Cele Fundacji

W dniu 08.02.2011 powstała "Fundacja Pamięci byłych więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen i ich najbliższych"

Nr Krajowego Rejestru Sądowego 0000377614 z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 19 m. 63

 

Cele fundacji zostały określone w statucie:

  1. Świadczenie opieki na rzecz ofiar i ich rodzin byłych obozów koncentracyjnych,
  2. Czczenie miejsc pamięci zbrodni wojennych poprzez udział w organizowaniu corocznych obchodów związanych z wyzwoleniem obozu Mauthausen,
  3. Prowadzenie działalności edukacyjnej  i informacyjnej wśród młodzieży polskiej  zagranicznej,
  4. Gromadzenie materiałów dotyczących przeżyć poobozowych, prześladowań i zbrodni nazistów na więźniach i przekazanie ich w godne miejsce,
  5. Udzielanie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla członków Fundacji i ich rodzin,
  6. Organizowanie konferencji, seminariów, odczytów i spotkań z udziałem przedstawicieli życia publicznego oraz innych organizacji,
  7. Organizowanie wspólnych programów wspierających oraz szkoleniowych mających na celu staże, praktyki i inne formy międzynarodowej współpracy,
  8. Organizowanie i współdziałanie w organizowaniu wystaw, konkursów oraz innych form działalności,
  9. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej na rzecz młodzieży, szerząc patriotyzm i demokrację, poszanowanie praw człowieka, pamięci o tragediach związanych z drugą wojną światową.