aplikacja3

Bibliografia

- ATENEUM KAPŁAŃSKIE Zeszyt 3-4 /374-375 - str.70-81

- BIULETYN INFORMACYJNY OŚRODKA POLAKÓW w EBENSEE -wyd. Ebensee, dnia 31 maja 1946 r. Nr 166

Błogosławiony Józef Cebula OMI - autor Józef Pielorz OMI -wyd. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Poznań 2005

- BRÉVIAIRE POUR MAUTHAUSEN - autor Pierre Daix - wyd. - GALLIMARD 2005 r.

- BYŁEM KAPO - autor Stefan Krukowski - wyd. Książka i Wiedza 1963 r.

- BYŁEM Z WAMI - autor Włodzimierz Wnuk - wyd PAX Warszawa 1985 r.

- CI CO POKONALI ŚMIERĆ - autor Aleksander Josilewicz wyd. - PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY Warszawa 1966 r.

- CHCĘ ŻYĆ - autor Oskar Magnussen wyd. WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE POZNAŃ 1971 r.

- CHLEB PRZEKLĘTYCH CZASÓW - autor Paul Tillard wyd. Książka i Wiedza 1967r.

- CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI ... Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939 - 1945 KL Mauthausen - Gusen - wyd. Rada Ochrony Pamięci i Męczeństwa Warszawa 2009 r.

- CZŁOWIEK JEST NAGI - autor Grzegorz Timofiejew wyd. - WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE 1960 r.

- Das Konzentrationslager Mauthausen 1938-1945- wyd.BM.I Wiedeń 2013 r.

- DIE GESCHICHTE DES KONZENTRATIONSLAGERS MAUTHAUSEN - autor Hans Maršálek wyd.Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen Wien 1974 r.

- DIE TOTEN VON EBENSEE - autor Florian Freund wyd. DOW - BM.I

- DLA NAS SŁOŃCE NIE ZACHODZI - autor Władysław Gębik - wyd. WYDAWNICTWO POJEZIERZE OLSZTYN 1985r.

- DZIENNIK Z GUSEN - autor Aldo Carpi - wyd. Replika 2009 r.

Fotografie z obozu koncentracyjnego Mauthausen treści widoczne treści ukryte - Wyd. BM.I Bundesministerium für Inneres Wien 2007 r.

- GUSEN - PAMIĘTNIK DZIENNIKARZA Część I , II i III autor Stanisław Nogaj - wyd. Komitet b. więźniów obozu koncentracyjnego Gusen KATOWICE 1945 r.

- GUSEN - autor Feliks Załchowski - wyd. ZWIĄZEK BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH - Poznań 1946 r.

- GUSEN PRZEDSIONEK PIEKŁA - autor Jerzy Osuchowski wyd. MON 1961r.

- GUSEN 2004 PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ -autor Marek Orski - Wydawnictwo Gdańskie 2004 r.

- GWAŁTEM I PRZEMOCĄ - autor Zygmunt Zonik wyd. Książka i Wiedza Warszawa 1981 r.

- JAN SZTWIERTNIA (1911-1940) Człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin - wyd. Uniwersytet Śląski Katowice 2012 r.

- JEDNODNIÓWKA - Wydana w 16 letnią rocznicę oswobodzenia hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Mauthausen - Gusen - z okazji 8 koleżeńskiego spotkania w Bielsku-Białej wyd. Bielsko-Biała, 5 maj 1961 r.

- KALENDARZ B. WIĘŹNIA POLITYCZNEGO NA ROK 1948 - wyd. ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO ŚL.- DĄBROWSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU B. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

- KAMIENNA GOLGOTA - autor Gustaw Przeczek- wyd. CZESKI CIESZYN 1948 r.

- KARTA NR 30/2004 r. - str. 52 - 98 - Mauthausen - Gusen : Przejście przez śmierć

- KIEDYŚ BYŁEM HEFTLINGIEM MAUTHAUSEN - autor Henryk Falkowski wyd. staraniem autora Warszawa 1990r.

- KZ - GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN - MAUTHAUSEN MEMORIAL 2008 - wyd. BM.I 2009 r.

- KZ - GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN - MAUTHAUSEN MEMORIAL 2010 - wyd. BM.I 2011 r.

- KZ - GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN - MAUTHAUSEN MEMORIAL 2012 - wyd. BM.I 2013 r.

- LIFE HANGING ON A SPIDER WEB FROM AUSCHWITZ-ZASOLE - Karl Littner- Edited by Rudolf A.Haunschmied-2011r.

- LILIJKA I KRATY - autorzy Stanisław Polanowski i Roman Szpala wyd. Bielsko-Biała 1980 r.

- LUDZIE W PASIAKACH - autor J. Pilar wyd. " Książka i Wiedza" 1958r.

- MARTYROLOGIUM MIESZKAŃCÓW ZAOLZIA W LATACH 1939-1945 Słownik biograficzny Tom III(P-Ż) - autor Jerzy Klistała wyd. Stowarzyszenie "Wszechnica" Cieszyn 2014 r.

MARTYR de son SACERDOCE - autor Józef Pielorz OMI wyd. Misjonarze Oblaci Vaudricourt 1999 r.

- Mauthausen/Gusen-Obóz zagłady - autor Stanisław Dobosiewicz wyd. MON 1977 r.

- Mauthausen Gusen samoobrona i konspiracja - autor Stanisław Dobosiewicz wyd. MON 1980 r.

- Mauthausen/Gusen -poezja i pieśń więźniów - autor Stanisław Dobosiewicz wyd. Instytut Wydawniczy PAX 1983 r.

- MAUTHAUSEN - GUSEN W OBRONIE ŻYCIA I LUDZKIEJ GODNOŚCI- autor Stanisław Dobosiewicz - wyd. Dom Wydawniczy Bellona 2000 r.

- MAUTHAUSEN - GUSEN - 40 rocznica  1945 - 1985 - wyd. " Sport i Turystyka" Warszawa 1985 r.

- MAUTHAUSEN - autor Paul Tillard wyd. Éditions Socjales 64, Bd Auguste-Blanqui, PARIS 1945 r.

- MAUTHAUSEN 8.8.1938 - 5.5.1945 -Öffentliches Denkmal und Museum Mauthausen

- MAUTHAUSEN Sklaven des 20 jahrhunderts - OTTO HOFFMANN, INNSBRUCK 1946 r.

- MIĘDZYNARODÓWKA STRACEŃCÓW - autor Tadeusz Żeromski wyd. Spółdzielnia Wydawnicza "WIEDZA" Warszawa 1946 r.

- MOJA DROGA DO MAUTHAUSEN - autor Jakub Willner wyd. Wydawnictwo Lubelskie - Lublin 1965 r.

- NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM - autor Stefan Krukowski wyd. Książka i Wiedza 1966 r.

- NA WŁOSKU ŻYCIA - autor Henryk Nowicki wyd. własne autora Warszawa 2008 r.

- NAS NIE POŻARŁY PŁOMIENIE  Radogoszcz - Gusen - autor Władysław Zarachowicz wyd. BELLONA 1991r.

- "NIE WSZYSTEK UMRĘ ..." - autor Janina Jaworska  wyd. Książka i Wiedza Warszawa 1975 r.(Twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych 1939-1945)

- Obösterreichische GEDENKSTÄTTEN für KZ-OPFER wyd. KULTUR LAND Obösterreichisch Linz 2001 r.

- OBÓZ KONCENTRACYJNY GUSEN 1939 - 1945 - ślady - fragmenty - rekonstrukcje - wyd. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii - Wiedeń 2006 r.

- OCALENI Z MAUTHAUSEN -  Wyd. Dom Spotkań z Historią  Ośrodek KARTA Warszawa 2010 r.

- OD FORTU VII DO GUSEN - praca zbiorowa Klub Mauthausen - Gusen Poznań - wyd. WYDAWNICTWO PALLOTTINUM 2000 r.

- OSTATNIE DNI OBOZU MAUTHAUSEN - GUSEN - autor Marek  Orski wyd.WYDAWNICTWO GDAŃSKIE 2005 r.

- PAMIĘTAMY - JADNODNIÓWKA Z OKAZJI 40 ROCZNICY WYZWOLENIA OBOZU MAUTHAUSEN-GUSEN W DNIU 5.5.1945 r.- wyd. ZG PZKO CZESKI CIESZYN 1986 r.

- PAMIĘTAMY - JADNODNIÓWKA WYDANA Z OKAZJI XXII-CIA OSWOBODZENIA OBOZÓW MAUTHAUSEN-GUSEN - wyd. KLUB MAUTHAUSEN GUSEN PRZY ZARZĄDZIE OKREGU ZWIĄZKÓW BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W KATOWICACH  1967 r.

- PAMIĘTNIKI NAUCZYCIELI - z obozów i więzień hitlerowskich 1939-1945 -praca zbiorowa - wyd. CZYTELNIK 1962 r.

- PATRZYŁEM ŚMIERCI W OCZY - autor Leon Branny- wyd. Śląski Instytut Naukowy Katowice 1970 r.

- PIĘĆ LAT KACETU - autor Stanisław Grzesiuk wyd.Książka i Wiedza - Warszawa 2013 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 3 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 8 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 5 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN  Dnia 10 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 6 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN  Dnia 11 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 6A wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE WIECZORNE  Dnia 11 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 7 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 12 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 8 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN  Dnia 13 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 8 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 13 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 9wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 14 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 10 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 15 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 10 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE GŁÓWNE Dnia 15 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr 11 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE PORANNE Dnia 16 maja 1945 r.

- POLSKI BIULETYN PRASOWY - Nr11 wyd. OBÓZ MAUTHAUSEN WYDANIE GŁÓWNE Dnia 16 maja 1945 r.

- POSKIE STRATY W AUSTRII- cz. 1 - autor Zbigniew Waruszyński wyd. Gmunden, Austria 1947r.

- POPRZEZ DACHAU DO MAUTHAUSEN-GUSEN - autor Adam Myczkowski wyd. KSIĘGARNIA STEFANA KAMIŃSKIEGO Kraków

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ АДА - autor Юрий Цуркан wyd Moskwa 2017r.

- PRAWDA OSKARŻA NIEMCY HITLEROWSKIE - autor Zbigniew Generowicz - wyd. Księgarnia Wydawnicza w Poznaniu 1945 r.

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1965 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 144-148: Józef Markiewicz - Wspomnienia lekarza z Mauthausen-Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1967 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 112-121: Zbigniew Wlazłowski - Szpital w obozie koncentracyjnym Gusen; str. 192-196: Piotr Wesełucha - Wspomnienia z Działdowa, Dachau i Mauthausen-Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1968 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 98-101: Zbigniew Wlazłowski - Gruźlica płuc i postępowanie z chorymi na gruźlicę w obozie koncentracyjnym Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1973 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 168-173: Stanisław Dziaduś - Urywki wspomnień z Mauthausen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1976 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 179-183: Tadeusz Karolini - Początki rewiru w Gusen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1979 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 124-131: Kazimierz Rusinek - Uroczystości w Mauthausen ku czci Dr. Władysława Czaplińskiego; str. 156-158: Bolesław Pawłowski - Przybycie do Mauthausen; str. 159-162: Zygmunt Kuzak - "Nachtwächter"

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1981 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 159-162: Zygmunt Kuzak - Z duchowych przeżyć więźnia

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1-3/1982 ( Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków ); str. 212-215: Helena Chaszczyńska - Do Mauthausen - Gusen po prochy męża.

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1983 ( Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 150-153 Bogumił Frankiewicz- Z pomocą dzieciom żydowskim w obozie Gusen II; str. 168-170: Zbigniew Wlazłowski- Lek. med. Józef Markiewicz.

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1984 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 97-99: Adam Przyboś - Śmierć więźnia Stefana Przybosia w Mauthausen

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1985 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 156-1159: Bogumił Kacperski - Dr. Piotr Tadeusz Wesełucha

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1988 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 166-169: Zbigniew Wlazłowski, Stanisław Kołodziński- Dr. Antoni Gościński ; str. 170-175: Zbigniew Wlazłowski - Stefan Malost

- PRZEGLĄD LEKARSKI - nr 1/1990 (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Kraków); str. 163-169: Stanisław Nogaj - Dc. dr. Wiktor Ormicki w Mauthausen-Gusen

- PRZEWODNIK TURYSTYCZNO-HISTORYCZNY PO MIEJSCACH PAMIĘCI I MĘCZEŃSTWA POLAKÓW W    OBOZACH KONCENTRACYJNYCH MAUTHAUSEN-GUSEN - autor Kazimierz Ławrynowicz wyd. Warszawa 2007 r.

- PRZEZ KAMIENIOŁOMY I KOLCZASTY DRUT - autor Zbigniew Wlazłowski - wyd. Wydawnictwo Literackie Kraków 1974 r.

Przeżyłem obóz zagłady Muthausen- Gusen - autor Ks. Józef Maksymiuk OMI- wyd.Łeba 1984 r.

- RACHUNEK PRZETRWANIA -autor Barbara i Janusz Wizowie wyd. MON Warszawa 1983 r.

- Retrospekcje z 5-letniego pobytu w obozach koncentracyjnych Fort VII w Poznaniu oraz Mauthausen/Gusen w Austrii - autor Stanisław Buchalski wyd. Poznań -Puszczykowo marzec 2010 r.

- REŻYMY TOTALITARNE WOBEC DUCHOWNYCH KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH OKUPOWANEJ POLSKI 1939 - 1945 - wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa 2008 r.

- RUCH OPORU W HITLEROWSKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 1933-1945 -  autor Krzysztof Dunin-Wąsowicz -wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979 r.

- SCHODAMI ŚMIERCI - autor Wiktor Kielich - wyd.NeoMedia Warszawa 2011r.

- SERCA NA KOLCZASTYCH DRUTACH - wiersze z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen - autor Gustaw Przeczek - wyd. własne autora w 1946 r.

- ST. GEORGEN GUSEN MAUTHAUSEN CONCENTRATION CAMP MAUTHAUSEN RECONSIDERED- autor Rudolf A. Haunschmied, Jan-Ruth Mills, Siegi Witzany-Durda -wyd. 2007r

- TAJNE DZIAŁANIA WYWIADU USA W NAZISTOWSKICH NIEMCZECH - autor Joseph E. Persico wyd Dom Wdawniczy BELLONA Warszawa2004 r.

- TEN KTÓRY PRZEŻYŁ - Wspomnienia Władysława Żuka - autor Iwona Wiklik wyd. Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. A. Mickiewicza Zawiercie 2012 r.

- ÜBERLEBEN DURCH KUNST - wyd. Dr. Peter   Morsbach    Regensburg 2012 r.

- URODZENI BY ŻYĆ - autor Wendy Holden wyd. SONIA DRAGA - Katowice 2015 r.

- VORRAUM ZUR HÖLLE -GUSEN(KONZENTRATIONSLAGER GUSEN Ein Nebenlager des KZ Mauthausen) - autor Hans Maršálek wyd. Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen - Wien 1987 r.

- WALKA O ŻYCIE I GODNOŚĆ LUDZKĄ W OBOZIE KONCENTRACYJNYM GUSEN W LATACH 1940-1942 - autor Józef E. Iwiński wyd. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce IPN Informacja wewnętrzna nr 103 - Warszawa 1989 r.

- W CIENIU ŚMIERCI - praca zbiorowa - wyd. WYDAWNICTWO ZWIASTUN - Warszawa 1970 r.

- Wiersze Wybrane - wydane przez Klub Mauthausen-Gusen grupujący środowisko byłych więźniów obozów koncentracyjnych na terenie Austrii w związku z 55 ROCZNICĄ WYZWOLENIA z hitlerowskich obozów koncentracyjnych - WARSZAWA-maj 2000 r.

- Wiersze Wybrane - wydane przez Klub Mauthausen-Gusen  w związku z 65 ROCZNICĄ WYZWOLENIA - WARSZAWA-maj 2010 r.

- WIĘŹNIOWIE CZAPKI ZDJĄĆ - autor Tadeusz Ostrowski - wyd. SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK" - 1945r.

- WROGOM KU PRZESTRODZE - ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ - wydanie 1962 r. z okazji rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen

- WRÓCIŁEM Z MAUTHAUSEN - autor Adam Paszkowicz " Kapitan" wyd. "Poligrafika" - Łódź 1946 r.

WRÓG  Pięć lat i jeden dzień w Dachau i Gusen - autor Wacław Gaziński wyd.  Systherm Serwis Poznań 2003 r.

- WSPOMNIENIA Z OBOZÓW - autor Jan Gil - wyd. WYDAWNICTWO LITERACKIE KRAKÓW 1981 r.

- Za drutmi - autor Jan Komski - wyd. Agencja Informacyjna P.B.I. Monachium 1946 r. (grafiki obozowe)

- ZAMEK ŚMIERCI HARTHEIM Eutanazja w III Rzeszy - autor Tom Matzek - wyd. Świat Książki Warszawa 2004 r.

- Za pięć dwunasta - autor praca zbiorowa relacje ,pamiętniki, wspomnienia b. więźniów obozów hitlerowskich - wyd. " Książka i Wiedza" 1966 r.

- ZAPIS OPWIEŚCI ALEKSANDRA KULISIEWICZA - autor Konrad Strzelewicz wyd. KAW Kraków 1984 r.

- Z BARYKADY W DOLINĘ GŁODU - autor Michał Rusinek - wyd. Warszawa 1947 Kraków - Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

- Z DIABŁAMI NA TY - autor Władysław Gębik - wyd. Wydawnictwo Morskie 1972 r.

- Z PIERWSZEJ LINII FRONTU - wydanie konspiracyjne Warszawa marzec 1943 r.

- ZWYCIĘZCY - autor Paul Tillard - wyd. Czytelnik 1956 r.

- ŻOŁNIERZE RYBNICKIEGO ZWZ/AK ,POP,PTOP W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH:Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenhausen, Flosenburg i innych - autor Jerzy Klistała wyd. Wudawnictwo "Prasa Beskidzka" Sp. z o.o. Bielsko-Biała 2008r.

- ŻYCIE TO WALKA - autor Jan Laffite - wyd. Książka i Wiedza Warszawa 1949 r.