strony społeczności międzynarodowej (zwłaszcza Polski i innych krajów pochodzenia ofiar), byłych więźniów i ich rodzin, Międzynarodowego Komitetu Mauthausen i innych organizacji więźniarskich, a także stowarzyszeń i samorządów lokalnych, udało się już poczynić znaczne postępy, zwłaszcza dzięki zakupowi przez Austrię kilku terenów z reliktami byłego obozu Gusen.
Wyrażając podziękowanie za:
-
Historyczne decyzje Republiki Austrii, świadczące o determinacji rządu tego kraju w dążeniu do właściwego upamiętnienia ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Gusen, oraz zaproszenie społeczności międzynarodowej do udziału w projektowaniu miejsca pamięci. Wieloletnia, pełna poświęcenia praca samorządów lokalnych i organizacji uczestniczących w "Regionie Świadomości" (Bewusstseinsregion) oraz Komitetu Pamięci Gusen, których wysiłki pozwoliły zachować trwałą pamięć o więźniach obozu.
Biorąc pod uwagę, że:
-
Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie miejsc pamięci spoczywa na państwach przyjmujących; Polska dołożyła wszelkich starań, by wywiązać się z tego obowiązku, i tego samego oczekuje od swoich partnerów. W ostatnich latach wielu krajom udało się stworzyć szereg miejsc pamięci dzięki współpracy międzynarodowej. Jednym z przykładów, na który Polska chciałaby zwrócić szczególną uwagę, jest Komitet Sterujący
Komitet Sterujący międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Tylko dzięki współpracy międzynarodowej i włączeniu krajów pochodzenia ofiar oraz organizacji więźniów w proces decyzyjny możliwe będzie stworzenie w Gusen prawdziwie międzynarodowego, otwartego dla wszystkich miejsca pamięci.
Polska apeluje do rządu Republiki Austrii o podjęcie następujących kroków, zapraszając jednocześnie do współpracy inne kraje pochodzenia oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen:
Uznając odpowiedzialność Republiki Austrii za miejsca pamięci znajdujące się na jej terytorium, wzywamy władze austriackie do niezwłocznego skonstruowania szczegółowych ram prawnych dla współpracy międzynarodowej przy pracach koncepcyjnych miejsca pamięci w Gusen, zanim projekt wejdzie w fazę realizacji, co zapewni krajom gotowym do współpracy i gotowym do wniesienia wkładu finansowego głos w decyzjach kluczowych dla projektu.
Jednocześnie mając na uwadze doświadczenia z wcześniejszej współpracy międzynarodowej przy podobnych przedsięwzięciach:
- Proponujemy utworzenie komitetu sterującego
- składający się z przedstawicieli rządów krajów pochodzenia ofiar oraz
Międzynarodowy Komitet Mauthausen; - upoważniony do udziału w procesie decyzyjnym i pracach na rzecz upamiętnienia od
od samego początku, przez wszystkie jego etapy aż do otwarcia nowego miejsca pamięci w Gusen; zobowiązany do ścisłej współpracy z Instytucją Pamięci Mauthausen (forma prawna do
podejmowanie decyzji w drodze konsensusu, z prawem głosu/uczestnictwa przysługującym krajowi pochodzenia ofiar.
Mauthausen; Ponieważ prace nad upamiętnieniem będą wymagały pomocy ekspertów z wielu dziedzin, w tym archeologów, historyków, muzealników, architektów, psychologów, pedagogów i nauczycieli, Polska deklaruje gotowość oddelegowania przedstawiciela i zapewnienia mu odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz środków właściwych dla jego delegacji i pracy jako przedstawiciela Polski; Polska deklaruje gotowość wniesienia wkładu finansowego w prace nad przyszłą wystawą; szczegóły tego wsparcia finansowego zostaną omówione w późniejszym terminie.
Ponieważ powyższe propozycje należy traktować jako otwarte, Polska zaprasza wszystkie kraje pochodzenia ofiar z Gusen oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen do przyłączenia się do tego apelu, którego celem jest jak najszybsze rozpoczęcie prac nad pomnikiem w Gusen, odzwierciedlającym ducha prawdziwej współpracy międzynarodowej.
Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla pamięci o ofiarach zbrodni nazistowskich w Austrii i obozu koncentracyjnego w Gusen. Jesteśmy to winni byłym więźniom, z których tylko nieliczni żyją do dziś. Nadszedł czas, aby jasno i zdecydowanie pokazać, że miejsce ich cierpienia zostało ocalone od zapomnienia, a pamięć o ich losie będzie niesiona jako przestroga dla przyszłych pokoleń.
APPELL
Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Gusen, będący częścią kompleksu obozowego Mauthausen-Gusen, jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci w Europie. Tu zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi z różnych krajów. Gusen jest także szczególnym miejscem dla Polaków - nie tylko ze względu na liczbę więźniów (i ofiar) urodzonych w Polsce, ale także dlatego, że obóz ten był największym poza obecnymi granicami Polski miejscem zagłady m.in. polskiej elity intelektualnej, polskich Żydów i mieszkańców Warszawy deportowanych w czasie powstania 1944 r. Gusen jest miejscem pamięci o martyrologii narodu polskiego i wielu innych narodów, a także miejscem pamięci o ofiarach Holokaustu.
W związku z tym, że:
Dzisiejszej debaty na temat upamiętnienia w Gusen nie da się zrozumieć bez znajomości historii tego miejsca w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym:
- upamiętnienie w Gusen przez wiele dziesięcioleci ograniczało się do prywatnego pomnika
a pamięć o tym miejscu przetrwała wyłącznie dzięki grupie byłych więźniów, ich rodzinom i lokalnym stowarzyszeniom - dzięki ich staraniom udało się uratować pozostałości krematorium dzięki funduszom włoskich i francuskich stowarzyszeń więźniarskich oraz niewielki pomnik otwarto w 1965 roku, - pomnik w Gusen uzyskał status oficjalnego miejsca pamięci Republiki W 2001 r. zwołano Międzynarodowy Komitet Osób w Gusen, a w 2004 r. otwarto skromne centrum dla zwiedzających.
niezwykle symboliczne miejsca, takie jak plac apelowy, pozostają w rękach prywatnych, popadły w ruinę (i nadal popadają) lub zostały wykorzystane do celów komercyjnych, choć są najważniejszymi reliktami byłego obozu, społeczność międzynarodowa (w tym rząd polski) oraz byli więźniowie już kilkakrotnie zwracali się z apelem do Republiki Austrii, domagając się jak najszybszego wykupu pozostałych terenów i nieruchomości byłego obozu od prywatnych właścicieli i jednocześnie wskazując na konieczność opracowania koncepcji upamiętnienia - przy pełnym zaangażowaniu krajów pochodzenia ofiar i byłych więźniów, Międzynarodowego Komitetu Mauthausen oraz miejscowej ludności, dzięki działaniom i apelom społeczności międzynarodowej - tj. krajów pochodzenia ofiar i byłych więźniów. tj. kraje pochodzenia ofiar, byli więźniowie i ich rodziny, stowarzyszenia więźniów na czele z Międzynarodowym Komitetem Mauthausen, stowarzyszenia i władze lokalne - a także w dialogu z rządem Republiki Austrii, w ciągu ostatnich prawie dwóch lat osiągnięto znaczący postęp, w szczególności dzięki wykupieniu przez państwo austriackie części nieruchomości, na której znajdują się pozostałości po byłym obozie Gusen;
w podziękowaniu za:
historyczne decyzje podjęte do tej pory przez Republikę Austrii, które odzwierciedlają determinację rządu tego kraju, by zapewnić odpowiednie upamiętnienie ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Gusen i wezwać społeczność międzynarodową do udziału w pracach nad koncepcją upamiętnienia,
wieloletnie zaangażowanie władz lokalnych i stowarzyszeń w ramach Stowarzyszenia Miejskiego Regionu Świadomości i Komitetu Pamięci Gusen, których wysiłki przyczyniły się do zachowania pamięci o więźniach obozu;
i biorąc pod uwagę fakt, że:
państwa, na których terytorium znajdują się miejsca pamięci, są odpowiedzialne za ich odpowiednie utrzymanie - a Polska stara się wypełniać ten obowiązek najlepiej, jak potrafi, i tego samego oczekuje od swoich partnerów, wiele państw w ostatnich latach zrealizowało we współpracy międzynarodowej szereg różnych koncepcji miejsc pamięci - Polska powołuje się tu w szczególności na Komitet Sterujący międzynarodowego projektu utworzenia nowego miejsca pamięci z muzeum na terenie byłego niemieckiego narodowosocjalistycznego obozu zagłady Sobibór, Prawdziwie międzynarodowa koncepcja miejsca pamięci w Gusen, otwarta dla wszystkich, może zostać opracowana tylko w ramach współpracy międzynarodowej i przy zapewnieniu wpływu krajów pochodzenia ofiar oraz stowarzyszeń więźniów na proces decyzyjny;
strona polska zwraca się z następującym apelem do rządu Republiki Austrii, prosząc jednocześnie o wsparcie pozostałe kraje pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen:
sen
Uznając odpowiedzialność Republiki Austrii za miejsca pamięci znajdujące się na jej terytorium, wzywamy rząd austriacki do jak najszybszego stworzenia konkretnych ram prawnych dla współpracy międzynarodowej na rzecz opracowania koncepcji miejsca pamięci w Gusen, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu, tak aby wszystkie państwa wyrażające chęć współpracy i gotowość do udzielenia wsparcia finansowego miały wpływ na decyzje istotne dla projektu.
Jednocześnie, mając na uwadze nasze doświadczenie we współpracy międzynarodowej w ramach podobnych projektów, zwracamy uwagę na następujące kwestie:
Proponujemy powołanie Komitetu Sterującego:
- składający się z przedstawicieli krajów pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowej Rady ds.
Mauthausen, z mandatem do uczestniczenia w procesie decyzyjnym oraz w pracach nad koncepcją miejsca pamięci od początku i we wszystkich kolejnych etapach aż do otwarcia nowego obiektu.
z zobowiązaniem do ścisłej współpracy z Miejscem Pamięci Mauthausen (forma prawna do wyjaśnienia).
(formę prawną należy jeszcze sprecyzować) i ma być otwarty dla wszystkich państw, które wyrażą chęć wspierania
z procesem decyzyjnym opartym na zasadzie konsensusu; kraje pochodzenia ofiar i kraje pochodzenia ofiar
Kraje pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen miałyby prawo głosu i uczestnictwa. Z uwagi na fakt, że prace nad koncepcją upamiętnienia wymagają zaangażowania ekspertów z wielu różnych dziedzin (archeologii, historii, muzealnictwa, architektury, psychologii, dydaktyki i pedagogiki), Polska deklaruje gotowość wysłania przedstawiciela, zapewnienia tej osobie odpowiedniego wsparcia merytorycznego oraz przyjęcia niezbędnych zasobów w związku z wysłaniem i pracą polskiego przedstawiciela. Zapewniamy o gotowości Polski do wniesienia wkładu w finansowanie prac nad przyszłą wystawą - zakres wsparcia finansowego zostanie określony w późniejszym terminie.
Polska uważa przedstawioną powyżej koncepcję za otwartą i zaprasza wszystkie kraje pochodzenia ofiar oraz Międzynarodowy Komitet Mauthausen do przyłączenia się do tego apelu, aby zapewnić jak najszybsze rozpoczęcie prac nad Miejscem Pamięci Gusen w duchu prawdziwej współpracy międzynarodowej.
Najbliższe miesiące będą miały szczególne znaczenie dla upamiętnienia ofiar zbrodni narodowosocjalistycznych w Austrii oraz pamięci o obozie koncentracyjnym w Gusen. Zawdzięczamy to byłym więźniom, z których bardzo niewielu żyje do dziś. Nadszedł czas, aby w zdecydowany i efektowny sposób pokazać, że miejsce ich cierpienia należy chronić przed zapomnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w Szkole nr 26 w Warszawie przy ul.Urbanistów 3 odbędzie się świąteczne spotkanie Klubu , na które zapraszamy wszystkich . Prosimy o potwierdzeniem swojego uczestnictwa do 8 kwietnia br. na nasz kontakt .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST  OD AMBASADORA  REPUBLIKI  AUSTRII KIEROWANY DO PREZESA KLUBU  KOLEGI  JACKA  TARASIEWICZA  PO SPOTKANIU W DNIU 10.03.2022 r.

jacenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel członków międzynarodowych komitetów i narodowych stowarzyszeń pamięci o obozach :
 
Auschwitz
Buchenwald-Dora,
Dachau,
Flossenbürg
Mauthausen,
Natzweiler-Struthof,
Neuengamme,
Ravensbrück
Sachsenhausen
 
podpisali następujący apel :
 
Natychmiast przerwijcie tę wojnę!
 
Jako strażnicy pamięci o ofiarach nazistowskich obozów zagłady i obozów koncentracyjnych oraz o wartościach, których te ofiary broniły - często na śmierć - niżej podpisani przedstawiciele krajowych i międzynarodowych Komitetów Obozów Nazistowskich, wierni przysiędze złożonej przy wyzwoleniu i przywiązani do zastanej rzeczywistości historycznej, oświadczają:
 
Wśród sowieckich więźniów ocalałych z obozów nazistowskich, którzy wiosną 1945 roku opuścili miejsca, gdzie przez lata musieli stawiać czoła śmierci, najliczniejsi byli Rosjanie i Ukraińcy. Wszyscy oni mieli nadzieję, że staną się świadkami i częścią nowego, wyzwolonego i pokojowego świata.
 
Rosjanie i Ukraińcy zostali zarejestrowani przez nazistów jako więźniowie tej samej kategorii, musieli stawić czoła tym samym niedostatkom, upokorzeniom i sytuacjom zagrażającym życiu. Aby przetrwać, mogli polegać jedynie na solidarności między deportowanymi. Wszyscy oni, jako obywatele Związku Radzieckiego, mieli swój udział we wspólnej walce z nazistowskim agresorem.
 
Powstały nowe państwa, ale wspólna historia i zadzierzgnięte przez nią więzi międzyludzkie nie zatrzymują się na granicach państw. Żaden z tych, którzy ucierpieli w czasie wojny, żaden z tych, którzy noszą w sobie bolesne dziedzictwo, nie może znieść perspektywy powrotu do tragicznych czasów. Wszyscy oni jednoczą się dzisiaj, aby - zgodnie ze słowami przysięgi z Mauthausen - "tę odzyskaną wolność uważać za wspólne dobro wszystkich narodów".
 
Jako orędownicy pamięci o ofiarach nazizmu, sygnatariusze tego apelu potępiają używanie słów denazyfikacja i ludobójstwo dla uzasadnienia ataku na Ukrainę. Słusznie zwracamy uwagę na ciężar tragedii, jaką one kryją. Nie możemy zaakceptować takiego nadużywania tych słów
Testament kobiet z Ravensbrück (Manifest Neubrandenburski), Przysięgi i Manifesty z Buchenwaldu, Mauthausen - na terenie dopiero co zlikwidowanych obozów - a następnie z Ravensbrück, Dachau i Neuengamme, wzywają do pokojowego współistnienia wszystkich narodów, w pokoju, demokracji i suwerenności narodów.
 
Potępiamy wojnę przeciwko Ukrainie, która zagraża istnieniu tego kraju i pokojowi w Europie. Ten atak militarny jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Jesteśmy przekonani, że każdy konflikt geopolityczny może zostać rozwiązany przy stole negocjacyjnym, jeśli obie strony wykażą się rozsądkiem i humanitaryzmem.
 
Natychmiast przerwijcie tę wojnę!
 
Podpisani pod apelem dla Ukrainy:
 
• Dusan Stefancic, Président honoraire du Comité International de Mauthausen
(CIM), déporté à Mauthausen, Slovénie
• Guy Dockendorf, Président du CIM, Vice-Président du Comité pour la Mémoire de
la Deuxième Guerre mondiale, L
• Jean-Louis Roussel, Vice-président du CIM, F
• Jacek Tarasiewicz, Vice-Président du CIM, PL
• Chantal Lafaurie, Secrétaire générale adj. du CIM, F
• Alexander Philon, Membre du CIM, GR
• Nico Berchem, Membre du CIM, L
• Arnold Kaufman, Membre du CIM pour les États-Unis, USA
• Vlastislav Janik, Membre du CIM pour la République tchèque, CS
• György Frisch, Membre du CIM pour la Hongrie, H
• Ingrid Bauz, Membre du Mauthausen Komitee Stuttgart, D
• Anika Taschke, Membre du Mauthausen Komitee Deutschland, D
• Dario Venegoni, Président de l'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei
Campi nazisti IT
• Dr Monika Kokalj-Kocevar, Mauthausen Committee Slovenia, Slovénie
• Concha Diaz Berzosa, Vice-Présidente de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Josep San Martin Bomcompte, membre de l'Amical de Mauthausen y otros
campos, E
• Marjon de Klijn, Présidente de la Stichting Vriendenkring Mauthausen, NL
• Marcel Cools, Secrétaire de l'Amicale belge de Mauthausen, B
• Erna Landes, Membre du Mauthausen Komitee Stuttgart, D
• Andreas Nikakis, Membre du Mauthausen Komitee Stuttgart, D
• Floriana Maris, Présidente de la Fondazione Memoria della Deportazione
• Willi Mernyi, Président du Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ)
• Christa Bauer, Directrice du MKÖ
• Marian Turski, Président du Comité International d'Auschwitz
• Christophe Heubner, Vice-Président exécutif du Comité International d'Auschwitz
• Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e. V.
• Marc Schoentgen, président, Comité d'Auschwitz, Luxembourg, asbl 
• Henri Juda, membre
• Renée Braun, membre
• Jeanny Friederich-Schmit
• Daniel Simon, Président de l' Amicale française de Mauthausen - déportés, familles
et amis et le conseil d'administration à l'unanimité de ceux qui ont pu être
contactés, dont:
• Caroline Ulmann, vice-présidente de l’Amicale de Mauthausen
• Yves-Noël Hacq, secrétaire général de l’Amicale de Mauthausen
• Claude Dutems, secrétaire général adjoint de l’Amicale de Mauthausen
• Jacques Lecoutre, trésorier de l’Amicale de Mauthausen
• Michelle Rousseau-Rambaud, présidente honoraire de l’Amicale de Mauthausen
• Juan M. Calvo Gascón, Président de l'Amical de Mauthausen y otros campos,
Espagne
• Llibert Villar Piqué, Présidente honoraire de l'Amical de Mauthausen y otros campos,E
• Isidoro Teruel Manchón, Secrétaire de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Rosa Toran Belver, ancienne Présidente de Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Alexandre Rigol Cuadra, Membre de Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Ángel del Río Sánchez, membre de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Juan Francisco Murillo Díaz, membre de l'Amical de Mauthausen y otros campos, E
• Jean-Michel Thomas, Président du Comité International de Dachau
• Abba Naor, Vice-Président, déporté à Dachau, CID
• Benoît Darmont, Vice-Président, CID
• Rom Steensma, Secrétaire général, CID
• Wimar Jaeger, Président, Comité néerlandais de Dachau
• Dominique Boueilh, Président, Amicale française du camp de concentration de
Dachau (AD)
• Joëlle Delpech-Boursier, Vice-Présidente, (AD)
• Serge Quentin, Vice-Président, (AD)
• Pierre Schillio, déporté à Auschwitz et Dachau, Secrétaire Général, (AD)
• Jean Lafaurie, Président, déporté à Dachau, Association nationale d'Elysses
• Ernst Grube, Président, Lagergemeinschaft Dachau (LD)
• Dr. Jürgen Müller-Hohagen, Vice-Président (LD)
• Anna Andlauer, Secrétaire, (LD)
• Josef Pröll, Trésorier, (LD)
• Cristina Cristóbal Mechó, Présidente de l'Amical Dachau (E)
• Irmgard Seidel, vice-présidente ad interim du Comité International de
Buchenwald-Dora (CIBD),
• Agnès Triebel, membre du CIBD, Vice-Présidente de l' Association Française
Buchenwald Dora et Kommandos
• Lena Sarah Carlebach, secrétaire générale adjointe ad interim du CIBD
• Cécile Desseauve, trésorière du CIBD ad interim
• Kamil Majchrzak, Vice-Président ad interim du CIBD, membre de l'Association
polonaise d'anciens Prisonniers politiques des prisons et camps de concentration
nazis (PZBWPHWiOK)
• Olivier Lalieu, Président, Association française Buchenwald-Dora et Kommandos,
Union des Associations de Mémoire des Camps Nazis
• Enric Garriga, Président de l’Association Buchenwald Espagne, Vice-Président pour l’Espagne du CIBD 
• Ulrich Schneider, Secrétaire général de la Fédération Internationale des Résistants, Association Antifasciste, FIR
• Guido Lorenzetti , membre du comité exécutif du FIR
• Martine Letterie, Présidente de l'Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN)
• Jean-Michel Gaussot, Vice-Président de l'AIN
• Marc van den Driessche, Vice-Président de l'AIN
• Kristof van Mierop, Secrétaire général de l'AIN
• Uta Kühl, Trésorière de l'AIN
• Swenja Granzow-Rauwald, Président du comité de jeunes de l'AIN
• Jean-Michel Clere, Président de l' Amicale française de Neuengamme et de ses
Kommandos
• Jean-Michel Clisson, Président honoraire de l'Association française des Déportés
et familles du camp de Flossenbürg, Président honoraire du Conservatoire de la
Résistance et de la Déportation des Deux Sèvres
• Ambra Laurenzi, Présidente, Comité International de Ravensbrück (CIR)
• Jeanine Bochat, Secrétaire générale du CIR
• Marie-France Cabeza-Marnet, Co-Présidente de l'Amicale française de
Ravensbrück et des Kommandos dépendants
• Vera Dehle-Thälmann, Amicale de la Lagergemeinschaft Ravensbrück (LGR) ,
porte-parole
• Ronja Hesse, LGR, porte-parole
• Heike Rode, LGR, porte-parole
• Andreas Meyer, Vice-Président du Comité International de Sachsenhausen (CIS)
• Dik de Boef, Secrétaire général, CIS
• André Lassague, Trésorier, CIS
• Christine Cavaillès, Secrétaire générale adj. pour la France au CIS
• José Trauffler, Vice-Présidente pour le Luxembourg au CIS
• Marjolein Snep, Vice-Présidente pour les Pays-bas au CIS
• Elena Urman, Vice-Présidente pour la Fédération de Russie au CIS
• Alois Martinek, Vice-Président pour la République Tchèque au CIS
• Eugenio Iafrate, Vice-Président pour l'Italie au CIS
• Astrid Danielsen, Vice-Présidente pour le Danemark au CIS
• Sergej Ryzhikow, Vice-Président pour l'Ukraine au CIS
• Mireille Cadiou, Vice-Présidente pour la France au CIS
• Ole Johnny Hansen, Vice-Président pour la Norvège au CIS
• Tomas Baidal Soliveres, Représentant de l'Espagne au CIS
• Marjolaine de Loos, Présidente ad interim du Comité International de Natzweiler
(CIN)
• Lex Huss, Secrétaire Général / trésorier, CIN
• Jean-Luc Schwab, Président, Amicale nationale (France) des déportés et familles
de disparus de Natzweiler-Struthof et de ses Kommandos
• Pierre Huss, Président, Amicale nationale (Luxembourg) des anciens prisonniers et des familles de disparus de Natzweiler-Struthof
• Albert Hansen, Vice-Président de la Fondation nationale de la Résistance, Luxembourg
• Camille Mersch, Président de l'Amicale des Anciens Prisonniers Politiques
Luxembourgeois du camp de concentration de Mauthausen, Luxembourg
• Paul Hansen, Vice-Président de l'Amicale de Mauthausen du Luxembourg 
• Jean Pirsch, Président de la Ligue Luxembourgeoise des Prisonniers et Déportés
politiques
• Dr Paul Dostert, anc. directeur du Centre de Recherche et de Documentation sur la Résistance, Luxembourg
• Bruno Winter, Président de l'asbl Lëtzebuerger Scouten an der Resistenz,
Luxembourg
• Georges Schmit, Président de la Lëtzebuerger Fräiheetsbewegong, LFB
• Guy Diederich, Président de la Fraternelle des Anciens Combattants
Luxembourgeois de la Brigade Piron
• Danielle Meier, Secrétaire, Fraternelle des Anciens Combattants Luxembourgeois
de la Brigade Piron
• François Theis, Président du Groupement indépendant des Maquisards Luxembourgeois (GIML)

 

 

Sprawozdanie od naszego stałego współpracownika i korespondenta Mariusza Twardowskiego, Komisarza ds.Kombatantów dla dzielnicy Ochota dotyczące spotkania klubowego w dniu 10.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo

Zdarzają się na Ochocie wspaniałe  wydarzenia, sprawy wyróżniające środowiska organizacji działających w tej dzielnicy.
Spotkanie w Zespole Szkół 26  przy ul. Urbanistów przygotowane przez Dyrekcję Z Sz 26, Klub  Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen -Gusen, reżysera filmu „GUSEN” -Pana Marka Zajaca  staje się wydarzeniem wykraczającym wartością na chwilę obecną  a planowanymi dalej działaniami  długo będzie funkcjonować.

Prezentacja filmu o  obozie „GUSEN” ( najokrutniejsza część zespołu KL Mauthausen),  unikalne materiały, poruszenie w nim pomijanych często elementów historycznie ważnych ( np. – kalkulacje ekonomiczne pracy więźnia, przy założonym czasokresie życia), stała się pretekstem do pokazania  Klubu, działalności szkoły, pracy środowiska  byłych więźniów w  obronie świadectwa - pozostałości materialnych KL Mauthausen -Gusen, dla zrozumienia genezy istnienia obozów koncentracyjnych . Wypowiedzi filmie byłych więźniów, tak znanych nam osób , spotykanych na okolicznościowych  uroczystościach w naszej dzielnicy – nadały wymiar filmowi dokumentu  dla naszej Dzielnicy.


Proszę Państwa
Wypowiedzi ; Prezesa Klubu Jacka Tarasiewicza , dyr. Pana Romana , Marciniaka, „APEL O POKÓJ „– odczytany przez syna Prezesa Tarasiewicza, wreszcie niezwykła szczera wypowiedź Ambasadora Austrii Pana   Andreasa Stadlera ( wyraźnie poruszonego prezentacja  filmu i spotkaniem), bardzo osobiste podziękowanie organizatorom i reżyserowi filmu Pani Burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota  Doroty Stegienki – to wszystko w obecności członków Klubu i uczniów , daje satysfakcję za wysiłek włożony w obronie prawdy , historii.
Na Sali można było zauważyć Prezesa Krajowego  ZK RP i BWP -Pana Janusza Maksymowicza i także Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota -Pana Krzysztofa Wojciechowskiego
Nie mogę pominąć obecności na tym spotkaniu przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Pana Pułkownika Romana Nowogrodzkiego. ,  w rozmowie  ze mną, zapewnił, iż w momencie „zawieszenia”  filmu w Internecie – będzie też  pokazany środowisku dowództwa.

 

 10.03 PIERWSZY

 

10.03 DRUGI

 

10.03TRZECI

10.03 CZWARTY

10.03 PIĄTY

10.03 SZÓSTY

10.03 SIUDMY

 

 

 

10 marca br. o 13.00 w Zespole Szkół nr 26 ul.Urbanistów w Warszawie odbędzie się comiesięczne spotkanie Klubu. Podczas spotkania będzie można obejrzeć film "W czeluściach Gusen" oraz spotkać się z reżyserem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Polecamy artykuł Pana Marka Kozubala nawiązujący do prac związanych z koncepcją upamiętnienia  ofiar obozu Gusen, który ukazał się w "Rzeczypospolitej"

link: https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35688411-upamietnia-wreszcie-ofiary-kl-gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł który ukazał sie w DERSTANDARD 27 STYCZNIA 2022 r.

GÓRNA AUSTRIA

Zapomniany bliźniak Mauthausen

W maju ubiegłego roku republika ogłosiła zakup centralnych terenów obozowych byłego obozu koncentracyjnego Gusen. Teraz zaczyna się właściwy proces projektowania

Markus Rohrhofer

27 stycznia 2022, 06:00

 

 

 

Małe miasteczko targowe St. Georgen an der Gusen w Mühlviertel ma 4000 mieszkańców, 2502 mieszkańców mieszka w sąsiednim mieście Langenstein. Dwa miejsca, które łączy jedno: mieszkasz tutaj na historycznie mocno obciążonym terenie. Centralne części byłego obozu koncentracyjnego Gusen znajdowały się tam, gdzie obecnie znajdują się ładne domy jednorodzinne.

Chociaż obóz koncentracyjny Gusen był obozem pomocniczym Mauthausen, czasami był nawet większy niż obóz główny. Co najmniej 71 000 osób było przetrzymywanych w niewoli w samym Gusen, około połowa z nich została zamordowana. Z ogromnym żniwem krwi więźniowie musieli zbudować system podziemnych tuneli, w których naziści prowadzili tajną produkcję uzbrojenia pod kryptonimem „Bergkristall”. Poza obozem macierzystym w Mauthausen, Gusen był jedynym obozem III stopnia. Dla więźniów oznaczało to „zagładę przez pracę” w kamieniołomach i systemach podziemnych tuneli.

Duża część ofiar pochodziła z Polski. Gusen nie jest tam postrzegany jako podobóz, ale raczej jako bliźniaczy obóz Mauthausen - co tłumaczy również presję polskiego rządu i stowarzyszeń polskich ofiar na odpowiednią kulturę pamięci.

Ale po stronie austriackiej przez długi czas nic się nie działo. Wraz z przeprojektowaniem wystawy w byłym obozie koncentracyjnym Mauthausen krwawe wydarzenia w Gusen zostały znacznie bardziej zintegrowane z koncepcją pamięci, ale nie zmieniło to niczego w upamiętnianiu rozsianym w obu miejscowościach. Do rządowej szuflady szybko włożono również studium wykonalności przygotowane w 2018 roku. Następnie w 2019 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że jego kraj jest zainteresowany kupnem pozostałości po obozie w celu przekształcenia go w godne miejsce pamięci.

Polskie zamiary zakupowe dały impuls motywacyjny na krajowym szczycie państwa. 4 maja ubiegłego roku ówczesny minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer (ÖVP) ogłosił zakup strefy wejściowej do systemu tuneli Bergkristall w St. Georgen, dwóch baraków administracji SS, kruszarki kamieni i części obszaru apelowego w St. Langensteina.

Więźniowie musieli wykonywać ciężką pracę przy tzw. kruszarce kamieni.

Park pamięci

Jednak umowy kupna zostały oficjalnie podpisane dopiero 24 grudnia ubiegłego roku przez notariusza w Linzu. Powodem opóźnienia były m.in. ponowne pomiary działek. Przede wszystkim jednak należało doprecyzować pytanie, jakie dalsze zakupy gruntów są jeszcze konieczne, aby móc w przyszłości połączyć tereny byłego obozu koncentracyjnego, na przykład między placem apelowym a kruszarką kamieni.

W każdym razie szeregi lokalnych organizacji pamięci mają już jasne wyobrażenie o tym, jak w przyszłości powinna wyglądać kultura pamięci w tych dwóch miejscach. Martha Gammer, przewodnicząca Komitetu Pamięci Gusen, zaproponowała w wywiadzie STANDARD „park pamięci”. Gammer: „Z dawnych koszar SS na wschodzie przez plac apelowy do kruszarki kamieni, dalej drogą publiczną do Miejsca Pamięci Gusen. Ścieżka audiowizualna przez poszczególne obszary. Z objaśniającymi tablicami informacyjnymi i głosami ocalałych”.

W każdym razie to, czego Gammer nie potrzebuje, to „duże nowe budynki”. Nie chcą nowego centrum dla zwiedzających, centrum edukacyjnego ani nawet hotelu. Gammer: „Nie potrzebujemy wielkiego biznesu, w tym turystyki autobusowej, jak w przypadku Miejsca Pamięci Mauthausen. Miejscowa ludność z pewnością też tego nie chce”.

Barbara Glück, dyrektor Miejsca Pamięci Mauthausen, a także odpowiedzialna za teren w Gusen, zapowiedziała w wywiadzie dla STANDARD, że przygotowania zostały zakończone i „właściwy proces projektowania rozpocznie się wkrótce”. I wszyscy zaangażowani w tym projekcie będą brali udział. Glück: „Populacja regionalna jest tak samo ważna, jak przedstawiciele międzynarodowi. Zbierzemy wszystkich, aby przedyskutować, co jest potrzebne w Gusen”. Glück spodziewa się „około dwuletniego okresu planowania”.

Praca upamiętniająca jest zawsze pracą mediacyjną. Glück: „Chodzi o stworzenie pomocy wizualnych, aby przekazać to, co wydarzyło się wtedy w tym miejscu”. Jednocześnie chodzi o opanowanie procesu, w którym ostatecznie „jest całkowicie oczywiste dla ludności i regionu, że jest to część życia, codzienności”. Celem jest wykonanie „zrównoważonej pracy upamiętniającej”. Glück: „Jestem przekonany, że proces jest tak samo ważny jak wynik”. (Markus Rohrhofer, 27 stycznia 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy od Marthy Gammer serdeczne życzenia światecze wraz z informacją o odkupieniu przez Rząd Austrii pozostałości po obozie Gusen.

 Weihnachtssterne Copy

 

Drodzy przyjaciele

Właśnie otrzymałam telefon od dr Helbich-Poschacher: " Traktat z Gusen został oficjalnie podpisany". Umowa dotyczy Steinbrucher (kamieniołomu), baraków wachmanów i terenu należącego do firmy Poschacher - udział w placu apelowym.

Błogosławionego dnia Bożego Narodzenia

Martha Gammer Komitet Pamięci Gusen

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gify Boże Narodzenie - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

Do życzeń świątecznych dołączamy też życzenia aby nadchodzący 2022 rok był pomyślny pod każdym względem dla wszystkich członków Klubu Mauthausen - Gusen jak i naszych sympatyków.

 Zarząd Klubu Mauthausen - Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

 

Wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które w polskiej tradycji zajmują tak wyjątkowe miejsce. Niech będą one rodzinne, przepełnione radością, wiarą i miłością.

 

Życzę by nadchodzący Nowy Rok był dla Wszystkich Państwa pomyślny, obfitował w zdrowie i pogodę ducha oraz przyniósł satysfakcję i spełnienie w życiu osobistym i zawodowym. Niech się szczęści!

 

Jolanta Róża Kozłowska

 

Ambasador

 

 

 

 życz amb LI Copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji jubileuszu 90 urodzin Kolegi Wojciecha Topolewskiego Koleżanki i Koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen składają szanownemu jubilatowi  serdeczne życzenia długich lat przepełnionych zdrowiem i szczęściem.

Pogody ducha, pomyślności i wszelkiej życzliwości oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najważniejsze w życiu.

 

 

wojt21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia Klubu Byłych Więźniów Politycznych Mauthausen - Gusen 15 XII 2021

Wigilia widziana oczami Mariusza Twardowskiego.

 

Szanowni Państwo…15 grudnia 2021 roku - Zespół Szkół  26  na Ochocie…

Za  „ przed Wigilijnym stołem” usiedli członkowie Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen, goście , Dyrekcja szkoły, przedstawiciel Zarządu UD Ochota (Z-ca Burmistrza Grzegorz Wysocki ) a także Naczelnik WSZ Ochota  Mirosław Starzyński.  Po kurtuazyjnych powitaniach zebranych przez Prezesa Klubu Jacka Tarasiewicza, nastąpiły informacje  personalne, wymiana ważkich informacji;  np.  że „…  mamy nową Wice- Dyrektor szkoły”, że „lekarz nie puszcza na imprezę Pana Prezesa Wojtka Topolewskiego ( walczył z Nią dzielnie, od wczoraj..) oraz też , że „liczne grono zebranych - cieszy Prezesa Koła” ..Chociaż Prezes J.T. liczył na więcej odważnych…I ma to się zmienić…!
Tyle pół żartem.Proszę Państwa .
Od 5 lat znam to Koło kombatanckie. I gdybym miał wytłumaczyć więź jaka łączy przychodzących  na spotkaniach klubu , uroczystości;  rodziny kombatanckie, kombatantów, działaczy, ludzi zza granicy współpracujących – to zjawisko najlepiej podsumowuje uwaga Prezesa Klubu , (  słyszałem ją  kolejny raz );

„..Kochani! Kiedy siadamy razem, nie ma żadnych różnic… Ani politycznych religijnych, czy innych. Jesteśmy Rodziną!”     
                                                     SIC!

Kolejnym punktem  tego spotkania były informacje dotyczące planów obchodów rocznic, wyjazdu do Austrii , kontaktów z organizacjami , współpracy z organizacjami kombatanckimi , planu spotkań na 2022rok.
Piękne życzenia złożył Klubowi Naczelnik WSZ Ochota Pan Mirosław Starzyński . (  jest gwarantem  opieki i współpracy z kombatantami w ramach podziału kompetencji Urzędu Dzielnicowego Ochota - nagrałem życzenia ..!)

Przed częścią najważniejszą -  świąteczną, zebrani usłyszeli życzenia świąteczne i noworoczne od Z-cy Burmistrza UD Ochota -Pana Grzegorza Wysockiego . Krótko i zwięźle, jak zwykle.
Wszyscy obecni powstali  na życzenie Prezesa klubu, a po odczytaniu nazwisk zmarłych klubowiczów roku2021, w powadze i skupieniu minutą ciszy  uczczono Ich pamięć …

Odczytano historię ‘wigilii’  jej  genezę pojęcia. Było symboliczne przełamanie się opłatkiem przybyłych i piękny świąteczny stół, zaspokoił głód wszystkich

Załączam zdjęcia!

P.S.
Teraz , trochę prywatnie.

Dementi stanowcze  składam, wobec sugestii wygłoszonej przez ob. Dyrektora ( on już wie..), jakoby Koordynator niekiedy do Was  wysyłał informacje ze spotkań, pod wpływem… emocji. Może faktycznie stylistycznie są niedociągnięcia – ale fakty są faktami ! Zdjęcia robię  ostre! ( mało tego, jeszcze w pracy jestem! ????  
Pozdrawiam,  Wesołych Świąt!!

 

--
Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Białobrzeska 26, pokój 7, 02-365 Warszawa
tel. +48224439877
faks +48224439877
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.urzadochota.waw.pl

wig1

 wig2

wig3 

wig4 

wig5 

wig6

wig7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Listopada 2021 r. zmarł nasz kolega klubowy Eugeniusz Śliwiński.

gien

 Eugeniusz Śliwiński urodził się w 1923 roku w Poddębicach koło Łodzi. Do wybuchu wojny w 1939 roku dzieci niezależnie  od narodowości bawiły się razem i uczęszczały do tych samych szkóły. Jednak wojna spowodowała,że niemieckie dzieci odizolowały się od innych narodowości.

Młodzież polska wychowana w duchu patriotyzmu wstapiła  do ZWZ i działała aktywnie w konspiracji.

15 września 1942 r. Eugeniusz został aresztowany przez gestapo łódzkie gdzie podczas śledztwa próbowano uzyskać informacje dotyczące działalności konspiracyjnej ZWZ.

W styczniu 1943 r. wraz z innymi więźniami  transportem skierowany do KL Mauthausen. 28 stycznia 1943 r. zarejestrowany w dokumentacji obozowej pod numerem 22647. Tak jak wszyscy więźniowie w pierwszym okresie pobytu w obozie był poddany kwarantannie oraz były wykonywane na nim  eksperymenty medyczne.

29 marca 1943 roku wraz z grupą więźniów przeniesiony do obozu Gusen gdzie nadano nr 47974  i skierowany do bloku nr 22 , oraz pracy w kamieniołomach. Posiadał też nr 11007. Po kilkunastu dniach pracy w kamieniołomach z wysoką temperaturą trafił na rewir ( barak szpitalny). Po wyjściu z braku rewiru miejsc w baraku 22 już nie było dla Śliwińskiego. Został przydzielony do baraku nr 11 i skierowany do pracy w komandzie Steyera jako ślusarz. Tam też doczekał wyzwojenia 5 maja 1945 r. przez wojska amerykańskie.

 

Przez ponad 30 lat był intensywnie zaangażowany w pracę społeczną. Do 2019 roku  pracował w Wielkopolskim Zarządzie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu. Ponad 20 lat pracował w Zarządzie Związku Inwalidów Wojennych. Od kilkunastu lat prowadził Klub byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen w Poznaniu. Przez wiele lat był zapraszany  do Niemiec, na spotkania z młodzieżą z klas maturalnych. Prowadził również prelekcje w kilkunastu poznańskich szkołach ponadpodstawowych oraz Domach Kultury. Zarówno młodzież polska jak i niemiecka wykazywała bardzo duże zainteresowanie relacjami o obozach koncentracyjnych które przedstawiane były przez Kolegę Eugeniusza. Takie spotkania dawały Jemu zawsze poczucie spełnienia obowiązku w przekazywaniu żywej historii tragicznych chwil przeżytych w obozie.

 

 nekrgien Copy

 nekrgien 1 Copy

 

 

 

 

 

 

Msza św. zostanie odprawiona w Kościele św Jana Bosko przy ul Warzywnej w Poznaniu dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 grudnia 2021 r. o godzinie 12.45 w Poznaniu na Cmentarzu Miłostowo od ul Gnieźnieńskiej

 20211202 124451 Copy

 

 20211202 130023 Copy

 

 20211202 130435 Copy

 

20211202 130928 Copy

 

20211202 130938 Copy

 

20211202 132004 Copy

 

 

 

Pani Martha Gammer wyraził głęboki żal dla rodziny jak i społeczności klubowej po śmierci Eugeniusza Śliwińskiego

 

 

In Memoriam

FFboiPoXoAMYx7x 

 

 

Eugeniusz Śliwiński 

 

 

Były więzień obozu koncentracyjnego Gusen I, 98 lat

 

Urodzony w 1923 r. w rejonie Łodzi Śliwiński musiał opuścić ojczyznę i wykonywać pracę przymusową z powodu polityki przesiedleńczej nazistowskiego okupanta, z którego został aresztowany w 1942 r. i wywieziony do Mauthausen, a następnie do obozu koncentracyjnego Gusen I. Jego zdrowie doznało poważnych szkód w wyniku eksperymentów medycznych: pan Śliwiński został celowo zarażony durem brzusznym. Musiał wykonywać ciężką pracę w kamieniołomie Gusen, a później w halach Steyr-Werke w Gusen.

 

Pozwolono mu przeżyć wyzwolenie 5 maja 1945 r. i wrócił do Polski, gdzie ukończył szkolenie techniczne w Poznaniu. Po przejściu na emeryturę poświęcił się całkowicie pracy upamiętniającej, prezentował swoje trudne losy w szkołach i pracował niestrudzenie do końca nad filmami i wystawami ku pamięci zapomnianych w Austrii obozów koncentracyjnych Gusen.  Niemal co roku pan Śliwiński – mimo podeszłego wieku – przychodził do Gusen na nabożeństwo żałobne ku czci zmarłych towarzyszy. Szczególnie ucieszyło go spotkanie z Prezydentem Republiki Austrii z okazji obchodów roku 2017.

 

Cierpienie Gustena zostało wypalone w jego duszy, ale my, ludzie w miejscu tych strasznych obozów zagłady w tym czasie, mogliśmy doświadczyć jego serdecznej przyjaźni.

                                    Gedenkdienstkomitee Gusen

In Memoriam

Eugeniusz Sliwinski     

Ehemaliger Gefangener des KZ Gusen I, 98 Jahre

Geboren 1923 im Gebiet von Lodz, musste Herr Sliwinski wegen der Umsiedelungspolitik der NS-Besatzungsmacht seine Heimat verlassen und Zwangsarbeit leisten, aus der er 1942 verhaftet und nach Mauthausen, dann ins KZ Gusen I deportiert wurde. Seine Gesundheit erlitt schweren Schaden durch die medizinischen Versuche: Herr Sliwinski wurde absichtlich mit Typhus infiziert. Schwere Arbeit musste er im Steinbruch Gusen und später in den Gusener Steyr-Werke-Hallen verrichten.

Er durfte die Befreiung am 5. Mai 1945 erleben und kehrte nach Polen zurück, wo er in Poznan eine technische Ausbildung absolvierte. Nach seiner Pensionierung widmete er sich mit ganzer Kraft der Gedenkarbeit, trug sein schweres Schicksal in Schulen vor und wirkte unermüdlich bis zuletzt an den Filmen und Ausstellungen zur Erinnerung an die in Österreich vergessenen KZ-Lager von Gusen mit.  Fast jedes Jahr kam Herr Sliwinski – trotz hohen Alters - nach Gusen zur Gedenkfeier, um die toten Kameraden zu ehren. Besonders freute ihn die Begegnung mit dem Präsidenten der Republik Österreich anlässlich der Feier des Jahres 2017.

Das Leiden von Gusen war in seiner Seele eingebrannt, doch wir, die Menschen am Ort dieser damaligen schrecklichen Vernichtungslager, durften seine herzliche Freundschaft erleben.

                            Gedenkdienstkomitee Gusen

 

 

Linki w których występował Kolega Eugeniusz

https://www.youtube.com/watch?v=qM2Fq7wa0uE&t=334s

https://www.youtube.com/watch?v=Axu0gtGkcds&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=MVFdLqp9RV8&t=283s

https://www.youtube.com/watch?v=BgVNfto0Wck&t=1775s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 listopad 2021 r. Cm. Północny pożegnanie Zdzisława ŚMIETAŃSKIEGO z Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen

Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota

 

Szanowni Państwo

Pożegnaliśmy Pana Zdzisława Śmietańskiego …
była Rodzina , znajomi. I oczywiście przedstawiciele Klubu.
Ze strony księdza celebranta padły serdeczne słowa pożegnania, córka Pana Zdzisława odczytała wspomnienie .

Natomiast   parę zdań nad grobem  jakie padły  ust Prezesa Klubu – Pana Jacka Tarasiewicza  było tak celne  i ważne , iż przytoczę sens;
„ ….to był świetny człowiek” „….można było pogadać o wszystkim „ „działał  dla Klubu w sposób rzeczywisty’,   „ …. a my zobowiązujemy się, że dalej będziemy kontynuować i strzec pamięć o Mauthausen – Gusen” .

Cześć i Pamięć  Ś. P. Panu Zdzisławowi

IMG 7504

IMG 7508

IMG 7517

IMG 7521 

 

 

 

 

Z głębokim smutkiem informujemy , że 12 listopada 2021 r. zmarł nasz kolega klubowy ŚMIETAŃSKI ZDZISŁAW ZBIGNIEW ur 20.091929 r. 

Brał udział w Powstaniu Warszawskim. 1.09.1944 r. zatrzymany przez okupanta i osadzony w obozie przejściowym Dulag121 w Pruszkowie. Następnie przetransportowany do obozu Mauthausen gdzie 5.09. 1944 r. zarejestrowany pod numerem 96026. Kolega ŚMIETAŃSKI ZDZISŁAW w tym samym transporcie został osadzony  w Mauthausen razem ze swoim ojcem Lucjanem który został zarejestrowany jako więzień nr 96025, a 12 wrzesnia 1944 r przeniesiony został ojciec i syn do podobozu Melk gdzie byli zakwaterowani w jednej sztubie. W kwietniu 1945 więźniowie z obozu Melk byli ewakuowani do Mauthausen w Marszu Śmierci.

5 maja 1945 r doczekali wyzwolenia przez wojska amerykańskie.

Kolega Śmietański przez długie lata dostarczał do klubu plakietki klubowe które były wkładane w wieńce przy okazji różnych uroczystości. Plakietki znnane był nie tylko w Polsce ale i w Austrii.

DSC 0442 2

DSC 0066 2

O uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 listopada o godzinie 13.00 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie ul. Wóycickiego od strony bramy głównej skąd kondukt pogrzebowy uda się do grobu rodzinnego.

 CCF17112021 00000

 

 

W dniu 10 listopada 2021r. Prezes Klubu Mauthausen - Gusen Jacek Tarasiewicz złożył życzenia Eugeniuszowi Śliwińskiemu z okazji 98 urodzin dużo zdrowia i samych radosnych chwil w życiu. 

gen1

gien2 1

 link do wspomnień Kolegi Eugeniusza Śliwińskiego

 

Tutaj załączamy link do wspomnień… film nakręcono podczas spotkań Kolegi Eugeniusza w szkołach w Poznaniu przy dużej pomocy córki Marylki.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh7duorZr0AhVskIsKHdmZARIQuAJ6BAgDEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqM2Fq7wa0uE&usg=AOvVaw20UwLfoMzZhRcR8J_hwCLf

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed ŚWIĘTEM ZMARŁYCH kolega Andrzej  w imieniu Klubu Mauthausen - Gusen zapalił znicze pod pomnikiem który powstał w hołdzie mieszkańcom Warszawy, cywilom i powstańcom którzy w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r. zostali wywiezieni i zamordowani przez okupanta niemieckiego w obozach koncentracyjnych.

 

1635672456922

 

 

 

 

 

SPOTKANIE DELEGACJI CZŁONKÓW KLUBU NA POWĄZKACH WOJSKOWYCH W DNIU 28.10.2021 PRZY MAUZOLEUM W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM ZMARŁYCH.

W spotkaniu uczestniczył z-ca Burmistrza Dzielnicy Ochota Sławomir Umiński.

Złożono wieńce i zapalono znicze. Oddano cześć poległym w obozach wszystkim więźniom obozów koncentracyjnych.

 

Lepsze

 

26 października 2021 r.

odbyło się spotkanie z Ambasadorem Austrii mgr Andreasem Stadlerem w którym uczestniczył Prezes Klubu Mauthausen - Gusen Jacek Tarasiewicz. 

Ambasador mgr Andreas Stadler 28 września 2021 r. złożył listy uwierzytelniające u Prezydenta Andrzeja Dudy i od tego momentu jest oficjalnym przedstawicielem Republiki Austrii w Polsce.

ambasador au

 

 

 

 

Spotkania członków klubu odbywać się będą w następujących  terminach i miejscach : 

 

28.10.2021 - godzina 13.00 Spotkanie członków Klubu na Powązkach Wojskowych przy Mauzoleum w związku ze Świętem Zmarłych.

 

 

 

3.XI.2021 - godzina 13.00 Spotkanie członków Klubu w Zespole Szkół nr 26, ul Urbanistów 3 w Warszawie.

 

 

 

15.XII.2021 - godzina 13.00 Spotkanie członków Klubu w Zespole Szkół nr 26, ul. Urbanistów 3 w Warszawie połączone z tradycyjnym opłatkiem.

 

 

 

Następne terminy spotkań, w zależności od sytuacji pandemicznej w Polsce, będą podane w zakładce Harmonogram spotkań i Aktualnościach.

 

 

 

Osoby niebędące członkami klubu chcący uczestniczyć w spotkaniu proszeni są o wcześniejszy kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 października 2021 r. w Kościele św. Anny przy ulicy Krakowskie Przedmieście odbyło się nabożeństwo różańcowe o godz 15.00 . Po nabożeństwie można było zobaczyć różaniec z Gusen który przechowywany jest w tutejszym kościele.

 20211001 162524

 20211001 162606

 

 

 

 

 

 

IMG 20210914 142134 resized 20210917 110610828

IMG 20210914 142142 resized 20210917 110551430

 

 

 

 

IMG 20210914 142227 resized 20210917 110434972

IMG 20210914 142233 resized 20210917 110325493

 

 

 

 

 

 

„Motto” i sprawozdanie ze spotkania Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen. 07 września 2021 

Szanowni Państwo..

Dzielę się często z Wami nie tylko informacjami, komentarzami historycznymi ,  ale także przemyśleniami i emocjami.

Moja korespondencja kierowana jest do ok. setki osób. Wiem, że  udostępniana jest  także szerzej, w kręgu kombatanckim .

Za „motto” dzisiejszej informacji  niech posłuży załączona lista odeszłych Kombatantów, byłych więźniów KL Mauthausen – Gusen…
Przesłała  na moją prośbę Pani Danuta i dzisiaj zmierzyłem się ze wspomnieniami .  Setki fotografii są w moim „archiwum” ze spotkań, pożegnań .  Wiele z nich przesyłałem klubom, często rodzinom zmarłych , Pracuję dla Was ( i Urzędu , oczywiście..) od marca 2016 roku..
A ta tylko lista jest jednej z 6-u naszych organizacji na Ochocie.
Perły ludzkie pożegnaliśmy.

Cześć i Pamięć!

Zespół Szkół nr 26 ul Urbanistów, Sala Klubu

„Wejście Pana Wojtka Topolewskiego ( Prezes Honorowy Klubu) z elegancką opaloną Panią dr. nauk medycznych ,  towarzyszącą kombatantowi , wywołało radość obecnych
I to przywitanie Pana Wojtka ; „ Co?? Już spisaliście mnie na straty, a jestem!..”
Prezes Klubu -Pan Jacek Tarasiewicz  rozpoczął spotkanie , przypominając , jak dawno odbyło się ostatnie (  poza spotkaniami „w terenie”- w miejscach  Pamięci  i Zarządu Klubu), napomniał i wezwał do reaktywowania systemu przypominania o miesięcznych spotkaniach wszystkich członków środowiska(  ustalono -następne będzie 06 października  0 13 tej) . Co rzadko się zdarza, nie ujrzano  przy  powitaniu obecnych osób Dyrektora szkoły – Pana Romana Marciniaka ( prowadził zajęcia lekcyjne)
A proszę Państwa ! Dużo stracił!
Szkoła wyremontowała salę spotkań i Pamięci Klubu Mauthausen.. Nowe szafy pomieściły uporządkowane archiwa. Gabloty, pod szkłem pamiątki i dokumenty jakich mogą pozazdrościć muzea i  instytucje państwowe. Były zachwyty i słowa uznania.

Spotkanie przez krótki czas  było „towarzyskie”, i szybko poruszono  poważniejsze tematy ;

- ustalono wysłanie korespondencji w związku ze zmianami na stanowiskach w urzędach państwowych.

- bardzo ciekawe było sprawozdanie o wizytach oficjalnych w Austrii, kontaktach  oraz zmianach w o podejściu ich  do pamięci historycznej ( pozytywnych!)

- poruszono kwestię stanu osobowego  Klubu i oddano minutą ciszy hołd zmarłym kolegom .

- omówiono sprawę nowego znaczka Klubu, ( fot  znaczka będą na stronie Klubu - zamieszczę link do niej na końcu korespondencji)
- omówiono spotkania m.in. ‘Różaniec Mauthausen „ Za długo by opisywać historie trzech różańców, z różnych materiałów wykonanych i będących swoistymi relikwiami dla byłych więźniów.( w Internecie znajdziecie opis tego fenomenu..)
- omówiono kwestie wydawnictw którym patronuje zarząd.(- być może otrzymam egzemplarz arcyciekawego materiału  - pokaże wtedy zdjęcie i omówię. )
..I wiele sprawinnych .

Niestety , ograniczenia służbowego komp. nie pozwalają mi na większą ilość materiału zdjęciowego ( Klub dostanie z pryw.  adresu e-mail )

……………………………………………………………………………………………………………………….

                                                    Koleżanki i Koledzy,

      Zgodnie z tradycją naszego Klubu  w dniu 1 pażdziernika br.  (w piątek) zapraszamy na nabożeństwo różańcowe , które odbędzie się w Kościele św.Anny przy ul. Karkowskie Przedmieście przy Placu Zamkowym.

Program nabożeństwa:

godz. 15.00 msza św.

godz.15.30 koronka do Miłosierdzia Bożego następnie różaniec.

Proszę zabrać ze sobą chusty klubowe.

W imieniu Zarządu Klubu - DK

Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD 
M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Białobrzeska 26, pokój 7, 02-365 Warszawa
tel. +48224439877
faks +48224439877
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.urzadochota.waw.pl

            Warszawa, 7.09.2021                                                        

   LISTA

Zmarłych ostatnio byłych więźniów obozów Mauthausen-Gusen członków n/klubu

 1. ZygmuntNowakowski 04.11.2015
 2. JanGąsiorowski 03.11.2016
 3. JerzyRadwański 21.10.2016
 4. KarolRóg07.10.2016
 5. StefanRzepczak 22.11.2016
 6. MichałZołądkiewicz 11.03.2017
 7. JanTomaszewski 13.09.2016
 8. JerzyKrynicki           2016
 9. StanisławZółdowski                   01.2016
 10. StanisławLeszczyński 24.04.2017
 11. HenrykCzarnecki 24.01.2016
 12. StefanSot 20.07.2017
 13. RomanWąż 18.08.2017
 14. MarianTomczak 30.10.2017
 15. BronisławKossak 23.09.2017
 16. KazimierzPasieka 16.11.2017
 17. WacławHuszczbr.dokł.daty 2016
 18. JadwigaBogucka 19.12.2017
 19. JanKalinowski 03.03.2018
 20. JerzyGliński09.10.2018
 21. ZbigniewKozera
 22. WiesławKrawczykowski          2019
 23. LucjanMiller 19.02.2020
 24. StanisławŚliwczak 31.08.2019
 25. RyszardRudowski 18.10.2020
 26. JerzyMiliński 20.10.2020
 27. Mieczysław     Herubin 24.10.2020
 28. StanisławKoprzywa 01.12.2020
 29. CzesławSkoczeńbr.daty
 30. AlfredKanoniuk 11.01. 2021
 31. Jan RyszardSempka 10.04.2021
 32. LeszekPolkowski 18.05.2021
 33. RyszardCyran `28.08.2021

IMG 6360

IMG 6362

IMG 6369

IMG 6383

 d k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przykrością informujemy, że kolega klubowy Ryszard Cyran w dniu 26 sierpnia 2021 roku zmarł w wieku 96 lat. 

W sierpniu 1944 roku został osadzony przez Niemców w Dulagu 121 i następnie skierowany do obozu Mauthausen gdzie w dniu 1.09.1944 zarejestrowany jako więzień nr 91944 przebywał do momentu przeniesienia do obozu Linz III.

 mauthausen2015 398 2

 Uroczystości pogrzebowe w których pożegnamy Kolegę Ryszarda  odbędą się w czwartek 2 - go września o godzinie 14 w Kościele św. Marii Magdaleny ul. Wólczyńska 64 gdzie odprawiona zostanie msza święta żałobna. Po mszy urna z prochami Ryszarda Cyrana zostanie  złożona w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wawrzyszewskim.

Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny Ryszarda składają koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen - Gusen z Warszawy

 Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej udostępnił Pan Mariusz Twardowski

 IMG 6164

 IMG 6168

IMG 6173

IMG 6178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. na Cmentarzu na Woli pod Pomnikiem Poległych warszawiaków złożono wieńce i zapalono znicze.

IMG 20210802 131734

zdj . wyk A.Samirowski

Zdjęcie przedstawia koleżanki i kolegów podczas spotkania na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w dniu 1 sierpnia 2021 gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod Pomnikiem Mauzoleum.

IMG 20210801 094802

zdj. wyk. A. Samirowski

W związku z 77 Rocznicą Powstania Warszawskiego Zarząd Klubu podjął decyzję o spotkaniu sie 1 sierpnia 2021 r. (niedziela) o godzinie 10.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (Pomnik - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych) gdzie złożone będą kwiaty i zapalone znicze.

Prosimy o zabranie chust klubowych

 

 

 

 

 

 

 Pierwsze zebranie członków Klubu (po złagodzeniu obostrzeń) zaplanowane zostało na 7 września 2021 r. o godzinie 13.00 (wtorek)

 

 

 Rozmowa ze Stanisławem Zalewskim który wystąpił w TV w Austrii w audycji nadanej w dniu 30.06.2021 r.

Link do audycji orf/at :  https://t.co/m6jNwMdc2s?amp=1

 

 

 

Wręczenie Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” – Warszawa, 29 czerwca 2021

Uroczysta gala Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 29 czerwca 2021 r. Retransmisja na kanale IPNtv.

link:https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci/2021

 

 

W roku 2020 Kapituła Nagrody zdecydowała o przyznaniu jednej nagrody zbiorowej. Otrzymała ją organizacja, która wykonała i wciąż wykonuje nieocenioną pracę na rzecz przywracania pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gusen. Członkowie Komitetu Pamięci Gusen od 1979 roku zbierają świadectwa i wspomnienia dotyczące historii obozu. Statuetkę odebrała delegacja pod przewodnictwem prezes Marthy Gammer. Towarzyszyli jej wiceprezes Hannes Gammer i członek Zarządu Rienhardt Kaspar.

Ze względu na pandemie wręczenie nagrody nastąpiło 29.06.2021 r.

Link do uroczystości : https://www.youtube.com/watch?v=2sucpZN6WBM&t=4819s

 

 

 

 

 

W dniach 17-20 czerwca 2021 r., na zaproszenie Ambasady Polskiej w Wiedniu , Prezas Klubu Mauthausen - Gusen kolega Jacek Tarasiewiczi wraz z  synem Janem, przebywał w Austrii. Okazją było promowanie książki "Wiersze z za drutów", które dzięki staraniu Ambasady, zostały wydane w wersji niemieckiej z poszerzonymi życiorysami autorów.
Cała rzecz została pomyślana jako sztafeta pokoleń. Wystąpiły dwie rodziny: Joanna Ziemska (córka wieloletniego więźnia Gusen Jerzego Wandla) wraz z córką Julią Ziemską i Jacek Tarasiewicz wraz z synem Janem. Joanna Ziemska i Jacek Tarasiewicz opowiadali o swoich ojcach, więźniach Gusen, o sobie jako drugim pokoleniu a  Julia i Jan  jako trzecie pokolenie wystąpili w opowiadaniu o swoich dziadkach. Motywem projektu było tworzenie kultury w obozie Gusen i jej roli w życiu więźniów a także wspomnienie o twórcach i ich postawach. 
Jacek Tarasiewicz skupił się na roli kultury w obozie a Joanna Ziemska na twórcach i ich twórczości.
Wiersze czytane były w wersji polskie ( Jan Tarasiewicz) i wersji niemieckiej (Julia Ziemska).
Wystąpienie Jacka Tarasiewicza było tłumaczone na jezyk niemiecki.
Niestety nie ma tłumaczenia wystąpień w języku niemieckim na polski. 
Spotkanie odbyło się w nowym obiekcie , otwartym w zeszłym roku w Bergkristal.
 
 Link z całego spotkania:   https://www.youtube.com/watch?v=APCzhDXcWA8

 

 

 

 

 

 

 

 

 Link do filmu jaki zrobili koledzy z CIM z Luksemburga o roll-apach, które były wystawione podczas uroczystości 76 rocznicy wyzwolenia obozów w Austrii. 

 

 

14 czerwca 1940r. do obozu w Auschwitz przybył pierwszy transport
Polaków, 728  więźniów z Tarnowa.
Dzień ten został ustanowiony NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI OFIAR 
NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I
OBOZÓW ZAGŁADY.
W dniu 14 czerwca 2021 r obchodzona była kolejna rocznica Narodowego
Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady. Udział w uraczystościach wzieła grupa kombatantów,
przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych,duchowieństwa,
organizacji pozarządowych, służb mundurowych, ludzie nauki i kultury
oraz młodzież szkolna. 
Były też krótkie przemówienia przedstawicieli poszczególnych delegacji.
Na szczególną uwagę zasługuje przemówienia Prezesa Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych kolegi Stanisława Zalewskiego.
Modlitwę ekumeniczną za dusze poległych i pomordowanych odmówili
duchowni czterech wyznań.
Następnie złożono wieńce  przed Pomnikiem Drzewa Pawiackiego.
 
IMG 4648
 
IMG 4674 
 
IMG 4679
 
IMG 4682 

 

 

IMG 4683
 
 
IMG 4697

 IMG 4699

IMG 4703

Zdjęcia udostępnił Pan Mariusz Twardowski 

 

 

 

 

 

W dniu 24 maja 2021 r. odbyły się uroczystosci pogrzebowe Mieczysława Leszka Polkowskiego

IMG-20210524-WA0025

 
 
 

 

 
 

IMG-20210524-WA0023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 18 maja 2021 r. w wieku 93 lat zmarł nasz Kolega klubowy Mieczysław Leszek Polkowski. Był więzieńem pierwszego transporu z Pruszkowa Dulag 121 do obozu Mauthausen nr więźniarski 94101. Po kwarantannie przeniesiony do obozu Ebensee.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 14.00 w Kościele przy ul. Korkowej w Marysinie Wawerskim.

136 2

Kolega Polkowski w Ebensee składa wieniec w sztolni.

137 2

Kolega Polkowski przemawia w sztolni w Ebensee po złożeniu wieńca.

IMG 8977

Spotkanie na Cmentarzu Wolskim.

IMG-20210517-WA0018

Ebensee 2021r.

indeks 1

Kolega Czarnecki i kolega Polkowski.

P1030285

Plac w Wiedniu 2021r.

Polkowski

Kolega Polkowski Ebensee

Zrzut ekranu 2021-05-19 210848 polkoski

Zdjęci kolegi Polkowskiego umieszczone na stronie internetowej Austriackiego Komitetu Mauthausenowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Link do obchodów rocznicowych z Mauthausen

 

 

 

 

 

Relacja Prezesa Klubu Mauthausen-Gusen z pobytu w Austrii na uroczystości 76 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen

Koleżanki i Koledzy,

 

 

w dniach 14-16 maja br. przebywałem w Austrii w związku z 76 rocznicą wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen na terenie Austrii. Osobiste zaproszenie otrzymałem od Pani Ambasador Jolanty Róży Kozłowskiej.

 

W tym roku obchody były skromne ale w przeciwieństwie od 2020 roku jednak były. Według moich obliczeń, w centralnych obchodach w Mauthausen wzięło udział około 2000 osób z 48-50 krajów. Jedną z najliczniejszych delegacji była delegacja polska.

 

W dniu 15 maja, rano, byliśmy w Ebensee. Byliśmy też w sztolniach. W kolejnych mailach prześlę zdjęcia, które na ogół sam robiłem telefonem, więc wybaczcie za jakość.

IMG-20210517-WA0004

IMG-20210517-WA0005

IMG-20210517-WA0018 

Następnie przejechaliśmy do Bergkristal na spotkanie z Burmistrzem St. Georgen an der Gusen Panem  Erichem Wahlem. Spotkanie odbyło się w nowym obiekcie, który został oddany do użytku jesienią zeszłego roku. Niestety sztolnie były zamknięte.

 

Tradycyjnie od godziny 17 rozpoczęły się uroczystości w Memorial Gusen. Poproszono mnie o krótkie wystąpienie. Mam nadzieję, że zostało dobrze przyjęte.

IMG-20210516-WA0003

IMG-20210516-WA0007 

 
Późnym wieczorem wróciliśmy do Wiednia.

 

W dniu 16 maja wyjechaliśmy do Mauthausen. Procedura pochodu w tym roku była dość skomplikowana. Chodzi o odległości między delegacjami, ale także odległości między poszczególnymi członkami delegacji. Generalnie wszystko odbyło się sprawnie i przy dobrej pogodzie. Pomysł kolegów CIM o postawieniu wielkich zdjęć byłych więźniów uważam za niezwykle trafny i robiący świetne wrażenie. Podchodzili do mnie miejscowi mieszkańcy mówiąc, że tego Pana, pokazując na zdjęcie, pamiętają. Byli bardzo uradowani, kiedy mówiłem im, że jeszcze żyją i będa jeszcze długo żyć !!!

IMG 20210516 114730 resized 20210517 013710428

IMG 20210516 114909 resized 20210517 013634163

IMG 20210516 115058 resized 20210517 013550477

IMG-20210516-WA0014

IMG-20210516-WA0016

 

Oprócz delegacji z około 50 krajów nie było żadnych innych, nawet władz Austrii.

 

Po Mauthausen udaliśmy się ponownie do Gusen gdzie doszło do spotkania Pani Ambasador z , naszą ukochaną osobą, Marthą Gammer. Złożone, zostały kolejne wieńce i zapalone znicze.

 IMG-20210517-WA0006

IMG-20210517-WA0007

IMG-20210517-WA0008

IMG-20210517-WA0009

 

Muszę tu nadmienić, że w skład polskiej delegacji wchodzili: Pani Ambasador, Pan Konsul Generalny, Konsul Honorowy dla Górnej Austrii ,Attache Wojskowy, Ugrupowanie Piłsudczyków, działacze polonijni,osoby zaprzyjaźnione z Ambasadą. 

 

W Bergkristal, w nowym obiekcie, mieliśmy mały poczęstunek zorganizowany prywatnie przez Panią Ambasador i Joannę Ziemską. W tym momencie, w Austrii, żadne restauracje, bary i jakiekolwiek miejsca gdzie można zjeść są zamknięte.

 

Dobrze posileni, przejechaliśmy do Lungitz, gdzie był obóz Gusen III. Miejsce, które przez ostatnie lata odwiedzane było tylko przez naszą delegację.

 IMG 20210516 140003 resized 20210517 013512710

W tej chwili jest nowy pomnik, obok starego. Nastąpiło to w związku z odkryciem dużej ilości prochów spalonych więźniów.

 

Delegacja, udała się następnie do Melku. Ale beze mnie. Niestety musiałem jechać na lotnisko aby zdążyć na samolot.

 

Pełen nadziei, że w przyszłym roku, już w normalny, dla nas tradycyjny sposób będziemy mogli wziąć udział 77 rocznicy wyzwolenia !!!

 

 

 

Jacek Tarasiewicz

 

 

 

 

 

 

16.05. 2021 r. odbędzie się uroczystość w KL Mauthausen z okazji 76 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen.

Link do infomacji z uroczystości która zaczyna się 16.05.2021 r. o godzinie 11.00

https://www.mkoe.at/gedenk-und-erinnerungsarbeit/gedenk-und-befreiungsfeiern

Link do transmisii z dnia 15.05.2021 r. - uroczystość obchodu wyzwolenia 76 - rocznicy wyzwolenia Obozu Gusenhttps://www.youtube.com/watch?v=Vtjo73NJu1k

Prezes Klubu Mauthausen - Gusen z Warszawy  Kolega Jacek Tarasiewicz uczestniczył 15.05.2021 r. w uroczystościach 76  rocznicy  wyzwolenia obozu Gusen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości rocznicowe w Warszawie

4.05 2021 Cmentarz Bódnowski

Przemślenia Pan Mariusza Twardowskiego: maj jest miesiącem kiedy środowisko byłych więźniów KL Mauthausen Gusen składa hołd odeszłym kolegom i bliskim . Dzisiaj, na cmentarzu na Bródnie złożono kwiaty , zapalono znicze. Miałem zaszczyt reprezentować Dzielnicę Ochota na tym spotkaniu.
Odchodząc od miejsca upamiętnienia mijaliśmy groby Prezes Jacek Tarasiewicz pokazał mi jeden z nich;  " Spójrz.. To Pani Jadzia.. Była w naszym klubie, chociaż z innego KL."
Ja ją poznałem, byłem wtedy na rocznicowych obchodach dnia wyzwolenia KL -Mauthausen-Gusen w Austrii.  Jeszcze pamiętam jej uśmiech i pogodę ducha !

 

IMG 3733

IMG 3734

IMG 3740

IMG 3741

4 maja złożono kwiaty i zapalono znicze na Cmentarzu Wolskim pod pomnikiem upamiętniającym ofiary pomordowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych warszawiaków po Powstaniu Warszawskim.

 

 

 

 

 

5 maja z udziałem władz Ochoty odbyła sie uroczystość złożenia wieńców i zapalono znicze pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych

 

 

IMG 3774 

 IMG 3780

IMG 3788 

 IMG 3790

 DSCF4846 2

DSCF4851 2

DSCF4861 2

DSCF4877 2

DSCF4892 2

DSCF4893 2

DSCF4921 2 

 

 

 

 

 Nie wielu  może usłyszeć stojącego pod powązkowskim pomnikiem byłego więźnia  politycznego  KL Mauthausen - Gusen Pana Wojciecha Topolewskiego.

Kiedyś - Häftlings Jan Wojciech Topolewski, Nr. 102403 ...
Usłyszeliśmy wyraźnie pomimo szumu aut z Trasy Toruńskiej , opowiedzianą historię tego dnia, dnia  wyzwolenia obozu. Znowu stanął w oczach widok tysięcy głodnych ludzi,  leżących umierających i patrzących z niedowierzaniem na opancerzony pojazd wjeżdżający na teren obozu.
Pan Wojciech zaznaczył, że wiek zabiera pamięć , dokładność  dat, zaciera fakty. Ale nigdy nie zapomni chwili 05 maja 1945 roku godziny 17-tej... Postaci w mundurze, która wychyliła się z włazu pojazdu woskowego i po polsku wykrzyknęła; "Ludzie, jesteśta wolne!"
Pan Wojciech Topolewski wie, kto to był; Amerykanin z Texasu o polskich korzeniach  "KOSIK". Byli więźniowie utrzymywali z nim kontakt,  długo.
Słuchaliśmy historii , żywej.  Potworne mordy dokonywane tuż przed samym wyzwoleniem, groźba zabicia wszystkich więźniów, nie wydawanie żywności.  Umieranie do ostatniej chwili niewoli jak i po wyzwoleniu obozu. Dane liczbowe i fakty były uzupełniane półgłosem przez Prezesa Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen - Gusen - Pana Jacaka Tarasiewicza, posiadającego encyklopedyczną wiedzę o systemie KL Mauthausen - Gusen.

Dzisiaj 05 maja 2021 roku  przed Pomnikiem Mauzoleum na Wojskowych Powązkach stanęła grupa osób składająca hołd tym,  którzy zginęli na terenie Austrii w niemieckim systemie obozów koncentracyjnych Mauthausen - Gusen. Przybyli członkowie Klubu, przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Warszawa- Ochota, Zespołu Szkół nr 26 ( Pani Halina Grabowska) oraz rejestrujący spotkanie Wojciech Syrocki ( niedawno nagrodzony przez dzielnicę Ochota w konkursie wolontariatu).
Dla każdej osoby obecnej, to co dzisiaj powiedziano było przeżyciem. Obecna W-ce Burmistrz, Pani Dorota Stegienka, "od zawsze" związana z Ochotą, poznała już wcześniej kombatantów organizacji ochockich. Natomiast Burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota -
Pan Sławomir Umiński, po raz pierwszy spotkał się ze środowiskiem Klubu Mauthausen - Gusen.
W części oficjalnej spotkania padła deklaracja ze strony ochockich władz pomocy i wsparcia dla środowiska kombatanckiego. Przyjęte zostało zaproszenie Pana Burmistrza i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy  do ZSz nr 26 na Urbanistów, do sal AK IV Obwód Ochota  i Klubu Mauthausen - Gusen.
Podczas wyjazdu do Austrii na uroczystości rocznicowe poznałem blizej byłego więźnia KL Mauthausen -Gusen -  Pana Leszka  Polkowskiego. Stałem obok, kiedy podchodzili młodzi ludzie z państw Europy prosząc mnie o wstawiennictwo, chcąc podać rękę byłemu więźniowi  i otrzymać autograf...

Koordynator Mariusz Piotr Twardowski

 

Następnym miejscem uroczystości był Pawiak 

 

 

 

 

Uczczenie rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen.

Inicjatywa Miedzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego doprowadziła do stworzenia projektu w którym wykorzystano "roll up" . Są to duże plansze na których umieszczono zdjęcia 43 osób. Byłych więźniów którzy przeżyli obóz Mauthausen-Gusen.

 8 maja roll upy zostały umieszczone na Heldenplatz w Wiedniu. Wiele osób zatrzymywało się i czytało oraz oglądało zdjącia ocalałych .

Następnym etapem prezentacji będzie Ebensee. Po Ebensee będzie Gusen i w końcu znajdą sie w Mauthausen. 

P1030276

P1030277

P1030278

P1030279

P1030280

P1030281

P1030282

P1030283

P1030284

P1030285

P1030286

P1030287

P1030288

P1030289

P1030290

P1030291

P1030292

P1030293

P1030294

P1030295

P1030296

P1030297

P1030298

P1030299

P1030300

P1030301

P1030302

P1030303

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚC W LUNGITZ (Gusen III)

Jak napisała Pani Martha Gammer uroczystość w Lungitz miała oprawę muzyczną która mimo obostrzeń covidowych satysfakcjonowała. Była zgoda na obecność trzech ambasadorów i ministra spraw wewnętrznych Dr Karla Nehammera. 

Odsłonięto płytę upamiętniajacą ofiary nazistowskiego terroru. A wszystko związane było ze znalezieniem prochów  byłych więźniów pod torami stacji kolejowej Lungitz w 2018 roku. Osób zabitych i spalonych musi być duża liczba. Znaleziono 632 małe metalowe przedmioty: klucze , guziki, krem, małe kawałki metalowe wykorzystywane do usztywnienia butów, obrączki na rękę. Sądzą eksperci, że byli to ludzie z transportu do Gusen lub Mauthausen.

IMG 0740

IMG 0757

 IMG 0765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wielu latach usilnych starań członków Klubu Mauthausen - Gusen w Warszawie oraz kombatantów - byłych więźniów obozu Mauthausen - Gusen doczekaliśmy się wykupienia ocalałych części nieruchomości Obozu Gusen przez Rząd Republiki Austriackiej. 

Wykupienie ocalałych części Obozu Gusen pozwoli na właściwe i kompleksowe wykorzystanie miejsc pamięci.

dot.: informacji Ministra Spraw Wewnetrznych  Austrii nt. wykupu nieruchomości na terenie byłego obozu KL Gusen

04.05 w miejscu pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gusen minister spraw wewn. AT, K. Nehammer (ÖVP) podał do publicznej wiadomości informację, iż rząd austriacki wykupił z od prywatnych właścicieli część nieruchomości leżących na terenie byłego obozu. Sprawa dotyczy nieruchomości należących do rodziny Poschacher – plac apelowy, baraki SS, młyn do kruszenia kamieni oraz działki lecącej przed sztolniami Bergkristall, o co szczególnie zabiegały władze gminy St. Georgen.

Ogłoszenie miało miejsce podczas symbolicznej uroczystości składania wieńców w przededniu 76. rocznicy wyzwolenia systemu obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz landowych – premier landu Górna Austria T. Stelzer (ÖVP), regionalnych - burmistrzowie gmin tworzących Region Świadomości – Mauthausen, Gusen, St. Georgen, władze Muzeum Mauthausen Memorial, W. Peschorn – były minister SW AT, obecnie prezes Prokuratury Finansowej, przedstawiciele MSW AT, korpusu dyplomatycznego (pięciu ambasadorów): PL, FR, LU, IL, SI, USA, IT, SP oraz przewodniczący Gminy Żydowskiej w Wiedniu, O. Deutsch. Ilość osób ograniczona została z powodu obowiązujących w AT przepisów pandemicznych.

Minister Nehammer (KN) w swoim przemówieniu podkreślił, że decyzja rządu AT ma być dowodem na przejmowanie odpowiedzialności, choć spóźnionej, za historię i rolę AT w II WŚ oraz dowodem na realizację postanowień przyjętych przez rząd w dn. 8.05.2020, dotyczących decyzji o rozpoczęciu negocjacji. Dzięki tym działaniom, wg KN, na terenie byłego obozu powstanie właściwe miejsce pamięci, które służyć ma przede wszystkim oddawaniu należytego hołdu ofiarom okrutnego systemu, ale również edukacji, by podobne zdarzenia nigdy już nie miały miejsca. Wskazał, że Gusen było największym obozem koncentracyjnym na terenie Austrii. KN podkreślił odpowiedzialność jego generacji Austriaków wobec przyszłych pokoleń. Zwrócił uwagę na osobistą odpowiedzialność wobec własnych dzieci. KN wyraził szczególne podziękowanie za pracę na rzecz kształtowania polityki pamięci oraz opiekę nad miejscem pamięci Gusen przedstawicielom MSW, zwłaszcza szefowi sekcji H. Feinerowi, W. Peschornowi, który odpowiedzialny jest za negocjacje oraz dyr. B. Glück i jej zespołowi.

Dodatkowo w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych MSW AT wskazano, że wykup nieruchomości uruchamia proces tworzenia koncepcji dalszego wykorzystania miejsca pamięci, która ma być opracowywana wspólnie z „międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi interesariuszami” pod kierownictwem Mauthausen Memorial. W komunikacie wymieniono ponadto poszczególne zakupione nieruchomości. Nabywcą formalnie jest Burghauptmannschaft (BHÖ), podmiot zarządzający nieruchomościami państwowymi, podległy ministrowi gospodarki. Nieruchomości zostaną przekazane pod zarządzanie MSW AT, któremu podlega Mauthausen Memorial.

Wydarzenie w miejscu pamięci Gusen poprzedziła uroczystość w miejscu pamięci Lungitz, w gminie Katsdrof, gdzie w 2019 w nasypie kolejowych odkryto ludzkie szczątki i prochy. W pobliżu znaleziska podczas II WŚ działał obóz koncentracyjny Gusen III, jednak badania archeologiczne nie potwierdziły dokładnego pochodzenia ofiar. W miejscu pamięci Lungitz, gdzie w całości złożono odkopane prochy odsłonięto pomnik, który upamiętnia wszystkie ofiary nazistowskiego reżimu. W uroczystości wzięła udział część osób obecnych później w Gusen.

Na zakończenie w miejscu pamięci Mauthausen, na murze byłego obozu zainaugurowano wystawę – instalację, która prezentuje nazwiska wszystkich ofiar systemu obozów Mauthausen-Gusen. Interaktywny projekt, do którego przyłączyć się można również na FB link-https://www.youtube.com/watch?v=GPUUcGT1viQ, pokazywany jest co dziennie w godz. 20:00-24:00 do 11 maja.

 
 
 
link do filmu obrazującego stan młyna do mielenia kamieni- https://www.youtube.com/watch?v=D6oEx3yV7Zo
 
 
 
 
 
 
 
 
BARDZO WAŻNY APEL Z  ARCHIWUM AROLSEN DO WSZYSTKICH LUDZI 
 

Szanowni Państwo,

drodzy przyjaciele z Archiwum Arolsen,


8 maja, w dniu upamiętniającym zakończenie II wojny światowej, rozpoczynamy nasz cykl współpracy #everynamecounts - Pamiętając Lokalnie. W ten sposób Archiwa Arolsen wspierają małe miejsca pamięci - organizowane przez osoby prywatne, inicjatywy upamiętnienia, warsztaty historyczne i stowarzyszenia - w ich wysiłkach na rzecz zwrócenia uwagi na ich historię. Systematyczne prześladowania milionów ludzi odbywały się bowiem w wielu miejscach. Wiele z nich wciąż walczy o to, by b postrzeganymi i uznawanymi za miejsca pamięci.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w uwidacznianie lokalnego dzieła pamięci tych miejsc oraz do wzniesienia cyfrowego pomnika prześladowanych przez narodowy socjalizm. Alfreda Landeckera na #everynamecounts - Remembering Locally. Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 Website.

W tygodniach następujących po inauguracji 8 maja będziemy wykorzystywać nasze media społecznościowe, aby zaprezentować poszczególne miejsca pamięci i ich projekty. Ponadto będziemy wspierać te organizacje w digitalizacji ich dokumentów i udostępnimy to historyczne dziedzictwo poprzez internetowe archiwum Arolsen Archives.

Chcielibyśmy, abyście wsparli #everynamecounts - Remembering Locally również:

- Udostępnij naszą kampanię na Instagramie i innych swoich kanałach i uświadamiaj swoich zwolenników o lokalnych inicjatywach.

- Informuj i aktywizuj swoje kontakty oraz zachęcaj lokalne inicjatywy do przyłączenia się do naszej sieci.

- Użyj Państwa biuletyn, lista mailingowa, strona internetowa, itp. , abyśmy mogli stworzyć jak największą świadomość w zakresie lokalnych upamiętnień.

Via #everynamecounts:

#everynamecounts to inicjatywa Archiwum w Arolsen, której celem jest stworzenie cyfrowego pomnika prześladowanych w czasach narodowego socjalizmu. W ramach projektu crowdsourcingowego wolontariusze pracują z oryginalnymi dokumentami dotyczącymi ofiar reżimu nazistowskiego. Zapisują one dane ofiar w formie cyfrowej i umożliwiają w ten sposób odnalezienie ich nazwisk w naszym archiwum online.

Poświęć trochę czasu w tygodniach rozpoczynających się od 8 maja i wesprzyj #everynamecounts - Remembering Locally. Odkryj nowe inicjatywy i daj się zainspirować - czekamy na Twój kontakt.

Budujemy cyfrowy pomnik. Buduj z nami!
Z wyrazami szacunku

Floriane Azoulay

Dyrektor Archiwum Arolsen

 
 
 
 
Uroczystości pogrzebowe Jana Ryszarda Sempki odbyły się 28.04 2021 w których brały udział osoby znajomi, przyjaciele, koledzy i koleżanki. Środowisko kombatantów  godnie pożegnało Ryszarda Sępkę. 
 
 
 
IMG 3585
 
IMG 3587
 
IMG 3606
 
IMG 3611
 
IMG 3612
 
IMG 3613
 
 
 
 
IMG 3615
 
 
IMG 3626
 
IMG 3628
 
IMG 3643
 
 
IMG 3662
 
IMG 3665
 
Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Panu Mariuszowi Twardowskiemu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy na spotkania w związku z obchodami 76 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen przestrzegając wszelkich zasad zachwania obowiazujących w czasach pandemii COVID - 19.
 
4 maja o godzinie 11 tej spotykamy sie przy bramie głównej Cmentarza Bródnowskiego nastepnie przejście pod pomnik poświęcony ofiarom obozu Mauthausen - Gusen.
 
4 maja o godzinie 12 tej spotkanie pod Pomnikiem wywiezionych do obozów koncentracyjnych po Powstaniu Warszawskim - Cmentarz Wolski.
 
5 maja godzina 11 - ta Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Mauzoleum składamy wieńce i zapalamy znicze.
 
5 maja o godzinie 12 tej spotykamy się na Cmentarzu Cywilnym Powązki - katakumby
 
5 maja o 13 godzinie spotkanie na Pawiaku przy tablicy poświęconym ofiarom Obozu Mauthausen - Gusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z COVID - 19 i restrykcjami dotyczacymi zachowania w dobie pandemii prosimy o opłacenie składek członkowskich na konto :
 
                                   PKO BP SA-64 1020 1156 0000 7402 0059 3863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejna smutna wiadomość - w dniu 10 kwietnia 2021 r. odszedł z naszych szeregów Kolega  Jan Ryszard SEMPKA. Będzie nam wszystkim brakowało jego opowiadań o przeżyciach w okresie Powstania Warszawskiego  jak i pobycie w
obozie Mauthausen i Melk
 
                     CCF11042021 00000 2
 
 
Jan Ryszard Sempka został zatrzymany 30 sierpnia 1944 r. przez Niemców i osadzony w Obozie przejściowym w Pruszkowie Dulag 121. 
2 września 1944 r. załadowany wraz z innymi zatrzymanymi do wagonów towarowych które udały się w trasę do Mauthausen. Podróż trwała przeszło 24 godziny. W Mauthausen został zarejestrowany jako więzień nr 95959. Po odbyciu kwarantanny 12 września skierowany do obozu Melk. Przed wyzwoleniem w kwietniu trafił na rewir w Mauthausen i 5.05.1945 doczekał wyzwolenia przez Amerykanów.
 
 
 
 Zawiadamiamy, że Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.50 (środa) w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (kościół murowany) Cmentarz Bródnowski. Po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego Jana Ryszarda Sempki na miejsce spoczynku do grobu rodzinnego.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia
Koleżanki i Koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen.
 
 Zrzut ekranu 2021-04-15 201534
 
 
 
 
 
 
 
 
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 marca 2021 r. zmarł  LECHOWICZ DYONIZY przeżywszy 94 lata.
Wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych wyzwolenia obozu Mauthausen - Gusen. Zostanie zapamiętany przez koleżanki i kolegów jako pogodny i uśmiechnięty.
 
dionizy
 
Lechowicz Dyonizy urodził się w 1927 roku w Kielcach. Żołnierz AK
Aresztowany został przez Gestapo 20 lipca 1943 r. i osadzony w więzieniu w Kielcach, nastepnie wysłany do Auschwitz - Birkenau otrzymał numer 137555 trafił do kompanii karnej. 24 lipca 1944 roku przeniesiony do obozu Mauthausen, a 1 sierpnia 1944 do Gusen II z numerem 80656. 
5 maja 1945 roku wyzwolony z obozu przez wojska amerykańskie. Powrócił do rodzinnych Kielc
 
 
 
 
 
 
 
 Od Pana Mariusza otrzymaliśmy zdjęcia z uroczystości pogrzebowej Alfreda Kononiuka z Cmentarza Bródnowskiego z dnia 19.01.2021 r.
 
 
 
konon4
 
 
konon2
 
konon3
 
 
 
 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 11.01.2021 r. zmarł nasz kolega klubowy ALFRED KONONIUK. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19.01.2021 r. o godzinie 14 - tej na Cmentarzu Bródnowskim. 
 
Alfred Kononiuk aresztowany przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego i umieszczony został w obozie przejściowym Dulag 121. Następnie przetransportowany do obozu Mauthausen 5.09.1944 r. gdzie nadano jemu numer 95247. Po odbyciu kwarantanny przeniesiony do obozu WIENER - NEUDORF. 
14.04.1945 r. powrócił do obozu Mauthausen w ramach ewakuacji w tzw. ,,marszu śmierci". Marsz śmierci trwał od 2 do 14 kwietnia 1945 r. a wielu więźniów nie przeżyło trudów wielokilometrowej trasy.  
5.05.1945 r. doczekał wyzwolenia obozu Mauthausen. Nastepnie powrócił do Polski.
Wyrazy współczucia składamy rodzinie zmarłego. 
 
 
 
 
 
 
życz amb
 
  
 Skan 20201222
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogrzeb Kolegi Stanisława Koprzywy w którym brali udział przedstawiciele Klubu Mauthausen-Gusen
 
koprz8
 
 
 
koprz5
 
 
 
koprz6
 
 
 
koprz7
 
 
 
 
 
 
 
 
Z głebokim smutkiem informujemy, że w dniu 1 grudnia 2020 r. zmarł nasz klubowy Kolega Stanisław KOPRZYWA.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 grudnia br.(poniedziałek) o godzinie 12.00 w kościele p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Następnie zostanie przeniesienie zwłok na miejscowy cmentarz przy ul Cmentarnej.

 
Stanisław Koprzywa urodził się w 1925 roku. 
Od urodzenia mieszkał na Pradze. Po wybuchu wojny dalej mieszkał w dzielnicy Praga Warszawa. 26 sierpnia 1944 roku aresztowany przez Niemców i umieszczony w Pruszkowie w Dulagu 121 skąd koleją odtransportowano Koprzywę Stanisława oraz  2847 osób do KL Mauthausen.  Zarejestrowany 1 września 1944 r. pod numerem 92250. Po odbyciu 10 dniowej kwarantanny w  KL Mauthausen przeniesiony został do obozu Ebensee. Był to obóz w którym więźniowie głównie zajmowali się drążeniem tuneli w skałach dla firm produkujących sprzęt i materiały dla przemysłu zbrojeniowego. 
W ostatnich miesiącach przed wyzwoleniem obozu sytuacja więźniów była tragiczna. Głównie z powodu napływu ewakuowanych więźniów z innych obozów i braku żywności. 
Obóz został wyzwolonu 6 maja 1945 roku.
Stanisław Koprzywa przywiózł z Polski do Ebensee tablice upamiętnijące tragiczne chwile funkcjonowania obozu. Tablice zostały umieszczone w sztolni wykutej przez więźniów jeszcze przed wyzwoleniem.
 
koprz 3
 
 
koprz2
 
 
koprz 4
 
 
koprz 1
 
 IMG 0562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUSTOSZ PAMIĘCI NARODOWEJ -laureat GMC
 

Droga Marto,

serdecznie gratuluję wyróżnienia jakie IPN przyznam Gusen Memorial Commitee . To ważne, że nareszcie ktoś w Polsce docenił Waszą ogromną pracę i zaangażowanie w sprawy związane z historią obozów Mauthausen-Gusen. Doceniamy waszą pracę z młodzieżą i to co najważniejsze - nieustające odkrywanie prawdy o tamtych czasach. Jesteśmy z Was dumni.
Proszę przekazać najlepsze życzenia dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy tworzą  waszą organizację.

W imieniu Klubu Byłych Więźniów Mauthausen-Gusen
Prezes
Jacek Tarasiewicz

 
Dear Marta,

Congratulations on the distinction that the Institute of National Remembrance will grant to the Gusen Memorial Committee. It is important that someone in Poland has finally appreciated your tremendous work and commitment to the history of the Mauthausen-Gusen camps. We appreciate your work with young people and what is most important - constantly discovering the truth about those times. We are proud of you.
Please convey my best wishes to all colleagues who make up your organization.

On behalf of the Mauthausen-Gusen Former Prisoners' Club
President
Jacek Tarasiewicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pożegnanie kolegi Mieczysława Herubina w dniu 2.11.2020 r.
 
Od godz. 9 nastąpiło pożegnanie w sali pożegnań domu pogrzebowego "STYKS" (żółty budynek) przy ul. św.Wincentego 79 na Bródnie.
miet 1
 
miet2

Następnie była msza św. w Kościele murowanym  na Cmentarzu na Bródnie.
miet3
 
 
miet5
 
 
Po mszy nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego (kwatera 85 E)
miet6
 
 
 
 CMENTARZ WOLSKI KWIATY ZŁOŻONE PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU
cm.wol 1
 
 
 
 Członek naszego Klubu uczcił święto zmarłych - Cmentarz Wolski
IMG 20201028 132109
 
 
 
 
 
 
 
SPOTKANIE LISTOPADOWE (5.11.2020 r.) NIE ODBĘDZIE SIĘ Z POWODU PANDEMII COVID-19  
 
 

Otrzymaliśmy informację od Pani Marty Gammer o uroczystości, która związana jest z otwarciem ,,Domu Pamięci" przy ,,Bergkristall"

OTWIERANY JEST DOM PAMIĘCI - usytuowany przed wejsciem do ,,BERGKRISTALL" 

haus1

 

 

haus2

 

haus3

 

haus4

 

haus5

Kolega Stanisław Zalewski podczas transmisji na żywo.

 

Zewzgledu na  obecną sytuację związaną z covid-19 nie mogliśmy do tej pory zorganizować imprezy otwarcia Domu Pamięci.

Zapraszamy Państwa do przyłączenia:

Sobota 24 października 2020

13.00 - 15.00 zwiedzanie Domu z przewodnikiem 

19.30 - 21.30  Koncert we współpracy z ÖGB ,, Wolność przyszła w maju"

 

Niedziela 25 październik 2020

08.00 - 11.00 Zwiedzanie tuneli ,,Bergkristall" w odstępach godzinowych

(organizowane przez KZ Gedenkstätte Mauthausen) maksymalnie dla 15 osób jednocześnie w każdym przypadku do 11. Zarejestrować się należy w październiku 2020

11.00 - 12.00 Rozmowa ze Stanisławem Zalewskim z Polski który sam pracował w tunelach ,,Bergkristall"

14.00 - 15.30 Uroczyste otwarcie uczestniczą Gubernator Mag. Thomas Stelzer, LRin Birgit Gerstorfer,Guy Dockendorf, Stanisław Zalewski, Konsultant Ing Rudolf A. Haunschmied, Bgm . Ing Erich Wahl, MBA i muzyka na żywo z Kohelet 3

Prowadzący von Franz Froschauer w rejonie wejscia do tunelu, moderator : Mag. Julia Mayr

Kolejne spotkanie w Grubersuppe

10.00 - 16.15 zwiedzanie z przewodnikiem .. Domu Pamięci"

16.30 - Informacje historyczne przez konsultanta Ing. Rudolfa A. Haunschmieda

Poniedziałek 26 października 2020

19.30 premiera filmu w Domu Pamieci : ,, Mauthausen - Dwa życia"

 link do filmu nagranego uroczystego otwarcia DOMU PAMIĘCI w 25.10.2020-https://www.facebook.com/bewusstseinsregion/videos/3609151059146116/
 
 
 
 
 
 
 
Z głębokim żalem przekazujemy informację, że w dniu 24 października br. zmarł nasz Kolega Mieczysław Herubin. Były więzień Mauthausen i Ebensee mający numer więźniarski 93462
 
Uroczystości żałobne Mieczysława Herubina  rozpoczną się :

2 listopada br. w godz. 9-9.10 w sali pożegnań domu pogrzebowego "STYKS" (żółty budynek) przy ul. św.Wincentego 79 na Bródnie.

o godz. 9.50 msza św. w Kościele murowanym  na Cmentarzu na Bródnie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego (kwatera 85 E)
 
 mieciu 2
 
 miciu1
 
 mieciu 3
 
 
 
 
 
 
 
Koleżanki i Koledzy,
z przykrością informuję, że w dniu 20 pażdziernika br. odszedł z naszego Klubu Pan Jerzy Miliński urodzony 25 pażdziernika 1923 roku.
Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się 26 pażdziernika o godz. 13.oo w Kościele Matki Bożej Różańcowej przy ul. Piotra Wysockiego na Bródnie.
Następnie kondukt żałobny uda się na cmentarz (wejście od św. Wincentego - kwatera 110 T.
26.10.2020 r. w uroczystości pogrzebowej brała udział delegacja Klubu Mauthausen Gusen.
 
 
 
milin4
 
milin3
 
milin2
 
milin1
 
milin7
 
 
Jerzy Miliński aresztowany przez Niemców w sierpniu 1944 r został  osadzony w Pruszkowie w obozie Dulag 121. Pierwszym transportem skierowany do obozu Mauthausen i 1 września 1944 otrzymał nr 92482.
Po kwarantannie przeniesiony do obozu Linz III gdzie doczekał wyzwolenia 5 maja 1945 przez Armię Amerykańską.
 
 
 
 

 

Z głęboki żalem żegnamy naszego kolegę klubowego Ryszarda Rudowskiego więźnia KL Mauthausen nr 92687. 

Pogrzeb Rudowskiego Ryszarda odbędzie się 22 października br. o godzinie 11.00 na Cmentarzu w Wawrzyszewie.

Koledzy z klubu 22.10.2020 r.uczestniczyli w ceremonii pożegnania Ryszarda Rudowskiego

rud1

rud2

rud3

rud4

rud5

 

 

 

Ryszard Rudowski w sierpniu 1944 r. trafił do Obozu Przejściowego w Pruszkowie, a 1 września 1944 r. został zarejestrowany w Obozie Mauthausen pod nr 92687. Nastepnie przeniesiony do obozu Wiener Neudorf. Po ewakuacji do Mauthausen doczekał wyzwolenia  5.05.1945 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 października 2020 r. w Płocku odbył się koncert „KL Gusen – Twórczość wydarta niepamięci” Uczestnikami tego wydarzenia byli artyści, młodzież z Zespołu „ Dzieci Płocka” z oryginalną oprawą muzyczną Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

Wydarzenie to było zwieńczeniem prac nad projektem programu „Kultura w sieci” zrealizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” .

Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia poezji i pieśni byłych więźniów KL Mauthausen –Gusen którzy byli autorami w tak szczególnych czasach jak pobyt w obozie zagłady.

Koordynatorem i autorem projektu był dr Tadeusz Milke. Wnuk byłego więźnia Druha Wacława Milke nr obozowy Dachau - 8746, Gusen – 6737 , aresztowanego 5 maja 1940 r i 5 maja 1945 r. wyzwolonego przez Amerykanów

Link do strony projektu szczególnie polecamy : https://www.gusen.pl/muzyka

 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 6 .X.2020 r. odbyło się spotkanie Klubu poświęcone 75 rocznicy powstania Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen. Historię Klubu przedstawił Prezes Jacek Tarasiewicz. Następnie Pan Wojtek Topolewski, w niebanalny sposób, opowiadał o życiu Klubu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.  Zaprezentował wszystkim zebranym sylwetki najbardziej znanych i wyróżniających się członkach Klubu na przstrzeni od 1945 roku aż do 2020.
Nasz kolega klubowy, były więzień Gusen I i II Stanisław Zalewski wystosował do zebranych okolicznościowy list.

 

 1 rocz klub

 

 2 rocz klub

 

4 rocz klub 

 

 3 rocz klub

 

 5 rocz klub

 

 6 rocz klub

 

zal pis 

 

 

 

 bod1

 

 

 bod2

 

 

skan sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 14.09.2020 r Delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka  prof. Tomasza Grodzkiego oddała hołd pomordowanym w KL Mauthausen , KL Gusen I i KL Gusen II (Bergkristall)

W skład delegacji Senatu weszli Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, przewodniczacy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich oraz Senatorowie RP: Halina Bieda, Leszek Czarnobaj, Wadim Tyszkiewicz i Jacek Włosowicz.

 1senat

 

7 

16senat 

6 senat 

14 senat 

 

 

 

 

 

W dniu 8 września 2020r. w Klubie Mauthausen-Gusen odbyło sie zebranie gdzie świętowano 75-rocznicę wyzwolenia  Obozu Mauthausen-Gusen. Jak wiemy uroczystości rocznicowe z powodu pandemi miały inny charakter.

Zamieszczamy informacje Pana Mariusza Twardowskiego z tej uroczystości w Klubie.

".... - to było spotkanie Klubu Byłych Więźniów Politycznych  KL Mauthausen –Gusen – i na nim faktyczne świętowanie (w swoim gronie)  75- tej! rocznicy wyzwolenia obozów. Było sprawozdanie Prezesa  J.Tarasiewicza z obchodów rocznicowych w zasięgu międzynarodowym Fantastyczne materiały dostępne drogą elektroniczną – warto zaglądać na ich stronę;                                      https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS-ZXovdvrAhUHtYsKHdcKDDcQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mauthausen-gusen-klub.waw.pl%2F&usg=AOvVaw17lPMRPDWPVLFIXhJ73H_c 

 

Mam nagrane na tym spotkaniu wypowiedzi Prezesa  St. Zalewskiego i Ryszarda Sempki  ( więźniowie  KL Mauthausen – Gusen), ich wspomnienie z dnia wyzwolenia obozów.. Ze względu na „objętość”  mogę tylko dać na pendrive- jeśli ktoś sobie życzy
Naczelnik  WSZ UD  Ochota -  Mirosław Starzyński,  ze względu na ograniczenia ( prośbę Klubu o nie uczestniczenie osób mających szeroki kontakt ludzki w ramach pracy) nie mógł być obecny – natomiast przesłał środowisku Klubu Mauthausen – Gusen wyrazy szacunku i pozdrowienia.

 

 IMG 0931 1

 

IMG 0935 

 IMG 0937

 

 IMG 0945

 

 IMG 0948

 

IMG 0951

 

 

 

 

 

 

1 września 2020 o godzinie 12.00 członkowie Klubu Mauthausen-Gusen na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych złożono kwiaty oraz zapalono znicze oddając hołd wszystkim pomordowanym w czasie drugiej wojny światowej. 

Razem z nami w tej uroczystości uczestniczył Pan Jacek Jabłoński - Prezes Polonii z Górnej Austrii. Pamietamy jego jako otwartego i sympatyzującego z naszym środowiskiem podczas pielgrzymek majowych do KZ Mauthausen-Gusen.

1 września 2020

 

20200901 120606

 

1.09 -2

 

20200901 120708

 

1 września 2020 o godzinie 12.00 Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen zaprasza do spotkania na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod Pomnikiem - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych gdzie nastąpi złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy oddając hołd wszystkim pomordowanym w czasie drugiej wojny światowej.

 

 

 

 

Zgodnie z terminarzem zebrań naszego Klubu na rok 2020 - 8 września 2020 r. o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie członków w szkole przy ul Urbanistów.

Na zebraniu tym odbedzie się uroczystość obchodów 75 - rocznicy wyzwolenia Obozu Mauthausen - Gusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 sierpnia 2020 r. w 76 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 10.00 delegacja Klubu Mauthausen - Gusen złożyła kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem poświęconym Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy , którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych i zamordowani przez hitlerowców. Pomnik znajduje się w Parku ( na Woli) przy Cmentarzu Powstańców Warszawy i został odsłonięty 5 sierpnia 2019 r. dzięki wieloletnim staraniom: kolegi J. Topolewskiego, Kombatantom, rodzin pomordowanych oraz członków Klubu Mauthausen-Gusen.

image000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka dni temu został roztrzygnięty konkurs na zagospodarowanie terenu przy pomniku w Wiener Neudorf.

 

W załączeniu link do relacji z tego wydarzenia:https://youtu.be/biv_u8oSSz8

 

 

 

 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady –  14 czerwca 2020 Pawiak

 

 

 14 czerwca Ogodz. 8.00 na Pawiaku odbły się uroczystości składania wieńców przez środowiska kombatanckie. Zapalono też znicze składając hołd wszystkim ofiarom Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych jak i pomordowanym w tak tragicznym miejscu jak Pawiak

 

WJSz 283 140620 om1 fot Witold Jarosław Szulecki

foto Witold Szulecki

 

WJSz 315 140620 om1 fot Witold Jarosław Szulecki

foto. Witold Szulecki

 

WJSz 332 140620 om1 fot Witold Jarosław Szulecki 

foto. Witold Szulecki 

 

 

 

 

 

 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej i Wojewoda Mazowiecki w dniu 14 czerwca o godzinie 12.00 oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich złożyli wieńce na Powązkach Wojskowych upamiętniając 80 rocznicę pierwszego transportu Polaków do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz

729x308

foto. Mariusz Twardowski

 

a76b27ca-318e-4d63-96b9-f1b12ee8c7d7

foto. Mariusz Twardowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – polskie święto obchodzone co roku 14 czerwca

 

 

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprasza na Uroczystość Obchodów Narodowego Dnia Pamieci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady 14 czerwca o godz. 8.00 na Pawiak.

 

Instytut Pamięci Narodowej 14 czerwca o godzinie 12.00 na Powązkach Wojskowych przed Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych zaprasza na uroczystość złożenia kwiatów w 80 rocznicę pierwszego transportu Polaków do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz

 

Na powyższe uroczystości zapraszają PZBWPHWiOK oraz Klub Mauthausen-Gusen

 

Biorących udział w uroczystościach prosimy o wzięcie maseczek i chust więźniarskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku 75 - rocznicę wyzwolenia Obozów Mauthausen-Gusen z powodu epidemii koronawirusa obchodzimy w formie uroczystości wirtuanch organizowane przez CIM czy też GMC.

 

 

LINK do uroczystości w Gusen

w języku niemieckim:https://www.youtube.com/watch?v=2-XcilPD338&feature=youtu.be

w języku angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=U9N1DElHSS8&feature=youtu.be

 

https://dorftv.at/video/33244

 

link do wystąpienia Kolegi Eugeniusza ŚLIWIŃSKIEGO na uroczystościach 75 rocznicy wyzwolenia obozu Gusen

https://www.youtube.com/watch?v=Axu0gtGkcds&t=4s

 

Tekst wystąpienia Eugeniusza Śliwińskiego

 

Moi Kochani Przyjaciele na całym świecie.

Ja Eugeniusz Śliwiński mający dzisiaj 97 lat, 15 września 1942 roku zostałem aresztowany przez Gestapo i jako więzień polityczny przewieziony do niemieckiego, koncentracyjnego obozu zagłady Mauthausen - Gusen. Tam podczas prawie trzyletniego pobytu w Mauthausen a później w Gusen, byłem tylko numerem obozowym: 22647; 11007 i 47974. Kiedy 75 lat temu 5 maja 1945 roku o godzinie 17:00 otworzyły się bramy obozu Gusen, numer stał się znów człowiekiem.

 Zwracam się do wszystkich byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych ale szczególnie do braci współwięźniów zespołu Konzentrationslager Mauthausen-Gusen, oby teraźniejsze wydarzenia na świecie pozwoliły nam w spokoju przeżyć tak ważną dla nas 75-tą rocznicę i ciesząc się zdrowiem, za rok spotkać się znowu.                                                      Zwracam się również do następnych pokoleń, żeby nigdy nie zapomnieli tego, dla nas młodych ludzi, najtragiczniejszego okresu w życiu, walczących o swoją Ojczyznę i zawsze składali hołd ofiarom, wśród których najliczniejszą grupę narodowościową stanowili Polacy. Horror wojny, obozów koncentracyjnych oraz wyniszczenia narodów rozpętał jeden człowiek. Będąc przywódcą, naród swój traktował jako nadludzi, szerząc nienawiść do ludzi innych narodowości i odmiennych przekonań.                       

   Życzyłbym sobie, żeby nienawiść między ludźmi i narodami uleciała na zawsze jak dymy z krematoriów, które do dzisiejszego dnia śnią mi się po nocach.                                           

  Nie sposób pominąć austriackich przyjaciół, których serdecznie pozdrawiam. Panią Marthę Gammer i Pana Rudolfa Haunschmieda oraz wielu nie wymienionych przeze mnie ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat pomagają w odbudowywaniu i kultywowaniu tego tragicznego okresu historii.                                                                            

   Zwracam się do młodych. To wy jesteście przyszłością naszego świata. Nie pozwólcie, żeby w waszych krajach doszli do władzy dyktatorzy, bo totalitaryzm łączy się z nienawiścią do pewnych grup społecznych a przecież historia lubi się powtarzać.                                          

   Pamiętajcie, że to tylko człowiek człowiekowi zgotował ten los i oby piekło wojny nigdy się nie powtórzyło.

                                                       Eugeniusz Śliwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

JACEK

 

Wystąpienie Jacka Tarasiewicza

 

Drodzy byli więźniowie,

 

Szanowni goście,

 

Mija właśnie 75 rocznica wyzwolenia obozów koncentracyjnych na terenie Austrii podczas II Wojny Światowej. To czas na zadumę i refleksję nad mijającym czasem.

 

Żadne słowa nie oddadzą ogromu zbrodni jakie zgotowali ludzie ludziom w imię niepojętych celów. Ale dzień wolności dla kilkudziesięciu tysięcy więźniów był dniem szczęścia i wielkiej ulgi, że przecież doczekali wolności.

 

Spodziewano się wcześniej, że dzień taki musi nadejść. Naloty samolotów alianckich na fabryki i okoliczne miasta, wywożenie cennych rzeczy i zapasów przez załogę obozu, niszczenie dokumentacji to dowody na zbliżający się front.

 

Niestety nie obyło się bez wzmożonego terroru wobec więźniów, szczególnie tych najsłabszych. Zamordowanych zostało kilka tysięcy więźniów aby ukryć najstraszniejsze dowody traktowania ludzi w obozie. Do ostatnich dni panował straszny głód.

 

Wreszcie nadeszła ta upragniona chwila. Oto relacja wieloletniego więźnia Gusen Jerzego Osuchowskiego:

 

„ O godzinie 16.30 miał się odbyć normalny wieczorowy apel. Ustawione na placu kolumny czekały na jego odebranie tak spokojnie jak czekały przez 5 długich lat. Ale jakoś to się przeciągało. Minęło pół godziny a nikt się nie zjawiał. Nagle z dala zaterkotały gąsienice. Zbliżała się tankietka, tym razem naprawdę amerykańska a za nią łazik. Łazik podjechał pod bramę Jourhausu. Wyskoczył z niej tylko jeden żołnierz amerykański. Z uśmiechem na twarzy przekroczył bramę. Do zebranych na placu powiedział tylko dwa słowa: „Jesteście wolni”. Odpowiedziało mu kilkutysięczny okrzyk - hurrrra !. Załopotała nad głowami, wysoko wniesiona biało-czerwona chorągiew. Zagrzmiała pieśń „ Jeszcze Polska nie zginęła…”. Inne narody poszły w ślad za Polakami.   

 

Wolność to było jednak ogromne wyzwanie dla oswobodzonych. Pierwsze chwile wolności tak opisał więzień Gusen Zbigniew Wlazłowski:

 

„ Obóz oszalał. Każdy biegał, każdy czegoś czy kogoś szukał. Tym wzniosłym i wzruszającym chwilom towarzyszyły, niestety, akty samosądu. Nadszedł dzień zapłaty. Gromada wynędzniałych ludzi, żądni odwetu za nieopisane krzywdy, rzuciła się na znienawidzonych kapów, blokowych, forarbajterów. Darto ich na strzępy, kopano, bito i mordowano. Wczoraj panowie życia i śmierci składali ręce, prosili o litość, której sami nigdy nie mieli.”

 

Wielu więźniów doznając uczucia wolności opuściło obóz udając się w kierunku Linzu. Znanym wydarzeniem było wstąpienie do kościoła Św. Grzegorza aby leżąc na ziemi krzyżem, modlić się w intencji odzyskania wolności. W 2008 roku jeden z nich Władysław Szepelak poszedł ze mną do tego kościoła. Kiedy się modlił podeszła do niego starsza Pani, mówiąc, że pamięta go z 5 maja 1945 roku. On potwierdził, że wtedy był w tym kościele.

 

To dążenie , że wreszcie mogą robić co chcą było także wsparte natychmiastową potrzebą zdobycia jedzenia. A to był straszny problem. Nie samo zdobycie jedzenia ale zapanowanie nad sobą aby organizm nie przyzwyczajony do dużych porcji, powoli, ostrożnie wprowadzać do normalnego życia. Z tego powodu umarło bardzo wielu więźniów. Tak opisuje ten pierwszy dzień i problem Stanisław Zalewski, więzień Auschwitz i Gusen:

 

„ Wieczór. To był niesamowity widok. Płonące ogniska , więźniowie z błyszczącymi oczami zapatrzonymi w ogień, płomienie pełzające po wygłodzonych twarzach, ręce wyciągnięte po jedzenie. W mojej grupie panował reżim. Nie wolno było jeść dużo, jedynie po malutkim kawałeczku. Tych, którzy nie mogli wytrzymać bito kijem po rękach. Nie było innego wyjścia. „

 

Powoli następowało normowanie się życia w obozach. W tym jednak momencie przychodziła myśl o powrocie do Polski. To były trudne dylematy. Jaka jest to Polska ? Kto z rodziny przeżył ? Gdzie podziewa się rodzina ? I chyba najważniejsze: jak wrócić, w jaki sposób, z kim ? Powroty do Polski do ogrom doświadczeń. Ale większość Polaków wróciła do kraju. Nie wszyscy od razu. Wielu musiało się leczyć, dojść do siebie. Inni zwlekali czekając na wieści z Polski na rozstrzygnięcia polityczne w Europie.

 

Podsumowując wydarzenia tamtych dni trzeba powiedzieć, że były one wspaniałe - bo przyszła wolność, ale i tragiczne bo jeszcze wielu ludzi zmarło.

 

Czy wydarzenia II Wojny Światowej nauczyły czegoś ludzkość ? Ja mam duże wątpliwości. Dlatego chcę na zakończenie przytoczyć słowa byłego więźnia Auschwitz Mariana Turskiego, wypowiedziane, w tym roku, w 75 rocznicę wyzwolenia Auschwitz:

 

„ Nie bądźcie obojętni jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja polega na tym, że prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu: „Nie bądź obojętny”. Bo jeżeli będziesz to nawet się nie obejrzysz, jak na nas, naszych potomków jakieś Auschwitz nagle z nieba spadnie. „

 

A ja bym jeszcze dodał : to niebezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich. Bez względu na miejsce, w którym się znajdujemy bo niebo jest wszędzie.

 

Jacek Tarasiewicz

 

Syn Jana Tarasiewicza więźnia Auschwitz i Gusen ( nr 43193).

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do uroczystości w Mauthausen

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sn7zBtRghGg

 

Tekst Wojtka Topolewskiego, który był wypowiedziany przez Janka Tarasiewicza podczas wirtualnych obchodów.75-lecia

Wydarzenia, które wspominamy miały miejsce 75 lat temu.

Dzisiaj świadków tych wydarzeń zostało tylko paru i są to staruszkowie, a okres starczy ma to w sobie, że niektóre nazwy, daty ulatują z pamięci. Ale jest pewna data i powiązane z nią wydarzenia których nie da się zapomnieć, mimo starczych wad. Ta data to 5 dzień, 5 miesiąc roku czyli piąty maja 1945 r. godzina 5 po południu. Tego dnia został wyzwolony ostatni niemiecki obóz koncentracyjny Mauthausen – Gusen. Obóz, który w 3-y stopniowym systemie terroru ustalonego w obozach koncentracyjnych przez Niemców, zaliczany był do 3-ej najostrzejszej fazy terroru. Obóz gdzie pod nadzorem największych zbrodniarzy jakich ziemia nosiła – SS-manów, blokowych i kapo, ludzie cierpieli i ginęli, gdzie zamordowano ponad 100 tys. osób, w tym najwięcej Polaków; żeby przyspieszyć wyniszczenie narodu Polskiego zbudowano Gusen.

Przytoczona data, jak również wydarzenia, które nastąpiły 3 dni później tj. 8 maja 1945 r. – kapitulacja Niemiec, to daty upadku systemu, który w swoich założeniach miał systematyczne wyniszczanie innych narodowości w tym Polaków celem osiągnięcia lepszego bytu dla siebie. Systemu gdzie mordowanie ludzi było przepustką do awansu społecznego. Ten barbarzyński system był niestety realizowany przy szerokim wsparciu społecznym.

Pamiętam pierwsze dni po wyzwoleniu, kiedy na placu apelowym w Mauthausen zebrali się przedstawiciele wszystkich narodowości uwięzionych w obozie i wydali wspólną deklarację o zachowaniu pamięci o zamordowanych i podjęciu działań na rzecz współpracy międzynarodowej opartej na braterstwie i godności ludzkiej. Na ile apel ten miał wpływ na relacje w krajach Europy trudno ocenić, ale faktem jest, że dzisiaj żyjemy w lepszych stosunkach. Kraje Europy zjednoczone w Unii to inny nowy świat. Nie dajmy się zwieść z drogi dalszej braterskiej współpracy.

                                                                                                                                                                                                                        Jan Wojciech Topolewski

                                                                                                                                                                                                                                  Były więzień

                                                                                                                                                                                                                      Auschwitz Birkenau nr 192741

                                                                                                                                                                                                                      Mauthausen Gusen nr 102403

 

 

W dniu 11.05.2020 r. odbyła sie uroczystość składania wieńców w Wiener Neudorf z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Obozu Mauthausen-Gusen z udziałem miejscowych władz miasta i przedstawicieli Ambasady RP w Wiedniu.

 

 

 DSCF5767 20200511 123ND Kranznl. 2020DSCF5767

 

win neud 

 

 

 

 

 

 

4 maja 2020 roku Instytu Pileckiego na YouTube opublikował film :

Dno piekła: Mauthausen-Gusen. Odcinek specjalny - Świadkowie Epoki z okazji 75 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen.

Link do filmu : https://www.youtube.com/watch?v=MVFdLqp9RV8&t=186s

 

 

 

 

 

 

 

 

75 rocznica wyzwolenia obozów Mauthausen - Gusen

 

 

Od 5 maja 1945 roku co roku obchodzono rocznicę wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen. Jednak 75 rocznica wyzwolenia obozu obchodzona jest bardzo skromnie. Nie ma nas na ziemi austriackiej gdzie znajdują się wspomniane obozy czy też fragmenty tych smutnych miejsc.

Dlatego o godzinie 11-tej na Cmentarzu Powązki Wojskowe pod Pomnikiem-Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych w imienu społeczności klubowej koleżanki i koledzy złożyli wieniec i zapalili znicze. Prezes Klubu Jacek Tarasiewicz i Kolega Wojciech Topolewski wygłosili okolicznościowe przemówienia dotyczące wyzwolenia Obozu Mauthausen-Gusen jak i przedstawili działania Klubu i Międzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego i form upamiętnienia 75 rocznicy wyzwolenia obozu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości: koleżankom i kolegom jak i przedstawicielowi Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota - Panu Mariuszowi Twardowskiemu orz Dyrektorowi Romanowi Marciniakowi z Zespołu Szkół nr 26 z ul Urbanistów w Warszawie.

Zarząd Klubu Mauthausen-Gusen

 

IMG 2896

 

IMG 2912

 

IMG 20200505 111459

 

IMG 20200505 111534

 

 

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych RP Prof. Jacka Czaputowicza z okazji 75. rocznicy wyzwolenia systemu obozów Mauthausen-Gusen

Do dziś żyjący były więzień Gusen Stanisław Zalewski tak wspominał tamte chwile: „Amerykanie weszli do Gusen II 5 maja 1945 roku około godziny 17.00. A właściwie to wbiegło na teren obozu kilku amerykańskich żołnierzy, z których jeden krzyknął po polsku: «Jesteśta wolni». Co się po tym działo, nie sposób opisać. Płacz, łzy, wzajemne ściskanie i «Jeszcze Polska nie zginęła…» Swoje hymny narodowe zaczęli śpiewać też więźniowie innych narodowości.”

Dla Stanisława Zalewskiego, od 1943 więźnia Auschwitz i Gusen, oraz wielu innych więźniów skończył się niewyobrażalny koszmar. Jednak upragnionej wolności nie doczekało wielu. Z około 190 tysięcy osadzonych w systemie obozów Mauthausen-Gusen zamordowanych zostało około 90 tysięcy osób, obywateli co najmniej 26 państw, w samym Gusen z niemal 78 tysięcy zamordowanych zostało prawie 45 tysięcy więźniów.

Gusen to w mrocznej historii ludzkości miejsce tragiczne, zaś dla polskiej pamięci szczególnie, nie tylko ze względu na liczbę więźniów i ofiar pochodzących z Polski, ale dlatego, że w dużej części byli to ludzie wykształceni celowo aresztowani w pierwszych miesiącach wojny – stąd obóz ten zaczął być nazywany obozem zagłady inteligencji polskiej (Vernichtungslager für die polnische Intelligenz). Rocznica wyzwolenia Gusen utrwala pamięć o wszystkich więźniach Gusen, a byli wśród nich m. in. Polacy, Hiszpanie, obywatele ówczesnej Jugosławii, ówczesnego Związku Sowieckiego, Węgier, Francji, Luksemburga. System obozów Mauthausen-Gusen to także miejsce zagłady tysięcy polskich i europejskich Żydów.

W tym szczególnym dniu zwracamy się do rządu Republiki Austrii o podjęcie pilnych kroków w celu doprowadzenia do godnego upamiętnienia ofiar byłego obozu Gusen, którego teren pozostawał zaniedbany przez dziesięciolecia. Liczymy na realizację działań zapowiedzianych w umowie koalicyjnej.

Polska oczekiwała, że stosowne decyzje o wykupie przez państwo austriackie z rąk prywatnych terenów, pozostałości po obozie Gusen, zostaną podjęte przed 75 rocznicą jego wyzwolenia. Rozumiejąc obecne ograniczenia, wynikające z pandemii, wyrażamy nadzieję, że obóz Gusen – przez więźniów nazywany „przedsionkiem” czy nawet „dnem piekła”, miejsce wyjątkowe ze względu na tragiczną historię w czasie wojny, powojenny brak upamiętnienia, niegasnącą obecność w pamięci zbiorowej wielu państw i społeczeństw – w końcu doczeka się godnego miejsca pamięci. Zgodnie z deklaracją Premiera RP Mateusza Morawieckiego podczas jego wizyty w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz w grudniu ubiegłego roku, Polska pozostanie w tej sprawie aktywna i, uznając kompetencje Republiki Austrii, jest gotowa do realizacji, w porozumieniu z organizacjami byłych więźniów oraz państwami pochodzenia ofiar, wszelkich działań na rzecz godnego upamiętnienia, z wykupem gruntów, na których mieścił się obóz włącznie.

Nigdy nie zapomnimy o cierpieniu więźniów systemu obozów Mauthausen-Gusen, jesteśmy to winni pomordowanym, ocalonym oraz przyszłym pokoleniom. To istotna część świadomości historycznej i tragicznej spuścizny wielu społeczeństw, część naszego europejskiego dziedzictwa.  

Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 maja 2020 roku mija 75 rocznica wyzwolenia Obozu Mauthausen - Gusen i w ramach skromnych obchodów o godzinie 11.00 spotkamy się na Cmentarzu Powązki Wojskowe przy Bramie Głównej skąd udamy się pod Pomnik-Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnychgdzie będziemy składać kwiaty i zapalimy znicze. Zapraszamy Członków Klubu i Sympatyków. Ze względu na epidemię koronawirusa prosimy o zachowanie procedur obowiązujących w miejscach publicznych.

 

ZARZĄD KLUBU MAUTHAUSEN-GUSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! - W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ W KRAJU (EPIDEMIA KORONAWIRUSA) ZAPLANOWANE SPOTKANIE Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJNOCY W DNIU 6 KWIETNIA NIE ODBĘDZIE SIĘ.

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Spotkanie kwietniowe W I E L K A N O C N E odbędzie się 6-go kwietnia (poniedziałek) o godzinie 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głebokim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi  klubowego Lucjana Millera, który zmarł 18 lutego 2020r. W pamięci naszej zostanie takim jak na zdjęciu.

lucjan

 

 

Pogrzeb kolegi Lucjana odbędzie się 28 lutego 2020 r (piątek) o godzinie 12.40 . Nabożeństwo Żałobne zostanie odprawione w Kościele Pw. Św. Wincentego A Paulo (Kościół Drewniany)

 

Lucjan Miller został aresztowany przez Niemców i przebywał w Dulagu 121.  1 września 1944 r. wagonami bydlęcymi skierowany do KL Mauthausen i umieszczony w tzw. obozie III. Specjalnie wybudowanym dla Powstańców Warszawskich. Nadano jemu numer więźniarski 92485. Następnie przeniesiony do obozu Linz III w którym doczekał wyzwolenia 5 maja 1945 r.

Przekazujemy wyrazy współczucia dla najbliższych Lucjana Millera.

 

               Koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości 75 rocznicy wyzwolenia Mauthausen

 

9.05 2020 - godz. 10.30 uroczystosci na terenie KL Ebensee

 

9.05 2020 - godz. 15.00 uroczystości przy wejściu do tuneli w               "Bergkristal" Gusen II

 

9.05 2020 - godz. 17.00 uroczystości na terenie Memoriału w Gusen I

 

10.05.2020 - godz. 11.00 - 12.45 uroczystości centralne w KL Mauthausen

 

11.05.2020 - godz.10.30 uroczystości w KL Melk

 

 

 

 

 

Miejsca parkowania podczas uroczystości 10.05.2020 r z okazji 75 rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen link (sposób korzystania obowiązuje od 2017 roku, a głównym powodem były protesty strony rosyjskiej):

 https://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/Parkplatzregelung-Gedenk-und-Befreiungsfeiern-2017.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5.12.2019 r. na ul. Urbanistów  obyło się tradycyjne  spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości i członków naszego Klubu.

IMG 1885

 

IMG 1886

 

IMG 1887

 

IMG 1888

 

IMG 1889

 

IMG 1890

 

IMG 1892

 

IMG 1893

 

IMG 1895

 

IMG 1896

 

 

IMG 1898

 

IMG 1901

 

IMG 1904

 

IMG 1906

 

IMG 1908

 

IMG 0998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20.XI.2019 roku z Inicjatywy MSZ Polski odbyło się w Palmirach spotkanie z kilkunastoma  ambasadorami  lub przedstawicieli ambasad w sprawie statusu pozostałości po obozie Gusen. Ze strony Klubu udział w konferencji wzięli: Stanisław Zalewski - były więzień Gusen i Jacek Tarasiewicz - Prezes Klubu. Pan Zalewski , w dużym skrócie opowiedział o swoich losach podczas II Wojny Światowej i w sugestywny i dobitny sposób dał wyraz swoim odczuciom na temat działania, lub raczej jego braku i opieszałości, Rządu Republiki Austrii. Pan Tarasiewicz przybliżył obecnym zakres aktywności Klubu i  jego możliwości podejmowania działań w zakresie nacisku na Rząd i inne instytucje w Austrii. Jedną z tych form było spotkanie z Prezydentem Parlamentu Austrii Panem Sobotką w dniu 1 września br, gdzie przedstawiliśmy nasze stanowisko i dezaprobatę dla działań jakie są lub powinny być podejmowane. Pan Tarasiewicz, jako Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Mauthausen od kilku lat integruje wszystkie państwa należące do komitetu, do poparcia naszej inicjatywy i czynnego wsparcia wszystkich ludzi dobrej woli w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. na ul Urbanistów o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Jest to spotkanie składkowe.

                                                                   Zarzad Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie w okresie poprzedajacym Święto Zmarłych odwiedzamy miejsca pamięci związane z Obozem Mauthausen-Gusen. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych:

-18.10.2019r. - godzina 11.00 :-pod pomnikiem na Cmentarzu Wolskim upamiętniającym ofiary obozów koncentracyjnych, a później na Karolkowej - na terenie kościoła.

 

- 20.10.2019 r. - godzina 11 - Cmentarz Bródnowski kw. 114 H

 

- 22.10.2019 r. - I miejsce Wojskowe Powązki

                            - II miejsce Stare Powązki

                            - III miejsce Pawiak -płyta

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPOTKANIE Z PANIĄ MARTHĄ GAMMER W KLUBIE MAUTHAUSEN-GUSEN

 

W dmiu 7 października 2019 roku w siedzibie Klubu odbyło sie spotkanie z Marthtą Gammer i Jej mężem.

Pani Martha opowiedziała nam o swoim pobycie w Polsce, które jest pod auspicjami MSZ Polski. Odwiedzą kilka ważnych, dla martyrologii Polski,  miejsc, które maja im przybliżyć historię Polski z II Wojny Światowej.
Martha Gammer zaznajomiła nas z aktualnościami działań jej organizacji na terenie St.Georgen an der Gusen, szczególnie związanymi z Bergkristall. Państwo Gammer, jako nasi goście , tego dnia zwiedzili Muzem Powstania Warszawskiego.
Dalsze rozmowy z Panią Marthą Gammer i jej członkami organizacji były prowadzone w dniu 11 października w siedzibie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych  Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, którego prezesem jest nasz kolega klubowy Stanisław Zalewski.
 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
zgodnie z tradycją naszego Klubu jak co roku
  w dniu 1 - go października w Kościele św.Anny na Krakowskim Przedmieściu  w Warszawie o godz.15.00
odbędzie się nabożeństwo różańcowe oraz msza św. w intencji wszystkich więźniów obozu Mauthausen-Gusen.
Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w w/w uroczystościach.
Bardzo prosimy o zabranie ze sobą chust obozowych.
 
Po mszy św będzie można zobaczyć w zakrystii różaniec wykonany przez więźniów obozu Mathausen-Gusen.

 

 

 

 

W dniu 5.08.2019 r.  w Parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy (który znajduje się na Woli) został odsłonięty pomnik poświęcony Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy, którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych gdzie zostali zamordowani.

 

 Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński jako pierwszy w swoim przemówienu podkreślił wagę upamiętnienia tej grupy warszawiaków wywiezionych do obozów koncentracyjnych którzy zostali zamordowani za to, że byli patriotami.

 

DSC 5373 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybyli kombatanci, członkowie naszego klubu jak i poczet sztandarowy , przedstawiciele władz samorządowych i instytucji takich jak Muzeum Powstania Warszawskiego.

W uroczystości brała udział też Pani Wanda Traczyk - Stawska ps"Pączek",żołnierz AK, która jest przewodniczącą Społecznego Komitetu ds Cmentarza Powstańców Warszawy.

 

DSC 5343 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 Następnie zabrał głos Prezes naszego klubu jak i będący Prezesem Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów koncentracyjnych Stanisław Zalewski.

DSC 5318 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Kolejną osobą która zabrała głos był kolega Wojciech Topolewski. Przypomniał ilu zginęło powstańców w hitlerowskich obozach śmierci. Gdzie  transporty byłych więźniów przybyłe do obozów napotykały na szykany ze strony wachmanów jak i więźniów funkcyjnych.

Gdyby nie upór, determinacja i poświęcenie sprawie pomnika przez kolegę Topolewskiego mogło by nie być miejsca w Warszawie gdzie pamięć o zamordowanych powstańcach warszawskich w obozach hitlerowskich była by godnie uczczona.

 

DSC 5330 fotMFoks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 5365 fotMFoks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 5391 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5414 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5432 fotMFoks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 5444 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5447 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 Po przemówieniach zostały złożone wieńce i wiązanki.

Delegacja naszego klubu składała jako pierwsza.

DSC 5452 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5456 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5460 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5468 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5471 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5476 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5485 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 5493 fotMFoks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo ważna informacja

 

W dniu 5.08.2019 r. o godzinie 10.00 w Parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy (który znajduje się na Woli) zostanie odsłonięty pomnik poświęcony Powstańcom i Ludności Cywilnej Warszawy, którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych gdzie zostali zamordowani.

 

Na uroczystość odsłonięcia zapraszamy członków klubu, kombatantów, rodziny pomordowanych w obozach koncentracyjnych i wszystkich sympatyków chcących oddać hołd pomordowanym.

 

Odsłonięcie pomnika jest uwieńczeniem wieloletnim staraniom Klubu Mauthausen - Gusen, a w szczególności należy wymienić kolegę Wojciecha Topolewskiego którego upór, determinacja i zaangażowanie w powstanie pomnika przyniosło efakt po wielu latach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka „Mauthausen 2019”

 

Pielgrzymka „Mauthausen 2019” odbyła się w dniach 2.05.2019r. - 8.05.2019r. dzięki wsparciu finansowemu URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH.

DSC 0673Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak 

W dniu 2 maja 2019 wyjechaliśmy z Warszawy o godzinie 10.00.

Po godzinie 16-tej dojechaliśmy na kolację i nocleg do hotelu „Dębowiec” w Bielsku Białej.

DSC 0675Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak 

3 maja po śniadaniu udaliśmy się w kierunku miejscowości St. Georgen an der Gusen gdzie funkcjonował obóz Gusen II i osławione „Bergkristall” w którym to zamordowanych zostało tysiące więźniów KL Mauthausen - Gusen.

O godzinie 17 - tej rozpoczęliśmy zwiedzanie „Bergkristall” z Panem R.Hauschmiedem. Tłumaczyła z języka niemieckiego na polski Pani Anna Drętkiewicz. Osobiście serdecznie dziękuję Pani Annie za wkład w poznanie miejsc w których straciliśmy kogoś bliskiego.

DSC 9608 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9617 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

W sztolniach złożyliśmy wieniec, plakietkę klubową i zapaliliśmy znicze.

DSC 9681 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Następnie udaliśmy się w miejsce gdzie został zabity nn więzień KL Gusen przez wachmana który był w umundurowniu i z pełnym uzbrojeniem dzień po wyzwoleniu obozu. O powyższym fakcie opowiadał Austriak którego rodzina mieszkała w bliskiej odległości od miejsca tragedii. Brat jego postawił pomnik aby upamietnić śmierć więźnia. Twierdził, że napewno był to Polak gdyż koledzy przyszli go pochować mieli na ubraniach trujkąty z literą P. Pożyczyli łopaty od brata, wykopali grób i pochowali zabitego.

 DSC 9711 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9724 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 DSC 9736 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Dzień 4 maja rozpoczęliśmy od wyjazdu do Ebensee, gdzie najpierw zwiedzilimy sztolnię. Zożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze przy polskiej tabicy. Następnie uczestniczyliśmy w uroczystościach składania wieńców i zapalenia zniczy przy polskich pomnikach na terenie Memoriału.

DSC 9902 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

 DSC 9911 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9958 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 9975 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

Po uroczystościach w Memoriale udaliśmy się do „Bergkristall”. Zwiedziliśmy po drodze terminal promowy na jeziorze Traumsee w miejscowości Ebensee. Nastepnym punktem trasy była miejscowość Traunkirchen i urokliwe stare miasto z terminalem promowym, pomnikiem wykutym w skale poświęconym poległym mieszkańcom miasta w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz kościół parafialny z amboną w kształcie łodzi rybackiej.

DSC 0774Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak 

DSC 0796

 Zdj. wyk.© Włodzimierz Maruszak

O godzine 15-tej uczestniczyliśmy w uroczystościach pod pomnikiem polskim przed wejściem do sztolni w „Bergkristall”. Wicepremier P.Gliński był najwyższym rangą z polskiego rządu, który zaszczycił uroczystości w tak tragicznym miejscu dla polskiego narodu.

DSC 0278 Maciej Foks 

Wyk.zdj. ©Maciej Foks 

DSC 0325 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0352 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0421 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0540 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

W Memoriale w Gusen złożyliśmy trzy wieńce: jeden w krematorium i dwa pod pomnikami polskimi. Zapaliliśmy znicze i umieściliśmy plakietki klubowe.

 

 

Podczas uroczystości w imieniu polskiej społeczności przemawiał nasz kolega klubowy Jacek Tarasiewicz.

DSC 0680 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

Ostatnim przemawiającym był Wicepremier RP P. Gliński.

Po zakończeniu przemówień oficjalne delegacje składały wieńce w krematorium i pod pomnikami narodowymi.

DSC 0855 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0895 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0901 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0912 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się do miejscowości Lungitz  gdzie mieścił się obóz Gusen III i tradycyjnie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

 

Dzień 5 maja 2019 r. był dniem w którym przypadała 74 rocznica wyzwolenia obozu Mauthausen i od godziny 8 byliśmy już na terenie obozu.

 DSC 0927 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

O godzinie 9 - tej odbyło się spotkanie przy schodach.

186 stopni to symbol tragedii jaki rozgrywał się w Mauthausen, a władze Muzeum Mauthausen zamknęły je dla zwiedzających co było bulwersujące dla społeczności więźniarskiej jak i członków rodzin którzy przyjeżdżali w pielgrzymce do miejsca kaźni swoich rodaków.

 

Następnie odbyła się Msza św. pod polskim pomnikiem prowadzona przez kapelana polskich harcerzy.

DSC 1036 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1063 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1165 Maciej Foks

 

 

DSC 1335 Maciej Foks 

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

O godzinie 11- tej rozpoczęły się uroczystości centralne. Do składania wieńców przez delegacje poszczególnych państw ograniczono liczbę osób mogących składać wieniec. Osoby przyjeżdżające w intencji uhonorowania ofiar muszą  czekać, aż zakończy się oficjalna część obchodów centralnych.

Bulwersujące jest to, że między poszczególnymi delegacjami narodowymi składającymi wieńce organizatorzy pozwalali na przemarsz delegacji typu klub motocyklowy, stowarzyszenie studenckie czy inne organizacje.

 DSC 1443 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1664 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Klub Mauthausen - Gusen po zeszłorocznych problemach ze złożeniem swojego wieńca przy sarkofagu. Złożyliśmy nasz wieniec w krematorium tak jak w 2018 r.

 

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była lokalizacja gdzie funkcjonował  obóz Linz III.

DSC 0190 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0191 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 0197 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

Na zakończenie wyczerpującego dnia było złożenie wieńca w zamku Hartheim. Jest to miejsce gdzie przywożono osoby jak określono „istnienia niewarte życia”. Od maja 1940 do grudnia 1944 w zamku zamordowano ok 30 000 ludzi.

 

 DSC 1943 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 1947 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Dzień 6 maja rozpoczęliśmy od wizyty w podobozie Melk. Wieńce złożyliśmy pod tablicą na ścianie krematorium jak i w samym krematorium.

Ciekawą inicjatywą ze strony austriackiej jest umieszczenie na jednej ze ścian nazwisk osób które zmarły w obozie. Lista ta jest wykonana na materiale w kolejności alfabetycznej.

 DSC 2075 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2083 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2098 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2108 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

Po tak trudnych przeżyciach uczestnicy pielgrzymki mogli odpocząć trochę w opactwie w Melku.

 

Tradycyjnie w Wiedniu  zostaliśmy przyjęci w Ambasadzie RP przez Panią Ambasador.

DSC 2179 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2200 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2222 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2248 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2353 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

Po obiedzie pojechaliśmy do Sanktuarium na Kahlenbergu gdzie złożyliśmy wieniec.

DSC 2446 Maciej Foks 

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2473 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

O 18-tej dotarliśmy do hotelu Roomz w Widniu na kolację i nocleg.

 

7 maja czekał nas ciężki dzień dużo miejsc do zwiedzania droga do Bielska Białej. Najpierw odwiedziliśmy Seegrotte gdzie montowano samoloty Messerschmitt przez więźniów obozu Hinterbrühl. Jest to grota z podziemnym jeziorem po byłej kopalni gipsu. W okresie funkcjonowania produkcji samolotów woda była wypompowana z kopalni gipsu. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze w miejscu w którym jest tablica upamietniająca funkcjonowanie obozu w wydrążonych sztolniach.

 

DSC 2708 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

 

 

W memoriale Hinterbrühl złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze. Od zeszłego roku nastąpiła zmiana która pozytywnie zaskoczyła nas. Zobaczyliśmy obelisk z nazwiskami zamordowanych więźniów którzy nie mieli siły uczestniczyć w ewakuacji obozu.

DSC 2749 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2752 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

20190507 104009

Wyk. zdj ©Włodzimierz Maruszak

 

 

 

 

Kolejnym miejscem naszej pielgrzymki był obóz Wiener Neudorf. Po przemówieniach i złożeniu wieńców została odsłonięta tablica z repliką bramy wejściowej do obozu.

DSC 2793 Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks 

 

DSC 2808a Maciej FoksWyk.zdj. ©Maciej Foks

DSC 2834 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2850 Maciej Foks

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

 Następnie odwiedziliśmy miejsce gdzie był zlokalizowany obóz Guntramsdorf. Po złożeniu wieńców było oprowadzenie po pozostałościach obozowych.

DSC 2883 Maciej Foks 

 Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2902 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

DSC 2918 Maciej Foks

Wyk.zdj. ©Maciej Foks

 

 

 

 

 

Na zakończenie naszej wizyty władze lokalne gminy Wr. Neudorf wydały uroczysty obiad. Po którym wyjechaliśmy do Bielska Białej.

 

Dnia 8 maja po śniadaniu nastąpił ostatni etap naszej pielgrzymki. Do Warszawy dotarliśmy o godzinie 14-tej.

 

 

 

 

 

Link do informacji w sprawie parkowania pojazdów w dniu 5.05.2019 r. podczas uroczystości rocznicowych wyzwolenia KZ Mauthausen

 

 

https://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/Parkplatzregelung-Gedenk-und-Befreiungsfeiern-2017.pdf

 

 

 

 

 

 

Spotkanie  Wielkanocne 5.04.2019 r.

 

 

IMG 6854

 

 

IMG 6855

 

IMG 6861

 

IMG 6868

 

IMG 6870

 

IMG 6876

 

 

IMG 6877

 

IMG 6881

Autorem zdjęć jest Mariusz Twardowski

 

 

 

 

 

74 ROCZNICA WYZWOLENIA AUSCHWITZ

 

27 stycznia 2019 roku na terenie Miejsca Pamięci odbyły się obchody upamiętniające 74 rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

O godzinie 12.30 obchody główne odbyły się w budynku tzw. "Sauny" na terenie byłego obozu Auschwitz - II Birkenau

O 14 rozpoczęto ceremonię upamiętniającą ofiary modlitwą i oddanie hołdu przy Pomniku Ofiar.

Przedstawiciele klubu w osobach Prezesa Stanisława Zalewskiego i kolegi Jacka Tarasiewicza złożyli wieniec i zapalili znicze.

 

 

WP 20190127 08 17 54 Pro

 

 

 

WP 20190127 14 37 07 Pro

 

 

 

 

 

 

WP 20190127 08 13 43 Pro

 

 

 

 

WP 20190127 14 38 21 Pro

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE

 

W dniu 11.12.2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe klubowe. Uczestniczyli członkowie klubu i zaproszeni goście.

Przybyłych przywitał kolega Jacek Tarasiewicz.

Pani Burmistrz Dzielnicy Ochoty Katarzyna Łęgiewicz wręczyła byłym więźniom medale "W podziękowaniu za zasługi dla Ochoty"

DSC 2399

 

DSC 2407

 

DSC 2412

 

DSC 2423

 

DSC 2428

 

Stałym punktem spotkań wigilijnych jest prezentacja wierszy obozowych o tematyce wigilijnej.

Ksiądz poświęcił opłatki którymi podzieli się uczestnicy spotkania składając sobie życzenia.

Kolega Wojciech Topolewski jak co roku wystąpił w roli św. Mikołaja.

DSC 2447

 

Następnie śpiewano piękne polskie kolędy wspominając rok 1944 w obozie.

Na zakończenie uroczystości kombatanci otrzymali paczki świąteczne ufundowane przez władze Ochoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja bardzo ważna od pani Marthy Gammer dla osób chcących umieścić tablicę upamiętniającą śmierć osoby bliskiej w Memoriale Gusen.

 

Zgodnie z informacją którą otrzymała pani Martha Gammer od pani Gudrun Blohberger (Dyrektor Edukacji w Muzeum Mauthausen) należy przesłać tablicę upamietniajacą śmierć osoby bliskiej do Mauthausen, ze stosownym wniskiem i po akceptacji pracownicy Muzeum Mauthausen umieszczą tablicę w Memoriale Gusen.

Nastepnie wykonają zdjecie z miejsca gdzie tablica bedzie umieszczona i prześlą Foto przez E-Mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie w okresie poprzedajacym Święto Zmarłych odwiedzamy miejsca pamięci związane z Obozem Mauthausen-Gusen. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych:

-18.10.2018r.-godzina 11.00 :-I miejsce Wojskowe Powązki

                                                     - II miejsce Stare Powązki

                                                    - III miejsce Pawiak -płyta

-19.10.2018r. - godz. 11.00 pl. Bernardyński

- 21.10.2018 r. - godz. 11.00 Cmentarz Bródnowski kw. 114 H

- 23.10.2018 r. - godz. 11.00 Karolkowa na terenie Kościoła

- 24.10.2018 r. - godz. 11.00 Szucha

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przykrością zawiadamiamy, że nasz kolega klubowy JERZY GLIŃSKI zmarł i uroczystoći pogrzebowe  rozpoczną się 9.10.2018 r. o godzinie 12.00 w Kościele Dremnianym na Bródnie.

Jerzy Gliński posiadał numer więźniarski 92057, a pierwszy transport z Pruszkowa (Dulag121) który dotarł do Mauthausen liczył 2847 i zarejestrowano więźniów od nr 91754 do 94600. Nasz kolega przebywał w obozie od 2.09.1944r do 5.05.1945 r.

Na zebraniu klubowym w dniu 5.10.2018 r. uczciliśmy chwilą zadumy pamięć naszego kolegi.

 

 

 

 

 

Austriacki Komitet Mauthausenowski przesłał do naszego klubu ciekawą informację o skorzystaniu ze strony - link do strony

https://www.mauthausen-guides.at/

UWAGA:można korzystać ze strony w j.niemieckim jak i zastosować automatyczne tłumaczenie.

 

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa zawierająca dużo informacji:

- historia obozu Mauthausen i podobozów

- założenie podobozów i czas ich funkcjonowania

- lokalizacja

- informacje o więźniach

- forma upamiętnienia istnienia podobozu

 

Można skorzystać: z opisów, zdjęć, filmów, wskazówek dla osób chcących indywidualnie zwiedzić miejsca pamięci jak i grup zorganizowanych.

Możliwość zorganizowania warsztatów i szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości od Marthy Gammer

 

Koniec lipca przyniósł dla nas społeczności klubowej trochę pozytywnych informacji dotyczących tak Mauthausen jak i Gusen.

Montaż windy w Mauthausen spotkał się z stanowczym protestem społeczności skupionej w okół Mauthausen. Willy Merny - Prezydent Austriackiego Mauthausenowskiego Komitetu ma negatywną opinię co do zakupu i montażu tego typu udogodnienia w tym miejscu. Mimo tłumaczenia administratorów obiektu, że przepisy austriackie i prawo UE wymagają od wszystkich projektów publicznych dostosowanie równego dostępu dla osób niepełosprawnych. My uważamy, że nie może dochodzić do dewastacji istniejącej struktury obiektów historycznych.

 

Jeśli chodzi o Gusen i Apellplatz to sa bardzo pozytywne wiadomości:

- rozpoczęto prace badawcze na placu apelowym w Gusen w celu określenia warunków dla zwiedzających;

- gdzie będzie można wchodzić na plac od której strony(droga do bramy zielonej jest prywatną drogą);

- powinno się określić w jakich godzinach plac apelowy może być dostepny dla zwiedzających;

- trzeba wypracować koncepcję w jaki sposób dostać się z poziomu placu apelowego na poziom młyna do mielenia kamieni(w okresie funkcjonowania obozu były to schody, teraz czy może to być winda?)

- przed wejściem do Bergkristal pole na północ w kierunku "Brunenn-Weg"(gdzie był rów piasek) -tereny te nie mogą być wykorzystywane pod budownictwo.Tak zadecydowały władze miejscowe. Istnieją tam pozostałości murów. Pani Martha Gammer ma nadzieję, że jest to decyzja ostateczna.

Pani Martha Gammer życzy wszystkim naszym członkom klubu udanych wakacji.

 

 

 

 

 AUSTRIA 2018

Tak wygląda plac przy garażach w KZ Mauthausen. Można zadać sobie pytanie gdzie są instytucje takie jak konserwator zabytków. Budując windę niszczy się strukturę oruginału. Czy naprawdę nie było innego miejsca do montażu windy.

Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1 

Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-2 

 Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-3

 Do czego to doprowadzono ...........?!!!! Aby były więzień KZ Mauthausen musiał czołgać się pod ogrodzeniem jeżeli chciał by wejść jeszcze raz w swoim życiu na schody śmierci, które od 2018 roku są niedostępne dla zwiedzających.

Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-4 Betonturm Liftanglage und Ed Moosberg Todesstiege 1-5

Wszystkie pytania należy kierować do zarządzających powyższym obiektem który ma dla nas szczególne znaczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z historią

Od ponad 30 lat Volkswagen AG realizuje program „Praca w Miejscu Pamięci – Auschwitz”.

Wiele lat temu do tej inicjatywy przyłączył się Volkswagen Poznań. Co roku w jednej edycji udział biorą uczniowie kształcący się w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni wraz z uczniami ze szkół niemieckich z Hanoweru i Wolfsburga.

Przez okres 2 tygodni każdego przedpołudnia pracują oni na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Popołudniami program przewiduje spotkania z byłymi więźniami, dyrekcją Muzeum jak również wykłady historyczne. Wieczorami natomiast jest czas na przeanalizowanie mijającego dnia, wspólne refleksje i przemyślenia.

W bieżącym roku zwieńczeniem projektu było spotkanie już w Poznaniu z naszym Klubowym Kolegą Eugeniuszem Śliwińskim. W spotkaniu tym udział wzięli; Dyrekcja i młodzież zakładu Volkswagen Poznań jak również przybyli goście z Niemiec. Po projekcji filmu „Gusen – Wojna o pamięć” uczestnicy mieli okazję porozmawiać i wysłuchać relacji obozowych bezpośrednio od świadka tych okrutnych wydarzeń.

 

 MG 7647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film z pobytu naszej grupy w KL Wiener Neudorf/Guntramsdorf

 

link do filmu:https://www.youtube.com/watch?v=85KIknNWIxk

 

 

 

 

 

Pielgrzymka „Mauthausen 2018″

 

Odbyła się od 3.05.2018 r. - 9.05.2018 r. dzięki wsparciu finansowemu URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH oraz MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

Wyjazd z Warszawy do Bielska Białej nastąpił o godzinie 10 - tej.

DSC 0030

 

DSC 0031

Po drodze zatrzymaliśmy się pod Piotrkowem Trybunalskim gdzie wsiadały osoby którym było bliżej niż przyjazd do Warszawy. Kolejną miejscowością w której dołączyła jedna z uczestniczek pielgrzymki były Tychy.

Po przyjechaniu do Bielska Białej nastąpiło zakwaterowanie i kolacja.

 DSC 0002

 

4 maja po śniadaniu wyjechaliśmy w kierunku Austrii.

W miejscowości Lechovice od 12-13.30 przerwa na posiłek w Restauracji „U Bazylu”

DSC 0023 

O godzinie 18 tej dojechaliśmy do Gallnekirchen. Po zakwaterowaniu udaliśmy się na kolację i wypoczynek przed jutrzejszym dniem.

5 maja po śniadaniu wyjechaliśmy do Ebensee. Gdzie najpierw złożyliśmy w sztolni wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0051

 

DSC 0058

 

DSC 0062

Następnie złożone  zostały wieńce i zapalone znicze pod pomnikami polskimi

DSC 0078

oraz tablicą poświęconą pamięci byłego więźnia Władysława Żuka który wniósł duży wkład w upamiętnienie polskich ofiar obozu w Ebensee które znajdują się w Memoriale Ebensee.

DSC 0084 

Po wyjeździe z Ebensee udaliśmy się do Gusen, gdzie zwiedziliśmy Sztolnie „Bergkristal” (głównie pracowali tutaj więźniowie z obozu Gusen II).

 DSC 0134

 

DSC 0140

 

Po złożeniu wieńca w sztolni i zapaleniu zniczy udaliśmy się na obiad do Gusen - Georgestraße 8 - Gasthaus Klaus Pree.

O godzinie 15 uczestniczyliśmy w uroczystości składania wieńców przy wejściu do „Bergkristal”

DSC 0148

Przed uroczystościami centralnymi w Gusen złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze pod tablicami polskimi i w krematorium.

DSC 6000 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

DSC 6012 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 6033 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 6045 fotMaciej Foks 

fot©Maciej_Foks

Od godziny 17.00 rozpoczęto uroczustości centralne w Memoriale Gusen

DSC 0166

Podczas uroczystości głos zabrał nasz klubowy kolega Jacek Tarasiewicz przedstawiając stanowisko środowiska kombatanckiego dotyczącego współczesnych problemów uchodźctwa w szerokim znaczeniu jak i w aspekcie hitorycznym. 

DSC 0183 

DSC 0190 2

 

Po zakończeniu uroczystości w Gusen odwiedziliśmy miejsce pamięci Lungitz - gdzie funkcjonował obóz Gusen III. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0192 2

 

DSC 0195 2 

Dzień 6 maja był dniem w którym rozpoczęliśmy od uroczystości rocznicowych w Mauthausen. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych naszych rodaków.

DSC 6435 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

O godzinie 10 - tej odprawiona została msza św. pod Pomnikiem Polskim.

DSC 0212 2Uroczystości centralne rozpoczęły się o godzinie 11-tej na dawnym placu apelowym.Uczestniczyła też polska delegacja.

DSC 6591 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

 Przemówienie podczas uroczystości centralnych wygłosił Prezes naszego Klubu kolega Stanisław Zalewski.

DSC 6978 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

 Członkowie naszego klubu złożyli wieniec i zapalili znicze w krematorium w Mauthausen. Motywacją jaką się kierowano w złożeniu wieńca był fakt, że jak zapalano znicze i umieszczano polskie flagi oraz kwiatki to na nasępny rok pozostawały tylko kwiatki w krematorium.

DSC 0223 2

 

Dość bulwersującym faktem dla odwiedzających w tym roku KL Mauthausen było zamknięcie części przestrzeni dla zwiedzających. 

Zamkniete zostały schody 186, które były i będą symbolem obozu. Większość członków rodzin byłych więźniów podczas zwiedzania obozu chciała by wejść na te schody. W tym roku było to niemożliwe.

DSC 0199 2

 

DSC 0200 2

Odwiedziliśmy też miejsce symboliczne dla naszego kolegi Wojciecha Topolewskiego

DSC 0207 2

Od godziny 13 - 13.45 grupa osób z naszej pielgrzymki uczestniczyła w zwiedzaniu obozu z przewodniczką mówiacą językiem polskim. Zaczęliśmy zwiedzanie od makiety obozu która  znajduje się w nowo wybudowanym centrum edukacyjno-gastronomicznym.

DSC 0229

Następnie przeszliśmy przez teren dawnego obozu III -go w którym po Powstaniu Warszawski umieszczono powstańców.

DSC 0249

W oddali na zdjęciu widać domy które były wybudowane przed 1940 rokiem i mieszkańcy musieli wiedzieć co jest w pobliżu ich gospodarstw. W tym miejscu zostawiliśmy symbole klubowe aby zaznaczyć swoją obecność.

Następnie odwiedziliśmy rynek w miejscowości Mauthausen gdzie znajduje się wyrzeźbiona sarenka w 1943 roku przez polskiego więźnia Stanisława Krzekotowskiego.

DSC 0274

 Po krótkim spacerze w miejscowości Mauthausen kolejnym miejscem pamięci był podobóz Linz III gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0281

Kolega Lucjan Miller krótko wspomniał o historii swojego pobytu w obozie

DSC 0282

Ostatnim punktem programu w dniu 6 maja był Hartheim gdzie naziści uśmiercali ludzi w myśl  teorii " istnienia niewarte życia"

DSC 7279 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 7280 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

Po całym dniu pełnym wrażeń spotkaliśmy się z panią Marthą Gammer gdzie omawialiśmy problemy które nas nurtują i szukaliśmy pewnych rozwiązań.

DSC 0311

W dniu 7 maja po śniadaniu wyjechaliśmy do miejscowości Melk gdzie funkcjonował KL Melk - podobóz Mauthausen.Złożyliśmy wieńce przy tablicy umieszczonej na ścianie krematorium i w pomieszczeniu w którym jest piec krematoryjny oraz zapaliliśmy znicze.

DSC 7331 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

 

DSC 7348 fotMaciej Foks

 

Po spełnieniu obowiązku wobec naszych rodaków zwiedziliśmy Opactwo w Melku. Miłym akcentem zakończyliśmy wizytę w opactwie przy porcji tortu, kawie i herbacie.

DSC 0333

 

DSC 0338 Na godzinę 13-tą dojechaliśmy do Wiednia do Ambasady Polskiej gdzie oczekiwała na nas Pani Ambasador Jolanta Róża Kozłowska.

 DSC 0373

Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Wiedniu do zebranych przemówił minister Jan Józef Kasprzyk stwierdzając że: Polska była pierwszym krajem, który powiedział stanowcze nie" dwóm barbarzyńskim systemom w XX wieku – komunizmowi i narodowemu socjalizmowi. Zapłaciła za to najwyższą cenę. Obecni tutaj byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych wiedzą o tym najlepiej ".

DSC 0383W imieniu naszego Klubu kolega Jacek Tarasiewicz wręczył Pani Ambasador najnowsze wydanie książki Grzesiuka -" Pięć lat kacetu"

 

DSC 0387Po poczęstunku w Ambasadzie zostało zrobione tradycyjnie wspólne zdjęcie z uczestnikami spotkania.

 

DSC 7626 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks

Następnym punktem programu było zwiedzanie Kahlenbergu.Gdzie nasza Pielgrzymka złożyła wieniec i zapaliła znicze w kościele pw św.  Józefa w miejscu poświęconym pamięci polskich więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Austrii w okresie II wojny światowej.

DSC 7773 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

DSC 0406

 

Po zakończeniu zwiedzania sanktuarium udaliśmy sie do hotelu BEST WESTERN SCS gdzie zostaliśmy zakwaterowani i zjedliśmy kolację. 

Następnie pojechaliśmy do Wiener Neudorf do Starego Ratusza gdzie zorganizowany był koncert przez władze gminy.Wykonawcami koncertu byli polscy muzycy z Krakowa, którzy wykonali utwory takich kompozytorów jak:J.S.Bach, H. Wieniawski,J. Brahms, S. Rachmaninow, F. Chopin,

K. Szymanowski.

DSC 0441

 

DSC 0466

 

DSC 0477Dzień 8 maja 2018 r. był ostatnim dniem naszej pielgrzymki po miejscach pamięci na terenie Austrii.

Najpierw pojechaliśmy do Memoriału Hinterbrühl gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0496 - Kopia

 

DSC 0494

 

DSC 7874 fotMaciej Foks

fot©Maciej_Foks 

Z tego miejsca więźniowie przemierzali drogę do podziemnej fabryki samolotów He - 162. Pozostałości tablic wskaźników samolotu można było  znaleźć po wyzwoleniu w tunelach gdzie była prowadzona produkcja.

DSC 0538

 

Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze przy tablicy upamiętniającej ofiary nieludzkiej pracy w tym obozie. Z naszą pielgrzymką w zwiedzaniu podziemnej fabryki towarzyszyli przedstawiciele Ambasady RP w Wiedniu, Senatu i Sejmu.

DSC 0525

 

DSC 7988 fotMaciej Foks

 

Kolejnym KL był Gutramsdorf gdzie po wystąpieniu władz lokalnych i przemówieniach złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze.

DSC 0578

 

 

DSC 8130 fotMaciej Foks

 fot©Maciej_Foks

 DSC 0566

 

 Uroczystość wpod pomnikiem w Wiener Neudorf jak co roku była satysfakcjonująca dla naszej delegacji. Były przemówienia ze strony władz lokalnych jak i ze strony polskiej.

DSC 0589

 

DSC 0606

 

DSC 0609

 

DSC 0611

 

DSC 0641

 

Po pożegnalnym obiedzie wyjechaliśmy do Bielska - Białej

 

 

DSC 0646 Dnia 9 maja 2018 r. po śniadaniu w Bielsku-Białej wyjechaliśmy w kierunku Warszawy.

Pielgrzymka zakończyła się na przystanku autobusowym między Dworcem Centralnym,  a Pałacem Kultury.

DSC 0670

 

DSC 0671Panu Maciejowi Foksowi dziekujemy za zdjęcia wykorzystanie w materiale dotyczącym pielgrzymki.

 

 

 

 

 

Dnia 13.04.2018r. o godzinie 19.45 w TVP3 Poznań wyemitowany został wywiad z kolegą klubowym Eugeniuszem Śliwińskim w audycji "Zapomniane Historie". Której scenarzystą i  reżyserem był Zbysław Kaczmarek. Ponowna emisja audycji będzie 20.04.2018 o godzinie 19.45.

Audycja "Zapomniane Historie" i wspomniany wywiad były rejestrowane ok. miesiąca wczesniej.

link do audycji:https://poznan.tvp.pl/36798748/13042018

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna smutna wiadomość w tym miesiącu dotycząca śmierci jednego z naszych kolegów klubowych

 

Rodzina poinformowała, że w dniu 19 marca zmarł Józef Waldemar Niewiadomski

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy pw Miłosierdzia Bożego na Marysinie Wawerskim przy cmentarzu ul. Korkowa 152 w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godzinie 9.30.

 

Najbliższym składamy wyrazy szczerego żalu i wspóczucia z powodu śmierci naszago kolegi.

 

Józef Waldemar Niewiadomski urodził się  28.12.1928 r. w Warszawie.

Był łącznikiem ps"Kajtek" w stopniu strzelca w Warszawskim Okręgu Armii Krajowej VI Obwód (Praga) grupa bojowa "OLSZYNY" - brał udział w Powstaniu Warszawskim na Starym Mieście.

Po aresztowaniu przez Niemców osadzony w obozie w Pruszkowie -Dulag 121. Dnia 4 września 1944 r. transportem z grupą mężczyzn skierowany do obozu Auschwitz gdzie otrzymał nr 193719. Następnie wywieziony do obozu Mauthausen otrzymując nr 102097. Z obozu Mauthausen skierowany do obozu Gusen gdzie przebywał do wyzwolenia. Na bloku nr 16 był z grupą osób z Warszawy którzy pamiętają jego jako osobę pomagającą w dożywianiu innych w trudnych chwilach kiedy w obozie ograniczano racje żywnościowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PARKOWANIA PRYWATNYCH SAMOCHODÓW KTÓRE UDAJĄ SIE NA UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE WYZWOLENIA OBOZU MAUTHAUSEN W DNIU 6 MAJA 2018 r.

 

Link do informacji :http://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/BF-2018-Parkplatzinfo-4Sprachig-Aktuell.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Do naszego klubu zwróciła się Pani Anna Malczewska mieszkająca w Kanadzie z apelem o propagowanie historii taty JERZEGO RADWANKA który był więźniem Auschwitz od 1940 roku praktycznie do wyzwolenia i pomoże światu zrozumieć ogromne ciepienie zrowno ofiar Holocaustu  jak i tych Bohaterskich Polakow dla , których ich cierpienie i niesienie pomocy nie było sprawa obojetna, ale sprawa ludzkiego sumienia i ludzkiej godności.

Do wszystkich Polskich Władz i Polakow ,

Zwracam sie z prośbą do wszystkich co maja w sobie patriotyczne Polskie Serca do popacia Akcji Budowanie Dobrego Imienia Polaka.

Kochani,

Zaledwie pare dni temu poprosilam Polonię w Montrealu o pomoc w propagowaniu sylwetki mojego ojca Jerzego Radwanka - prawego Polaka , w ramach patriotycznej akcji - odkłamania historii oraz rozpoczecia akcji Budowanie Dobrego Imienia Polaka.

Ojciec mój był lotnikiem, więźniem Auschwitz, działał w ruchu konspiracyjnym na terenie obozu koncentracyjnego właśnie w Auschwitz , udzielał pomocy innym więźniom i zostal za to wyróżniony przez rzad Izraelski odznaczeniem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Dostał też Złoty Krzyż Zasługi od Polskiego Rzadu.

Tata jest nielicznym o ile nie jedynym Polakiem , co dostał to odznaczenie z Yad Washem właśnie za niesienie pomocy na terenie obozu koncentracyjnego. To sprawa naprawde wyjatkowa.

Odpowiedź na mój apel była wspaniała. Dostałam ogromne poparcie. Polonia z Montrealu mnie poparła, Światowy Zwiazek Lotnikow Polskich mnie poparł, Polscy Kombatanci mnie poparli, sprawa trafiła też do prezesa Polskiego Zwiazku byłych Więźniow Politycznych Hitlerowskich Wiezień i Obozów Koncentracyjnych pana Stanisława Zalewskiego.

Zgłosiła sie też telewizja do nakrecenia filmu o pomocy narodowi żydowskiemu na terenie obozu koncentracyjnego.

Moja corka Liliane Malczewski napisała na bazie pamietników taty wspaniełą historie po angielsku o prawdzie historycznej tamtego czasu. O tym jak było naprawde wiedza tylko Ci co to przeżyli , reszta świata nie wie nic.

Ksiażka ta opisuje prawdziwą historie tamtych czasow - możecie debatować o tym jak to wyglądało tylko jak przecztacie te wspomnienia.

Wersja internetowa ksiazki po angielsku poszła w świat.

Moja siostra Renata Urbanek właśnie skończyła pisać polska wersję

ANNA MALCZEWSKA CÓRKA JERZEGO RADWANKA

 

 

 

Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że w dniu 3 marca 2018 roku zmarł nasz klubowy kolega Jan Henryk Kalinowski

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dnia 13 marca 2018 roku o godzinie 13.20 mszą św. w kościele drewnianym na Bródnie następnie nasz kolega spocznie w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego żalu i wspóczucia z powodu śmierci kolegi Jana

 

 

 

 

Jan Henryk Kalinowski nr obozowy 92187 był więźniem obozu przesiedleńczego Dulag 121. Następnie 1.09.1944 r. w transporcie 2847 więźniów trafił do obozu Mauthausen gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 92182. Dalsze losy to osadzenie w obozie Gusen II w którym przebywał do wyzwolenia (5.05.1945r.).

 

 

 

 

 

 

Tradycyjne spotkanie Wielkanocne w klubie odbyło się 5 marca 2018 r. W tym roku było tak wcześniej gdyż Wielkanoc przypada 1kwietnia 2018 r.

DSC 0541

DSC 0542

DSC 0543

DSC 0544

DSC 0545

DSC 0546 

 

 

 

 

Koledze Leszkowi Polkowskiemu

składamy  wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci córki Beaty Jarzęckiej z domu Polkowskiej.

Koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen

Msza święta odprawiona zostanie dnia 1 marca 2018 r. o godzinie 14.00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

List Prezydenta Austrii do MKM

list prez

Tłumaczenie odpowiedzi Prezydenta Austrii na pismo Międzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego

Prezydent

Alexander Van der Bellen

Wiedeń, 11 styczeń 2018

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Panie Sekretarzu!

Dziękuję za wiadomość, którą otrzymałem w dniu 11 stycznia 2018r. i którą uważnie przeczytałem.

Od dawna śledzę godną pochwały pracę Międzynarodowego Komitetu Mauthausen. Raz jeszcze pragnę Państwa zapewnić jak bardzo cenię tę jakże ważną działalność, której motto brzmi „Nigdy nie zapomnę”. Powinna być ona zawsze doceniana.

Zarówno w ostatnich dyskusjach z obecnym rządem jak i publicznie podkreślałem, że szacunek do naszej wspólnej historii jest niezbędny. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za tę historię, za jej jasne oraz najciemniejsze strony.

Wskazywałem również na ostrożność w używaniu naszego języka. Nie jest bowiem obojętne jak dobieramy słowa oraz sformułowania. To one kształtują naszą świadomość, a później naszą rzeczywistość.

Potrzebujemy szacunku dla praw mniejszości, szacunku dla tych, którzy wyrażają inne poglądy oraz wspierania osób w naszym społeczeństwie, które najbardziej to potrzebują. Taka postawa pozwoli ukazać prawdziwe wartości w życiu.

Panie Prezydencie, Panie Sekretarzu, chciałbym zapewnić, że przez cały okres mojej kadencji będę pracował nad tym, aby uniknąć niszczącego nacjonalizmu, ksenofobii, prawicowego ekstremizmu i antysemityzmu w Austrii.

Raz jeszcze pragnę podziękować za Wasze ważne zaangażowanie,

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Alexander Van der Bellen

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Komitet Mauthausenowski skierował list do Prezydenta i Kanclerza Austrii w sprawie polityki migracyjnej prowadzonej przez Austrię.

Kolega Eugeniusz Śliwiński był jednym sygnotariuszy tego pisma do władz Austrii

 

 

link do listu  

http://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/CIM-Statement-Offener-Brief-an-BP-und-BK.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo Kolegi Klubowego Eugeniusza Śliwińskiego byłego więźnia KZ Mauthausen-Gusen skierowanego do Rządu Republiki Austrii za pośrednictwem Miedzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego

Rząd Austrii 03-01-18046

Rząd Austrii 03-01-18-PL047

 

 

 

 

 

 

Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 grudnia 2017 roku w wieku 92 lat zmarła nasza koleżanka z klubu -JADWIGA BUGUCKA

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 grudnia 2017 roku:

- o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym przy ul. Widocznej 6, gdzie odprawiona zostanie msza św.;

- następnie uczestnicy pogrzebu przewiezieni zostaną autokarem na cmentarz Bródnowski pod bramę główną;

- o godz. 13.00 nastąpi przejście konduktu na miejsce pochówku tj kwatera 114G - 6 aleja - 32 miejsce;

- po zakończeniu uroczystości autokar przewiezie osoby na ul. Widoczną 6.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego żalu i wspóczucia z powodu śmierci koleżanki Jadwigi

                                                                    Zarząd Klubu

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

W związku z przypadającymi urodzinami naszych kolegów:

- CZESŁAW SKOCZEŃ - 91rocznica urodzin 13 grudnia

- STANISŁAW KOPRZYWA - 92 rocznica urodzin 14 grudnia

- WOJCIECH TOPOLEWSKI - 86 rocznica urodzin 18 grudnia

- LUCJAN MILLER - 89 rocznica urodzin 24 grudnia

składamy jubilatom szczere i serdeczne życzenia wszystkiego najleprzego, dużo zdrowia, pogody ducha i pomyślności w nadchodzącym roku

                                          członkowie Klubu Mauthausen-Gusen

 

Spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich

Delegacja klubu została zaproszona na tradycyjne spotkanie świąteczno - noworoczne do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 6 grudnia 2017 roku.

Przybyłych na spotkanie przywitała pani dr Hanna Machińska zastępca RPO Adama Bodnara.

DSC 0453

Wystąpienie byłej RPO prof. I. Lipowicz dotyczyło wspomnień spotkań z byłymi więźniami KL Mautchausen - Gusen w Warszawie jak i w Wiedniu kiedy była ambasadorem RP w  Austrii

DSC 0457

 Przewodniczący klubu Mauthausen - Gusen Stanisław Zalewski podkreślił na budzenie się  w różnych krajach demonów przeszłosci.

DSC 0463

Na zakończenie spotkania przekazano dla RPO życzenia i aby sprawy kombatantów były brane pod uwagę przez  Pana Adama Bodnara.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe

W dniu 5 grudnia 2017 r. miało miejsce spotkanie opłatkowe na które przybyli członkowie klubu i zaproszani goście.

Przybyłych przywitał kolega Jacek Tarasiewicz.

DSC 0409

Nastepnie ksiądz przybyły wraz z uczestnikami spotkania odmówił modlitwę

DSC 0414

 Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz wskazała jak ceni sobie spotkania z kombatantami skupionymi w kołach na terenie Dzielnicy Ochota bo to jest żywa historia.

DSC 0423

 Jednym z zaproszonych gości był też były Ambasador RP w Austrii Pan Artur Lorkowski, który wspominał spotkania z byłymi więźniami KL Mauthausen - Gusen

DSC 0427

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 stwierdził, że zaszczyt dla niego i grona pedagogicznego jest goszczenie w progach szkoły kombatantów środowisk Dzielnicy Ochota

DSC 0428Uczestnicy spotkania nastepnie połamali się tadycyjnie opłatkami i  złożyli sobie nawzajem życzenia.

DSC 0432 

DSC 0434

 Kombatanci otrzymali od Władz Dzielnicy Ochota paczki świąteczne wreczane między innymi przez tradycyjnego Mikołaja

DSC 0449

 Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie tradycyjnych polskich kolęd.

 

Kolega EUGENIUSZ ŚLIWIŃSKI - 10.11.2017r. obchodził 94 - urodziny

członkowie naszego Klubu składają serdeczne życzenia jubilatowi wielu lat życia w zdrowiu i satysfakcji w działalności na niwie społecznej.

W dniu urodzin otrzymał medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz szereg życzeń.

Tow-Hip-Ceg037

Medal Hip-Ceg040

Tow-Hip-Ceg036

Zw-Komb-94-ur038

 

 

 

 

 

 SPOTKANIE KLUBOWE 6 LISTOPADA 2017 ROKU

Na spotkaniu w klubie gościliśmy Chantal i Patrice Lafaurie, którzy są przedstawicielami Francji w Międzynarodowym Komitecie Mauthausen. 

Najpierw Pan Patrice Lafaurie przedstawił ciekawą prezentację dotyczącą Mauthausen-Gusen i francuzów, którzy byli więźniami systemu obozów Mauthausen na spotkaniu z młodzieżą w Zespole Szkół nr 26 w Warszawie.

DSC 0307

DSC 0313

DSC 0365

 Następnie o godzinie 14 tej spotkanie państwa Lafaurie kontynuowane było w sali klubowej z członkami naszego Klubu.

Patrice przedstawił powiązania swojej rodziny z Polską - jego dziadek brał udział w "CUDZIE NAD WISŁĄ" - był członkiem 400-osobowego kontyngentu francuskiego.

DSC 0367

DSC 0371

DSC 0374

Na pamiątkę spotkania w Polsce i naszym klubie dla Państwa Lafaurie wręczono album o Polsce z dedykacją.

DSC 0375

 

 

 

 

 

 

Pdczas uroczystości żałobnych w dniu 7 listopada 2017 r. w  Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika ul Floriańska 3 w Warszawie w imieniu kolegów i swoim Wojciech Topolewski pożegnał Mariana Tomczaka wspominając pobyt w obozie Gusen kiedy razem byli na Bloku nr 16. Złożona została też wiązanka z plakietką klubową.

IMG 0462

IMG 0469

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Panu Mariuszowi Twardowskiemu.

Smutna wiadomość dotarła do Klubu od córki Mariana Tomczaka która poinformowała o śmierci swojego taty w dniu 30 października 2017 r.

Msza św. żałobna odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) w  Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika ul Floriańska 3 , o godzinie 9.00 .

Pogrzeb odbędzie się o godzinie 11.00 na cmentarzu na Woli.

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy
 
zgodnie z tradycją naszego Klubu jak co roku
  w dniu 1 - go października w Kościele św.Anny w Warszawie o godz.18.00
odbędzie się nabożeństwo różańcowe
(na historycznym różańcu wykonanym przez więźniów obozu Mathausen-Gusen),
a  o godz.18.30 - msza św. w intencji wszystkich więźniów obozu Mauthausen-Gusen. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w w/w uroczystościach.

 

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą chust obozowych.

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 8. września o godz. 13 w Niewolnie k. Trzemeszna została odsłonięta tablica upamiętniająca Henryka Wrzeszczyńskiego, nauczyciela, byłego więźnia obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen, twórcy Izby Pamięci poświęconej tym obozom.

Dnia 8 wrzesnia 2017 r. w zwiazku z 78 rocznicą wybuchu II wojny światowej odbyły się  uroczystości, podczas których dokonano nadania imienia oraz odsłoniecia tablicy upamiętniajacej Henryka Wrzeszczyńskiego - założyciela Izby Pamięci, więźnia obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen.

Burmistrz Krzysztof Dereziński, w uzasadnieniu do zarządzenia nadającego imię Izbie Tradycji, napisał o Henryku Wrzeszcyńskim między innymi:

- jako polski nauczyciel muzyki, został w 1940 roku aresztowany przez Niemców i umieszczony w obozie w Szczeglinie. Następnie był obóz koncentracyjny Dachau i Mauthausen-Gusen. Do Polski powrócił jako jeden z pierwszych po wyzwoleniu obozu Mauthausen-Gusen, które miało miejsce 5.05.1945 roku przez wojska amerykańskie i zaraz z zapałem przystąpił do pracy i działalności społecznej. […] Swoją pasję oraz zamiłowanie do muzyki i śpiewu realizował jako kompozytor i dyrygent Koła Śpiewaczego im. Feliksa Nowowiejskiego w Trzemesznie. […] Dziełem życia  Henryka Wrzeszczyńskiego było założenie w 1968 roku Izby Pamięci w Niewolnie., której przez wiele lat był opiekunem, dając świadectwo i niosąc przesłanie pamięci o martyrologii narodu polskiego”.

 

Uroczystości rozpoczął wiceburmistrz Trzemeszna Dariusz Jankowski. Prowadzącą była Stanisława Szymańska – komendantka Hufca Trzemeszno. Sylwetkę Patrona przybliżyła zebranym jego córka, Krystyna Giemza. Obecni byli – wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego Jerzy Berlik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Daniel Bisikiewicz, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen Eugeniusz Śliwiński z Poznania, rodzina Henryka Wrzeszczyńskiego, przedstawiciele muzeum Stutthof w Sztutowie, harcerze, uczniowie i nauczyciele trzemeszeńskich szkół oraz mieszkańcy Niewolna.

4

15

 

DSC04449

IMG 2679

DSC04442

DSC04504

IMG 2695

14

 

W dniu 5.09.2017 r w Klubie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym  wybrano 9 osobowy Zarząd. 

Zarząd ukonstytuował się następująco:

1. Stanisław Zalewski - Przewodniczący

2. Jacek Tarasiewicz - Członek

3. Włodzimierz Maruszak - Wiceprzewodniczący

4. Elżbieta Kubiak-Siemieniacka - Skarbnik

5. Danuta Kacprzak - Sekretarz

6. Zofia Malinowska - Członek

7. Ryszard Sempka - Członek

8. Jerzy Kuligowski - Członek

9. Roman Marciniak - Członek

 

 

Otrzymaliśmy smutną informację od rodziny naszego kolegi, że Roman Wąż zmarł w dniu 17.08.2017 r.

wąż

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23.08.2017 r.

Od godziny 11.00-11.30 nastapi pożegnanie w sali pożegnań.

O godz. 12.00 rozpocznie się msza żałobna w kościele św. Katarzyny przy ul Fosa 17 na Służewcu. Po zakończeniu mszy kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz przykościelny gdzie pożegnamy naszego kolegę.

 

Kolega Roman Wąż urodził się w Warszawie 11.01.1927 roku.

Podczas Powstania Warszawskiego został aresztowany i skierowany do obozu przejsciowego w Pruszkowie. Następnie wywieziony do obozu Mauthausen - gdzie otrzymał nr 96271. Po kwarantannie przeniesiony do obozu Wiener Neudorf. Podczas ewakuacji obozy Wiener Neudorf przeszedł w marszu śmierci do Mauthausen. 5.05 1945 r. odzyskał wolność kiedy to nastapiło wyzwolenie obozu przez wojska amerykańskie.

Po krótkim leczeniu w szpitalu amerykańskim wrócił do Polski.

Działał w Klubie, gdzie pełnił różne funkcje.

Na 90 urodziny kolegi Romana przyjechała delegacja z Wiener Neudrof i wreczyła srebrną odznakę Gminy Winer Neudorf jako wyraz szacunku i sympatii. Roman Wąż udzielał wywiadów dla lokalnej telewizji i uczestniczył w uroczystościał na terenie Austrii związanych z odsłonięciem pomnika upamiętniającego byłych więźniów obozu Winer Neudorf/Guntramsdorf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĘKNA PATRIOTYCZNA INICJATYWA

Dnia 1 sierpnia 2017 roku nasz kolega Klubowy Wojciech, który od wielu lat próbuje różne instytucje zainteresować postawieniem na Cmentarzu Powstańców Warszwy tablicy upamiętniającej tych co zginęli w obozach koncentracyjnych wywiezionych po Powstaniu Warszawskim własnoręcnie wykonał i umieścił tablicę upamiętniającą ofiary obozów.

Oby ta tablica jak inne pomniki i tablice była miejscem ważnym dla naszej społeczności.

 5

2

 

 

Zawiadamiamy z wielkim żalem, że nasz kolega Stefan SOT zmarł w dniu 20.07.2017 r.

zdjęcie stefcia

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 25 lipca 2017 r. o godzinie 9.50 mszą świętą w kościele murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim następnie dalsza celebra odbędzie się na Cmentarzu Bródnowskim.

 

Stefan Sot urodził sie 4.01.1931 r w Warszawie.

8 sierpnia 1944 r. osadzony w obozie przejściowym w Pruszkowie. 12/13 sierpnia transportem przewieziony do Auschwitz gdzie otrzymał nr 192705. Po ewakuacji z Auschwitz trafił do Mauthausen gdzie nadano nr 118296. Po krótkim pobycie przeniesiony do obozu Melk. Tam otrzymał pracę w kuchni przy obieraniu ziemniaków. Pobyt w Melku trwał do kwietnia 1945 roku. Następnie powrót do Mauthausen. Wyzwolenie przyszło 5 maja 1945 roku. Do kraju powrócił w sierpniu 1945 roku.

Kolega Stefan był długoletnim członkiem Klubu Mauthausen - Gusen. Udzielał się w wielu organizacjach kombatanckich. Był aktywnym w środowisku byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Wielokrotnie brał udział w różnych przedsiewzieciach upamiętniających tragiczne losy polskich obywateli. Często spotykał się z młodymi ludźmi i przekazywał swoją wiedzę z pobytu w obozach.

Straciliśmy wspaniałego kolegę, przyjaciela którego będzie nam brak.

 

 

Koleżanki i koledzy z Klubu Mauthausen-Gusen

 

     

 

 

 PIELGRZYMKA  MAUTHAUSEN  2017

 

Odbyła się w dniach 4.05.2017r. - 10.05.2017r. dzieki wsparciu :  URZEDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH oraz  PKO BP

Wyjazd z Warszawy nastąpił punktualnie o godzinie 10-tej.

010 

Do Katowic dojechaliśmy o 14.40 gdzie wsiadały osoby z aglomeracji katowickiej. Następnie udaliśmy się do Tych w kierunku Bielska - Białej. Po zakwaterowaniu i zjedzeniu kolacji w hotelu "Dębowiec" udaliśmy się na wypoczynek przed jutrzejszym długim odcinkiem jazdy liczącym ponad 500 km.

012

 

Dnia 5 maja po śniadaniu  wyjechaliśmy do Austrii.

Do sztolni "Bergkristal" dojechliśmy po 16-tej. Zwiedzanie sztolni, złożenie wieńca i zapalenie zniczy zakończyliśmy po 17 tej.

 037

032

Następnie udaliśmy się na spotkanie z panią Marthą Gammer na Plac Apelowy w Gusen. Trzeba zaznaczyć, że zwiedzanie placu  apelowego od dłuższego czasu nie było możliwe. Plac Apelowy przez kilkadziesiąt lat był zasypywany przez właściciela terenu. Teren prywatny był niedostępny dla byłych więźniów obozu Gusen. Dzięki staraniom wszystkich ludzi dobrej woli mogliśmi obejrzeć mur  zbudowany z granitowych kamieni, fragment odkopanego placu apelowego oraz zarysu fundamentów.

054

072

Po zwiedzeniu placu apelowego nastepnym miejscem gdzie złożyliśmy wienic i zapaliliśmy znicze był Gusen III w miejscowości Lungitz

113

Po godzinie 19-tej przyjechaliśmy do Gallneukirchen do hotelu "Waldheimat" na  kolację i nocleg.

Dzień 6 maja 2017 r. rozpoczął się dla nas wyjazdem do Ebensee. O godzinie 9.30 złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze w sztolni pod polską tablicą upamiętniającą niewolniczą pracę naszych rodaków.

136

Od godziny 10.00-10.30 trwały uroczystości pod pomnikami polskimi w Memoriale EBENSEE.

140

Nastepnie rozpoczęły się uroczystosci centralne w Memoriale Ebensee.

158

Po zakończeniu uroczystości centralnych odsłonięto tablicę upamiętniającą byłego więźnia Ebensee Władysława Żuka, który włożył dużo starań  dla upamiętnienia polskich więźniów obozu Ebensee. Tych którzy zginęli jak i tych co przeżyli okres niewolniczej pracy w obozie.

189

Przed wyjazdem z Ebensee zatrzymaliśmy się przed bramą obozową która jest do chwili obecnej dowodem na istnienie obozu Ebensee.

197

 W bramie znajdują się fragmenty izolatorów do których był przymocowany drut kolczsty. Przez drut kolczsty przepływał prąd pod wysokim napięciem i mógł porazić tego kto go dotknął.

201

Następnym etapem naszej pielgrzymki po ziemi austriackiej było dotarcie do Gusen gdzie mieścił się obóz zagłaby polskiej inteligencji. Zginęło w nim 22092 więźniów Polaków, co stanowiło 60% wszystkich zmarłych w Gusen.

257

 W Gusen złożono wieńce i zapalono znicze tak przy pomnikach polskich jak i w krematorium.

Jak co roku wśród osób uczestniczących w pielgrzymce znaleźli się potomkowie pomordowanych w obozie którzy umieszczali tablice upamiętniające śmierć swoich krewnych.

240

 Przed uroczystościami w Gusen nastąpiło spotkanie Prezydenta Austrii Alexandrem Van der Bellenem z Byłymi więźniami systemu Obozu Mauthausen. Należy zaznaczyć, że od wyzwolenia obozu nigdy żaden prezydent nie uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w Gusen.

277

 Przemówienie Prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena

315

 Podczas uroczystości rocznicowych Memoriał w Gusen był wypełniony. Świadczyło to o randze jaką nadała wizyta Prezydenta Austrii.

320

 333

Po uroczystościach w Gusen udaliśmy się do hotelu "Waldheimat" na posiłek i zasłużony wypoczynek. Gdyż w następy dzień uczestnicy pielgrzymki mają brać udział w różnych uroczystościach rocznicowych.

Do KL Mauthausen 7 maja dojechaliśmy na godzinę 8.15 co pozwoliło na zwiedzanie obozu, odwiedzenie miejsc z którymi kojarzą się wspomnienia o najbliższych.

371

O godzinie 10.00 rozpoczęła sie Msza Świeta odprawiana przez Kapelana ZHP pod pomnikiem polskim.

374

382

 Po zakończonej mszy delgacje złożyły wieńce pod pomnikiem polskim.

384

Delegacja polska z kombatantami na czele udała się na plac apelowy pod sarkofag z prochami pomordowanych więźniów. Gdzie odbyły się uroczystości centralne.

386

 388

Po zakończeniu uroczystości centralnych byli więźniowie Mauthausen przeszli do Centrum dla Zwiedających Mauthausen gdzie uczestniczyli w przyjęciu pod tytułem "Jesteśmy nastepnym pokoleniem"

Pozostali uczestnicy pielgrzymki udali się do Hartheim.

Po drodze wstąpiliśmy do miasteczka Mauthausen gdzie na ryneczku miejskim jest wyeksponowana granitowa rzeźba "Sarenki". Twórcą jej był polski  więzień KL Gusen Stanisław Krzekotowski w 1943 roku.

433

 W Hartheim złożylismy wieniec i zapaliliśmy znicze pod tablicą polską upamiętniającą tragedię polskich więźniów. Dla dwóch  osób jadących z nami te miejsce jest bardzo ważne, gdyż straciły tam swoich ojców.

 436

438

 Po odaniu chołdu pomordowanym naszym najbliższym w zamku Hartheim powróciliśmy do Mauthausen po kolegów uczestniczących w przyjęciu wydanym na cześć byłych więźniów obozu Mauthausen.

Dalszym punktem programu w tym dniu było uczestnictwo w St. Georgen an der Gusen w Aktivapark4222 w koncercie NOSPR oraz chóru "Camerata Silesia" z Katowic w związku z inauguracją konferencji naukowej "Europejskie elity intelektualne podczas niemieckiej okupacji 1939-1945"

456

 458

 Po kolacji sali seminaryjnej hotelu odbyło się przedstawienie przygotowane przez młodzież z trzech krajów:Polski, Austrii i Niemiec w ramach projektu- Trójstronna Wymiana Młodzieży "Drogi do Mauthausen". Po przedstawieniu odbyła się dyskusja młodzieży z naszą grupą.

474

 475

 Po przedstawieniu zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. 477

8 maja w drodze do KL Melk odwiedziliśmy miejsce pamięci Linz III. Jak co roku złożylismy wieniec i zapaliliśmy znicze po czym tradycyjnie spotkanie mieliśmy przy krematorium KL Melk w miejscu uswięconym polską krwią .

480

481

482

W ramach relaksu odwiedziliśmy Opactwo w Melku. Część osób zwiedziła starówkę w Melku.514

521

 Na zakończenie pielgrzymki przyjmowani jesteśmy przez Ambasadora RP w Rezydencji w Wiedniu. Zawsze jest czas na podsumowanie uroczystosci rocznicowych wyzwolenia obozów systemu Mauthausen jak i przedstwienie naszych refleksji z tym związanych.

 533

 Kolega Leszek Polkowski podziękował Ambasoborowi Lorkowskiemu za zaangażowanie w sprawy upamiętniania miejsc na terenie Austrii w których ginęli Polacy.

553

 Po wizycie w Ambasadzie przyjęci zostaliśmy przez Ojca Romana Krekorę na Kahlenbergu w Sanktuarium Narodowym gdzie oddaliśmy hołd pomordowanym w obozach koncentracyjnych na terenie Austrii w okresie II wojny światowej.

564

 566

 580

 589

 592

 Dzień zakończyliśmy w Hotelu zum Ochsenkopf smacznymi regionalnymi specjałami. Dzięki naszemu przjacielowi w Austrii Andrzjowi Lechowi.

Ostatni dzień na terenie Austrii mimo ograniczonego czasu obfitował w liczne spotkania i uroczystosci.

Po śniadaniu udaliśmy się do Gutramsdorf gdzie Andreas Frank zapoznał z historią obozu i pozostałościami pobozowymi i problemami z utrzymaniem w stanie nienaruszonym.

.621

622

Pozostałość pobozowa bunkier jednoosobowy.A dzięki wypasaniu owiec teren jest chroniony przed dewastacją.

624

W Wiener Neudorf gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze uroczystość była z udziałem Ambasadora Lorkowskiego, Ministra Dziedziczaka oraz lokalnych działaczy samorządowych Wr. Neudorf z Burmistrzem H. Janschka na czele.

634

 640

 652

 Po uroczystościach w W. Neudorf pojechaliśmy do nowego miejsca na naszej mapie pielgrzymki. Był tam podobóz Hinterbrühl gdzie produkowano kadłuby samolotów HE-162. Fabryka mieściła się w wyrobiskach dawnej kopalni gipsu, a obecnie zalanej. Jest tam njwiększe jezioro podziemne w Europie.

Pod ziemią znajduje sie tablica upamiętniająca istnienie podobozu Mauthausen

 

690

 698

755

Nikt przed nami z Polski nie był w tym miejscu i nie złożył wieńca co widać na fotografii.703

Pozostałości po montowanych samolotach.

722

 Trafiliśmy też na miejsce gdzie były baraki więźniarski tego podobozu.

766

 774

 Był to ostatni punkt programu pielgrzymki na ziemi austriackiej.

Po posiłku u Tom's Schmankerl udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.

W Bielsku-Białej byliśmy o 21.30.zmęczeni jednak zadowoleni ze spełnionego obowiązku . 

 Do Warszawy powróciliśmy 10 maja o 16-tej.

 

 

 

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe prof. Stanisława Leszczyńskiego rozpoczną się 27 kwietnia o godzinie 14.00 w kościele św. Karola Boromeusza Mszą Świętą Żałobną na Powązkach po  czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązki Stare.  

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację, że

Profesor Stanisław Leszczyński zmarł w dniu 24 kwietnia 2017 roku

Prof.Stanisław Leszcyński urodził się 29 maja 1922 r. w Łodzi.

W czasie okupacji należał do Związku Jaszczurczego. Konspiracyjnej organizacji wojskowej. Aresztowany w lutym 1943 r. przez Gestapo

30 kwietnia 1943 r. przewieziony do Mauthausen (nr obozowy 45804/878). Następnie przeniesiony do obozu Gusen pracując w różnych komandach. 5 maja 1945 roku obóz Gusen został wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Po powrocie do Polski ukończył studia medyczne specjalizując się w radiologii.

W Międzynarodowym Komitecie Mauthausenowskim piastował funkcję v-ce Prezesa.

Był też długoletnim Prezesem Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen.

 

 

 

 

 

Spotkanie wielkanocne środowisk kombatanckich Dzielnicy Ochota

Dnia 8.04.2017 r. w Ośrodku Kultury Dzielnicy Ochoty "OKO" miało miejsce spotkanie kombatantów z Ochoty. 

Wziął w nim Szef Urzędu ds KiOR Jan Józef Kasprzyk oraz Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz.DSCN3284

DSCN3295

IMG 7564

IMG 7566

Dziekujemy Panu Mariuszowi Twardowskiemu za udostepnienie zdjęć.

 

 

 

 

 

Tradycyjne wielkanocne spotkanie klubowe

Dnia 5.04.2017 roku odbyło się tradycyjne klubowe spotkanie wielkanocne członków klubu i zaproszonych gości ze środowiska kombatantów Dzielnicy Ochota

jajo

jajo 5

jajo 6

jajo 7

 

 

 

Wizyta uczniów i nauczycieli historii z II Liceum im. Marii Konopnickiej z Zamościa w sali klubowej w której odbywają się spotkania klubowe w Warszawie

 

 

W dniu 5 kwietnia do Warszawy przyjechała młodzież z II Liceum z Zamościa na spotkanie z byłymi więźniami systemu obozu Mauthausen.

Pierwszym, który opowiedział o swoich przeżyciach był Leszek Polkowski. Był on więźniem obozu Ebensee. W opowiadaniu o życiu w obozie zawarł refleksje dla młodych ludzi wskazując, że był w wieku słuchaczy jak  trafił do obozu.188

Drugą osobą wspominającą losy polskiej inteligencji w obozie Gusen był kolega Eugeniusz Śliwiński. Osoby które podczas rejestracji w obozie wskazywały na określone zawody mogące przunieść wymierne korzyści dla hitlerowskiej machiny mogły liczyć na przychylniejsze spojrzenie władz obozowych. Wszyscy osadzeni którzy przed wojną pracowali w administracji, wykonywali zawód nauczyciela, artyści, kapłani niezależnie od wyznania, inżynierowie, byli wojskowi, policjanci musieli zginąć.190

Liczyła się tylko siła robocza.

Trzecim świadkiem który opowiadał swoje przeżycia był Mieczysła Herubin. Pokazał autentyczny numer obozowy który nosił w obozie Ebensee.

herubin 

 

72 rocznica wyzwolenia obozów systemu Mauthausen - Gusen

uroczystości rocznicowe rozpoczynają sie 6 maja 2017 w Ebensee:

o godz 10.00 składaniem wieńców i zapaleniem zniczy pod pomnikami polskimi 

- 10.30 uroczystości centralne w Ebensee

O godzinie 17.00 uroczystości centralne w Gusen (Memoriał)

Dnia 7 maja 2017 o godzinie 11-tej rozpoczną się uroczystości centralne w KL Mauthausen

Dnia 8 maja 2017 uroczystości w KL Melk - złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

 

 

 

 

 

LINK DO FILMU "Gusen - wojna o pamięć"

https://www.youtube.com/watch?v=BgVNfto0Wck

 

 

 

W niedzielę 26 marca 2017 r o godzinie 21.35 na TVP Historia będzie emitowany film pt " GUSEN - wojna o pamięć"

 

 

 

 

Smutna wiadomość

Zmarł najstarszy członek Klubu Byłych Więźniów Polityczn