Byli więźniowie członkowie Klubu Obozu Mauthausen-Gusen którzy "odeszli"

1. Adamanis Franciszek

2. Adamczyk Andrzej

3. Adamczyk Antoni

4. Adamczyk Jerzy

5. Adamczyk Józef

6. Adamek Antoni

7. Aniszewski Eugeniusz

8. Anuszewski Gabriel

 

 

 

 

 

1. Babiarz Grzegorz - ur. 1901.02.25 - Auschwitz , Mauthausen 9.3.1943 r. , 13.041943 r. Gusen nr48784 † 1990.04.13

2. Baczkowski Jerzy - ur. 1925.01.01 - Dulag 121, 2.09. 1944 r. Mauthausen nr 93131, Linz III ,† 2006.09.01

3. Badowski Feliks - ur. 1926.10.12 - Dulag 121, 2.09.1944 r. Mauthausen nr 91818, Linz III - 15.091944 r. † 1994.07.07 r.

4.Bagniewski Tadeusz - ur. 1905.05.12 r. - Auschwitz 12.02.1943 r. nr 101449, 13.04.1943r. Gusen nr.12326/48402 Komando " Steyr". 17.10.1944 r. rewir . † 1990.10.10 r. 

5. Banaszak Michał - ur. 1907.09.25. Dulag 121, Auschwitz 4.09.1944 nr 193978, Mauthausen 19.09.1944 nr 100712, 18.10.1944 preniesiony do Natzweiler ( Flosenburg) nr 42706. †1993.12.03 r.

6. Bańka Antoni - ur 1911.10. 1  - Auschwitz 5.11. 1943 r.. Mauthausen 17.01.1944 r. , Gusen 30.04.1945 r.

7. Baranowski Walenty

8. Bartkowiak Marian - ur. 1900.04.08 r. - obóz przejściowy Szczeglin, Dachau nr 9068, Gusen, Mauthausen nr 43229, † 1975.03.03 r.

9. Bartuszek Władysław

10. Berkowski Stefan

11. Berkiewicz Stanisław

12. Białkowski Henryk

13. Białomiejski Czesław

14. Białomiejski Stefan

15. Biedrzycki Gustaw Henryk

16. Biegas Stefan

17. Bielak Jerzy

18. Biliński Jerzy Stanisław

19. Bińka Edmund

20. Bolimowski Zygmunt

21. Borkowski Bolesław

22. Borkowski Jan Bolesław

23. Borkowski Stanisław

24. Borowski Józef

25. Borówka Zdzisław

26. Boracki Ryszard

27. Breguła Robert

28. Brenner Konrad Ryszard

29. Brzezek Władysław

30. Brzeziński Leon

31. Brzeziński Stanisław

32. Brzozowski Stanisław

33. Buciak Jan

34. Buczkowski Lech 

35. Budkowski Bohdan

36. Bugajski Ryszard

37. Bujnowski Edward

38. Bukowski Czesław Zygmunt

39. Bukowski Zbigniew Stanisław

40. Bukowski Zygmunt Reminigiusz

41. Bułaka Tadeusz

42. Burasz Władysław

43. Bursze Teodor

44. Burza Jerzy

45. Buze Leon

46. Buze Zygmunt

 

 

1. Cegłowski Zdzisław

2. Chałasiński Jan

3. Chilkiewicz Józef

4. Chlebosz Adam

5. Chmielecki Leon

6. Chmielewski Czesław

7. Chmielewski Tomasz

8. Chodakowski Jan

9. Chrzanowski Jerzy

10. Chorąży Zdzisław

11. Chorąży Zygmunt

12. Ciborowski Stanisław

13. Ciesielski Władysław

14. Ciuraj Władysław

15. Cyran Ryszard

16. Czajkowski Marian

17. Czarnecki Henryk

18. Czarnota Jan

19. Czerwiński Jan

20. Czyż Jerzy

 

 

 

 

 

 

1.  Darda Andrzej

2. Darkowski Czesław

3.  Dąbrowski Jerzy

4.  Dąbrowski Zbigniew

5.  Dmowski Zygmunt

6.  Dobielewski Ryszard

7.  Dobkiewicz Władysław 

8.  Dobosiewicz  Stanisław

9.  Dobracki Zygmunt

10. Dobrowolski Antoni

11. Dobrowolski Ludwik

12.Dobrzeniecki Henryk

13.Dobrzyński Maciej

14.Dobrynin Włodzimierz

15.Domański Janusz

16.Drozd Wiesław

17.Drebert Tadeusz

18.Dropała Wiktor

19.Dubiszewski Bohdan

20.Duława Władysław

21.Dworaczak Władysław

22.Dybowski Zbigniew

23.Dyksowski Józef

24.Dynoch Wacław

25.Dynowski Zygmunt

26.Dziedzic Stanisław

27.Dziewulski Mieczysław